Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

EUROPEANA AWARENESS

Europeana (www.europeana.eu) on digitaalne raamatukogu, muuseum ja arhiiv, mis viib ellu Euroopa mäluasutuste ambitsiooni teha selle maailmajao rikas ja mitmekesine kultuur kõigile kättesaadavaks.

1. EESMÄRK:

Projekti Europeana Awareness eesmärgiks on:

  • teadvustada Europeanat poliitikutele-otsustajatele ja kultuuripärandiga tegelevatele  organisatsioonidele, aga ka lõppkasutajale, olgu selleks siis õppijad, õpetajad, mäluasutuste töötajad, kultuurihuvilised Euroopas või kaugemal. Europeana soovib erinevate kampaaniate kaudu kaasata sisu loomisse ka lõppkasutajaid, andes neile võimaluse oma lugusid digiteerida ja jagada;
  • arendada uusi partnerlussuhteid neljas olulises valdkonnas: rahvaraamatukogud, kohalikud arhiivid; ringhäälinguorganisatsioonid ja kultuuri taaskasutajad (programmeerijad, arendajad, teadlased jt);
  • leida uusi koostöövorme turismisektoriga, et luua ja viia temaatilist Europeana sisu rakenduste kaudu lõppkasutajani;
  • julgustada kultuuriasutusi Europeanasse panustama, eelkõige jagada infot Europeana litsentside kohta; arendada välja kollektiivsete õiguste mehhanismid ning seeläbi suurendada vabakasutuses oleva sisu osakaalu.

Projekti vältel kasutatakse erinevaid meediakanaleid, tagamaks, et erinevad huvirühmad saaksid asjakohaseid ja järjekindlaid sõnumeid neid huvitavatel teemadel. Europeana Awarenessi lähenemisviisid on valitud vastavalt Europeana arengukava 2011-2015 eesmärkidele.

2. KESTUS:

01.01.2012-31.12.2014

TAUSTAINFO:

Projekt sai rahastuse CIP ICT PSP konkurentsi ja innovatsiooni koostööprogrammi 2007-2013 viienda taotlusvooru alt. Rahvusraamatukogu osaleb projekti 1. töögrupis (WP 1 Public Media Campaign), mis keskendub avalike suhete arendamisele ja võimalikult laialdasele teabe jagamisele Europeana võimaluste kohta. Siia kuulub kultuuripärandiga seotud kampaaniate korraldamine, nende sidumine Europeanaga, info jagamine nii otsustajatele-võtmeisikutele (poliitikutele , kultuuritegelastele) kui ka lõppkasutajatele.

4. TULEMUSED

Projekti tulemusena suureneb ühiskonna teadlikkus Europeanast kui Euroopa kultuuripärandi ühisest hoidjast ja jagajast; portaalist, mis võimaldab ühest kohast ühe otsisüsteemi kaudu leida huvipakkuvat informatsiooni kogu Euroopa kultuuri- ja ajaloopärandi kohta koos viidetega originaalallikatele. Projekti etappide kaudu meenutatakse ühiskonnale Euroopa tähtsamaid ajaloo- ja kultuurisündmusi ning kinnistatakse mälestusi neist.

5. PARTNERID

48 partnerit Euroopa riikidest. http://pro.europeana.eu/web/europeana-awareness/project-partners

6. KONTAKT

Projekti koordinaator Eestis on Rahvusraamatukogu e-teenuste peaspetsialist Kristina Rood, tel. 630 7309, e-post Kristina.Rood@nlib.ee

Projekti koduleht: http://pro.europeana.eu/web/europeana-awareness

 


 digitaalarhiiv digar