Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Oskuskeelepäev 2008

Neljapäeval, 23. oktoobril 2008 toimus Rahvusraamatukogu 6. korruse näitusesaalis oskuskeelepäev „Õigekirjast oskuskeeleni”.

Seminar hõlmas nii üld- kui ka oskuskeeleprobleeme. Kuigi oskuskeel on valdkonnakesksem ning allutatud rangematele normidele, põimub ta tihedalt üldkeelega. Nii on ka üld- ja oskuskeelekorraldus seotud ning võeti 2008. aasta seminaril võrdselt tähelepanu alla. Kõneldi erialakeelest – probleemidest, ohtudest, võimalustest, olemasolevatest allikatest. Üldkeeleküsimustest, sh nimekirjutusest ja keelenõuandest, rääkisid oma ala tippasjatundjad, Eesti Keele Instituudi vanemteadur Peeter Päll ja Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Sirje Mäearu.

KAVA

11. 30  Registreerimine
12. 00  Avasõnad Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
12. 15  Oskuskeelekorraldusest, kirjakeelenormist ja olemasolevatest allikatest Siiri Lauk, Rahvusraamatukogu terminoloogia juhtivspetsialist
12. 40  „Säilituskorralduse terminoloogiast – võimalused versus vajadused” Mari Siiner, Rahvusraamatukogu säilitus- ja ennistusosakonna juhataja
13. 00  „Terministandardid ja terminid standarditest” Endla Sandberg, Rahvusraamatukogu standardimise juhtivspetsialist
13. 40 – 14. 15  Kohvipaus
14. 15  „Ümberkirjutussüsteemid” Peeter Päll, Eesti Keele Instituudi vanemteadur
15. 00  „Keelenõuandest  keeleabi” Sirje Mäearu, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja
15. 45  Diskussioon

Seminari juhtis Hoiuraamatukogu peavarahoidja, ERÜ terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru.

 


 digitaalarhiiv digar