Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2009 - 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2009

 

KOKYO HATANAKA. AASIA MINU SÜDAMES. JAAPANI KLASSIKALINE MAAL NIHONGA
Koostanud Taimi Paves ja Kersti Koll
Kujundanud Tiit Jürna
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum - Adamson-Ericu muuseum
Trükkinud Printon
Žürii: Väga õnnestunud kataloogikujundus. Kompositsiooniliselt meisterlik, visuaalselt nauditav, rahvuslikku traditsiooni tunnetav. Tühjad avarad pinnad maalidega kõrvuti toovad esitatava objekti maksimaalselt esile. Kaasas olev järjehoidja on lisaks kaunile aktsendile ja läbimõeldud funktsionaalsusele ka sobiv täiendus kõigile raamatu piltidele, suure värvijõuga ja suhteliselt lakooniline.

KOKYO HATANAKA. ASIAN SPIRIT AND MY MIND. JAPANESE CLASSICAL PAINTING NIHONGA
Compiled by Taimi Paves and Kersti Koll
Designed by Tiit Jürna
Published by Eesti Kunstimuuseum - Adamson-Ericu muuseum
Printed by Printon
Jury: Outstanding catalogue design. Masterful composition, visually enjoyable, carrying national tradition. A lot of empty space by each painting successfully accentuates them. The accompanying bookmark with its laconic but powerful colour solution forms a perfect supplement to the illustrations of the catalogue, being a beautiful accent with its reasonable functionality.

 

EVALD OKAS. MONOGRAAFIA
Koostanud Jüri Okas ja Mari Roosvalt
Kujundanud Tiit Jürna
Kirjastanud MTÜ Evald Okase Muuseum ja Eesti Keele Sihtasutus
Trükkinud Printon
Žürii: Hästi struktureeritud, paljude elementidega terviklik kujundus. Minimalistlikult, hea materjalitunnetusega tehtud kaas sisaldab nii maalija loomingut kui ka eluloofotosid, mis piltide ja tekstide hulgale vaatamata on seotud eesmärgipäraseks tervikuks .

EVALD OKAS. MONOGRAPHY
Compiled by Jüri Okas and Mari Roosvalt
Designed by Tiit Jürna
Published by MTÜ Evald Okase Muuseum and Eesti Keele Sihtasutus
Printed by Printon
Jury: Well structured design with a lot of balanced details. Minimalist cover design shows skilful use of material, containing both paintings by and photos of Evald Okas which form an integral whole despite of the large amount of texts and pictures.

Andrus Kivirähk
JUMALA LOOD
Kujundanud Mart Anderson
Kirjastanud Eesti Päevaleht
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Stiilne ja jõuline, kindlas laadis kujundus. Klassikaline kujundusprintsiip kasutatuna koos spetsiaalselt loodud fondiga annab tulemuseks tavapärasest huvitavama lahenduse.
Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

Andrus Kivirähk
TALES OF GOD
Designed by Mart Anderson
Published by Eesti Päevaleht
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Stylish and powerful design which is consistent in style. Classical design principle used in combination with a specially created font gives an interesting result.
Special prize ‘Golden Book’ of the National Library of Estonia

20. SAJANDI MÕTTEVOOLUD
Koostanud ja toimetanud Epp Annus
Kujundanud Piia Ruber
Kirjastanud Tartu Ülikooli Kirjastus
Trükkinud Greif
Žürii: Hea kaanekujundus ja klassikalisi kaanoneid järgiv küljendus moodustavad veenva terviku.

 

20TH CENTURY SCHOOLS OF THOUGHT
Compiled and edited by Epp Annus
Designed by Piia Ruber
Published by Tartu Ülikooli Kirjastus
Printed by Greif
Jury: Layout follows classical traditions; with good cover design they form a convincing ensemble.

KANDILINE KAAREL IRD. DOKUMENTE JA KOMMENTAARE
Koostanud Jaak Viller
Kujundanud Jüri Kaarma
Kirjastanud Eesti Teatriliit
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Napp, asjalik, stiilne, sisuga seonduv kaanekujundus. Professionaalne materjalikasutus. Väga hea loetavus. Oskuslikult on kasutatud suurt hulka fotomaterjali, mis vahelduvalt on esitatud lehekülje suurustena ja väiksematena. See tekitab omalaadse korrastatud elavuse, lisab klassikalisele kujundusele modernse alatooni.

KAAREL IRD - AN INTRICATE MAN. DOCUMENTS AND COMMENTS
Compiled by Jaak Viller
Designed by Jüri Kaarma
Published by Eesti Teatriliit
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Sparse, practical, stylish cover design closely in line with the contents. Professional use of materials. Good readability. Skilful use of a large amount of photos which are alternatingly presented in full-page size and smaller. This creates a kind of organised diversity, adding a modern shade to the otherwise classical design.

Indrek Hirv ja Rebekka Lotman
ÜLALT VALLA
Kujundanud Indrek Sirkel
Kirjastanud Maarjamaa
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Kõiki häid tavasid järgiv, rahulik, isegi retrolikuna mõjuv.

Indrek Hirv and Rebekka Lotman
BREAKING FREE FROM ABOVE
Designed by Indrek Sirkel
Published by Maarjamaa
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Traditional in the best sense of the word, composed, leaving almost retro-like impression.

Suetonius
KEISRITE ELULOOD
Kujundanud Dan Mikkin
Kirjastanud Tänapäev
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Lihtne elegantne köide, klassikaline sisukujundus, pretensioonitu oma lihtsuses.

Suetonius
TWELVE CAESARS
Designed by Dan Mikkin
Published by Tänapäev
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Simple and elegant binding, classical inner design, unpretentious in its simplicity.

Mehis Heinsaar
SÜGAVAL ELU HÄMARAS
Kujundanud Piia Ruber
Kirjastanud Verb
Trükkinud Pakett
Žürii: Nappide vahenditega on saavutatud hea tulemus. Oskuslik paberivalik. Sisus olevad kleebised lisavad meeleolu.

Mehis Heinsaar
DEEP IN THE DIMNESS OF LIFE
Designed by Piia Ruber
Published by Verb
Printed by Pakett
Jury: Very good result achieved by sparse means. Skilful choice of paper. Stickers inside add to the mood.

Tiia Toomet
SUUR KARURAAMAT
Kujundanud Dan Mikkin
Kirjastanud Tänapäev
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Lihtne ja pilkupüüdev kaas. Sisukujunduses on piisavalt ruumi nii pildile kui ka tekstile.

Tiia Toomet
THE BIG BEAR BOOK
Designed by Dan Mikkin
Published by Tänapäev
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Simple and eye-catching cover. Inner design leaves enough space for both text and illustrations.

VÄIKESE INIMESE SUURED REISID
Koostanud Tiit Pruuli
Kujundanud Regina Lukk-Toompere
Kirjastanud Go Group
Trükkinud Greif
Žürii: Hea illustratsioon, arvestatud on tavapärasest erinevat raamatuformaati.

GREAT JOURNEYS OF A LITTLE MAN
Compiled by Tiit Pruuli
Designed by Regina Lukk-Toompere
Published by Go Group
Printed by Greif
Jury: High-level illustrations, the unusual format has been skilfully taken into account.

RAUL RAJANGU. LUMINOSO
Koostanud Anneli Porri ja Indrek Sirkel
Kujundanud Indrek Sirkel
Kirjastanud Anneli Porri
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Intrigeeriv, tavapärastest piiridest väljuv, kuid peegeldab hästi raamatu olemust.

RAUL RAJANGU. LUMINOSO
Compiled by Anneli Porri and Indrek Sirkel
Designed by Indrek Sirkel
Published by Anneli Porri
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Intriguing, transcending the customary boundaries, yet accurately reflecting the idea of the book.

Kirill Teiter
AUTOAEG. PILDIKESI EESTI ESIMESEST AUTOSAJANDIST
Kujundanud Andres Tali
Kirjastanud Tammerraamat
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Hästi teostatud retrohõnguline kalingurköide. Raamatu kaas on heas stiililises seoses samas laadis kujundatud sisuga. Tonaalsed fotod ja katmata paber lisavad ajastu hõngu.

Kirill Teiter
THE AGE OF CARS. REFLECTIONS OF THE FIRST CAR CENTURY IN ESTONIA
Designed by Andres Tali
Published by Tammerraamat
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Skilfully executed calico binding with a shade of retro. The cover and contents are designed in the same style, thus being in perfect harmony. Tonal photos and uncoated paper add a breath of the era.

Jan Kaus
HETK
Kujundanud Andres Rõhu
Kirjastanud Tuum
Trükkinud Greif
Žürii: Elegantne oma näivalt lihtsas laadis. Veenev materjalikasutus, kaane ja eeslehtede omavaheline sobivus, õnnestunud paberivalik ja teose žanripärane kujundus moodustavad nauditava terviku.

Jan Kaus
MOMENT
Designed by Andres Rõhu
Published by Tuum
Printed by Greif
Jury: Outwardly simple but elegant. Convincing use of materials, matching covers and endleafs, good choice of paper and design in line with the genre form an enjoyable harmonious result.

Peeter Volkonski
PEETER VOLKONSKI. ISBN 978-9985-998-06-9
Kujundanud Külli Kuusik
Kirjastanud Menu
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Kujundus on terviklik. Nii kaanel kui ka sisus kasutatud tumedad pinnad, kollane värv ja ühesugune pealkirjafont mõjuvad vaheldusrikkalt. Samas annavad need tervikkujundusele selgelt tajutava rütmi.

Peeter Volkonski
PEETER VOLKONSKI. ISBN 978-9985-998-06-9
Designed by Külli Kuusik
Published by Menu
Printer by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Well-balanced design. The dark background, yellow colour and identical heading font create a diversified impression, yet giving the overall design a clearly perceivable rhythm.

Tiia Soasepp
JÕEMEHIKE
Illustreerinud ja kujundanud Urmas Viik
Kirjastanud Koolibri
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Detailirohke, läbimõeldud ja tundlik illustratsioon. Rahulik küljendus, hea loetavus.

Tiia Soasepp
A LITTLE RIVER MAN
Illustrated and designed by Urmas Viik
Published by Koolibri
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Illustrations are rich in details, sensitive and with clear concept. Composed layout, good readability.

Piret Raud
HÄRRA LINNU LUGU
Kujundanud Dan Mikkin
Illustreerinud Piret Raud
Kirjastanud Tammerraamat
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Selged värvilised illustratsioonid moodustavad hea kontrasti ümbritseva valge lehepinnaga. Lehel on ruumi nii pildile kui ka tekstile. Väga hea loetavus ja nauditav visuaalne pilt. Puhas. Õnnestunud paberivalik.

Piret Raud
MR BIRD’S STORY
Illustrated by Piret Raud
Designed by Dan Mikkin
Published by Tammerraamat
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Clear colourful illustrations create an excellent contrast with the surrounding white paper surface. On each page there is sufficient space for both text and illustrations. Very good readability and enjoyable visual impression. Clear and clean look. Good choice of paper.

Rael Artel
HOTELL PÄRNU
RAEL ARTEL GALLERY: NON-PROFIT PROJECT SPACE 2004-2008
Kujundanud Jaan Evart
Kirjastanud Hotell Pärnu ja Rael Artel
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Tervikuna lihtne ja mõjus. Professionaalne, hea rütmitajuga kujundatud sisu. Napid vahendid on oskuslikult terviku teenistusse rakendatud.

Rael Artel
HOTEL PÄRNU
RAEL ARTEL GALLERY: NON-PROFIT PROJECT SPACE 2004-2008
Designed by Jaan Evart
Published by Hotell Pärnu and Rael Artel
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Simple but strong overall impression. The inner book designed professionally and with good sense of rhythm. Sparse means have skilfully created a balanced result.

Triin Tamm
RETROSPEKTIIV. RETROSPÉCTIVE. RETROSPECTIVE
Kujundanud Triin Tamm
Kirjastanud Triin Tamm
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Hea rütmitajuga tehtud must-valge sisukujundus, oskuslik varieerimine fondisuuruse ja tekstimahuga. Kaas kui ebaoluline komponent selles lihtsusetaotluses puudub.

Triin Tamm
RETROSPEKTIIV. RETROSPÉCTIVE. RETROSPECTIVE
Designed by Triin Tamm
Published by Triin Tamm
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Simple but strong overall impression. The inner book designed professionally and with good sense of rhythm. Sparse means have skilfully created a balanced result.

Tanel Veenre
EHE. KAHTLUSED KUNSTI KUJUL
Kujundanud Angelika Schneider
Kirjastanud Tanel Veenre
Trükkinud Pakett
Žürii: Tavapärasest erinevalt eksponeeritud ehted pääsevad hästi mõjule. Vaba ja tundlik, voolav, rangesse raami surumata kujundus. Halltooniga esitatud tekst toetab õhulist, kerget üldmuljet, suunab põhitähelepanu ehetele.

Tanel Veenre
JEWEL. HESITATIONS IN ART
Designed by Angelika Schneider
Published by Tanel Veenre
Printed by Pakett
Jury: Unconventionally displayed jewellery catches the eye. The design is unrestricted and sensitive, flowing, free from rigid frames. The grey-tone text supports the airy and light general impression, focusing the viewer’s attention to the jewellery.

Daniel Gottlieb
ARMASTUSE ÕPPETUNNID
Kujundanud Jüri Jegorov
Kirjastanud Eesti Päevaleht
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Sisuteksti hea loetavus. Korralik kujunduslik ülesehitus ja õnnestunud teostus.

Daniel Gottlieb
LESSONS OF LOVE
Designed by Jüri Jegorov
Published by Eesti Päevaleht
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Text of the inner book conveniently readable. Impeccable design composition, outstandingly executed.

Anni Arro
SEPAMAA TALU KÖÖK 2
Kujundanud Külli Kuusik
Kirjastanud Ajakirjade Kirjastus
Trükkinud Print Best
Žürii: Funktsionaalne, hästi kasutatav, selge. Diskreetne ja eesmärgipärane kujundus. Lihtsalt ja loomulikult seatud ning professionaalselt pildistatud fotod annavad kasutajale tõese pildi raamatu sisust. Hea paberivalik. Hea trükk.

Anni Arro
THE KITCHEN OF SEPAMAA TALU. PART 2
Designed by Külli Kuusik
Published by Ajakirjade Kirjastus
Printed by Print Best
Jury: Functional, logical, convenient to use. Discreet and purposeful design. Simply and naturally arranged photos are professionally taken, giving the viewer a truthful idea of the contents. Good choice of paper. Good printing quality.

Selma Mathilde Ariko ja Mirja von Knorring
VIRTINA KOKARAAMAT
Kujundanud Angelika Schneider
Kirjastanud Tänapäev
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Oskuslikult kujundatud, hästi töötav tervik, kus paljude elementide seos on visuaalselt õnnestunult. Hea paberivalik.

Selma Mathilde Ariko and Mirja von Knorring
THE MAID'S COOKBOOK
Designed by Angelika Schneider
Published by Tänapäev
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Skilfully designed and well-working ensemble, the numerous elements have been combined into a visually good result. Good choice of paper.

Ilmari Manninen
EESTI RAHVARIIETE AJALUGU
Kujundanud Kalle Müller (MoMo)
Kirjastanud Eesti Rahva Muuseum
Trükkinud Printon
Žürii: Keerukas materjal on leidlikult ära paigutatud pimeduses helendavate kaante vahele. Hea paberivalik.
AS MAP Eesti eripreemia parima paberikasutuse eest

Ilmari Manninen
THE HISTORY OF ESTONIAN FOLK COSTUMES
Designed by Kalle Müller (MoMo)
Published by Eesti Rahva Muuseum
Printed by Printon
Jury: Complicated material has been resourcefully arranged between covers which illuminate in the dark. Good choice of paper.
Special prize by MAP Eesti Ltd for the best use of paper

F. R. Kreutzwald
KALEVIPOEG
Illustreerinud ja kujundanud Andres Tali
Kirjastanud SE&JS
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Uus lähenemine rahvuseeposele. Lakooniline ja lihtne kujundus seostub põhjamaise kargusega.

F. R. Kreutzwald
KALEVIPOEG
Illustrated and designed by Andres Tali
Published by SE&JS
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Novel approach to the national epic. Laconic and simple design is in line with Nordic austerity.

OLEV SOANS. EESTI KULTUURILOOLISED KAARDID
Koostanud Jaan Tamm
Kujundanud Piret Niinepuu-Kiik
Kirjastanud Ilo
Trükkinud Print Best
Žürii: Keerukas materjal on hea kujundusliku tunnetusega kokku pandud. Hea paberivalik.

OLEV SOANS. MAPS OF ESTONIAN CULTURAL HISTORY
Compiled by Jaan Tamm
Designed by Piret Niinepuu-Kiik
Published by Ilo
Printed by Print Best
Jury: Complex material has been assembled and designed with a sensitive touch. Good choice of paper.

 

25 kauneimat raamatut - 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
5 kauneimat lasteraamatut - 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002

Vaata ka: RRi näituste osakond

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia