Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Eesti Rahvusraamatukogu uudiskiri
HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - oktoober / 2014

E-kataloogi ei saa kasutada 6. oktoobril alates kella 16

E-kataloog ESTER pakub tänu Tallinna ja Tartu osalevate raamatukogude info liitmisele rohkem otsitulemusi ning on saanud uue väljanägemise. Samas jätkuvad arendustööd, mille tõttu ei saa kataloogi kasutada 6. oktoobril alates kella 16.00 ning häireid võib esineda 7. oktoobril. Sel ajal minnakse üle uuele tarkvarasüsteemile, mis võimaldab meil lugejaid edaspidi veelgi paremini teenindada. Seega, kui plaanite e-kataloogi sirvida,kirjandust otsida, hoidlaist raamatuid tellida või lugejaks registreeruda, tuleks seda kindlasti teha enne 6. oktoobrit.

 

DIGARi Eesti ajalehtede portaal avatud!

Nüüd leiab nii vanad kui ka uued ajalehed ühest kohast, portaalist DIGARi Eesti ajalehed. Uue kasutajaliidese kaudu saab teha sõnaotsinguid ka vanade ajalehtede täistekstidest. Esialgu ei ole veel kaetud aastad 1944–2013, sisu ülekandmine jätkub. Küll aga leiab uuest keskkonnast üle 100 000 lehekülje enne 1944. aastat ilmunud ajalehti ning alates 1. jaanuarist 2014 ilmunud lehed (täistekstide kättesaadavus vastavalt väljaandjate nõusolekule).

  15. oktoobril korraldame DIGARi ja Europeana ajalehtede infopäeva „Ajalehtede päralt on ajalugu!“, kus tutvustame vast avatud protaali ning nimekad esinejad räägivad ajalehtedest uurimisallikana ja ajakirjanduse rollist ühiskonnas. Lisainfo ja registreerumine kodulehel.

koolitused

Õigusinfokoolitused 8. ja 30. oktoobril

8. oktoobril kella 16.00-17.30 antakse raamatukogu 6. korruse õppeklassis ülevaade Euroopa Liidu õiguse infoallikatest ja otsingust andmebaasides EUR-Lex, PreLex ja CURIA. Lisainfo ja registreerumine.
30. oktoobril kella 16.00-18.30 toimub õppeklassis koolitus „Õigusteabe ABC“, kus käsitletakse veebikeskkonnas olevaid teisi õigusinfoallikaid, kohtulahendeid ja välislepinguid, tutvustatakse Rahvusraamatukogu õiguskirjanduse kogu ja teenuseid ning raamatute, artiklite ja õigusaktide otsingut. Lisainfo ja registreerumine.
Koolitused on tasuta.

Seminar „Konfessioon ja kirjakultuur“

23. oktoobril kell 11 algab Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis seminar, kus arutletakse Eesti kirjakultuuri arengut mõjutanud tegurite üle hiliskeskajal ja varauusajal, ning esitletakse Rahvusraamatukogu toimetiste sarjas „Raamat ja aeg” ilmunud Piret Lotmani koostatud väljaannet „Heinrich Stahli elu ja looming“. Seminari keskmes on väljaande koostamisel tekkinud küsimused luterluse rollist Eesti kirjakultuuri kujunemisel. Lisainfo ja registreerimine kodulehel.

RRi 2015.a. kalender

Seinakalender „Eesti muusika plakatitel“

Ilmus järgmise aasta seinakalender „Eesti muusika plakatitel”, mis on pühendatud 2015. aastal tähistatavale muusika-aastale. Eesti Rahvusraamatukogu esinduslikust plakatikogust on selleks valitud 12 ilmekat plakatit, mis hõlmavad kõnekamaid killukesi viimase poole sajandi muusikamaastikult Eestis. Kalendris saab näha laulupeo, Eesti popansamblite, klassikakontsertide jt. plakateid, mille on kujundanud Jüri Arrak, Hugo Hiibus, Alo Hoidre, Heino Kersna, Henn Rooneem jt.
Tellimine raamatukogu veebipoest.

 

  raamatukogupaevad

Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“

20.-30. oktoobrini kohtuvad raamatukogupäevadel raamatukoguhoidjad üle Eesti ning samas korraldavad üritusi lugejatele. Raamatukogupäevad avab 20. oktoobril Raplas üleilmse raamatukogude assotsiatsiooni president Sinikka Sipilä. 22. oktoobril toimub VII teadus- ja erialaraamatukogude päev Rahvusraamatukogus võistlevad 24. oktoobril raamatukoguhoidjad infootsingu oskustes jpm. Jälgige infot Raamatukoguhoidjate Ühingu kodulehelt.

Võrguväljaannete uued numbrid

Näitused

Hutsuulide naitus
 • 3.–10. oktoobrini peanäitusesaalis „ Unikaalsete kultuuride Noa laev. Hutsuulid
 • 7. – 28. oktoobrini 6. korruse näitusesaalis „Eesti looduslikud pühapaigad soome-ugri kunstnike pilgu läbi“
 • 10. – 31. oktoobrini harulduste kogu näitusesaalis „Eesti islami kogukond ja nende kultuuripärand“
 • 15. oktoobrist 5. novembrini peanäitusesaalis Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juubelinäitus „Oma viis“
 • 18. – 27. oktoobrini 6. korruse galeriis Ukraina Kultuurikeskuse näitus „Mänguasjad näitavad lõimumist“
 • 28. oktoobrist 18. novembrini fuajeegaleriis Mare Mikoffi skulptuurinäitus „Kestast välja“
 • 17. detsembrini humanitaarteaduste saalis „Eestlaste päevikud“

Lisainfo: http://www.nlib.ee/naitused

Üritused konverentsikeskuses

 • 14. oktoobril kella 14-16 suures konverentsisaalis Väärikate Ülikooli loeng „Pensionisüsteem täna ja tulevikus“. Kõnelevad Andres Võrk ja Liidia Soontak
 • 28. oktoobril kella 14-16 peab suures konverentsisaalis Karin Hellat venekeelse loengu „Ohtlikud kemikaalid keskkonnas“
  Lisainfo Tartu Ülikooli kodulehel
Soovita uudiskirja teistelewww.rahvusraamatukogu.ee/uudiskiri • Jälgi meid ka facebookis RR fb ja twitteris RR twitter

Uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Ettepanekud: avalike suhete osakond, info at rahvusraamatukogu dot ee

RR

Eesti Rahvusraamatukogu: Tõnismägi 2, 15189 Tallinn • Infotelefon: 630 7611 • www.rahvusraamatukogu.ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia