Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Eesti Rahvusraamatukogu uudiskiri
HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - august / 2015

Personaalne infoteenus

Rahvusraamatukogu pakub uut infoteenust, et aidata uurijaid ajamahukate tööde tegemisel ja andmebaasides orienteerumisel.
„Uus teenus on mõeldud eeskätt tudengitele, õpetajatele, teadlastele, spetsialistidele ja kõigile teistele, kes soovivad professionaalset abi info otsimisel ja töötlemisel,“ ütles raamatukogu teenindusjuht Kristel Veimann.

Personaalset infoteenust pakkuvad spetsialistid otsivad välja teemakohased artiklid, raamatud ja veebiallikad.
Võimalik on tellida kliendi teemavaldkonda arvestav privaatkoolitus infokonsultandilt, kes õpetab oskuslikult kasutama andmebaase. Samuti saab tellida meediaülevaateid.
Küsi lähemalt telefonil 630 7100 või kirjuta teatmesaal@nlib.ee.
Loe lähemalt.

Arvamusfestival

Rahvusraamatukogu on koos Tartu Ülikooli eetikakeskuse, MTÜ Loomuse, Lapse Huvikaitse Koja ja Lastekaitse Liiduga välja töötanud Arvamusfestivali Väärtuste ala.
Koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega korraldame Väärtuste alal arutelu „Õigus olla unustatud“, mis uurib interneti ja sotsiaalmeedia massilise kasutamisega seotud privaatsusküsimusi ajaloo talletamise ja isikuandmete võtmes. Veebipõhine elu põhjustab mitte ainult kodanikele, vaid ka mäluasutustele eetilisi mõttekohti, mida me tihti esmapilgul ei oska kõrvaltvaataja pilguga analüüsida. Loe edasi.

Kontsert amfiteatris

24. augustil kell 18 kutsume Teid osa saama prantsuse helilooja ja muusiku NIELS MORI kontserdist „ When day chokes the night “.
Kontsert toimub Rahvusraamatukogu amfiteatris, vihmase ilma korral raamatukogu fuajees.
Sissepääs tasuta.
Kõik on oodatud!

Mäluasutuste suveseminar

26.-27. augustil toimuva seminari põhiteemaks on eri valdkondade mäluasutuste kogude moodustamise põhimõtted ja nende parema koordineerimise võimalused. Saame ülevaate raamatukogude komplekteerimispõhimõtetest, kogumispoliitikatest muuseumites ja arhiivides ning etendusasutustes. Otsime vastuseid järgmisele küsimusele: miks ja kuidas kujunevad meie kogud? Lisainfo raamatukogu kodulehel.

Konverentsikeskus uueneb

Ainulaadse arhitektuuriga Rahvusraamatukogu on hästi tuntud oma unikaalse ja üle 300 inimese mahutava suure konverentsisaali poolest.
Ent kas teate, et meie majas on 10 eri suurusega stiilset konverentsiruumi, kus saab korraldada koolitusi, seminare, nõupidamisi, konverentse ja esitlusi ning kuhu saab tellida catering-teenust?
2015. aasta sügiseks läbib konverentsikeskus uuenduskuuri ning lisaks värskemale interjöörile on suures konverentsisaalis kliendi kasutuses uuenenud heli- ja valgustehnika.
Lisainfo saamiseks kirjuta konverents at nlib dot ee või helista 630 7262. Vaata ka http://www.nlib.ee/konverentsikeskus

Orbteosed

Selle aasta augustist saab Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi (ERB) kaudu teavet orbteoste kohta. Teos on orbteos, kui ei ole tuvastatud või leitud ühtegi selle teose suhtes õigusi omavat isikut. Kui leitud on vähemalt üks õiguste omaja, on tegemist osalise orbteosega.
Andmeid leiab Eestis ilmunud ja Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis registreeritud teavikute kohta, milleks on raamatud, ajakirjad, ajalehed, audiovisuaalteavikud ning kartograafiaväljaanded.
Autoriõiguse seaduse järgi peab teose kasutamisele eelnema autori või õiguste omaja luba, mistõttu ei ole mäluasutustel seni olnud võimalik orbteoseid kasutada.
2012. a vastu võetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2012/28/EL (nn orbteoste direktiiv) sätestab orbteoste kasutusviisid, andes mäluasutustele võimaluse oma kogudesse kuuluvaid autorikaitse all olevaid teoseid õiguspäraselt digiteerida ja kättesaadavaks teha. Eesti õigusruumi võeti direktiiv üle autoriõiguse seaduse muutmise seadusega (15.10.2014).
Digiteeritud orbteosed tehakse kättesaadavaks Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR (http://www.digar.ee).
Euroopas (sh Eestis) avaldatud orbteostena käsitatavad teosed on leitavad üleeuroopalisest orbteoste andmebaasist (https://oami.europa.eu/orphanworks/).
Orbteoste kogumit täiendatakse jooksvalt.

Näitused

Galeriides
- 26. augustini 6. korruse galeriis pimedate ja vaegnägijate rahvusvaheline nüüdiskunstinäitus „ART SENSES ESTONIA 2015
- 31. augustini fuajees ja peanäitusesaalis Laine Puki juubelinäitus „Elupõline“.
Näituse pidulikul esitlusel 13. augustil kell 16 toimub avalik portreeseanss kõigile huvilistele. Vastastikku joonistavad teineteist ema ja poeg, kaks pedagoogi, kaks kunstnikku – Laine Pukk ja Aapo Pukk.
- 18. augustist 8. septembrini väikeses fuajeegaleriis Eesti Genealoogia Seltsi näitus „Suure südame ja ärksa vaimuga“.

Lugemissaalides
- 30. augustini Euroopa Liidu infokeskuses Peeter Langovitsi näitus „10 aastat Euroopa Liidus. Tänavapiltniku tagasivaade“. Näitus on koostatud fotodest, mis valmisid 1. mail 2004 ja 1. mail 2014.
- 5. detsembrini humanitaarteaduste saalis „ Henrik Visnapuu 125 “.

 

 

Uued väljaanded

** 101 lühielulugu. Riigikogu XIII koosseis
Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu koostööna ilmunud e-raamatust "101 lühielulugu. Riigikogu XIII koosseis” saab kiiresti ülevaate praeguse Riigikogu liikmete elulugudest, sh haridusest, töökohtadest, huvialadest jm.
Siit võib leida näiteks, kes on Eesti Geograafia Seltsi auliige; Maksuameti endine peadirektor; töötanud Keila Autobaasis; olnud Jaan Tõnissoni Instituudi asutajate hulgas; avaldanud raamatu „Vene köögi eripära Eesti moodi” või „Sajandi suured staarid”; korraldanud jalgrattamatku Lhasa–Hongkong; Mongoolia, Hiina, Nepaal, ja palju teisi huvitavaid fakte.
Väljaanne ilmus EPUB ja PDF vormingus, seda täiendatakse kaks korda aastas ja see on tasuta allalaaditav Rahvusraamatukogu e-keskkonnas Digar.
** Riigikogu Toimetiste (RiTo) uus number uurib põhiteemana Eesti tööjõuturu ja haridussüsteemi suhteid. Ajakiri ilmub esmakordselt täielikult värvitrükis ning uuenenud on ka selle struktuur.
Uus rubriik on “Fookus”, kus on esile tõstetud ajakirja keskne teema. RiTo nr. 31 peateema kirjatükid räägivad töövõimereformi esimestest õppetundidest, Eesti kõrgkoolide vilistlaste toimetulekust tööjõuturul, võimalikest tehnoloogilistest arengutest Eesti tööstuses ning õpetajahariduse perspektiividest.
RiTo nr. 31 sisaldab 19 artiklit, sealhulgas Riigikogu fraktsioonide esindajate vestlusringi Eesti inimvara olukorrast, kus poliitikud arutlevad ka pagulaste teemal. Värvitrüki võimalusi testib Gert Uiboaia kaastöö, mis räägib Eesti riigivapi saamisloost ning tutvustab vapikavandeid läbi aegade.
Parlamentaarseid uudiseid vahendab parlamendiinfo keskuse infospetsialist Tiina Tammiksalu.
Peatoimetaja Mart Raudsaar.
Uut RiTot saab osta Rahvusraamatukogu inforuumist või veebipoest ja suurematest raamatukauplustest. Esmakordselt on laiemal huvilisteringil võimalik RiTo-t koju tellida, aastatellimus maksab 9.80 eurot. Soovijatel palume saata kiri aadressil Mart dot Raudsaar at riigikogu dot ee.
Ajakirja annab välja Riigikogu Kantselei koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga kaks korda aastas. Järgmine number ilmub detsembris.
** Enne jaanipäeva tuli trükikojast Raamatukogu 3/2015
Tegemist on erialaajakirjaga, mis ilmub kuus korda aastas ja on eelkõige suunatud raamatukoguhoidjatele, aga ka kõigile teistele, kes tunnevad huvi raamatukogude tegemiste ja seal toimuva vastu nii Eestis kui ka mujal maailmas.
Seekordse ajakirja avaveerus tutvustab Krista Visas koostöölepingut, mille Eesti, Läti ja Leedu raamatukoguhoidjate ühing sõlmisid aasta algul.
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infohariduse osakonna kolimisest Viljandist Tartusse on möödunud kaks aastat. Krista Lepikvahendab uudiseid muutustest infokorralduse, eeskätt raamatukogunduse õpetamisel.
Rahvusbibliograafia andmebaasi koostamisest, kasutamisest, pakutavatest otsivõimalustest ning ees ootavatest uuendustest kirjutab pikemalt Jane Makke.
„Me veame oma lugejaid alt,” hoiatab Kaie Holm, kellele on jäänud silma raamatukogud, kus eiratakse kõige lihtsamaid tööpõhimõtteid. Rohke pildimaterjali abil viitab ta konkreetsetele eksimustele.
Muusika-aasta rubriigis saab sõna 20 aastat Eesti Filharmoonia Kammerkoori noodikogu eest hoolitsenud Viive Valper, kes tutvustab meile seni tundmata peitvara – orkestrite, kooride ja ooperiteatrite noodikogusid.
Lugejahuvi peaksid äratama raamatuloo rubriigis ilmuvad uurimusartiklid. Lauri Frei vahendusel saame mõndagi teada latgali raamatust, parun Manteuffelist ja nende seosest Eestiga. Eero Kangor jätkab ülevaadet postkaartide ja nende kogumise ajaloost Euroopas ja Eestis.
Peatoimetaja Ene Riet
Ajakiri ilmub Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) koostööna 6 korda aastas. Ajakirja saab tellida siit. Aastatellimus 30 eurot.
Lisainformatsioon: http://www.nlib.ee/veebipood

Võrguväljaannete uued numbrid

Vaata ka: http://www.nlib.ee/naitused ja http://www.rahvusraamatukogu.ee/uritused

Soovita uudiskirja teistelewww.rahvusraamatukogu.ee/uudiskiri • Jälgi meid ka facebookis RR fb ja twitteris RR twitter

Uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Ettepanekud: avalike suhete osakond, info at rahvusraamatukogu dot ee

RR

Eesti Rahvusraamatukogu: Tõnismägi 2, 15189 Tallinn • Infotelefon: 630 7611 • www.rahvusraamatukogu.ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia