Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Olete oodatud oskuskeelepäevale!

23.04.2013

Hea keelehuviline!

Olete oodatud osalema oskuskeelepäeval, mis toimub reedel, 10. mail algusega kell 11.30 Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis (Tõnismägi 2, Tallinn).

Selleaastase oskuskeelepäeva keskmes on keeleteaduse, politoloogia ja raamatukogunduse oskuskeele ning oskuskeelekorralduse aktuaalsed probleemid.

Esinevad Eesti Rahvusraamatukogu terminoloog Kelly Parker, kes analüüsib raamatukoguterminite andmebaasi kasutuspraktikat, ja kogude direktor Ülle Talihärm, kes vaeb raamatukoguterminite kasutamise kogemust kutsetöös ja seadusloomes. Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia osakonna juhataja dr. Arvi Tavast käsitleb deskriptiivse e-keelenõu projekti. „Mida sooviksite (oskus)keelekorraldusele spetsialiseerunud kuldkalakeselt?”, küsib ta oma ettekande pealkirjas. Päeva teisel poolel astuvad üles riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)“ stipendiaadid: Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nooremteadur Kristel Uiboaed teeb ettekande keelestatistika terminoloogiast, riigiteaduse instituudi vanemteadur dr. Eva Piirimäe tutvustab poliitikafilosoofia terminoloogiat ja terminoloogiaveebi võimalusi ning politoloogia doktorant Kats Kivistik käsitleb politoloogia erialakeele kasutamist.

Oskuskeelepäeva juhib Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru.

Osavõtt on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine (8. maini).

KAVA

11.00 Registreerimine

11.30 Tervitussõnad
Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

11.40 „Raamatukoguterminite andmebaas: tööd ja tegemised“
Kelly Parker, Eesti Rahvusraamatukogu terminoloogia juhtiv spetsialist

12.00 „Raamatukoguterminite kasutamisest ja seadusloomest“
Ülle Talihärm, Eesti Rahvusraamatukogu kogude direktor

12.20 “Mida sooviksite (oskus)keelekorraldusele spetsialiseerunud kuldkalakeselt?”
Arvi Tavast, Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia osakonna juhataja

12.50–13.20 Kohvipaus

13.20 „Keelestatistilisest terminoloogiast“
Kristel Uiboaed, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nooremteadur ja doktorant

13.50 „Poliitikafilosoofia terminoloogiast: terminoloogiaveebi võimalused”
Eva Piirimäe, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi poliitilise filosoofia vanemteadur

14.20 „Politoloogia erialakeel“
Kats Kivistik, Tartu Ülikooli politoloogia doktorant

14.50 Kokkuvõte 

Päeva juhib Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru.

Korraldajad: Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Terminoloogia Ühing ja Tartu Ülikooli Sihtasutus

Toetaja: Haridus-ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)“ kaudu

Lisainformatsioon: Kelly.Parker@nlib.ee.

 


 digitaalarhiiv digar