Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

6. oktoobril VI oskuskeelepäev „E-keskkonna mõju terminikorrastusele“.

Infoühiskonna arenedes seisavad oskuskeelekorrastajad silmitsi mitme uue probleemiga: aegade vältel juurutatud ja käibivad oskussõnad ei sobitu alati e-konteksti, mistõttu tuleb luua uusi või mugandada vanu termineid. Kuigi IT, ehk infotehnoloogia, areneb jõudsalt, ei taga see veel täiuslike andmekogude veatut toimimist – kui sisu paigast, ei aita ka n-ö IT-ime.

Oskuskeelepäev keskendub sellele, kuidas mäluasutused (muuseumid, arhiivid, raamatukogud) e-keskkonnas toime tulevad, milliseid terminilahendusi otsivad või pakuvad. Käsitletakse e-riigi dokumendihaldust ning vaetakse e-õppe võimalikku mõju erialaterminoloogiale. Lisaks tutvustatakse tõlkimist ja terminiotsingut hõlbustavat MS Word-i tööriista.

Hea tava kohaselt on päeva lõpus avatud mikrofon kõigile, kel oskuskeelemuresid hingel või häid ettepanekuid varuks.

Üritus toimub Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis.
Oskuskeelepäeva korraldavad Eesti Rahvusraamatukogu ja ERÜ terminoloogiatoimkond. Toetajad Eesti Terminoloogia Ühing ning Haridus-ja Teadusministeerium.

Olete oodatud!

Osavõtt tasuta, vajalik on eelregistreerimine!

Lisainfo ja registreerimine meilitsi Siiri dot Lauk at nlib dot eeSiiri dot Lauk at nlib dot eeSiiri dot Lauk at nlib dot ee või tööpäeviti tel 630 7127

KAVA

10.30    Registreerimine
11.00    Avasõnad
Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
11.10    Arhivaaliga e-Eestimaa teedel
Hanno Vares, Rahvusarhiivi arendusbüroo nõunik, juhataja asetäitja
11.45    Muuseumite infosüsteemi oskussõnavarast ja selle korrastamisest
Mirjam Rääbis, Eesti Kunstimuuseumi peavarahoidja, MuIS-i sõnastike töörühma juht
12.20    Menetlus, protsess, töövoog ja teised tegevused e-riigis
Veiko Berendsen, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektor, Webmedia vanemanalüütik
13.00–13.45    Kohvipaus
13.45    E-õppe vahendite mõjust erialaterminoloogiale
Hurmi Jürjens, Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia dotsent
14.20    „Millenniumi“ tarkvara eestindamisest
Annely Sepp, Tartu Ülikooli Raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja; Sirje Nilbe, Rahvusraamatukogu normandmete osakonna juhataja
15.00    Tõlkimist ja terminiotsingut hõlbustava terminitööriista tutvustus
Margit Kurm, Tarkvarafirma Tilde Eesti
15.30    Diskussioon
Päeva väitlusjuht on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) terminoloogiatoimkonna esimees, Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja  Kalju Tammaru.

 


 digitaalarhiiv digar