Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Eesti rahvusbibliograafia

13.03.2017

Eesti rahvusbibliograafias registreeritakse Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelsed väljaanded sõltumata teabekandjast. Seetõttu annab Rahvusbibliograafia tervikliku ülevaate Eestis avaldatud väljaannetest läbi aegade. 

Täiendavalt kuulub rahvusbibliograafiasse Estonica - see on eesti autorite ning Eestit ja eestlasi käsitlevad väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelsed teavikud.

Rahvusbibliograafia pidamise ja teavikute rahvusbibliograafias registreerimise kohustus tuleneb Eesti Rahvusraamatukogu seadusest ja Säilituseksemplari seadusest (varem Sundeksemplari seadus).

Rahvusbibliograafias registreeritakse:

 • raamatud;
 • perioodilised väljaanded (ajakirjad, ajalehed, jätkväljaanded);
 • kartograafiateavikud;
 • noodiväljaanded;
 • piltteavikud;
 • heli- ja videosalvestised;
 • multimeediaväljaanded.

Vanim rahvusbibliograafias registreeritud eestikeele väljaanne on ilmunud 1525. aastal.

Detailsemalt on Eesti rahvusbibliograafia koostamise, registreerimise ja valiku põhimõtted kirjas dokumendis Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused.
 


 
Rahvusbibliograafiat vahendatakse andmebaasina ja võrguväljaannetena:
 • Uued Eesti Raamatud - võrguväljaanne, mis sisaldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid. Nimestik ilmub iga kuu alguses võttes kokku eelneva kuu jooksul Rahvusraamatukokku saabunud raamatud.
 • Perioodika - aastanimestik registreerib Eestis ilmunud ja Rahvusraamatukogusse säilituseksemplaridena saabunud ning väljaspool Eestit ilmunud eestikeelsed perioodilised väljaanded.
 • Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB.

Vt. ka Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi pidamise põhimäärus
 


 
Trükinimestikena on ilmunud järgmised registreeriva rahvusbibliograafia väljaanded:
 
Võrguväljaannetena on ilmunud järgmised registreeriva rahvusbibliograafia väljaanded:
 • Eesti rahvusbibliograafia. Eesti ametlikud väljaanded. (2001-2005)
 • Eesti rahvusbibliograafia. Kaardid. (2003-2005)

 


 digitaalarhiiv digar