Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

REGLEMENT

1. Eksliibrisekonkurss „Minu raamat“ (edaspidi konkurss) korraldatakse igal viiendal aastal, tähistamaks Eesti Vabariigi ja Eesti Rahvusraamatukogu juubeliaastat. Esimene konkurss kuulutatakse välja 8. septembril 2008 Eesti Rahvusraamatukogus.
Konkursi teemaks on „RAAMAT“.

2. Konkursi korraldavad Eesti Rahvusringhääling, Tallinna Eksliibriseklubi ja Eesti Rahvusraamatukogu. Tööjaotus, õigused, kohustused ja vastutus lepitakse iga konkursi puhul kokku eraldi protokolliga, mille allkirjastavad korraldajate volitatud esindajad.

3. Eesmärgid:
3.1. tutvustada Eesti raamatumärki, anda ülevaade Eesti eksliibrise ajaloost ja hetkeseisust;
3.2. pakkuda võimalust käsitleda eksliibrise teemat kunstiajaloo ja joonistamise tundides;
3.3. väärtustada raamatut kui vaimse kultuuri osa ja omanikumärki kui kujutava kunsti liiki.

4. Konkursil võivad osaleda kõik Eesti õpilased.

5. Tingimused:
5.1. iga osaleja võib esitada kuni 3 eksliibrist;
5.2. tööde formaat on A5;
5.3. kasutada võib kõiki graafikaliike, sh arvutigraafikat;
5.4. tööl peavad esinema sõnad EX LIBRIS (lad. raamatute hulgast) ja isiku nimi, kellele raamatuviit on loodud;
5.5. töö tagaküljele tuleb kirjutada pliiatsiga järgmised andmed: autori ees- ja perenimi, vanus, klass, kool, aadress, e-aadress, kontakttelefon, isiku nimi, kellele eksliibris valmistatud. Täita võib ka Eesti Rahvusraamatukogu kodulehel oleva vormikohase ankeedi;
5.6. tööde esitamistähtaeg on 15. oktoober 2008. Tööd võib tuua Eesti Rahvusraamatukogu näituste osakonda või saata aadressil:

Näituste osakond
Eesti Rahvusraamatukogu
Tõnismägi 2
15189 Tallinn.

6. Töid hinnatakse kolmes vanusegrupis: algkool, põhikool ja gümnaasium.

7. Žürii valib igast kategooriast enim meeldinud töö. Lisaks tuuakse igast vanusegrupist esile veel 10 eksliibrist, mida ei panda pingeritta.
Žürii koosseisu kuulub kunstiõpetaja ja esindaja igast järgmisest organisatsioonist:
Tallinna Eksliibriseklubi
Eesti Kujundusgraafikute Liit
Kunstiõpetuse õpetaja
Eesti Rahvusringhääling
Eesti Rahvusraamatukogu

8. Esile toodud töödest koostatakse Eesti Rahvusraamatukogus näitus, parimaid autoreid tunnustatakse näituse avamisel.

9. Esile toodud töid kajastatakse trüki- ja veebikataloogis. Veebikataloog tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti Rahvusraamatukogu kodulehel e-näituste rubriigis. Näitusel ja kataloogis avaldatud töödest vormistatakse rändnäitus eksponeerimiseks koolides, raamatukogudes ning kultuurikeskustes üle Eesti ning välismaal.

 

Kontakt: Eesti Rahvusraamatukogu näituste osakond:
tel. 630 7148, 630 7150, faks 630 7120, e-post expo@nlib.ee
Contact: Exhibitions Dept. of the National Library of Estonia:
phone +372 630 7148, +372 630 7150, fax +372 630 7120, e-mail expo@nlib.ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia