Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

25 kauneimat raamatut
 

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2013 - 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2013

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2013

Värskelt üleelatud aasta oli kirev ning ärev nii kultuurisündmustest kui -skandaalidest. Ja ühtlasi andis see aasta meile ka korraliku raamatusaagi – kaunitaridest koletisteni.

Alustuseks murrame ühe linnamüüdi – väite, et Eestimaalt on aastaga raske välja traalida veerandsadat ilusat väljaannet. Jah, üle-elusuurusi ohhoo-elamusi leidus küll vähe, aga läbimõeldult koostatud ja kujundatud ning heal tehnilisel tasemel teostatud raamatuid see-eest enam kui reglemendikohaselt aujärjele seatud kakskümmend viis.

Esimesed heidetakse ja tagumised tapetakse, keskmised koju jõuavad. Õnneks küll reeglit kinnitavate eranditega: rõõmustavalt mahtus keskmiselt mõistlike tulijate vahele ka intrigeerivat mängu kitši piiril, tahtlikult robustset tüpograafiat, julgeid katsetusi köitetehnikaga. Žüriil igatahes mullust saaki sorteerides ja puhastades igav ei hakanud.

Millised olid siis aasta 2013 raamatukujunduse trendid? Ei, raamatu kui sellise lõppu ega ufode läbiviidud paleepööret me veel ei näinud – klassikaline paberkandja hingab ikka veel. Ja tunneb end vaatamata digitaalajastu prohvetite süngetele ennustustele igati hästi. 25 kauneima konkursile saadeti seekord 156 raamatut. Sarnases suurusjärgus saak möödunud ja ülemöödunud aastaga.

Vähem oli laual mahukaid kunstialbumeid, rohkem läbimõeldud, žanri piire painutavat aimekirjandust. Luule kaanetamises on ilutsemine andnud ruumi kontseptualismile ja minimalismile, taandunud on memuaristika ja kokaraamatute uputus – vähesedki näited rõhuvad pigem nutikusele kui mahule või eelarvele. Ning siirast rõõmu tegi žüriile nn „harilike jutukate” kaaneillustratsioonide tõusev tase ning uute või vähemasti siinmail vähepruugitud trükitehnikate ning -materjalide järjest osavam ja sihipärasem kasutus.

Ega me progressideemonist ju pääse: raamat muutub tasapisi luksuskaubaks tagasi – mitte just päris munkade manuskriptiks eeslinahast köites, aga elitaarsemaks tahes-tahtmata. Digiraamat oma kõikvõimalikes avaldumisvormides on praeguseks asendanud trükitud manuaalid ning teeb seda õige pea suurema osa teadus- ja aimekirjandusega. Aga füüsiline raamat, millel on olemas kaal, lõhn, kombatav pind ning kulumisaste, ei anna veel niipea alla. Jah, ma usun seda siiralt. Seni, kuni on elus veel tema vaimne kogudus, nende hulgas ka meie, kes me seda konkurssi korraldame või selles osaleme.

P.S. Ei maksa digi- ja paberkandjat vastandada seal, kus vastuolu asemel toimib hoopis sümbioos või viljakas risttolmlemine.

Asko Künnap
žürii esimees

25 BEST DESIGNED ESTONIAN BOOKS OF 2013

The year that has just closed had its fair share of culture highlights – and scandals, too. It also saw a good crop of book designs, all the way from beauties to beasts.

For starters, let us bust an urban myth – that Estonia’s annual book production is not massive enough for a decent harvest of 25 outstanding designs. Indeed, the larger-than-life entries that wowed the jury were few and far between, yet the count of beautifully designed and technically well-executed books went far beyond the twenty-five defined in the contest statute.

Forget about the first and the last: it is usually the middle ones that make it. Happily, there are always exceptions that prove the rule: the solid average was peppered with intriguing romps verging on kitsch, deliberately rough-hewn typography, bold experiments with binding techniques – never a dull moment for the jury going through last year’s harvest.

So what were the 2013 trends in book design? Nope, we did not witness the demise of the book as such, or a palace coup staged by Unidentified Flying Objects: the classical paper book is still breathing. And feeling alive and well despite the gloomy predictions cast by digital era prophets. All in all, 156 entries were submitted to the contest of the 25 best designed Estonian books of 2013, on par with the previous two years.

This time we saw less of large-format art albums, and more of genre-bending non-fiction. In poetry books, forced aestheticism has been replaced by conceptualism and minimalism; the flood of memoirs and cookbooks has finally subsided – and the few entries submitted played on ingenuity rather than bulk or budget. The jury was thrilled to observe a surging standard in cover illustrations for the so-called “easy reading”, and an increasingly competent and calculated use of novel or less exploited printing materials and techniques.

However, there is no escaping of the progress demon: slowly but steadily, the book is emerging as a luxury item once again – if not exactly a manuscript hand-written by monks and bound in donkey leather, then inevitably an elitist commodity. E-books in their various incarnations have already replaced printed manuals, and such will soon be the lot of most of academic literature and non-fiction as well. But the paper book with its weight and bulk and scent, tangible surface and degree of wear, is not going to succumb any time soon. Yes, I believe it, I sincerely do – not as long as it has its flock, including those of us who organise this very contest, or take part in it.

P.S. The digital and paper books should not be pitted against one another wherever and whenever we witness happy symbiosis or fruitful cross-pollination instead of confrontation.

Asko Künnap
Chair of the Jury

 

JUSS PIHO. ÄRASELETATUD PILDID
Koostajad: Juss Piho, Kalle Toompere
Kujundaja: Kalle Toompere
Kirjastajad: Juss Piho, Aasta Raamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-9417-2-8; 132 lk
Formaat: 265x275 mm
Paber: Arctic Volume White 170 g/m²

Žürii: Detailideni läbimõeldud kunstialbum – triipkoodist tüpograafiani. Väga kvaliteetne reprotöö. Suurte pindade ning tühja ruumi tasakaal on kaunis, formaat ja veerised loovad põneva ja žanri kontekstis uudse terviku.

JUSS PIHO. PICTURES EXPLAINED
Compiled by: Juss Piho, Kalle Toompere
Designer: Kalle Toompere
Publishers: Juss Piho, Aasta Raamat
Printer: Printon

Jury: An art album where every little detail, from the barcode to typography, is well in place. High-quality repro work. Delicate balance between the sprawling pictures and empty space, the format and margins create an exciting combination rarely exploited in this genre.

 

Sari:
SETO KIRÄVARA
Kujundaja: Agnes Ratas
Kirjastaja: Seto Instituut
Trükikoda: Greif
Formaat: 110x165 mm; 160x245 mm
Paber: Munken Print White (80 / 90 / 100 g/m²)

Žürii: Värskelt vanamoeline sari, kus on oskuslikult sobitatud vanu arhiivimaterjale endisaegsete kujundusvõtete ja kirjakasutusega. Tehtud usu ja südamega. Meenuvad lugemine õlilambi valguses ja tekib isu sõira järele.

Series:
THE SETO LIBRARY
Designer: Agnes Ratas
Publisher: Seto Institute
Printer: Greif

Jury: A refreshingly old-fashioned series that competently combines archive material with historical design practises and typography. Made with faith and heart.

 

Reet Piiri
EESTI KAMPSUN EESTI RAHVA MUUSEUMI KOGUDEST
Kujundaja: Maarja Roosi
Kirjastaja: Eesti Rahva Muuseum
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-417-88-9; 80 lk
Formaat: 180x290 mm
Paber: Arctic Volume White 150 g/m²

Žürii: Uus ja rõõmsameelne vaade vanale villasele teemale. Raamat on täis positiivsust ja värskust. Tunnustus julguse eest mängida, jäädes samas tõsiseltvõetavaks ja visuaalselt lihtsalt haaratavaks.

Reet Piiri
ESTONIAN WOOLLEN JACKET FROM THE COLLECTIONS OF THE ESTONIAN NATIONAL MUSEUM
Designer: Maarja Roosi
Publisher: Estonian National Museum
Printer: Greif

Jury: A novel and cheerful look at an old and woolly theme. This book is brimming with positivity and freshness. Props for the courage to frolic around – without losing credibility or visual accessibility.

 

Tiit Pruuli
EÜE JÄLG. PILDIKESI ÜLIÕPILASNOORSOO ELUST
Kujundaja: Kalle Toompere
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-3-2825-5; 560 lk
Formaat: 190x230 mm
Paber: Tom & Otto Silk 130 g/m²

Žürii: Ka väga erineva kvaliteediga arhiivimaterjalidest saab luua tugeva terviku. Mahuka kogumiku kujundus tabab ajastu vaimu ning ehitusmaleva nii porist kui päikselist argipäeva. Raamatu ümbrispaber on kasutatav plakatina.

Tiit Pruuli
EÜE FOOTPRINT. SKETCHES OF STUDENT LIFE
Designer: Kalle Toompere
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury: Even mixed quality archive materials can provide a strong, harmonious result. The design of this massive volume catches the spirit of the period under discussion as well as the muddy and sunny days of the Estonian Students’ Building Brigade (EÜE). The dust jacket also functions as a poster.

 

EMIL URBEL. 100 MAJA
Koostaja: Emil Urbel
Kujundajad: Mariana Hint, Agnes Ratas
Kirjastaja: E. Urbel
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-3312-0-8; 302 lk
Formaat: 200x275 mm
Paber: sisu Galerie Art Gloss 150 g/m², Tom & Otto Silk 115 g/m²; kaas Geltex 222 LS g/m²

Žürii: Enesekindel ja maitsekas raamat, kus tuleb esile tõsta arhitektuursete jooniste suurepärast kvaliteeti. Abstraktne esikaas iseloomustab paremini arhitekti stiili kui ükski foto tema tööst. Peaaegu häirivalt tasakaalus paariskülgede kompositsioon.

EMIL URBEL. 100 HOUSES
Compiled by: Emil Urbel
Designers: Mariana Hint, Agnes Ratas
Publisher: E. Urbel
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A confident and classy book, the superior quality of architectural drawings deserves a special mention. The abstract front cover represents the architect’s style more aptly than any photo of his work. Almost irritatingly balanced composition of the spreadhead.

 

Birgit Püve
ELADA MITMUSES
Kujundaja: Marje Eelma
Kirjastaja: Hea Lugu
Trükikoda: Print Best Trükikoda
ISBN: 978-9949-538-05-8; 128 lk
Formaat: 210x260 mm
Paber: Galerie Art Volume 170 g/m²

Žürii: Puhas, enesekindel minimalistlik fotoalbum – tundlikult on kasutatud tühjust ja vaikimist. Hea paberi valik. Tekst ja fotod õnnestunult tasakaalustatud, pildimaterjaliga on ümber käidud tundlikult, kogenud fotograafi tunnetusega.

Birgit Püve
DOUBLE MATTERS
Designer: Marje Eelma
Publisher: Hea Lugu
Printer: Print Best

Jury: A clean-cut, confident, minimalist photo album; graceful use of void and silence. Good choice of paper. Text and photos are happily balanced, pictures are handled sensitively, with the professional touch of an experienced photographer.

 

Kärt Ojavee
ACTIVE SMART INTERIOR TEXTILES. INTERACTIVE SOFT DISPLAYS
Kujundaja: Indrek Sirkel
Kirjastaja: Eesti Kunstiakadeemia
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-467-42-6; 344 lk
Formaat: 150x235 mm
Paber: sisu Munken Lynx 100 g/m², MultiArt Gloss 130 g/m²; kaas Multidesign Original White 300 g/m²

Žürii: Väga ebatraditsiooniliselt lahendatud dissertatsioonitöö, mis rikub teadustekstide kujundamise põhimõtteid. Teemasse sissejuhatav surutrükk kaantel, tehnitsistlik küljendus ja tüpograafia, robustne tööstusesteetika sisus.

Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

Kärt Ojavee
ACTIVE SMART INTERIOR TEXTILES. INTERACTIVE SOFT DISPLAYS
Designer: Indrek Sirkel
Publisher: Estonian Academy of Arts
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A strikingly non-traditional solution for a dissertation, violating each and every formatting guideline set for academic texts. Introductory embossing on both covers; technicistic layout and typography, body design oozing coarse industrial aesthetics.

Special prize Golden Book of the National Library of Estonia

 

TALLINNA ARHITEKTUURIBIENNAAL 2013. TAASKASUTADES NÕUKOGUDE RUUMIPÄRANDIT
Koostajad: Aet Ader, Kadri Klementi, Karin Tõugu, Kaidi Õis
Kujundajad: AKU collective: Uku-Kristjan Küttis, Alari Orav, Jaan Sarapuu, Gia Lam Nguyen, Henri Papson
Kirjastaja: Eesti Arhitektuurikeskus
Trükikoda: Iloprint
ISBN 978-9949-9182-4-9; 304 lk
Formaat: 240x300 mm
Paber: Munken Print Cream 115 g/m², Arctic Volume White 115 g/m²

Žürii: Korraga nii avangardne kui klassikaline, korralikult rütmistatud album. Kaante tehniline lahendus lähtub teemast. Selgelt arhitektide kujundatud raamat, mille iga lehekülg mõjub nagu arhitektuurivõistluse planšett.

TALLINN ARCHITECTURE BIENNALE 2013. RECYCLING SOCIALISM
Compiled by: Aet Ader, Kadri Klementi, Karin Tõugu, Kaidi Õis
Designers: AKU collective: Uku-Kristjan Küttis, Alari Orav, Jaan Sarapuu, Gia Lam Nguyen, Henri Papson
Publisher: Estonian Centre of Architecture
Printer: Iloprint

Jury: At once avant-garde and classical, a well-rhythmed album. Technical solution of the covers springs from the subject matter. Quite obviously a book designed by architects, every single page looks like a plotting board for an architecture contest.

 

Raivo Kelomees
SOTSIAALSED MÄNGUD KUNSTIRUUMIS. ARTIKLEID JA ARVUSTUSI 2001–2010
Kujundaja: Margus Tamm
Kirjastaja: Eesti Kunstiakadeemia
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-467-44-0; 476 lk
Formaat: 150x210 mm
Paber: Snowbulk 70 g/m²

Žürii: Raamat, mis meenutab nii dokumendihoidikut kui ka mälukaarti. Suurepärane käsitsi koloreeritud lõike teostus. Vorm toetub sisule ja kannab välja suurepärase terviku. Ilus nagu esimesed arvutid ja 1970ndate aastate ulme.

Raivo Kelomees
SOCIAL GAMES IN THE ART SPACE. ARTICLES AND REVIEWS 2001–2010
Designer: Margus Tamm
Publisher: Estonian Academy of Arts
Printer: Pakett

Jury: A book at once resembling a file holder and a memory card. Superb execution of the hand-coloured edge. The unusual format hinges on the corpus of the book, creating a happy harmony. A pretty thing, like the first PCs and 1970s science fiction.

 

FRIEDRICH LUDWIG VON MAYDELLI PILDID BALTIMAADE AJALOOST
Koostajad: Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-485-21-5; 288 lk
Formaat: 255x340 mm
Paber: sisu Munken Polar Rough 150 g/m², kaas Printa 136/001 130 g/m²

Žürii: Kaalukas raamat, mille pööratud formaat on korraga nii uudne kui praktiline. Kindlakäeline lehekülgede kompositsioon, elegantne tüpograafia ja laiad veerised annavad hästi edasi ajastut, muutumata ülepakutud historitsismiks.

Antalis AS eripreemia parima paberikasutuse eest

FRIEDRICH LUDWIG VON MAYDELL'S BALTIC HISTORY IN IMAGES
Compiled by: Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Art Museum of Estonia
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A hefty volume with a novel, handy horizontal format. The solid composition of pages, elegant typography and wide margins emulate the specific period without lapsing into exaggerated historicism.

Special prize by Antalis Ltd for the best use of paper

 

Sari:
TÄNAPÄEVA NOORSOOROMAAN
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Pakett
Formaat: 143x215 mm
Paber: Holmen 70 g/m²

Žürii: Näide sellest, et säästlikud materjalid ega pehme köide ei välista elegantsi. Head illustratsioonid ja tüpograafia, kaunis ja pehme koloriit. Uudne lähenemine sarjakujundusele. Iga raamat toimib ka eraldi vaadelduna, jäädes samas selgelt osaks sarjast.

Series:
THE TÄNAPÄEV YOUNG ADULT NOVEL
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tänapäev
Printer: Pakett

Jury: Proves that sustainable materials and soft binding do not rule out elegance. Good illustrations and typography, beautiful mellow colouring. Novel approach to series design. Each book works well separately, while clearly part of a set.

 

Aaron James
SITAPEAD. TEOORIA
Kujundaja: Dan Mikkin
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-27-408-6; 184 lk
Formaat: 143x215 mm
Paber: Munken Print White 115 g/m²

Žürii: Tabav ja terviklik, sisuga haakuv kaanekujundus – illustratsioonist ja tüpograafiast kuni triipkoodini. Lihtne visuaalne motiiv, ruumimäng ja ebaharilik, aga hästi toimiv värvilahendus. Sisu küljendus läbimõeldud ja asjalikult struktureeritud.

Aaron James
ASSHOLES. A THEORY
Designer: Dan Mikkin
Publisher: Tänapäev
Printer: Greif

Jury: An apt and organic cover design happily in tune with the rest – from illustrations and typography all the way to the barcode. Unpretentious visuals, a play with space, and an unusual yet highly functional colour scheme. Body layout is well constructed and unaffectedly structured.

 

Reeli Reinaus
PRAKTILINE NÕIAKUNST
Kujundaja: Anne Pikkov
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-3-2694-7; 342 lk
Formaat: 130x200 mm
Paber: Soporset 80 g/m²

Žürii: Lihtne, aga nutikas ja pilkupüüdev esikaas sümpaatselt mängulise illustratsiooni ja kirjaga. Läbimõeldud tiitelleht, lakad ning kaante siseküljed.

Reeli Reinaus
PRACTICAL MAGIC
Designer: Anne Pikkov
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury: Simple yet smart and eye-catching front cover featuring a charmingly impish illustration and equally whimsical typeface. Well-constructed title page, flaps and endpapers.

 

Elo Viiding
NÕELAD
Kujundaja: Ly Lestberg
Kirjastaja: Tuum
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9949-9482-2-2; 80 lk
Formaat: 130x210 mm
Paber: Munken Lynx 120 g/m²

Žürii: Luulekogu pealkirja teravus on kokku viidud raamatu kujundusega väikeste detailideni. Tüpograafia ja sisu on heas mõttes ärritavad, kaanel kasutatud ebatraditsiooniliselt teravat värvi, mis kisub juba esimesest pilgust lugejaga riidu.

Elo Viiding
NEEDLES
Designer: Ly Lestberg
Publisher: Tuum
Printer: Pakett

Jury: The sharpness of the title harmonises with the overall design to the tiniest detail. Typography and body design are irritating (but in a good sense); the cover features an unusually stinging colour, which instantly clashes with the reader’s senses.

 

Sveta Grigorjeva
KES KARDAB SVETA GRIGORJEVAT?
Kujundaja: Maris Kaskmann
Kirjastaja: Värske Rõhk
Trükikoda: Greif; köide: Eesti Trükimuuseum
ISBN: 978-9949-9478-0-5; 90 lk
Formaat: 130x210 mm
Paber: sisu Munken Print Cream 150 g/m2; kaas taaskasutatud kaanepapp

Žürii: Kole ongi ilus. Suurepärane kompimiskogemust pakkuv raamat nii kaante kui sisupaberi osas. Enesekindel lihtne sisu on heas tasakaalus kaanekujundusega. Käsitsiköidetud ja -rebitud raamatud, mille iga eksemplar kordumatu. 

Sveta Grigorjeva
WHO'S AFRAID OF SVETA GRIGORJEVA?
Designer: Maris Kaskmann
Publisher: Värske Rõhk
Printer: Greif; binding: Eesti Trükimuuseum

Jury: Ugly is the new beautiful. The covers and the paper used for the body of the book present an incredible tactile experience. The bold, simple body layout is in tune with the cover design. Each copy of this hand-bound and hand-torn book is unique.

 

Rumi
PÄIKESESÕNAD
Valinud ja vahendanud: Doris Kareva
Kujundaja: Piia Ruber
Kirjastaja: Verb
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-9473-3-1; 192 lk
Formaat: 130x180 mm
Paber: Munken Print Cream 115 g/m²

Žürii: Selgelt ajastut ja kultuurikonteksti tundev ja tunnetav kujundus. Kaanel on kasutatud läbimõeldult erinevaid tehnilisi võtteid. Sisu on külluslikult ornamenteeritud, samas säilitades kerguse ja vahelduvuse. Tunnustust väärib koostöö trükikojaga.

Rumi
WORDS OF THE SUN
Compiled and translated by: Doris Kareva
Designer: Piia Ruber
Publisher: Verb
Printer: Pakett

Jury: The design is decidedly consistent with the period style and culture context. The pages are lavishly ornamented yet appear weightless and diversified. Plaudits for seamless collaboration with the printer.

 

Leelo Tungal
PORGAND TÖÖTAB PORGANDINA
Illustraator ja kujundaja: Regina Lukk-Toompere
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-526-05-5; 65 lk
Formaat: 165x225 mm
Paber: Galerie Art Volume 150 g/m²

Žürii: Põnev formaat, kus üle kahe lehe ulatuvad jõuliste värvidega illustratsioonid on väga haaravad ja lugema meelitavad. Raamat moodustab terve omaette põneva maailma, kuhu võib sukelduda nii väike kui täiskasvanud lugeja.

Leelo Tungal
CARROT WORKS AS A CARROT
 
Illustrator and designer: Regina Lukk-Toompere
Publisher: Tammerraamat
Printer: Tallinn Book Printers  

Jury: An exciting format; the striking, bold-coloured illustrations spreading over two pages whet the reader’s appetite. This book constitutes a whole thrilling world, inviting both young and older readers to dive in.

 

Matthias Johann Eisen
MEIE JÕULUD
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-526-12-3; 232 lk
Formaat: 130x210 mm
Paber: Galerie Art Volume 115 g/m²

Žürii: Kombatav ja nauditav raamat, mis mängib kitši piiril, aga jääb samas maitsekaks. Ohtrasti lustlikke detaile, külluslikku pildimaterjali magusast postkaardimaailmast. Õnnestunud jõuluretro kaasaegses kastmes.

Matthias Johann Eisen
OUR CHRISTMAS
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tammerraamat
Printer: Greif

Jury: A tangible, enjoyable book that borders on kitsch but comes off as tasteful nevertheless. Plenty of funny little details, a plethora of pictorial material amassed from the sugary sweet postcard universe. Well-executed Christmas retro in modern sauce. 

 

Toivo Tootsen
VANA HÕBE. HARDI TIIDUS JA INIMESED TEMA ÜMBER
Kujundajad: Tõnis Kenkmaa, Martin Kenkmaa
Kirjastaja: Maagiline Ruum
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-9402-1-9; 320 lk
Formaat: 160x240 mm
Paber: Munken Print Cream 100 g/m²

Žürii: Omas žanris väga hästi ja terviklikult läbiviidud kujundus. Keeruline algmaterjal on oskuslikult viidud ühtsesse stiili ja vormi. Väheseid dokumenteeritud juhtumeid, kus hõbedane fooliotrükk ja kalligraafilist käekirja imiteeriv font on õigustatud.

Toivo Tootsen
OLD SILVER. HARDI TIIDUS AND THOSE AROUND HIM
Designers: Tõnis Kenkmaa, Martin Kenkmaa
Publisher: Maagiline Ruum
Printer: Greif

Jury: Exquisitely executed design, especially for this particular genre. The complicated source material has been expertly poured into consistent style and form. One of the few documented cases where the silver folio print and typeface imitating calligraphic handwriting are fully justified.

 

Kätlin Kaldmaa
ISLANDIL EI OLE LIBLIKAID
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Ajakirjade Kirjastus
Trükikoda: Print Best Trükikoda
ISBN: 978-9949-502-81-3; 326 lk
Formaat: 185x225 mm
Paber: Soporset 100 g/m²

Žürii: Poeriiulil teistest juturaamatutest selgelt eristuv esikaas. Puhas, parasjagu pingestatud tühi ruum. Tundlik sisukülgede kompositsioon ja kirjapaigutus, vürtsiks veidi kirjapindade kujuga hullamist. Kaaned ja sisu moodustavad selge terviku.

Kätlin Kaldmaa
ICELAND HAS NO BUTTERFLIES
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Ajakirjade Kirjastus
Printer: Print Best

Jury: Truly distinct front cover art. Pure, suitably high-strung empty space. Sensitive composition and typography placement between the covers, spiced up by gentle shenanigans with text blocks. A harmonious ensemble all in all.

 

Marko Mäetamm
PAINTING AND WAITING
Kujundaja: Indrek Sirkel
Kirjastaja: Lugemik
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9391-7-6; 192 lk
Formaat: 105x170 mm
Paber: Lux Cream 80 g/m²

Žürii: Konkursi kõige lõbusam raamat. Psühhedeelse kunsti taastulek Eesti raamatusse. Katmata mahulise sisupaberi ja läikiva kaanematerjali värske koosmõju. Taskuformaadis pehmekaaneline raamat kui elustiil või terve maailmavaade.

Marko Mäetamm
PAINTING AND WAITING
Designer: Indrek Sirkel
Publisher: Lugemik
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: The most entertaining entry in this contest. Return of the psychedelic art in Estonian book design. A fresh synthesis of uncoated high-bulk paper used for the body, and the glossy cover material. A pocket-format paperback representing a certain lifestyle or even Weltanschauung.

 

Jürgen Rooste, Karl Martin Sinijärv, Tiit Pruuli
ROKENROLL. JÕGI. MAANTEE. BLUES... .
Kujundaja: Asko Künnap
Kirjastaja: Go Group
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9418-7-2; 160 lk
Formaat: 150x190 mm
Paber: sisu Galerie Art Volume 115 g/m²; kaas Carta Integra 235 g/m²

Žürii: Raamat nagu road movie. Mitmekihiline sisu, mis moodustab terviku, oskuslikult on ära kasutatud amerikaana klišeid. Tihedaks kokkupressitud formaat ja pildiline üleküllus istub hästi teemasse.

Jürgen Rooste, Karl Martin Sinijärv, Tiit Pruuli
ROCKNROLL. RIVER. ROAD. BLUES... .
Designer: Asko Künnap
Publisher: Go Group
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Book like a road movie. A multilayered, well-integrated body, clever use of the Americana clichés. Tightly compressed format and over-abundance of pictures click with the overall theme.

 

RAUAST
Koostaja: Kadri Mälk
Kujundaja: Jaanus Samma
Kirjastaja: Eesti Kunstiakadeemia
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-467-41-9; 272 lk
Formaat: 210x280 mm
Paber: sisu G-Print 150 g/m²; kaas Winter Napura Khepera 791 Nigella

Žürii: Tõsine ja usutav separaamat, mida laualt tõstes on tunda, et teemaks must metall. Hea kaanematerjali valik, väga oskuslik fotokasutus. Paariskülgede kompositsioon on raudselt paigas nii foto- kui tekstikülgedel.

ON IRON
Compiled by: Kadri Mälk
Designer: Jaanus Samma
Publisher: Estonian Academy of Arts
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A seriously credible blacksmith’s book; lift it from the table, and you’ll see its subject matter is black metal. Good choice of cover material, expert use of photos. The composition of spreadhead is iron tight on photo and text pages alike.

 

Anni Arro
TOIDUPÄEVIK
Kujundaja: Jan Tomson
Kirjastaja: Menu Kirjastus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-495-80-1; 224 lk
Formaat: 210x270 mm
Paber: Munken Print White 115 g/m², Munken Print Cream 115 g/m²

Žürii: Ideaalilähedane reprotöö ja trükk katmata paberil koos muhedalt süüdimatu kujundusega. Eklektika pildipaigutuses on tasakaalustatud lihtsa kaasaegse tüpograafiaga. Samm ees teistest päeviku-tüüpi raamatutest.

Anni Arro
FOOD DIARY
Designer: Jan Tomson
Publisher: Menu Kirjastus
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A near perfect repro work and print on uncoated paper combined with a deliciously harebrained design. Eclectic picture layout balances the simple modern typography. A whole head above the other diary-type books. 

 

Teemu Ollikainen
SÖÖ, MIDA HING IHKAB. KAALULANGETAMISE PSÜHHOLOOGIA
Kujundaja: Britt Urbla-Keller
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-3-2829-3; 200 lk
Formaat: 130x200 mm
Paber: Soporset 80 g/m²

Žürii: Pilkupüüdev illustratsioon kaanel, mis eristub selgelt samas žanris võistlejaist. Väheste elementidega, minimalistlik, terviklik ja loetav sisu. Esikaas töötab nagu korralik propagandaplakat.

Teemu Ollikainen
EAT WHATEVER YOU LIKE. THE PSYCHOLOGY OF DIETING
Designer: Britt Urbla-Keller
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury: An eye-catching illustration on the cover, which clearly distinguishes itself from other contestants in the same genre. A minimalistic, well-integrated and highly readable body featuring but a few elements. Front cover works as a proper propaganda poster.

 

Korraldajad: Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Rahvusraamatukogu
Toetajad / Supporters: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis, Rahva Raamat, Trükikoda Greif, AS Printon Trükikoda, Heidelberg Baltic Finland OÜ, Altia Eesti, Soome Instituut, Värska vesi.

Varasemad võidutööd >>

Täiendav informatsioon:
Marika Kuldkepp, tel. 630 7271, e-post: Marika dot Kuldkepp at rahvusraamatukogu dot ee
Kaidi Urmet, Eesti Kirjastuste Liit, tel. 644 9866, e-post: kirjastusteliit at eki dot ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia