Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Rahvusraamatukogu kuulutab välja konkursi toitlustusteenuse pakkumiseks

10.09.2015

Eesti Rahvusraamatukogu hoones Tallinn Tõnismägi 2 ruumide kasutusse andmise konkursi tingimused toitlustusteenuse pakkumiseks

1. Eesti Rahvusraamatukogu annab eelläbirääkimistega pakkumise korras tähtajaliselt ja sihtotstarbeliselt üürile Tallinnas aadressil Tõnismägi 2 asuvas hoones asuvad toitlustuskompleksi ruumid (üldpind kuni 961 m2) alljärgnevatel tingimustel:

1.1. üürilepingu tähtaeg on kuni 10 (kümme) aastat alates 01.01.2016. Teenuse
käivitamise aeg hiljemalt 31. märts 2016;
1.2. toitlustuskompleksi ruume tohib kasutada ainult toitlustus- ja catering teenuste
osutamiseks;
1.3. ruumid ei sisalda köögitehnikat;
1.4. ruumidesse jääb ja üürnikul on võimalik vajadusel kasutada söögisaali ja kohviku mööblit;
1.5. üüritavate toitlustuskompleksi ruumide maksimaalne kogupind on 961 m2 (lisatud ruumide paigutuse plaan);
1.5. võimalus avada välikohvik;
1.6. toitlustuskompleksi ruumidesse võimalik sisse pääseda Eesti Rahvusraamatukogu hoone peaukse kaudu, samuti tagaukse kaudu. Kaupa on võimalik laadida estakaadilt;
1.7. Eesti Rahvusraamatukogu tagab teenuse osutajale keskkütte-, veevarustuse-, kanalisatsiooni-, elektri- ja ventilatsioonisüsteemi kasutamise võimaluse vajalikes võimsustes. Ruumides olemas wifi võrk.

2. Rahvusraamatukogu tutvustus
Tallinnas Tõnismägi 2 asuv Eesti Rahvusraamatukogu hoone on valminud 1992 aastal. Raamatukogus töötab 310 inimest. Peale raamatukogu on hoones c. 60 üürnikku, nende hulgas üürivad ruume 2 teatrit, Eesti Diplomaatide Kool, E-riigi Akadeemia SA. Kinnistu territooriumil on olemas c. 100 parkimiskohta. Õhtuti toimuvad teatrisaalis etendused. Aastas korraldatakse keskmiselt 600 konverentsi. Majas külastab keskmiselt 2000 inimest päevas, suvekuudel on külastajaid reeglina vähem. Pühapäeviti on raamatukogu suletud, kuid hoone võib jääda avatuks. Eesti Rahvusraamatukogu vahetus läheduses asuvad mitmed riigiasutused (Justiitsministeerium, Kaitsepolitsei, Haridus- ja Teadusministeerium, Patendiamet, jt.) ja mitu ärimaja.

3. Konkursil võivad osaleda vähemalt 2 aastase toitlustusteenuse osutamise kogemusega juriidilised isikud kellel puudub õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummadelt arvestatud intress pakkumise esitamise päeva seisuga. Võlgnevuseks loetakse summat, mis ületab 100 eurot.

4. Pakkumine peab sisaldama:
4.1. pakkuja ärinime, registrikoodi, asukohta, kontaktandmeid (telefon, e-post);
4.2. avaldust sooviga osaleda toitlustuskompleksi ruumide kasutusse andmise
pakkumisel pakkumises kehtestatud tingimustel;
4.3. pakutavat ühe ruutmeetri üürisummat ilma käibemaksuta väljendatuna nii
numbrites kui ka sõnades;
4.4. pakkumise kuupäeva ja pakkumise esitaja juhatuse liikme või volitatud esindaja
allkirja;
4.5. äriplaani, milles peab muuhulgas olema välja toodud planeeritud lahtioleku ajad,
teenuse kirjeldus, vähemalt kolm näidismenüüd (s.h. komplekslõuna, buffet,
kohvikumenüü), investeeringute kava, teenindavate inimeste keskmine arv
päevas, teenindavate konverentside keskmine arv kvartalis, võimalikud
üürisumma tasumise alternatiivseid võimalused (makstakse ainult üüri,
makstakse kokkulepitud x % käibest, makstakse mingi osa üüri ja ülejäänud osa
käibest, makstakse üüri ja x % cateringi teenusest jne).
5. Pakkumisele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
5.1. toitlustuskompleksi ruumikujunduse ideekavand/kontseptsioon;
5.2. pakkumise allkirjastamisel volitatud esindaja poolt esindaja vastavaid volitusi
tõendav volikiri.

6. Üürile antavate toitlustuskompleksi ruumidega on võimalik tutvuda kohapeal alates 20. septembrist kuni 02. oktoobrini 2015, leppides eelnevalt kokku tutvumise aja haldusjuhi Andrei Gladkoviga (e-mail: andrei dot gladkov at nlib dot ee, telefon 630 7504).

7. Pakkumised tuleb esitada eesti keeles Eesti Rahvusraamatukogu üldaadressile nlib at nlib dot ee hiljemalt 05. oktoober 2015 kella 15.00-ks.

8. Eelläbirääkimistele kutsutakse punktis 4 ja 5 sätestatud nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad. Võitja väljaselgitamisel hinnatakse võrdsel määral:
8.1. pakutavat ühe ruutmeetri üürisummat ilma käibemaksuta;
8.2. esitatud äriplaani.

Sobivate pakkumiste puudumisel jätab Eesti Rahvusraamatukogu endale õiguse lepingut mitte sõlmida ja tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks.
 


 digitaalarhiiv digar