Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Infosüsteemide osakond

Osakonna põhiülesanneteks on tagada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste (IKT) süsteemide projekteerimine ja juurutamine; IKT võrgu ning audio-videoseadmete hooldus; IKT ja audio-videovahendite hankimine ja ekspluatatsioon.

Osakond: 

 • korraldab tellimustööna, teostab uurimis- ja projekteerimistöid või osaleb neis
 • teeb lepingute alusel koostööd juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Rahvusraamatukogu IKT infrastruktuuri arendamiseks
 • osaleb infotehnoloogiliste protsesside väljatöötamises
 • korraldab riist- ja tarkvara valimist, hankimist ja seadistamist
 • korraldab või teeb arvutivõrgu arendustöid, arvutivõrgu hooldust ja seadmete remonti
 • reguleerib arvutivõrgu kasutamist
 • osaleb integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC hoolduses ja arendamises
 • töötab välja, katsetab ja juurutab arvutiprogramme ning loob andmebaase
 • korraldab infotehnoloogiaalast koolitust ja annab konsultatsioone

Tehnikatalitus:

 • teeb ettepanekuid ja korraldab tehnikavahendite valikut ja hankimist
 • korraldab telefonijaama ja abonentvõrgu tehnilist teenindamist ja arendamist
 • korraldab raadiosõlme ja -võrgu tehnilist teenindamist ja arendamist
 • korraldab televisioonivõrgu ja -seadmete tehnilist teenindamist ja arendamist
 • korraldab videovalve tehnilist teenindamist ja arendamist
 • korraldab kunstide teabekeskuse, muusikasaali ja foonika tehnilist teenindamist ning audio- ja videokandjate ümbersalvestamist
 • osaleb konverentsikeskuse seadmete remondis


 digitaalarhiiv digar