Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Asjaajamisosakond

Asjaajamisosakonna põhiülesanne on raamatukogu dokumendihalduse korraldamine.

Asjaajamisosakond tema pädevuses olevate ülesannete täitmiseks:

  • tagab häireteta dokumendiringluse ning talle üle antud arhivaalide korrastamise ja säilimise;
  • kontrollib dokumentide vastavust õigusaktidele;
  • nõustab juhte asjaajamise ja arhiivinduse küsimustes;
  • koostab asjaajamise ja arhiivitöö korraldamiseks vajalikud dokumendid;
  • registreerib dokumente, peab arvestust nende liikumise üle, kontrollib dokumentide tähtajalist täitmist;
  • vastutab teabe avalikustamise ja juurdepääsupiirangutest kinnipidamise eest;
  • tellib välislähetuste reisipakette;
  • võtab vastu ja saadab välja raamatukogu posti, tagades tollieeskirjadele vastava vormistuse;
  • hoiab raamatukogu pitsatit ja dokumendiplanke.


 digitaalarhiiv digar