Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Riigikogu võttis vastu uue Rahvusraamatukogu seaduse

Riigikogu võttis 22. veebruaril vastu rahvusraamatukogu uue seaduse, mis täpsustab ülesandeid ja juhtimist puudutavaid sätteid ning nüüdisajastab seaduse ülesehitust.

Eesti Rahvusraamatukogu seadus võeti vastu 19. märtsil 1998. aastal ja seda on muudetud kuuel korral. Käesoleva seadusega, mis jõustub 2011. aasta 1. aprillil, tühistatakse praegu kehtiv seadus.

Muu hulgas näeb seadus ette, et Rahvusraamatukogu avalikud teenused peavad olema rahvusraamatukogu eesmärkidega kooskõlas ja teenima avalikku huvi. Kogudesse kuuluvate teavikute kasutamine on seaduse järgi tasuta, kuid muud teenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste loetelu kinnitab Rahvusraamatukogu nõukogu ja tasude suuruse peadirektor, kes peab seejuures lähtuma kulupõhise arvestuse põhimõttest.

Rahvusraamatukogu kõrgeim juhtimisorgan on seitsmeliikmeline nõukogu, kuhu parlament nimetab kultuurikomisjoni ettepanekul viis liiget, kelle volitused kestavad neli aastat. Neist kolm on Riigikogu liikmed ja kaks Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjad. Ühe liikme nimetab neljaks aastaks ametisse kultuuriminister ning ametikoha järgi kuulub nõukokku Riigikogu Kantselei direktor. Nõukogu praeguste liikmete volitused lõpevad koos seaduse jõustumisega 1. aprillil.

Rahvusraamatukogu senine peadirektor jätkab seaduse järgi tööd kuni töölepingus sätestatud tähtaja saabumiseni või lepingu ennetähtaegse lõppemiseni. Uue peadirektori valib viieks aastaks ametisse nõukogu.

BNS


 digitaalarhiiv digar