Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Eesti Rahvusraamatukogu uudiskiri
HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - juuni / 2015

Personaalne infoteenus

Eesti Rahvusraamatukogu hakkas pakkuma uut infoteenust, et aidata uurimistöö tegijaid ajamahukate tööde tegemisel ja andmebaasides orienteerumisel.
„Uus teenus on mõeldud eeskätt tudengitele, õpetajatele, teadlastele, spetsialistidele ja kõigile teistele, kes soovivad professionaalset abi info otsimisel ja töötlemisel,“ ütles Rahvusraamatukogu teenindusjuht Kristel Veimann.
Personaalset infoteenust pakkuvad spetsialistid abistavad uurimistöö tegemisel, otsides välja teemakohased artiklid, raamatud ja veebiallikad.
Võimalik on tellida kliendi teemavaldkonda arvestav privaatkoolitus infokonsultandilt, kes õpetab oskuslikult kasutama erinevaid andmebaase. Samuti saab tellida meediaülevaateid.
Küsi lähemalt telefonil 630 7100 või kirjuta teatmesaal@nlib.ee.
Loe lähemalt.

Suvised lahtiolekuajad

Juunis on raamatukogu avatud tavapäraselt (esmaspäevast reedeni kella 10–20, laupäeviti kella 12–19).
22.–24. juunini oleme suletud.
Juulis ja augustis on raamatukogu avatud esmaspäevast reedeni kella 12–18.
Kollektiivpuhkuseks oleme suletud 6.–19. juulini.

Kontaktandmed ja nende uuendamine
Suvi läheneb ning me ei saa kuidagi oma lugejatele pahaks panna raamatukogu külastamise asemel maale sõitmist, kuid enne seda vaadake kindlasti üle oma kontaktandmed ning vajadusel uuendage neid. Nii saame teile saata olulisi teateid näiteks laenatud raamatute tagastamistähtaegade kohta. Kontaktandmete uuendamiseks tuleb end sisse logida raamatukogu kodulehel ning seejärel ilmub üleval paremasse nurka link „Muuda andmeid“. Sisse logida ja andmeid kontrollida saate siit.
Kodulehel on võimalik end ID-kaardi või Mobiil-ID abil ka lugejaks registreerida.

Soovime teile ilusat suve ja raamatute seltsis veedetud aega!
Eesti Rahvusraamatukogu
Järgmine uudiskiri ilmub augustis. Kohtumiseni!


Pärnu rannaelu

Pirita rand
Postkaardid Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivist DIGAR

Eesti pagulaskunsti tundmatud teosed jõuavad esmakordselt näitusele!


Endel Kõks. Beduiinid. Segatehnika, lõuend. 1972

Eesti pagulaskunsti tundmatud teosed jõuavad esmakordselt näitusele!
9. juunist on Eesti Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis ja fuajeegaleriis avatud näitus pagulaskunstist, mis toob esmakordselt avalikkuse ette paljud väliseesti kunstnike avalikkuse eest aastakümneid varjul olnud kunstiteosed.
Eesti Rahvusraamatukogu kunstikogus on ligi veerandsaja eesti pagulaskunstniku enam kui poolteistsada kunstiteost, mille põhiosa moodustavad maalid, akvarellid ja joonistused.
Tuntumatest autoritest on esindatud Eerik Haamer, Endel Kõks, Juhan Nõmmik, Silvia Leitu, Olev Mikiver, Epp Ojamaa, Ene Falkenberg ja Kalev Mark Kostabi. Näitusele on valitud 30 teost, millest mitme olemasolu Rahvusraamatukogu arhiivis oli kunstiuurijatele teadmata.
Näitus jääb avatuks 30. juunini.


Näitusega kaasneb kataloog, kus on avaldatud täisnimekiri eesti pagulaskunstnike töödest Rahvusraamatukogus.

 

 

Uued meened meie veebipoes


Eduard Wiiralti kataloog

Wiiralti märkmik

Wiiralti kott

Wiiralti kruus

Võrguväljaannete uued numbrid

  • Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
  • Nädal meedias. Parlamendiinfo keskuses koostatav väljaanne Riigikogu liikmete, ministrite ja Euroopa Parlamendi saadikute kirjutistest üleriigilistes ja maakonnalehtedes, ajaveebis ja uudisteportaalides.
  • Riigikogu liikmete kirjutised.
  • Summaria Europensia. Valiknimestikku raamatutest, võõr- ja eestikeelsetest artiklitest ja internetiallikatest sisaldava temaatilise referaatväljaande uus number on pühendatud Euroopa Liidu idapartnerluspoliitikale.
  • Summaria Socialia suvenumber sisaldab lühikokkuvõtteid välisajakirjanduses ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalastest artiklitest, alates Nõukogude Liidu ja fašistliku Saksamaa võrdlusest kuni Suurbritannia avalikust arvamusest 16-aastastele valimisõiguse andmise kohta. Sekka ajakirja Social Policy & Society erinuber Gøsta Esping-Anderseni raamatu „The three worlds of welfare capitalism” ilmumise tähtpäevaks, eliitkoolide probleemidest USA-s, universaalse sotsiaalpoliitika efektiivsusest ja palju muud huvitavat.
  • Ühiskonnauuringud on kord kuus ilmuv väljaanne, mis tutvustab Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade uuringuid ning väljaandeid.
  • Liivametsa lugemised koosneb Rahvusraamatukogu eesti kirjanduse referendi Maire Liivametsa kirjandusarvustustest.

Uudiskirjanduse nimestikud

Näitused

Galeriides
- 9.–30. juunini peanäitusesaalis ja fuajeegaleriis „Eesti pagulaskunst Rahvusraamatukogus“
- 9.–30. juunini väikeses fuajeegaleriis Jossif Braschinsky reisifotod „Tenerife II“
- 30. juunini fuajees „Eduard Vilde 150. Esitrükid ja kogutud teosed
- 30. juunini 6. korruse näitusesaalis „Eldor Renter 90“ 
- 10. juunist 1. juulini 6. korruse galeriis Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri osakonna lõputööd

Lugemissaalides
- 30. juunini muusikasaalis „Alo Põldmäe 70
- 30. juunini muusikasaalis „Eduard Tubin 110
- 31. juulini õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis „Balti eraseadus 150
- 5. juunist 30. augustini Euroopa Liidu infokeskuses Peeter Langovitsi näitus „10 aastat Euroopa Liidus. Tänavapiltniku tagasivaade“. Näitus on koostatud fotodest, mis valmisid 1. mail 2004 ja 1. mail 2014.
- 5. detsembrini humanitaarteaduste saalis „Hendrik Visnapuu 125

Näituste kalender kevad-suvi 2015 leitav siit.

Vaata ka: http://www.nlib.ee/naitused ja http://www.rahvusraamatukogu.ee/uritused

Soovita uudiskirja teistelewww.rahvusraamatukogu.ee/uudiskiri • Jälgi meid ka facebookis RR fb ja twitteris RR twitter

Uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Ettepanekud: avalike suhete osakond, info at rahvusraamatukogu dot ee

RR

Eesti Rahvusraamatukogu: Tõnismägi 2, 15189 Tallinn • Infotelefon: 630 7611 • www.rahvusraamatukogu.ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia