Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Eesti Rahvusraamatukogu uudiskiri
HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - november / 2015

Tule jõulukuu raamatunädalale

8.–12. detsembrini korraldab Rahvusraamatukogu traditsioonilise jõulukuu raamatunädala.
Reedel, 11. detsembril leiab aset tavapärane kirjandusfoorum Paabeli raamatukogu, mis sel korral kannab pealkirja „Aja vaim ja vari”.  

Eesti tarbekunsti jõulumüük tuleb taas!

15. detsembril kella 12–19 ning 16. ja 17. detsembril kella 10–19 toimub peanäitusesaalis ja fuajeegaleriis traditsiooniline Eesti tarbekunsti näitus-müük. Üle poolesaja Eesti professionaalse tarbekunstnikku esitlevad laia valikut uuemat ehte-, naha- ja klaasikunsti, keraamikat, tekstiili, pisigraafikat jm.

Tule tutvu uuenduskuuri läbinud 5. korruse lugemissaali, Milleri salongi, uute rühmaruumide ning lastealaga


Lasteala

Rühmaruum

Milleri salong

Loe lisaks.

Konverentsikeskus uuenes

Ainulaadse arhitektuuriga Rahvusraamatukogu on hästi tuntud oma unikaalse ja üle 300 inimese mahutava suure konverentsisaali poolest.
Ent kas teate, et meie majas on 10 eri suurusega stiilset konverentsiruumi, kus saab korraldada koolitusi, seminare, nõupidamisi, konverentse ja esitlusi ning kuhu saab tellida catering-teenust?
2015. aasta sügiseks läbis konverentsikeskus uuenduskuuri ning lisaks värskemale interjöörile on suures konverentsisaalis kliendi kasutuses uus ja moodne heli- ja valgustehnika.
Lisainfo saamiseks kirjuta konverents@nlib.ee või helista 630 7262.
Vaata ka http://www.nlib.ee/konverentsikeskus/

Eesti Rahvusraamatukogu pakub personaalset infoteenust

Rahvusraamatukogu pakub uut infoteenust, et aidata uurijaid ajamahukate tööde tegemisel ja andmebaasides orienteerumisel.
„Uus teenus on mõeldud eeskätt tudengitele, õpetajatele, teadlastele, spetsialistidele ja kõigile teistele, kes soovivad professionaalset abi info otsimisel ja töötlemisel,“ ütles raamatukogu teenindusjuht Kristel Veimann.
Personaalset infoteenust pakkuvad spetsialistid otsivad välja teemakohased artiklid, raamatud ja veebiallikad.
Võimalik on tellida kliendi teemavaldkonda arvestav erakoolitus infokonsultandilt, kes õpetab oskuslikult kasutama andmebaase. Samuti saab tellida meediaülevaateid.
Küsi lähemalt telefonil 630 7100 või kirjuta teatmesaal@nlib.ee.
Loe lähemalt.

Tule geograafia ja geoinfosüsteemide päevale

18. novembril toimub Rahvusraamatukogus taas teabepäev „Geograafia paneb paika“, kus räägitakse geograafiast, geoinformaatikast, kartograafiast ja nendega tihedalt seotud erialadest. Lisaks on kohal spetsialistid, kes jagavad oskusteavet nii omavahel kui ka õpilastele, tudengitele, õpetajatele ja teistele huvilistele. 
Vaata täielikku kava ja registreeru teabepäevale 16. novembrini GIS-päeva lehel
Teabepäeva korraldavad ja toetavad
Eesti Geoinformaatika Selts, Eesti Rahvusraamatukogu, Statistikaamet, Maa-amet, Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, Teaduskeskus AHHAA, Keskkonnaagentuur, Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsioon, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur, AlphaGIS, Affecto, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Regio, R-Systeemid, CGI.

 

 

Teabepäev raamatukogutöötajatele

19. novembril toimub väikeses konverentsisaalis teabepäev raamatukogutöötajatele „Kuidas oma tööd hinnata, et ka teised mõistaksid? “. Loe lisaks.

Müügiakadeemia kutsub

Rahvusraamatukogus leiab aset seminarisari Müügiakadeemia 10., 17. ja 24. novembril (ehk novembri teisipäevadel). Tegemist on sarjaga, mis pakub noortele võimalusi mõista müügiprotsessi tagamaid ning end paremini turundada.

Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanded on uues kuues!

Tutvuge väljaannetega siin:
Ühiskonnauuringud - kord kuus ilmuv väljaanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud uuringutest.
DIXI. Riigikogu liige on öelnud - Väljaanne pakub põhjalikku ülevaadet parlamendiliikmete veebis ja trükis avaldatust.
Summaria Socialia - eestikeelsed kokkuvõtted ja valiknimestik välisajakirjades ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalastest artiklitest.
Summaria Iuridica - eestikeelsed kokkuvõtted ja valiknimestik välisajakirjades ilmunud õigusalastest artiklitest.

Võrguväljaannete uued numbrid

  • Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
  • Nädal meedias. Parlamendiinfo keskuses koostatav väljaanne Riigikogu liikmete, ministrite ja Euroopa Parlamendi saadikute kirjutistest üleriigilistes ja maakonnalehtedes, ajaveebis ja uudisteportaalides.
  • Riigikogu liikmete kirjutised.
  • Summaria Socialia
  • Summaria Iuridica
  • Ühiskonnauuringud on kord kuus ilmuv väljaanne, mis tutvustab Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade uuringuid ning väljaandeid.
  • Liivametsa lugemised koosneb Rahvusraamatukogu eesti kirjanduse referendi Maire Liivametsa kirjandusarvustustest.

Näitused

GALERIID
11. novembrini väikeses fuajeegaleriis „Kaitse Kodu! 90. Ajalugu kaitseliitlase pilgu läbi“
13. novembrist 4. detsembrini peanäitusesaalis ja fuajeegaleriis Maret Olveti isikunäitus „Muutumised ajas“

2. jaanuarini 6. korruse näitusesaalis Mart Lepa kunstikogu näitus „Henno Arrak ja Eesti graafika“

8. jaanuarini 6. korruse galeriis Soome Instituudi rändnäitus „Marimekko – Soome disainiklassika“

 

31. jaanuarini harulduste kogu näitusesaalis „Teele, teele, kurekesed... . Muusikaõpetus Eesti koolides kuni 1940

LUGEMISSAALID

16. novembrini teatmesaalis „40 kirja 35 aastat“
5. detsembrini humanitaarteaduste saalis „Henrik Visnapuu 125“
14. detsembrini õigusteaduse saalis „70 aastat Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni“
19. novembrist 14. detsembrini Euroopa Liidu infokeskuses „Euroinfo telefon: 15 kõnekat aastat“
23. detsembrini muusikasaalis „Jazzi sajand“
23. detsembrini kunstisaalis Kadi Kurema illustratsioonid raamatule „Väike võlur Mattias“

Vaata ka: http://www.nlib.ee/naitused

Fotod: Teet Malsroos

Soovita uudiskirja teistelewww.rahvusraamatukogu.ee/uudiskiri • Jälgi meid ka facebookis RR fb ja twitteris RR twitter

Uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Ettepanekud: kommunikatsiooni-ja turundusosakond, info at rahvusraamatukogu dot ee

RR

Eesti Rahvusraamatukogu: Tõnismägi 2, 15189 Tallinn • Infotelefon: 630 7611 • www.rahvusraamatukogu.ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia