Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Teksti- ja andmekaeve

01.01.2017 jõustus autoriõiguse seaduse muudatus, mis täpsustab teose vaba kasutamise erandit teadustöö eesmärgil. AutÕS § 19 lg 31 sätestab teose kasutamise teksti- ja andmekaeve eesmärkidel.
Säilituseksemplari seaduse kohasel on lubatud digitaalarhiivis arhiveeritud säilituseksemplaride teksti- ja andmekaeve teadus- ja uurimistöö eesmärgil, kui on tagatud kasutajate autoriseerimine.

 

  • 10.03.2017 avaldas Euroopa Parlamendi õiguskomisjon (JURI) raporti projekti, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Palrmandi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul. Muudatusettepaneku kohaselt on direktiivi artikkel 3 alusel lubatud teha reprodukstioone ja väljavõtteid isikutel, kellel on seaduslik juurdepääs teostele ja muule materjalile tingimusel, et reproduktsiooni või väljavõtet kasutatakse teksti- ja andmekaeve jaoks.
  • 14.09.2016 avaldas Euroopa Komisjon uue autoriõiguse paketi, mille artikkel 3 sätestab teksti- ja andmekaeve erandi teadusorganisatsioonidele teadusuuringute eesmärgil. Arvamus ettepaneku TDM artikli kohta (COMMUNIA)

 digitaalarhiiv digar