Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2011 - 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2011

Igal aastal valitakse Eesti Kujundusgraafikute Liidu, Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Rahvusraamatukogu korraldatud konkursil 25 kauneimat eesti kunstnike kujundatud raamatut. 2011. aastal esitas 65 kirjastajat auhindamisele 165 raamatut, mis oli veidi enam kui mullu.
Konkursi reglement paneb paika hindamise kriteeriumid: kujunduse terviklikkus, hea kaanekujundus, disain ja küljendus, hästi loetav ja maitsekas tüpograafia ning kvaliteetne teostus ehk trükimaterjalid, trükk ja köitmine.
Žürii töö käis läbi neli vooru. Esimeses voorus valiti edasisse konkurentsi jäävad raamatud. Alles jäid kõik, mille sissejätmise poolt oli vähemalt üks žürii liige. Teises voorus jäeti peale arutlemist lisaks kõrvale need, mille sissejätmise vastu oli mitu žürii liiget. Kui raamat tekitas vaidluse, siis jäi ta sisse. Kolmandaks vooruks oli hindajate laual 42 teost, mida iga žürii liige omaette arvustas. Kui punktid olid kokku löödud ja keskmised hinded arvutatud, selgus, et piisavalt suur üksmeel oli 20 raamatu osas. Neljas voor oli jälle arutelu, mille käigus vaadati üle valitute sabaotsa jäänud viis viimast ja napilt 25 seast välja jäänud raamatud. Selle käigus valiti puuduvad viis tööd. Tulemus on teie ees.
Millised olid selle aasta konkursile esitatud raamatute head ja vead? Hindajate rõõmuks oli ka sel aastal eksperimenteerivaid, mängulusti ja põnevaid ideid pakkuvaid ning fantaasialennuga üllatavaid lahendusi, aga kahjuks vähe. Mitmel korral sai esile tõsta kõigi kujunduskomponentide täpse kasutusega loodud elegantsi, harmooniat ja ilu, mille tulemuseks raamat kui puhas kunstiteos. Palju oli head traditsioonilist klassikat, milles erinevad kujunduselemendid maitsekaks tervikuks kokku pandud. Aga liiga tihti jäigi see professionaalseks käsitööks, milles kujundaja ja raamatu individuaalsust kuigivõrd näha ei olnud. Ja ikka oli ka raamatuid, milles tervikut välja ei tulnud. Selle asemel tuli neid iseloomustada sõnadega õigustamatu eklektika, ülekujundamine, vastuolu hea sisukujunduse ja kesise kaane vahel, halb loetavus tänu valele tekstikirjale või veerujaotusele, oskamatus kasutada tühja pinda, või keskpärane kitš. Oli raamatuid, mille tegijad olid vaeva näinud paberi- ja kaanematerjali valikuga, aga oli ka vastupidist.
Sel aastal oli mitmeid huvitavaid klassikaliste stiilide läbimänge, pastišše ja tsitaate, aga mõnigi kord jäid autorid poolele teele, tulemuseks mitte põnev põrkuvate osade kooslus, vaid eklektika. Pisikese trendina tõusis esile n-ö uuslihtsus, mis kasutas kaanel tühja pinda ning täpselt kasutatud ja paigale timmitud standardseid lihtsaid kirju. Aga muidugi olid ka raamatud, milles see võte mõjus igava amatöörlusena. Samuti oli sel aastal vähem minimalismi ja enam keerukaid, paljude elementidega kujundusi, mille ohuks ülekujundamine või suutmatus tervikut koos hoida. Paistis silma, et on hakanud kujunema teatud raamatuliikide kujundamise standard, olgu elulood, fotodega albumid või kokaraamatud.
Kokkuvõttes võib öelda, et murrangut eesti raamatukujunduses see aasta ei toonud. Ja mitme aasta võrdluses mõjub ohumärgina tendents, et toode tõuseb, kunst kustub. Aga rida põnevaid, kauneid, rõõmsaid raamatuid annab lootust ka järgmiseks aastaks.

Tiit Hennoste
žürii esimees

 

Each year the Estonian Graphic Designers’ Union, Estonian Publishers’ Association and the National Library of Estonia pick 25 best designed books by Estonian designers. In 2011, 165 titles were entered to the contest by 65 publishers, slightly more than in the previous year.
The contest rules define the following assessment criteria: consistency of design, superior cover art, design and layout, good readability and style of typography, and high quality of execution (print materials, printing and binding).
The jury moved through four rounds of discussions. After the first round, any book commended by at least one jury member stayed in competition. The second round scrapped the entries turned down by more than one jury member without protests. Any book that provoked discussion was kept in competition. By the third round the shortlist was down to 42 titles which were then assessed individually by jury members. The final score indicated consensus on twenty books. Followed the fourth round discussing the tail end, or the last five, and those that narrowly missed the list of twenty-five best. That gave us the remaining five picks. Here’s the result.
What were the merits and demerits of this year’s entries? To the jury’s delight the list included playful experiments, exciting ideas and surprising fantasies, but  these were few and far between. Not infrequently did the jury point at elegance, harmony and beauty born of the careful combining of design elements into a book that deserved to be called a work of art. Quite a few designers had opted for a traditional, classical approach, a tasteful synthesis of different design elements. All too often, however, such efforts failed to rise above mere competent craftsmanship, never letting the personality of the designer or the book shine through. And there were books with no consistency of design. For these, the jury reserved the following criticism: gratuitously eclectic outcome, overdesigning, disharmony between a well-designed body and an underwhelming cover, poor readability because of the unhappy choice of typography or inappropriate layout, failure to use empty space, mediocre kitsch. Some designers had taken great pains to choose the perfect paper and cover material – and then there were those who had not.
There were several interesting homages to classical styles, pastiches and quotations; often, however, the designer had stopped halfway, creating a hotchpotch of styles rather than an exciting combination of clashing elements. A minor novel trend was the so-called new simplicity, using empty space and meticulously positioned plain, standard typography on the cover. With some entries, however, this method succumbed into dull amateurishness. Notably, this years’ entries featured less minimalism, and more of complicated designs employing a multitude of elements, which led to overdesigning or disarray. It is also obvious that for certain genres – biographies, albums with photos, cookbooks – a specific design standard is developing and gaining ground.
Summing up: this year did not see a breakthrough in Estonian book design. Besides, a comparison of several years shows a dangerous tendency: commercialism is rising, art is waning. However, hope for the next year is inspired by quite a few exciting, beautiful, delightful books.

 Tiit Hennoste
Chair of the Jury

 

Eve Kask
101. CASTING THEIR EYES
Kujundaja: Eve Kask
Kirjastaja: Riigikogu Kantselei
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-903-03-0
216 lk
Formaat: 245x127 mm
Paber: MultiArt Silk 150 g/m²
Žürii: Väljakutsuvast algmaterjalist loodud terviklik ja sisu hästi välja mängiv lahendus, mida iseloomustavad huvitav köide, sisuga sobitatud formaat ja hea fondikasutus.

Eve Kask
101. CASTING THEIR EYES
Designer: Eve Kask
Publisher: Riigikogu Kantselei
Printer: Pakett
Jury: A harmonious solution created out of intriguing, challenging material which highlights the contents; characterised by an interesting binding, happy harmony between content and format, and a good use of font.

Ivar Sakk
Aa – Zz. TÜPOGRAAFIA ÜLEVAATLIK AJALUGU
Kujundaja: Ivar Sakk
Kirjastaja: Sakk&Sakk
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda, Polymeri trükikoda
ISBN: 978-9949-302-26-0
448 lk
Formaat: 170x275 mm
Paber: kaas Kvistpapper; sisu EnsoClassic 80 g/m²
Žürii: Väga hästi läbimõeldud töö, milles keerukas materjal on lihtsalt, aga puhtalt tervikuks kokku mängitud.

Ivar Sakk
Aa – Zz. CONCISE HISTORY OF TYPOGRAPHY
Designer: Ivar Sakk
Publisher: Sakk&Sakk
Printers: Tallinna Raamatutrükikoda, Polymer printing shop
Jury: A well-contemplated, well-crafted design in which complicated material is combined into a simple yet neat and well-balanced result.

Dante Alighieri
JUMALIK KOMÖÖDIA. PÕRGU
Kujundaja: Jüri Kaarma
Köite konstruktsioon ja disain: EKA nahakunsti osakonna üliõpilased Kadri Paloveer, Stella Soomlais, Inga Radikainen, Kertu Rattasepp
Köite konstrueerimise juhendaja: Lennart Mänd
Kirjastaja: Eesti Keele Sihtasutus
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9985-794-06-7
558 lk
Formaat: 150x240 mm
Paber: Munken Print White 100 g/m²
Žürii: Huvitav, konstruktiivne köitmiseksperiment, detailselt läbimõeldud elegantne tervik, milles on kasutatud huvitavaid klassikalist köidet tsiteerivaid lahendusi ning kasutusmugavust tõstvaid võtteid.
Žürii tunnustab eksperimentaalse kujunduse eest.
Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

Dante Alighieri
DIVINE COMEDY. INFERNO
Designer: Jüri Kaarma
Binding construction and design: Kadri Paloveer, Stella Soomlais, Inga Radikainen, Kertu Rattasepp (students of the Department of Leather Art, Estonian Academy of Arts)
Supervisor of binding construction: Lennart Mänd
Publisher: Eesti Keele Sihtasutus
Printer: Pakett
Jury: An interesting, constructive experiment in binding, elegant, meticulously contemplated ensemble using interesting solutions in homage to classic binding, as well as resources contributing to a greater reading comfort.
  Special mention of the Jury for an outstanding experiment.
Special prize Golden Book of the National Library of Estonia

Veronika Kivisilla
KALLIS KALENDER. Luuletusi 2009–2010
Kujundaja: Piia Ruber
Kirjastaja: Verb
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-912-40-7
75 lk
Formaat: 90x200 mm
Paber: Munken Print White 100 g/m²
Žürii: Sisuga hästi haakuv vormilahendus, mis töötab suurepäraselt ka lugeja jaoks.
Žürii tunnustab eksperimentaalse kujunduse eest. 

Veronika Kivisilla
DEAR CALENDAR. Poems 2009–2010
Designer: Piia Ruber
Publisher: Verb
Printer: Pakett
Jury: A happy match of content and form that works well for the reader.
Special mention of the Jury for an outstanding experiment.

AUGUST TAMME PÄEVARAAMAT
Idee, illustratsioonide autor ja kujundaja: Urmas Viik
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Printon
ISBN 978-9985-323-90-8
308 lk
Formaat: 168x197 mm
Paber: Munken Pure 130 g/m²
Žürii: Armastuse ja lustiga tehtud töö, milles hästi kooskõlastatud kujunduselemendid loovad raamatust iseseisva kunstiteose.

DIARY OF AUGUST TAMM
Illustrator and designer: Urmas Viik
Publisher: Varrak
Printer: Printon
Jury: A work made with love and joy, in which the well matching design elements turn the book into a stand-alone piece of art.

 

Tõnis Saadoja
URMAS PLOOMIPUU VALGE MAJA
Kujundaja: Indrek Sirkel
Skemaatilised joonised: Tõnis Saadoja
Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum – KUMU Kunstimuuseum
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-908-67-7
192 lk
Formaat: 170x220 mm
Paber: sisu Munken Polar 120 g/m², MultiArt Gloss 130 g/m², Galerie Volume 100 g/m², Munken Print Cream 115 g/m², Munken Print Cream 100 g/m²; kaas Invercote G 240 g/m²
Žürii: Erakordse kunstiprojekti intelligentne ja diskreetne jäädvustus, mida iseloomustab lisaks väga hea ja kompaktne erinevate paberite kasutus.

Tõnis Saadoja
URMAS PLOOMIPUU’S WHITE HOUSE
Designer: Indrek Sirkel
Drawings by Tõnis Saadoja
Publisher: Eesti Kunstimuuseum – KUMU Kunstimuuseum
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: An intelligent and discreet recording of an extraordinary art project characterised by an excellent and compact use of various types of paper.

Paul Kuimet, Mari Laanemets
IN VICINITY
Kujundaja: Indrek Sirkel
Kirjastaja: MTÜ Lugemik
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-922-90-1
36 lk
Formaat: 220x280 mm
Paber: CartaPack 210 g/m², Arctic Volume 90 g/m², 130 g/m²
Žürii: Puhta, pingestatud ja peenetundelise minimalismi abil loodud teema ja teostuse tervik, mis teeb argisest asjast kunstiprojekti, milles ka puhas tekstikülg mõjub tervikliku teosena.

Paul Kuimet, Mari Laanemets
IN VICINITY
Designer: Indrek Sirkel
Publisher: MTÜ Lugemik
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A harmony of subject matter and execution achieved through neat, charged and discreet minimalism, which turns a trivial object into a project of art where even a blank page creates the impression of a work of art in its own right.

F. R. Kreutzwald
KALEVIPOEG. EESTI RAHVUSEEPOS
Taideline nägemus ja illustratsioonid: Gunnar Neeme
Kujundajad: Mart Anderson, Andres Rõhu
Kirjastaja: Eesti Kirjandusmuuseum
Trükikoda: Print Best Trükikoda
ISBN: 978-9949-486-04-5
536 lk
Formaat: 170x250 mm
Paber: sisu Soporset Offset 120 g/m²; kaas Iris 101/852 elfenbein
Žürii: Klassikalise teose diskreetne ja mõjuv lahendus, milles kasutatud spetsiifiline kirjatüüp on esteetiliselt sobiv ning samas hästi loetav.

F. R. Kreutzwald
KALEVIPOEG. THE ESTONIAN NATIONAL EPIC
Artistic vision, illustrator: Gunnar Neeme
Designers: Mart Anderson, Andres Rõhu
Publisher: Eesti Kirjandusmuuseum
Printer: Print Best Trükikoda
Jury: A discreet and impressive solution for a classical piece of literature, in which the distinct typography is both aesthetically fitting and well readable.

Lydia Koidula
EESTIMAA, SU HIILGAV RADA. Valik luulet
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-482-13-9
232 lk
Formaat: 125x215 mm
Paber: Soporset Offset 100 g/m², Munken Print Cream 70 g/m²
Žürii: Pieteeditundega tehtud ja erinevaid materjale hästi kasutav puhas tervik, mida vääristavad väga hästi kasutatud erinevate paberite valik ning puhas trükitehniline teostus.

Lydia Koidula
ESTONIA, YOUR GLORIOUS PATH. Poems
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tammerraamat
Printer: Greif
Jury: A neat ensemble, accomplished with subtlety and making excellent use of different materials; a good choice of paper and immaculate execution provide additional value.

August Gailit
KLOUNID JA FAUNID
Kujundaja: Jüri Jegorov
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN 978-9985-321-10-2
180 lk
Formaat: 160x240 mm
Paber: Munken Print Cream 100 g/m²
  Žürii: Stiilne ja teksti autori ajastut arvestav kujundus, mida iseloomustavad mängulisus, hästi organiseeritud leheküljed, originaalile viitav veeristekasutus ning hästi valitud paber.

August Gailit
CLOWNS AND FAUNS
Designer: Jüri Jegorov
Publisher: Varrak
Printer: Greif
  Jury: A stylish and period-appropriate design characterised by by playfulness, well-organised pages, use of margins alluding to the original, and an excellent choice of paper.

Maie Raitar, Andres Sööt
KONRAD MÄGI: KUNSTNIK. LOOMING. AEG
Kujundaja: Tiit Jürna
Kirjastaja: Ilmamaa
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-77-242-3
408 lk
Formaat: 240x300 mm
Paber: Galerie Art 170 g/m²
Žürii: Lihtne ja samas väga hea tervik on saavutatud ajastule viitava kujunduse, kvaliteetse ja puhta töö ning hea trükiga.

Maie Raitar, Andres Sööt
KONRAD MÄGI: ARTIST. CREATION. TIME
Designer: Tiit Jürna
Publisher: Ilmamaa
Printer: Greif
Jury: A simple yet superior result has been achieved through period-appropriate design, expert and neat execution as well as high-quality printing.

Merike Jürjo
KOKARAAMAT. COOKBOOK. KOCHBUCH
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Nornberg & Co
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-300-11-2
160 lk
Formaat: 155x235 mm
Paber: Munken Lynx 120 g/m²
  Žürii: Kokaraamatute seas hästi eristuv ja oma iseloomuga raamat, mida iseloomustab hea rütmiga ja huvitava kirjakasutusega leheküljekujundus, mis ühendab eri ajastuid.
Antalis AS eripreemia parima paberikasutuse eest

Merike Jürjo
KOKARAAMAT. COOKBOOK. KOCHBUCH
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Nornberg & Co
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A book with a character, distinctive among its peers; characterised by a page design with good rhythm and interesting typography, which forms a bridge between different periods.
Special prize by Antalis Ltd for the best use of paper

Ülle Väljataga, Anu Kehman
LASTE RÕÕM I. Eesti lastejutte ja luuletusi koos piltidega 1860–1980
Kujundaja: Endla Toots
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-449-99-6
272 lk
Formaat: 175x240 mm
Paber: Arctic the Volume 130 g/m²
Žürii: Kujundus, milles kujundaja pole esile tükkinud, vaid lasknud vanadel illustratsioonidel mõjuda, moodustades eri aegade eri stiilis piltidest suurepärase terviku.

Ülle Väljataga, Anu Kehman
CHILDREN’S DELIGHT I. Estonian children’s tales and poems with pictures 1860–1980
Designer: Endla Toots
Publisher: Tammerraamat
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
  Jury: A design in which the designer takes the back seat and allows old illustrations to shine, offering a perfect combination of pictures in different styles and from different eras.

Kristiina Ehin
VIIMANE MONOGAAMLANE
Kujundajad: Lemmi Kuulberg, Diego Almeyda, Eliisa Ehin
Illustraator: Kristiina Ehin
Kirjastaja: Pegasus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-472-54-3
80+96 lk
Formaat: 135x210 mm
Paber: Munken Print Cream 115 g/m²
Žürii: Omapärane ning selge iseloomuga tervik, mida iseloomustab autorite erksus ja värvide rõõm.

Kristiina Ehin
THE LAST OF THE MONOGAMICANS
Designers: Lemmi Kuulberg, Diego Almeyda, Eliisa Ehin
Illustrator: Kristiina Ehin
Publisher: Pegasus
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A unique ensemble with distinct character permeated by the authors’ radiance and a rapture of colours.

Kjell Ekström, Kersti Koll
NAISKUNSTNIKUD AHVENAMAA ÖNNINGEBY KUNSTNIKE KOLOONIAS
Kujundaja: Tiit Jürna
Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum – Adamson-Ericu Muuseum
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-908-66-0
120 lk
Formaat: 210x230 mm
Paber: sisu Galerie Art Gloss 170 g/m², Munken Pure 150 g/m²; kaas Carta Elega 290 g/m²
Žürii: Vaheldusrikas raamat, milles täpse rütmiga organiseeritud kaas ning heletumeduse täpse vaheldamisega loodud sisuküljed moodustavad terviku, lisaks hea teostus ja paberivalik.

Kjell Ekström, Kersti Koll
FEMALE ARTISTS IN THE ÖNNINGEBY ARTISTS’ COLONY IN ǺLAND
Designer: Tiit Jürna
Publisher: Eesti Kunstimuuseum – Adamson-Ericu Muuseum
Printer: Printon
Jury: A diverse book where the cover, organised with rhythmic precision, combines well with the alternation of light and darkness inside; plus agreeable execution and a good choice of paper.

Külli Laos, Mark Soosaar
AETT, EIT NING MIA
Kujundaja: Vaiko Edur
Illustraator: Mari Kaarma
Kirjastaja: SA Kihnu Kultuuri Instituut
Trükikoda: Hansaprint
ISBN: 978-9949-915-00-2
52 lk
Formaat: 230x160 mm
Paber: G-Print 150 g/m²
Žürii: Rõõmus ja lapsesõbralik lahendus, mida väärtustavad loomulikud ja lõbusad joonistused ning lisaväärtusena isevärvimise võimalus.

Külli Laos, Mark Soosaar
GRANDPA, GRANDMA AND ME
Designer: Vaiko Edur
Illustrator: Mari Kaarma
Publisher: SA Kihnu Kultuuri Instituut
Printer: Hansaprint
Jury: A delightful, child friendly solution enhanced by natural and cheerful illustrations; colourable images offer an added bonus.

Heljo Mänd
NÕGESED JA NARTSISSID
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-44-994-1
400 lk
Formaat: 148x200 mm
Paber: Soporset Offset 100 g/m²
Žürii: Lihtne ja isegi naiivne, kuid täpne kaas ja ajastu hõngu tabav sisukujundus, milles hea kirjakasutus ja rütm loovad huvitava terviku.

Heljo Mänd
NETTLES AND DAFFODILS
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tammerraamat
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A simple, even naïve yet clear-cut cover and a body design that beautifully captures the period’s mood; excellent typography and rhythm create an interesting synthesis.

Mihkel Ulman
MUINASJUTT PRINTSIST, KES KAOTAS NÄO
Kujundaja: Peeter Paasmäe
Illustraator: Jüri Mildeberg
Kirjastaja: Elmatar
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-435-95-1
32 lk
Formaat: 210x290 mm
Paber: MultiArt Silk 200 g/m²
Žürii: Meeldiv ja puhas tervik, millele lisab väärtust sametiselt ja pehmelt mõjuv kaas.

Mihkel Ulman
FAIRY TALE OF A PRINCE WHO LOST HIS FACE
Designer: Peeter Paasmäe
Illustrator: Jüri Mildeberg
Publisher: Elmatar
Printer: Greif
Jury: An agreeable and neat design; the soft velvety cover is an added bonus

KIUS OLLA JULGE. Luuletajad luulest. 21 esseed
Koostaja: Igor Kotjuh
Kujundaja: Asko Künnap
Küljendaja: Marek Allvee
Kirjastaja: Kite
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-217-09-0
240 lk
Formaat: 145x235 mm
Paber: Munken Print Cream 115 g/m²
Žürii: Mäng erinevate ja pretensioonikate fontidega teeb raamatu meeleolukaks.

DARING TO BE BOLD. Poets on poetry. 21 essays
Compiler: Igor Kotjuh
Designer: Asko Künnap
Typesetting by Marek Allvee
Publisher: Kite
Printer: Pakett
Jury: It is the play with different, pretentious fonts that lends this book a certain light-hearted quality.

Lauri Vahtre
MEIE SUURED TEGIJAD: EESTI LAPSE RAAMAT
Idee: Karel Korp
Kujundaja: Tuuli Aule
Illustraator: Anu Kalm
Kirjastaja: Hermes
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-918-73-7
48 lk
Formaat: 220x297 mm
Paber: Soporset Offset 100 g/m²
Žürii: Hästi komponeeritud tervik ja huvitavad illustratsioonid, mis liiguvad eesti lasteraamatu standardist väljapoole ja teevad teema lapsele atraktiivseks.

Lauri Vahtre
OUR HEROES: ESTONIAN CHILD’S BOOK
Idea: Karel Korp
Designer: Tuuli Aule
Illustrator: Anu Kalm
Publisher: Hermes
Printer: Greif
Jury: A well-composed ensemble and interesting illustrations, which make the subject matter attractive for the small reader and go well beyond the standard of images usually found in Estonian children’s books.

Alo Lõhmus
ÖÖBIKUT EI TOHI REETA. Rein Marani elu filmides
Kujundaja: Villu Koskaru
Kirjastaja: Hea Lugu
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-478-74-3
208 lk
Formaat: 165x245 mm
Paber: Ensolux Cream 90 g/m²
Žürii: Elulugude standardkujundusest eristuv raamat, milles hästi kasutatud tühi ruum loob pingestatud ja elegantsed sisuküljed.

Alo Lõhmus
NEVER BETRAY THE NIGHTINGALE. Life of Rein Maran in documentaries
Designer: Villu Koskaru
Publisher: Hea Lugu
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A book so unlike the standard design for biographies; the expertly used empty space underlies the highly charged and elegant design of the body.

Lao-Zi
TEE VÄE RAAMAT
Eesti keelde ümber pannud Tõnn Sarv
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Pilgrim
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-469-35-2
110 lk
Formaat: 126x216 mm
Paber: Munken Print White 115 g/m²
Žürii: Peen, õrn ja elegantne joonistus ning hästi kasutatud tühi ruum loovad õhulise ja kerge poeetilise kujunduse.

Lao-Zi
DAODEJING
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Pilgrim
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: The fine, delicate and elegant drawings and effectively used empty space result in an airy and light, poetic design.

Rein Raud
HOTELL AMALFI
Kujundaja: Asko Künnap
Küljendaja: Ulvi Lahesalu
Kirjastaja: Tuum
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-918-62-1
168 lk
Formaat: 125x185 mm
Paber: Munken Pure 120 g/m²
Žürii: Värskelt mõjuv kaanekujundus ning hästi kasutatud illustratsioonid koos ebatüüpilise kirjavaliku ja väikese formaadiga loovad huvitava terviku.

Rein Raud
HOTEL AMALFI
Designer: Asko Künnap
Typesetting by Ulvi Lahesalu
Publisher: Tuum
Printer: Pakett
Jury: The fresh cover design and effectively used illustrations in combination with a non-typical choice of typography and small format create an interesting synthesis.

Anu Sööt
LOOVMÄNG
Kujundaja: Brit Pavelson
Illustraator: Kaisa Sööt
Kirjastaja: Eesti Tantsuhariduse Liit
Trükikoda: Ecoprint
ISBN: 978-9949-219-31-5
120 lk
Formaat: 170x220 mm
Paber: Cyclus Offset 115 g/m²
Žürii: Stiilipuhas ja mänguline tervik, milles paistavad silma huvitavad kirjalahendused ning mis on funktsionaalne ja kasutamiseks mugav.

Anu Sööt
CREATIVE GAME
Designer: Brit Pavelson
Illustrator: Kaisa Sööt
Publisher: Eesti Tantsuhariduse Liit
Printer: Ecoprint
Jury: Stylish, original and and playful design featuring interesting typographic solutions; highly functional and handy to use

Jaanika Oks
ÕUE MÄNGIMA!
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-482-07-8
120 lk
Formaat: 215x265 mm
Paber: Galerie Volume 115 g/m²
Žürii: Hästi ehitatud leheküljed, hea välisveerise kasutus ning huvitav mäng siluettidega hoiab paljude kujunduselementidega raamatu koos ning loob põneva terviku.

Jaanika Oks
LET’S GO OUT TO PLAY!
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tammerraamat
Printer: Printon
Jury: A competent build-up of pages, skilful use of the outer margin, and an intriguing play with silhouettes all hold together the many design elements featured in this book, and create an exciting ensemble.

Ehtekunstirühmitus õhuLoss
õhuLoss
Kujundajad: Andres Rõhu, Mart Anderson
Kirjastaja: Ehtekunstirühmitus õhuLoss, ARNOLDSCHE Art Publishers
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-3897-903-59-3
295 lk
Formaat: 210x300 mm
Paber: MultiArt Matt 150 g/m², Munken Pure Rough 120 g/m²
Žürii: Väga hästi ja kaunilt läbi komponeeritud tervik, milles väga head fotod ja trükk toovad olulise esile.
Žürii eripreemia kujundajatele

Ehtekunstirühmitus õhuLoss
CASTLE IN THE AIR. Jewellery from Estonia
Designers: Andres Rõhu, Mart Anderson
Publisher: Ehtekunstirühmitus õhuLoss, ARNOLDSCHE Art Publishers
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A very beautifully composed, harmonious book with superb photos and high-quality printing that highlight the focal points.
Special prize of the Jury to the designers

 

Toetajad / Supporters
Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis, Altia Eesti, Heidelberg Balticum, trükikoda AS Pakett, Print Best Trükikoda, Printon trükikoda, Polymark AS/Manroland, Rahva Raamat.

Täiendav informatsioon: Marika Kuldkepp, turundusjuht, tel. 630 7271, e-post: Marika dot Kuldkepp at rahvusraamatukogu dot ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia