Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2009-4

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations
 

| Üld/General | ICAO | ILO | IMF | IMO | NATO | OECD | UN/ÜRO | UNESCO |
| UNWTO | WHO | WTO |


 

Üld
General

Regional cooperation and international organizations : the Nordic model in transnational alignment / edited by Norbert Götz and Heidi Haggrên. - London ; New York : Routledge, 2009. - xviii, 290 lk. -  (Routledge advances in international relations and global politics ; 70.).
ISBN 9780415459648
Märksõnad: regionaalne koostöö; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; rahvusvahelised organisatsioonid; integratsioon; majandusintegratsioon; julgeolek; kaitsepoliitika; konfliktid; Põhjamaad; Baltimaad

Reinalda, Bob. The Routledge history of international organizations : from 1815 to the present day / Bob Reinalda. - Milton Park, Abingdon, Oxon New York : Routledge, 2009. - 846 lk.
ISBN 9780415476249
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline poliitika; poliitiline ajalugu; ajalugu; 19. saj; 20. saj; 21. saj. algus; käsiraamatud

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organisation

Aerodromes. Volume I, Aerodrome design and operations. Volume II, Heliports : international standards and recommended practices. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2009. - (International standards and recommended practices.).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (1944); lennundus; tsiviillennundus; lennujaamad; lennuväljad; disain; aeronavigatsioon; standardid (normid); rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Aeronautical charts : international standards and recommended practices. - 11th ed. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2009. - Ilmumissagedus teadmata. - (International standards and recommended practices.).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (1944); lennundus; tsiviillennundus; lennukaardid; aeronavigatsioon; rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Designators for aircraft operating agencies, aeronautical authorities and services = Условные обозначения летно-эксплуатационных агенств, авиационных полномочных органов и служб. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2009.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennundusettevõtted; firmamärgid; lühendid; jätkväljaanded

Milde, Michael. International air law and ICAO / by Michael Milde. - Utrecht, Netherlands : Eleven International Publishing, c2008. - xiii, 351 lk. - (Essential air and space law ; v. 4.).
ISBN 9789077596548
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; tsiviillennundus; lennuliiklus; õhutransport; õhuruumiõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; seaduste kooskõlastamine

Quality assurance manual for flight procedure design. Volume 1, Flight procedure design quality assurance system / International Civil Aviation Organization. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2009.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; aeronavigatsioon; lennuohutus; kvaliteedijuhtimine; jätkväljaanded

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organisation

Forced labor : coercion and exploitation in the private economy / edited by Beate Andrees, Patrick Belser. - Geneva : International Labour Office ; Boulder, Colo. etc. : Lynne Rienner Publishers, 2009. - xv, 229 lk.
ISBN 9789221201649
Märksõnad: sunnitöö; orjapidamine; inimkaubandus; inimsusvastased kuriteod; artiklikogumikud

Landau, Eve C. From ILO standards to EU law : the case of equality between men and women at work / by Eve C. Landau, Yves Beigbeder. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. – xix, 340 lk.
ISBN 9789004157187
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; Euroopa Liit; naised; tööhõive; sooline diskrimineerimine; võrdõiguslikkus; tööõigus; standardid (normid); Euroopa Liidu õigus; Euroopa Liidu maad; rahvusvahelised lepingud

Määttä, Paula. Equal pay : just a principle of the ILO? / Paula Määttä. - Norderstedt : Books on Demand, 2009. - 465 lk.
ISBN 9783837075540
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; Konventsioon mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest (1951); palk; palgapoliitika; naised; mehed; võrdõiguslikkus; rahvusvahelised lepingud

Occupational wages and hours of work and retail food prices : statistics from the ILO October inquiry 2008. - Geneva : International Labour Office, 2009.
ISSN 1020-0134
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; palk; töötunnid; toiduained; hinnad; statistilised andmed; aastaraamatud

Occupational wages and hours of work and retail food prices : statistics from the ILO October inquiry 2009 : Elektrooniline teavik. - Geneva : International Labour Office, 2009. - Tekst ingl., pr. ja hisp. keeles..
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; palk; töötunnid; toiduained; hinnad; statistilised andmed; aastaraamatud; CD-ROMid

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Accrual budgeting and fiscal policy / prepared by Marc Robinson. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 33 lk. - (IMF working paper ; WP/09/84.).
Märksõnad: eelarvepoliitika; eelarve koostamine; kulude ja tulude analüüs

Anatomy of regional disparities in the Slovak Republic / prepared by Biswajit Banerjee and Mariusz Jarmuzek. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 28 lk. - (IMF working paper ; WP/09/145.).
Märksõnad: majandusmudelid; majanduskasv; tööhõivepoliitika; tööviljakus; konvergents; Slovakkia

Determinants of inflation in GCC / prepared by Magda Kandil and Hanan Morsy. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 31 lk - (IMF working paper ; WP/09/82.).
Märksõnad: inflatsioon; riiklik poliitika; valuutakursid; rahapoliitika; likviidsus; naftakaubandus; majandusmudelid; võrdlev analüüs

Do workers' remittances promote economic growth / [prepared by] Adolfo Barajas...[et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 22 lk. - (IMF working paper ; WP/09/153.).
Märksõnad: rahasaadetised; välistööjõud; majanduskasv; vaesus; heaolu; erainvesteeringud; arengumaad

The effects of the financial crisis ion public-private partnerships / prepared by Philippe Burger. -  Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 24 lk. - (IMF working paper ; WP/09/144.).
Märksõnad: finantskriisid; riiklikud investeeringud; arenevad turud; riskihaldus; krediidirisk; laenud; välisinvesteeringud; riigiettevõtted

Finance, development, and the IMF / James M. Boughton and Domenico Lombardi (editors). - Oxford : University Press, 2009. - xiii, 315 lk.
ISBN 9780199239863
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahandus; rahvusvaheline rahandus; välislaenud; rahvusvaheline abi; arengumaad

Global imbalances and petrodollars / [prepared by] Rabah Arezki and Fuad Hasanov. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 25 lk. : ill. - (IMF working paper ; WP/09/89.).
Märksõnad: eelarvedefitsiit; kapitalikäive; jooksevkonto; nafta; hinnad; eksport; eelarvepoliitika; empiirilised meetodid

Hold your nose and vote : why do some democracies tolerate corruption? / prepared by Marco Pani. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 32 lk. : ill. - (IMF working paper ; WP/09/83.).
Märksõnad: korruptsioon; avalik sektor; riigikulud; poliitiline ökonoomia; arenenud riigid; arengumaad; valimised; majandusmudelid

IT framework design parameters / prepared by Charles Freedman and Douglas Laxton. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 16 lk. : ill. - (IMF working paper ; WP/09/87.).
Märksõnad: rahapoliitika; inflatsioon; keskpangad; andmevalmendus; andmeanalüüs

Macroeconomic fundamentals, price discovery and volatility dynamics in emerging markets / [prepared by] Sylvia Nowak. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 30 lk. : ill. - (IMF working paper ; WP/09/147.).
Märksõnad: finantsturg; arenevad turud; makroökonoomika; majandusmudelid; välismuutujad; võlakiri; väärtpaberiturg

Pop-Eleches, Grigore. From economic crisis to reform : IMF programs in Latin America and Eastern Europe / Grigore Pop-Eleches. - Princeton : Princeton University Press, 2009. - xvii, 341 lk.
ISBN 9780691135038 (hbk.)
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahvusvaheline abi; majandusabi; majanduspoliitika; majanduskriisid; Ida-Euroopa; Ladina-Ameerika

Regional economic outlook : Europe / International Monetary Fund. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - (World economic and financial surveys,).
Märksõnad: majandustingimused; rahandus; rahanduspoliitika; Euroopa; jätkväljaanded

Requirements for using interest rates as an operating target for monetary policy : the case of Tunisia / [prepared by] Alexandre Chailloux, Alain Durrê, and Bernard J. Laurens. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 45 lk. - (IMF working paper ; WP/09/149.).
Märksõnad: majandusmudelid; majandusreformid; rahanduspoliitika; rahasüsteemid; rahaturg; inflatsioon; Tuneesia

Simple, implementable fiscal policy rules / prepared by Michael Kumhof and Douglas Laxton. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 41 lk. - (IMF working paper ; WP/09/76.).
Märksõnad: eelarvepoliitika; eelarve; majanduslik tasakaal; tulu; maksutulu; tootmine; majandusmudelid

Spillovers from the rest of the world into Sub-Saharan African countries / prepared by Paulo Drummond and Gustavo Ramirez. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 19 lk. - (IMF working paper ; WP/09/155.).
Märksõnad: kaubaturg; turuhinnad; nõudlus; majandustingimused; stagnatsioon; rahaturg; eksport; kapitalieksport; majandushinnangud; Sahara; Aafrika

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organisation

Freedom of seas, passage rights and the 1982 Law of the Sea Convention / Center for Oceans Law and Policy ; edited by Myron H. Nordquist, Tommy T.B. Koh, and John Norton Moore. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2009. - 623 lk. : 1 CD-ROm.
ISBN 9789004173590
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ÜRO mereõiguse konventsioon (1982); mereõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; territoriaalveed; rannikumeri; saarestikud; navigatsioon; laevandus; majandusregioonid; õiguslik seisund; keskkond; keskkonnakaitse; merereostus; merekaitse; okeanograafia; hüdroloogia; sõjandus; sõjalaevad; sõjalaevastik; piraatlus (röövimine); mereröövlid; terrorism; Hiina; Indoneesia; Filipiinid; Singapur; konverentsikogumikud; CD-ROMid

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organisation

Reichard, Martin. The EU-NATO relationship : a legal and political perspective / Martin Reichard. - Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2006. - 412 lk.
ISBN 0754647595
Märksõnad: Euroopa Liit; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; sõjalised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvusvaheline julgeolek; 2000-ndad

 

 OECD
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Cooperation and Development

Benefiting from globalisation : transport sector contribution and policy challenges : introductory reports and summary of discussion : 25-27 October 2006, Berlin / International Transport Forum (ITF) ; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). - Paris : OECD/ITF, 2008. - 466 lk.
ISBN 9789282101681
Märksõnad: transport; transpordipoliitika; rahvusvaheline kaubandus; globaliseerumine; konverentsikogumikud

Business for development 2008 : promoting commercial agriculture in Africa / Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. - 121 lk. : ill. - (A Development Centre perspective.).
ISBN 9264044698
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; põllumajandus; põllumajandussaadused; väliskaubandus; Aafrika

Doing better for children / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development ; 2009. - 191 lk.
ISBN 9789264059337
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; lapsed; sotsiaalne heaolu; lastekaitse; sotsiaalkaitse; sotsiaalstatistika

Environmental policy, technological innovation and patents / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. - 179 lk. - (OECD studies on environmental innovation.).
ISBN 9789264046818
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; keskkonnapoliitika; majanduslikud aspektid; autotööstus; tselluloosi- ja paberitööstus; taastuvad energiaallikad; tööstuse juhtimine; keskkonnakorraldus; tehnoloogilised uuendused; patendid; keskkonnasäästlik tehnoloogia; üksikjuhtumite analüüs; aruanded

Jobs for immigrants / OECD. - Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007-2008. - 2 kd.
ISBN 9264033599
Märksõnad: immigrandid; välistööjõud; tööturg; tööhõive; Austraalia; Taani; Saksamaa; Rootsi; Belgia; Prantsusmaa; Holland; Portugal

Jobs for youth. Australia / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009. - 149 lk. : ill. - Inglise keeles, kokkuvõte ka prantsuse keeles.
ISBN 9789264060197
Märksõnad: tööhõive; tööturg; noored; Austraalia; aruanded

Meeting of the OECD Council at Ministerial Level : programme and key documents : Paris, 24-25 June 2009. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2009. - 44 lk.
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; maailmamajandus; majanduskriisid; majanduslik areng; arengustrateegiad; konverentsikogumikud

OECD patent statistics manual / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009. - 158 lk.
ISBN 9789264054127
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; patendid; tehnoloogilised uuendused; patentimine; indikaatorid (andmed); statistika

OECD rural policy reviews. Italy / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009. - 225 lk.
ISBN 9789264056220
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; põllumajanduspoliitika; maaelu; maamajandus; regionaalpoliitika; Itaalia

OECD rural policy reviews. Spain / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009. - 299 lk.
ISBN 9789264060067
Märksõnad: põllumajanduspoliitika; maaelu; maamajandus; regionaalpoliitika; Hispaania

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Beyond the UN charter : peace, security and the role of justice / edited by Olivier Ribbelink. - Hague : Hague Academic Press, 2008. -  209 lk. - (From peace to justice series.). - Tekst inglise ja prantsuse keeles.
ISBN 906704282X
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; Euroopa Liit; Rahvusvaheline Kriminaalkohus; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); rahvusvaheline koostöö; rahuprotsess; rahuvalveoperatsioonid; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised kohtud; interventsioonid; sõjalised operatsioonid; legitiimsus; poliitika; tuumarelva leviku tõkestamise lepingud; relvastuse piiramine; relvastuskontroll; tuumakatsetused; genotsiid; Dārfūr; Sudaan; Rwanda; Iraak; konverentsikogumikud

Fassbender, Bardo. The United Nations Charter as the constitution of the international community / by Bardo Fassbender. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2009. -  215 lk. - (Legal aspects of international organization, v. 51.).
ISBN 9789004175105
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); konstitutsionalism; õigusteooria; riigiõigus; põhiseadused; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised organisatsioonid; hartad

Gillis, Melissa. Disarmament : a basic guide / by Melissa Gillis. - New York : United Nations, 2009. - 94 lk.
Märksõnad: desarmeerimine; relvastuse piiramine; relvastus; rahvusvahelised lepingud; sõjaised konfliktid; tuumarelvad; keemiarelv; biorelv; raketid; raketitõrje; maamiinid; klaster-pommid; laskurrelvad; kulud; rahu; julgeolek; naised; lapsed; teatmikud

Grant, Thomas D. Admission to the United Nations : Charter Article 4 and the rise of universal organization / by Thomas D. Grant. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2009. - xxix, 332 lk. - (Legal aspects of international organization, v. 50.).
ISBN 9789004173637
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised organisatsioonid; liikmeskond; liitumine; õiguslikud aspektid; üksikjuhtumite analüüs; riigid; Baltimaad

Knoll, Bernhard. The legal status of territories subject to administration by international organisations / by Bernhard Knoll. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - 519 lk. : ill.
ISBN 9780521885836
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; territooriumid; õiguslik seisund; iseseisvus (pol.); rahvuslik enesemääramine; rahvusvahelised organisatsioonid; haldus; valitsemine; halduspoliitika; üksikjuhtumite analüüs; rahvusvaheline õigus; inimõigused; Namiibia; Kosovo

Murphy, Ray. UN peacekeeping in Lebanon, Somalia and Kosovo : operational and legal issues in practice / Ray Murphy. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. – xv, 375 lk. : kaart.
ISBN 9780521114448
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; rahukaitseväed; rahuvalveoperatsioonid; sõjalised operatsioonid; rahvusvaheline õigus; humanitaarõigus; inimõigused; resolutsioonid; interventsioonid; sõjaline juhtimine; käsuliinid; kontroll; sõjalised konfliktid; üksikjuhtumite analüüs; Liibanon; Somaalia; Kosovo

Nasu, Hitoshi. International law on peacekeeping : a study of Article 40 of the UN charter / by Hitoshi Nasu. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2009. - xlvii, 322 lk.
ISBN 9789004172265 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); rahukaitseväed; rahuvalveoperatsioonid; sõjalised konfliktid; konfliktiennetus; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline õigus; üksikjuhtumite analüüs

Riddell, Anna. Evidence before the International Court of Justice / Anna Riddell and Brendan Plant. - London : British Institute of International and Comparative Law, 2009. -  420 lk.
ISBN 1905221258
Märksõnad: Rahvusvaheline Kohus; vaidluste lahendamine; tõendamine (jur.); rahvusvahelised kohtud; kodukorrad; kohtuvõim; rahvusvaheline õigus; võrdlev õigusteadus

Ripinsky, Sergey. NGO involvement in international organizations : a legal analysis / Sergey Ripinsky and Peter van den Bossche. - London : British Institute of International and Comparative Law, 2007. - xv, 362 lk.
ISBN 9781905221196
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon; Maailma Terviseorganisatsioon; Maailmapank; Rahvusvaheline Valuutafond; Maailma Kaubandusorganisatsioon; valitsusvälised organisatsioonid; rahvusvahelised organisatsioonid; tegevus; töökorraldus; kodukorrad; õiguslik seisund; rahvusvaheline õigus; võrdlev analüüs; dokumendid; allikapublikatsioonid

Space security 2009 : moving towards a safer space environment : conference report 15-16 June 2009 / United Nations Institute for Disarmament Research. - Geneva : United Nations, 2009. – xvi, 25 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Desarmeerimisuuringute Instituut; julgeolekupoliitika; universum; rahvusvaheline julgeolek; kosmosetehnoloogia; desarmeerimine; relvastuskontroll; konverentsikogumikud

Trade and development report 2009 : Responding to the Global Crisis : Climate Change Mitigation Development / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2009.
ISSN 0255-4607
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; maailmamajandus; rahvusvaheline kaubandus; majanduslik areng; aastaraamatud

UNCTAD training manual on statistics for FDI and the operations of TNCs / United Nations Conference on Trade and Development, Division on Investment and Enterprise. - New York ; Geneva : United Nations, 2009. - 3 kd.
ISBN 9789211127638
Märksõnad: otseinvesteeringud; välisinvesteeringud; hargmaised ettevõtted; majandusstatistika; statistika; käsiraamatud

The UN Genocide Convention : a commentary / edited by Paola Gaeta. - Oxford : University Press, 2009. - 580 lk. - (Oxford commentaries on international law.).
ISBN 9780199570218
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon (1948); genotsiid; rahvusvahelised kuriteod; inimsusvastased kuriteod; rahvusvahelised lepingud; kriminaalvastutus; riigivastutus; rahvusvaheline õigus; kriminaalõigus; rahvusvahelised kohtud; kommentaarid; artiklikogumikud

World investment report 2009 : transnational corporations, agricultultural production and development / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2009. - XXXII, 280 lk.
ISBN 9789211127751
Märksõnad: välisinvesteeringud; otseinvesteeringud; hargmaised ettevõtted; arengumaad; põllumajandus; aruanded

 

UNESCO
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
UN Educational, Scientific and Cultural Organisation

Quirk, Joel. Unfinished business : a comparative survey of historical and contemporary slavery / Joel Quirk ; Wilberforce Institute for the study of Slavery and Emancipation, University of Hull. - Paris : UNESCO Publishing, 2009. - 141 lk.
ISBN 9789231041242
Märksõnad: tööjõud; orjad; orjapidamine; orjakaubandus; inimkaubandus; abolitsionism; võrdlev analüüs; 19. saj; 20. saj; 2000-ndad

 

UNWTO
Maailma Turismiorganisatsioon
World Tourism Organisation

Compendium of tourism statistics / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2009.
ISSN 1013-1744
Märksõnad: turism; hotellid; kulud; statistilised andmed; aastaraamatud

Handbook on tourism destinations branding / World Tourism Organization ; European Travel Commission ; with an introduction by Simon Anholt. - Madrid : World Tourism Organization ; Brussels : European Travel Commission, 2009. - 165 lk.
ISBN 9789284413119
Märksõnad: turism; vaatamisväärsused; turismiturundus; bränding; käsiraamatud

The Indian outbound travel market : with special insight into the image of Europe as a destination / World Tourism Organization ; European Travel Commission. - Madrid : World Tourism Organization ; Brussels : European Travel Commission, 2009. - 172 lk.
ISBN 9789284413096
Märksõnad: India; majandustingimused; turism; turismigeograafia; Euroopa

Third International Avian and Human Influenza Simulation Exercise : Bangkok, Thailand 19-20 September 2008 / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2009. - 74 lk. :
ISBN 9789284413034
Märksõnad: turism; gripp; lindude gripp; nakkushaigused; epidemioloogia; tervisekaitse; ennetav meditsiin; ettevalmistus; evakuatsioon; karantiin; majutusasutused; kodumajandus; koolitus; õppematerjalid

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organisation

Evaluating the effectiveness of smoke-free policies / International Agency for Research on Cancer ; World Health Organization. - Lyon : International Agency for Research on Cancer, 2009. - 334 lk. - .(IARC handbooks of cancer prevention, vol. 13.).
ISBN 9789283230137
Märksõnad: vähk; suitsetamine; ennetav meditsiin; tervisepoliitika; halduspoliitika; õigusaktid

Housing, land, and property restitution rights of refugees and displaced persons : laws, cases, and materials / edited by Scott Leckie. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007. – xxii, 570 lk.
ISBN 9780521858755
Märksõnad: Rahvusvaheline Kohus; Euroopa Inimõiguste Kohus; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Komitee; restitutsioon (jur.); pagulased; ümberasustatud; õiguslik seisund; eluase; omand; repatrieerumine; rahvusvaheline õigus; humanitaarõigus; inimõigused; rahvusvahelised lepingud; rahulepingud; kohtuasjad; õigusaktid; riigid; Eesti

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organisation

Hestermeyer, Holger. Human rights and the WTO : the case of patents and access to medicines / Holger Hestermeyer. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. - 369 lk. - (International economic law series).
ISBN 9780199552177
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; inimõigused; majanduslikud aspektid; rahvusvaheline kaubandus; sotsiaalsed aspektid; ravimid; patendid; sotsiaalne vastutus

Pauwelyn, Joost. Conflict of norms in public international law : how WTO law relates to other rules of international law / Joost Pauwelyn. - Cambridge: Cambridge University Press, 2008. - 522 lk. -  (Cambridge studies in international and comparative law.).
ISBN 9780521100472
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; vaidluste lahendamine; rahvusvaheline õigus; rahvusvaheline eraõigus; võrdlev õigusteadus

Van Damme, Isabelle. Treaty interpretation by the WTO Appellate Body / Isabelle Van Damme. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. -  419 lk.
ISBN 9780199562237
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon. Appellate Body; rahvusvaheline kaubandus; vaidluste lahendamine; edasikaebemenetlus; rahvusvahelised lepingud; interpretatsioon; äriõigus; rahvusvaheline õigus

WTO public forum 08 "Trading into the future" / World Trade Organization. - Geneva : World Trade Organization, 2009. - viii, 229 lk.
ISBN 9789287034991
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; konverentsikogumikud; DVD-d

 


 digitaalarhiiv digar