Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud







 

2008-2

16.08.2010

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations

| ICAO | ILO | IMO | NATOUN/ÜRO | UNESCO | WB | WHO | WTO |


 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organisation

Location indicators. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2008. - Rööptekst ingl., pr., hisp., vene keeles.
ISSN 1727-2610
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; indikaatorid (andmed); lühendid; jätkväljaanded

Manual on air traffic management system requirements / ICAO. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2008.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; lennuliinid; juhtimine; käsiraamatud

The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 / IMO. - 2008 ed. - London : International Maritime Organization, 2008. - v, 32 lk.
ISBN 9789280142389
Märksõnad: meretransport; merelaevandus; laevad; vrakid; päästetööd; rahvusvahelised lepingud

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organisation

Final report : Meeting of Experts to Examine Instruments, Knowledge, Advocacy, Technical Cooperation and International Collaboration as Tools with a view to Developing a Policy Framework for Hazardous Substances : Geneva, 10-13 December 2007. - Geneva : International Labour Office, 2008. - iii, 38 lk.
ISBN 9789221209669
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; kemikaalid; ohtlikud ained; riskianalüüs; töökeskkond; töötervishoid; tööohutus; töökaitse; aruanded

Information document on ratifications and standards-related activities (as to 31 December 2007) : third item on the agenda : information and reports on the application of conventions and recommendations / International Labour Conference, 97th session 2008. - Geneva : International Labour Office, 2008. - vi, 215 lk.
ISBN 9789221194859
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); standardid (normid); ratifitseerimine; tööõigus; konverentsikogumikud

Note on the proceedings : Tripartite Meeting to Examine the Impact of Global Food Chains on Employment : Geneva, 24-27 September 2007. - Geneva : International Labour Office, 2007. - iii, 58 lk.
ISBN 9789221204879
Märksõnad: toiduainetööstus; tööhõive; konverentsikogumikud

Promotion of rural employment for poverty reduction : fourth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2008. - v, 135 lk. - Report / International Labour Conference. 97th.
ISBN 9789221194866
Märksõnad: maaelu; külad; edendamine; tööhõive; vaesus; arengumaad; konverentsikogumikud

Taswell, Karen. Occupational injuries statistics from household surveys and establishment surveys : an ILO manual on methods / Karen Taswell, Peter Wingfield-Digby. - Geneva : International Labour Office, 2008. - X, 184 lk.
ISBN 9789221204398
Märksõnad: tööõnnetused; traumad; statistika; statistilised uuringud; sotsiaaluuringud; käsiraamatud

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organisation

СОЛАС : поправки 2006 года / Международная морская организация. - Лондон : Международная морская организация, 2008. - 116 lk.
ISBN 9789280142624
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; ohutus; mereohutus; rahvusvahelised lepingud

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

From protecting some to securing many : NATO's journey from a military alliance to a security manager / Charly Salonius-Pasternak. - Helsinki : Finnish Institute of International Affairs, 2007. - 69 lk. - ( FIIA report 2007, 1458-994X ; 17).
ISBN 9789517691994
Märksõnad: Euroopa Liit; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvusvaheline julgeolek; julgeolekupoliitika; ajalugu; Ameerika Ühendriigid; Soome; Venemaa; aruanded

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

The development of programme strategies for integration of HIV, food and nutrition activities in refugee settings / UNAIDS, UNHCR, World Food Programme. - Geneva : UNAIDS, 2006. - 34 lk. : kaart. - (UNAIDS best practice collection).
ISBN 9291735159
Märksõnad: pagulased; AIDS; HIV; HIV-nakkused; toitumine; toitlustuspoliitika; toiduabi; rahvusvaheline koostöö; arengustrateegiad; terviseprogrammid; Aafrika; projektiaruanded

Nowak, Manfred. The United Nations Convention Against Torture : a commentary / Manfred Nowak, Elizabeth McArthur ; with the contribution of Kerstin Buchinger. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. - xxvi, 1649 lk. - (Oxford commentaries on international law).
ISBN 9780199280001
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Piinamisvastane Komitee; ÜRO piinamise vastane konventsioon (1984); inimõigused; põhiõigused; inimsusevastased kuriteod; piinamine; kriminaalpreventsioon; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline õigus; kommentaarid

Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 64th session - New York : United Nations, 2007. - GAOR supplement. - ( Official records. Session. Supplement no. 13 / General Assembly).
ISSN 0082-8386
A/64/13(SUPP)

Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee; pagulased; palestiinlased; haridus; tervis; Lähis-Ida; aruanded; aastaraamatud

The Oxford handbook on the United Nations / edited by Thomas G. Weiss and Sam Daws. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - xxviii, 810 lk.
ISBN 9780199279517
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; struktuur; institutsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline julgeolek; inimõigused; käsiraamatud

The United Nations disarmament yearbook / Department for Disarmament Affairs. - New York : United Nations, 2008.
ISSN 0252-5607
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; desarmeerimine; relvastuskontroll; relvastus; tavarelvastus; tuumarelvad; tuumarelva leviku tõkestamise lepingud; biorelv; keemiarelv; resolutsioonid; otsused; õigusaktid; aastaraamatud

Руководство по подготовке статистических данных об использовании времени для оценки оплачиваемого и неоплачиваемого труда / Департамент по экономическим и социальным вопросам, статистический отдел. - Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций, 2007. - XI, 426 lk. - (Экономические и социальные вопросы).
ISBN 9789214610106
Märksõnad: ajajuhtimine; töö (maj.); statistika; indikaatorid (andmed); käsiraamatud

 

UNESCO
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
UN Educational, Scientific and Cultural Organisation

Migration without borders : essays on the free movement of people / edited by Antoine Pâecoud and Paul de Guchteneire. - Paris : UNESCO Publishing ; New York ; Oxford : Berghahn Books, 2007. - x, 294 lk. - (Social science studies series).
ISBN 9789231040245
Märksõnad: migratsioon (demogr.); immigratsioon; emigratsioon; isikute vaba liikumine; piirid (territ.); artiklikogumikud; esseed

The 1972 World Heritage Convention : a commentary / edited by Francesco Francioni with the assistance of Federico Lenzerini. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. - xxiv, 576 lk. 
ISBN 9780199291694
Märksõnad: Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon (1972); kultuuripärand; ajaloo- ja kultuurimälestised; loodusmälestised; muinsuskaitse; looduskaitse; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; kommentaarid

 

WB
Maailmapank
The World Bank

Economic implications of chronic illness and disability in Eastern Europe and the former Soviet Union / edited by Cem Mete. - Washington, DC : World Bank, 2008. - xvi, 136 lk.
ISBN 9780821373378
Märksõnad: kroonilised haiged; puuetega inimesed; majandustingimused; elamistingimused; tööpuudus; vaesus; Ida-Euroopa; SRÜ maad; statistilised andmed

Growing industrial clusters in Asia : serendipity and science / edited by Shahid Yusuf. - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - xvii, 283 lk. - (Directions in development.).
ISBN 9780821372135
Märksõnad: tipptehnoloogia; tööstusklastrid; tööstuspargid; teadus- ja arenduskeskused; Aasia

Migration and remittances factbook 2008/ The World Bank. - Washington : World Bank, 2008.
Märksõnad: migratsioon (demogr.); emigratsioon; immigratsioon; rahasaadetised; statistilised andmed; aastaraamatud

Putting Tanzania's hidden economy to work : reform, management and protection of its natural resource sector. - Washington, DC : World Bank, 2008. - x, 84 lk.
ISBN 9780821374627
Märksõnad: majanduspoliitika; loodusvarad; Tansaania

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organisation

The development of programme strategies for integration of HIV, food and nutrition activities in refugee settings / UNAIDS, UNHCR, World Food Programme. - Geneva : UNAIDS, 2006. - 34 lk.
ISBN 9291735159
Märksõnad: pagulased; AIDS; HIV; HIV-nakkused; toitumine; toitlustuspoliitika; toiduabi; rahvusvaheline koostöö; arengustrateegiad; terviseprogrammid; Aafrika; projektiaruanded

Global tuberculosis control : surveillance, planning, financing : WHO report 2008. - Geneva : World Health Organization, 2008. - VIII, 294 lk.
ISBN 9789241563543
Märksõnad: tuberkuloos; ennetav meditsiin; tervisekontroll; farmakoteraapia; ravi; terviseprogrammid; finantseerimine; tervishoiustatistika; statistilised andmed; aruanded

Maternal mortality in 2005 : estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank / World Health Organization, United Nations Children's Fund, United Nations Population Fund, The World Bank. - Geneva : World Health Organization, 2008.
ISBN 9789241596213
Märksõnad: emasuremus; riskitegurid; andmekogumine; arengumaad; konverentsikogumikud

Plan to stop TB in 18 high-priority countries in the WHO European region, 2007-2015. - Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, 2007. - 53 lk.
ISBN 9789289071802
Märksõnad: tuberkuloos; ennetav meditsiin; farmakoteraapia; sundravi; terviseteenused; strateegiline planeerimine; tervishoiuökonoomika; terviseprogrammid; Ida-Euroopa; Euroopa; tegevuskavad

Scaling up health service delivery : from pilot innovations to policies and programmes / edited by Ruth Simmons.. - Geneva : World Health Organization, 2007. - xviii, 183 lk.
ISBN 9789241563512
Märksõnad: sünnitus; tervishoiukorraldus; perekonna planeerimine; reproduktiivtervis; terviseteenused; terviseprogrammid; artiklikogumikud

WHO global report on falls prevention in older age. - Geneva : World Health Organization, 2008. - iv, 47 lk.
ISBN 9789241563536
Märksõnad: vanurid; õnnetused; ohutus; ennetamine; riskitegurid; rahvastikuprotsessid; rahvastiku vananemine; aruanded

WHO report on the global tobacco epidemic, 2008 : the MPOWER package / World Health Organization. - Geneva : World Health Organization, 2008. - 329 lk.
ISBN 9789241596282
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tubakas; suitsetamine; tervisepoliitika; ennetav meditsiin; tubakatööstus; riiklik poliitika; kontrollipoliitika; majanduslikud aspektid; aruanded; jätkväljaanded

WHO global report on falls prevention in older age. - Geneva : World Health Organization, 2008. - iv, 47 lk.
ISBN 9789241563536
Märksõnad: vanurid; õnnetused; ohutus; ennetamine; riskitegurid; rahvastikuprotsessid; rahvastiku vananemine; aruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organisation

Annual report for 2007 / Appellate Body, World Trade Organization. - Geneva : World Trade Organization, 2008.
ISSN 1811-8003
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; kaebused; edasikaebemenetlus; töökorraldus; aruanded; aastaraamatud

Annual session of the Parliamentary Conference on the WTO : Geneva, 1-2 December 2006 / Inter-Parliamentary Union ; European Parliament. - Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2006. - 104 lk.
ISBN 9789291423255
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; maailmamajandus; rahvusvaheline kaubandus; kaubanduspoliitika; konverentsikogumikud

Correa, Carlos Maria. Trade related aspects of intellectual property rights : a commentary on the TRIPS agreement / Carlos M. Correa. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. - xxxv, 573 lk. - (Oxford commentaries on international law.).
ISBN 9780199271283
Märksõnad: Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994); intellektuaalne omand; õiguskaitse; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; kommentaarid


 digitaalarhiiv digar