Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2008-3

16.08.2010

 Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations

| Üld/General | ICAO | ILO | IMF | IMO | NATO | OECD |
| OSCE | UN/ÜRO | UNESCO | UNICEF | UNWTO | WB | WHO | WTO |


 

Üld 
General

Green, Richard. Chronolgy of international organizations / Richard Green. - London ; New York : Routledge, 2008. - xiv, 306 lk. - (Europa political chronologies of the world.).
ISBN 9781857432084
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; ajalugu; kronoloogiad; teatmikud

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organisation

Aircraft type designators. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2008. - Rööptekst ingl., pr., hisp., vene keeles
ISSN 1014-0107
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennukid; lennukompaniid; firmamärgid; lühendid; registrid; aastaraamatud

Assembly resolutions in force / ICAO. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2008.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; rahvusvahelised organisatsioonid; resolutsioonid; rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Guidance on the balanced approach to aircraft noise management / ICAO. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2004.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; lennuliiklus; lennumüra; müratõrje; jätkväljaanded

Guidance on the use of emissions trading for aviation / ICAO. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2008.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; keskkonnahäiring; õhu saastamine; saastevähendus; saastetasud; õhk; kvaliteediohje; keskkonnakaitse; rahvusvahelised lepingud; juhendid

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organisation

ILO programme implementation 2006-07 : report of the Director-General. - Geneva : International Labour Office, 2008. - xxv, 197 lk. - Report / International Labour Conference. 97th session 2008.
ISBN 9789221194804
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); tegevuskavad; aruanded; konverentsikogumikud

Kyloh, Robert. From conflict to cooperation : labour market reforms that can work in Nepal / Robert Kyloh. - Geneva : International Labour Office : New Delhi : Academic Foundation, 2008.
ISBN 9789221201663
Märksõnad: tööturg; töösuhted; ametiühingud; töövaidlused; reformid; tööõigus; Nepal

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Calculating sustainable non-mineral balances as benchmarks for fiscal policy : the case of Botswana / prepared by Jens R. Clausen. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 15 lk. - (IMF working paper ; WP/08/117.).
Märksõnad: eelarvepoliitika; loodusvarad; tulud; finantsarvestus; jätkusuutlikkus; sisemajanduse kogutoodang; Botswana

Current account developments in new member states of the European Union : equilibrium, excess, and EU-phoria / prepared by Jesmin Rahman. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 34 lk. - (IMF working paper ; WP/08/92.).
Märksõnad: jooksevkonto; defitsiit; makroökonoomika; bilansianalüüs; majanduslik stabiliseerimine; paneelanalüüs; Euroopa Liidu maad; Baltimaad

Estimating equilibrium exchange rates for Armenia and Georgia / prepared by Omar AlShehabi and Shuang Ding. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 21 lk. - (IMF working paper ; WP/08/110.).
Märksõnad: valuutakursid; tasakaal; jooksevkonto; defitsiit; ökonomeetria; Armeenia; Gruusia

Factor model for stress-testing with a contingent claims model of the Chilean banking system / prepared by Dale Gray and James P. Walsh. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 37 lk. - (IMF working paper ; WP/08/89.).
Märksõnad: pangandus; pangad (maj.); krediidirisk; regionaalne areng; väärtpaberiturg; VAR-mudel; Tšiili

Impact of government expenditure on growth : the case of Azerbaijan / prepared by Junko Koeda and Vitali Kramarenko. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 18 lk. - (IMF working paper ; WP/08/115.).
Märksõnad: riigikulud; majanduskasv; riiklikud investeeringud; kütusemajandus; üksikjuhtumite analüüs; majandusmudelid; Aserbaidžaan

Informality and bank credit : evidence from firm-level data / prepared by Era Dabla-Norris and Junko Koeda. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 37 lk.
Märksõnad: pangandus; laenud; ettevõtted; majandustingimused; üleminekumajandus; maksupoliitika; majandusmudelid

A new fiscal rule : should Israel "go Swiss? / prepared by Xavier Debrun. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 27 lk. - (IMF working paper ; WP/08/87.).
Märksõnad: eelarvepoliitika; riigivõlg; majanduslik stabiliseerimine; rahandusasutused; majandusmudelid; Iisrael

Price dynamics in the Eastern Caribbean / prepared by Yan Sun and Rupa Duttagupta. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 21 lk. - (IMF working paper ; WP/08/90.).
Märksõnad: ostujõud; pariteet; inflatsioon; rahaliidud; valuuta; dollar; hinnad; stabiilsus; Kariibi mere maad

Real and financial sector linkages in China and India / prepared by Jahangir Aziz. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 36 lk. - (IMF working paper ; WP/08/95.).
Märksõnad: rahandus; majanduskasv

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organisation

Конвенция по облегчению международного морского судоходства 1965 года с поправками : издание 2006 года / Международная морская организация. - Лондон : Международная морская организация, 2008. - IX, 136 lk.
ISBN 9789280142600
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; Rahvusvaheline mereliikluse hõlbustamise konventsioon (1965); merendus; meretransport; merelaevandus; laevaliiklus; mereõigus; rahvusvahelised lepingud

МАРПОЛ : сводное издание 2006 года : статьи, протоколы, приложения, единые толкования Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней. - Consolidated Russian edition 2006. - Лондон : Международная морская организация, 2008. - XX, 588 lk.
ISBN 9789280142549
M
ärksõnad: Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt (1973/1978); merelaevandus; kaubavedu; ohtlikud ained; naftareostus; merereostus; merekaitse; tankerid; laevad; järelevalve; mereõigus; õigusaktid; rahvusvahelised lepingud

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

Report on human rights and the process of NATO enlargement / prepared by the staff of the Commission on Security and Cooperation in Europe. - Washington, DC : The Commission, 1997. - iv, 222 lk. : kaart.
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; laienemine; integratsioon; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; inimõigused; Ida-Euroopa; aruanded

Stenhouse, Mark. NATO and Mediterranean security : the new Central Region / Mark Stenhouse and Bruce George. - London : Published by Brassy's for the Centre for Defence Studies, 1994. - 61 lk. - (London defence studies, 22.).
Märksõnad: relvastuskontroll; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; rahvusvaheline julgeolek; julgeolekupoliitika; rahvusvahelised suhted; Vahemeremaad; Balkani maad; Lähis-Ida; Põhja-Aafrika; SRÜ maad

 

OECD
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

Organisation for Economic Cooperation and Development

Atkinson, Anthony Barnes. The changing distribution of earnings in OECD countries / A.B. Atkinson. - Oxford ; Oxford University Press, 2008. - xxiii, 480 lk. - (The Rodolfo Debenedetti lectures.).
ISBN 9780199532438
Märksõnad: tulud; tulujaotus; ökonomeetria; majandusmudelid; võrdlevuuringud; tööjõumajandus; riigirahandus; sotsiaalpoliitika

 

OSCE
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
Organisation for Security and Cooperation in Europe

OSCE yearbook.2007 : yearbook on the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) / Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg / IFSH (ed.). - Baden-BadenNomos,2008.
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; julgeolek; julgeolekupoliitika; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised suhted; demokraatia; kriisid; Euroopa; aastaraamatud

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Assessment of capacity for countries of Eastern and South-Eastern Europe, Caucasus and Central Asia to produce MDG-relevant statistics / UNECE ; Unicef ; UNDP. - New York ; Geneva : United Nations, 2008. - viii, 50 lk.
ISBN 9789211169737
Märksõnad: statistika; Ida-Euroopa; SRÜ maad

Civic engagement in public policies : a toolkit / Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management. - New York : United Nations, 2007. - 139 lk. - (Economic and social affairs.).
ISBN 9211231736
Märksõnad: poliitiline kultuur; osalusdemokraatia; käsiraamatud

The international development agenda and the climate change challenge : policy note / Committee for Development Policy. - New York : United Nations, 2007. - viii, 20 lk.  - (Economic & social affairs.).
ISBN 9789211045710
Märksõnad: kliimamuutused; globaalsoojenemine; säästev areng; keskkonnapoliitika; riiklik poliitika; arengusuunad; rahvusvaheline koostöö

Innovation for sustainable development : local case studies from Africa / Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development. - New York : United Nations, 2008. - 60 lk.
ISBN 9789211045789
Märksõnad: säästev areng; tehnoloogilised uuendused; keskkonnasäästlik tehnoloogia; arengusuunad; Aafrika; tegevuskavad

United Nations juridical yearbook.2007. - New York : United Nations, 2008. - 1 kord aastas.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; õiguslik seisund; õigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; riigid; bibliograafiad; aastaraamatud

Non-observed economy in national accounts : survey of country practices / UN Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2008. - 340 lk. : ill. - (Statistical standards and studies,).
ISBN 9789211169874
Märksõnad: varimajandus; majandusstatistika; statistiline analüüs; rahvatulu; makroraamatupidamine; riigid; Eesti

 

UNESCO
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
UN Educational, Scientific and Cultural Organisation

A view inside primary schools : a world education indicators (WEI) cross-national study / edited by Yanhong Zhang. - Montreal : UNESCO Institute for Statistics, 2008. - 290 lk.
ISBN 9789291890583
Märksõnad: UNESCO; algharidus; algkoolid; arengumaad; haridusstatistika; indikaatorid (andmed); statistilised andmed

 

UNICEF
ÜRO Lastefond
UN Children’s Fund

Eliminating violence against children / IPU, UNICEF. - Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2007. - 84 lk. - (Handbook for parliamentarians ; no. 13.).
ISBN 9789291423309
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Lastefond; lapsed; vägivald; väärkohtlemine; ennetamine; lastekaitse; lapse õigused; rahvusvahelised lepingud; parlamendiliikmed; käsiraamatud

 

UNWTO
Maailma Turismiorganisatsioon
World Tourism Organisation

Communications and incentives : the importance of fast and sincere reporting : Jakarta, Indonesia, 25 July 2007 / UNWTO. - Madrid : World Tourism Organization, 2008. - vii, 36 lk.
ISBN 9789284412457
Märksõnad: turism; konverentsikogumikud

Compendium of tourism statistics / UNWTO. - Madrid : World Tourism Organization, 2008.
ISSN 1013-1744
Märksõnad: turism; hotellid; kulud; statistilised andmed; aastaraamatud

International Conference on Metropolitan Tourism : Busan, Republic of Korea 11-12 September 2007 : a report on the World Tourism Organization : co-hosted by Busan Development Institute, Korea Culture and Tourism Institute. - Madrid : World Tourism Organization, 2008. - 169 lk. - (World Tourism Organization seminar proceedings.).
ISBN 9789284412747
Märksõnad: suurlinnad; turism; konverentsikogumikud

TedQual : the world's leading tourism programmes / UNWTO. - Madrid : World Tourism Organization, 2005. - 115 lk. - Inglise keeles, osa teksti prantsuse ja hispaania keeles.
ISBN 9284408148
Märksõnad: turism; haridusprogrammid; teatmikud

 

WB
Maailmapank
The World Bank

Assets, livelihoods, and social policy / Caroline Moser and Anis A. Dani, editors. - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - xxii, 337 lk.. - (New frontiers of social policy.).
ISBN 9780821369951
Märksõnad: vara; elatusvahendid; investeeringud; sotsiaalne struktuur; ebavõrdsus; majanduspoliitika; sotsiaalpoliitika; arengumaad; üksikjuhtumite analüüs; artiklikogumikud

Avato, Patrick. Accelerating clean energy technology research, development, and deployment : lessons from non-energy sectors / Patrick Avato, Jonathan Coony. - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - xv, 72 lk. - (World Bank working paper, no. 138.).
ISBN 9780821374818
Märksõnad: taastuvad energiaallikad; uus tehnoloogia; teadus- ja arendustegevus; energiapoliitika; energiavarud

Distortions to agricultural incentives in Europe's transition economies / Kym Anderson and Johan Swinnen, editors. - Washington, DC : World Bank, 2008. - xviii, 379 lk.
ISBN 9780821374191
Märksõnad: Euroopa Liit; põllumajandus; põllumajanduslik areng; kaubanduspoliitika; põllumajanduspoliitika; põllumajandustoetused; põllumajandustööstus; üleminekumajandus; Türgi; Ida-Euroopa; Kesk-Aasia; artiklikogumikud

Environmental health and child survival : epidemiology, economics, experiences. - Washington, DC : World Bank, 2008. - xiii, 209 lk. : ill.- (Environment and development.).
ISBN 9780821372364
Märksõnad: keskkonnatervishoid; keskkonnahäiring; lapsed; koolieelikud; lastehaigused; epidemioloogia; alatoitlus; tervishoiukorraldus; tervishoiuökonoomika; arengumaad

Forests sourcebook : practical guidance for sustaining forests in development cooperation / World Bank. - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - xxvii, 369 lk. - (Agriculture and rural development.).
ISBN 9780821371633
Märksõnad: metsandus; metsapoliitika; metsamajandus; metsakorraldus; säästev areng; käsiraamatud

Integrity in mobile phone financial services : measures for mitigating risks from money laundering and terrorist financing / Pierre-Laurent Chatain, Raâul Hernândez-Coss, Kamil Borowik, Andrew Zerzan. - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - xiv, 80 lk. - (World Bank working paper, no. 146.).
ISBN 9780821375563
Märksõnad: mobiiltelefonid; võrguteenused; riskihaldus; julgeolek; rahapesu; terrorism; finantseerimine; majanduskuriteod; ennetamine

Gutierrez, Catalina. Making work pay in Nicaragua : employment, growth, and poverty reduction / Catalina Gutierrez, Pierella Paci, Marco Ranzani. - Washington DC : World Bank, 2008. - xiv, 129 lk. -  (Directions in development.).
ISBN 9780821375341
Märksõnad: majandustingimused; tööturg; vaesus; tööviljakus; palgapoliitika; Nicaragua

Governing mandatory health insurance : learning from experience / edited by William D. Savedoff and Pablo Gottret. - Washington, DC : World Bank, 2008. - xv, 227 lk.
ISBN 9780821375488
Märksõnad: ravikindlustus; terviseprogrammid; valitsemine; kultuuridevahelised uuringud; Euroopa; Ladina-Ameerika; Tšiili; Costa Rica; Eesti; Holland

Hoftijzer, Margo. Making work pay in Madagascar : employment, growth, and poverty reduction / Margo Hoftijzer, Pierella Paci. - Washington, DC : World Bank, 2008. - xiv, 139 lk. - (Directions in development.).
ISBN 9780821375303
Märksõnad: majandustingimused; tööturg; vaesus; tööviljakus; palgapoliitika; Madagaskar

Miniatlas of human security / The World Bank, Human Security Report Project. - Washington, D.C. : World Bank ; Vancouver : Human Security Report Project, 2008. - 64 lk. - (Miniatlas series.).
ISBN 9780821372210
Märksõnad: sõjalised konfliktid; poliitiline vägivald; rahvusvahelised konfliktid; rahvusvaheline julgeolek; lapssõdurid; vaesus; inimõigused; õigusrikkumised; 20. saj. 2. pool; 2000-ndad; statistilised andmed; kaardid; atlased

Mefalopulos, Paolo. Development communication sourcebook : broadening the boundaries of communication / Paolo Mefalopulos. - Washington, DC : World Bank, 2008. - xx, 244 lk.
ISBN 9780821375228
Märksõnad: majanduslik areng; kommunikatsioon; massikommunikatsioon; meedia

Unleashing prosperity : productivity growth in Eastern Europe and the former Soviet Union / Asad Alam, Paloma Anâos Casero, Faruk Khan, Charles Udomsaph. - Washington, DC : World Bank, 2008. - xxii, 277 lk.
ISBN 9780821372791
Märksõnad: tootlus; majanduskasv; majanduspoliitika; Ida-Euroopa; SRÜ maad

Western Balkan integration and the EU : an agenda for trade and growth / Sanjay Kathuria, editor. - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - xxv, 155 lk. - (Directions in development.).
ISBN 9780821374726
Märksõnad: Euroopa Liit; majandusintegratsioon; majanduslik areng; eksport; majanduspoliitika; Balkani maad

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organisation

Askham, Janet. Where are the patients in decision-making about their own care? : policy brief / Janet Askham, Angela Coulter and Suzanne Parsons ; World Health Organization, Regional Office for Europe. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2008. - 18 lk. - (Health systems and policy analysis,).
Märksõnad: haiged; ravi; otsustamine; kroonilised haigused; tervisekontroll; terviseteenused; tervishoiupoliitika; Euroopa

Evaluation of fighting HIV/AIDS in Estonia / WHO Regional Office for Europe; United Nations, Office on Drugs and Crime. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2008. - 76 lk.
Märksõnad: HIV-nakkused; AIDS; HIV; seksuaalnakkushaigused; tervishoid; tervishoiukorraldus; terviseteenused; hindamine; Eesti; aruanded

How can the impact of health technology assessments be enhanced? : policy brief / Corinna Sorenson, Michael Drummond, Finn Børlum Kristensen and Reinhard Busse ; World Health Organization, Regional Office for Europe. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2008. - 26 lk. - (Health systems and policy analysis,).
Märksõnad: tervishoiukorraldus; terviseteenused; tehnoloogia; biomeditsiinitehnoloogia; tervishoiupoliitika; Euroopa

International medical guide for ships : including the ship's medicine chest / WHO. - 3rd ed. - Geneva : World Health Organization, 2007. - xix, 469 lk.
ISBN 9789241547208
Märksõnad: meremeditsiin; esmaabi; traumad; haavad; mürgistused; haigused; ravi; ennetav meditsiin; merelaevandus; töötervishoid; tööhügieen; käsiraamatud

Jesse, Maris. Governance of the health system, health insurance fund and hospitals in Estonia - opportunities to improve performance / by Maris Jesse ; WHO Regional Office for Europe. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2008. - 41 lk.
Märksõnad: tervishoid; tervishoiukorraldus; ravikindlustus; haiglad; terviseteenused; finantseerimine; Eesti

McDaid, David. How can European health systems support investment in and the implementation of population health strategies? : policy brief / David McDaid, Michael Drummond and Marc Suhrcke ; World Health Organization, Regional Office for Europe. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2008. - 26 lk. - (Health systems and policy analysis,).
Märksõnad: tervishoiukorraldus; tervisedendus; tervishoiuökonoomika; tervishoiupoliitika; strateegiline planeerimine; Euroopa

McIntyre, Diane. Strengthening health-economics capability in Africa : summary and outcomes of a regional consultation of experts and policy-makers / Diane McIntyre, Steven Wayling ; WHO ; Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. - Geneva : World Health Organization, 2008. - 43 lk.
ISBN 9789241563628
Märksõnad: tervishoiuökonoomika; tööjõud; tervishoiukorraldus; terviseteenused; tervisepoliitika; Aafrika; aruanded

Politi, Claudio. Financing HIV/AIDS and Tuberculosis interventions in Estonia / Claudio Politi, Triin Torvand ; World Health Organization Regional Office for Europe. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2007. - 32 lk.
Märksõnad: HIV-nakkused; AIDS; HIV; seksuaalnakkushaigused; tuberkuloos; tervishoid; ennetav meditsiin; terviseteenused; finantseerimine; Eesti; aruanded

Research capacity for mental health in low- and middle-income countries : results of a mapping project / edited by Pratap Sharan. - Geneva : World Health Organization : Global Forum for Health Research, 2007. - xii, 144 lk. - Inglise keeles, kokkuvõtted ka hiina, prantsuse, portugali ja hispaania keeles.
ISBN 294028654X
Märksõnad: vaimne tervis; rahvatervis; psühhiaatria; psühhiaatriline ravi; meditsiiniuuringud; terviseteenused; tervisepoliitika; tervishoiustatistika; terviseprogrammid; Aafrika; Aasia; Ladina-Ameerika; projektiaruanded

WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations : forty-second report. - Geneva : World Health Organization, 2008. - viii, 138 lk. - (WHO technical report series, 948.).
ISBN 9789241209489
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; ravimid; farmaatsiatööstus; ravimite kontroll; õiguslikud aspektid; standardid (normid); juhendid

Профессионально-квалифика 094;ионная структура : как ее оптимизировать и зачем это нужно? : краткий аналитический обзор / Ivy Lynn Bourgeault, Ellen Kuhlmann, Elena Neiterman, Sirpa Wrede ; Всемирная организация здравоохранения. - Копенгаген : Всемирная организация здравоохранения, 2008. - 34 lk. - (Анализ систем и политики здравоохранения.).
Märksõnad: tervishoiutöötajad; kutseoskused; atesteerimine; meditsiiniõed; tervishoiukorraldus; terviseteenused; tervishoiupoliitika; Euroopa

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organisation

WTO dispute settlement : one-page case summaries 2009 ed. (1995-2008) / WTO. - Geneva : World Trade Organization, 2008. - XII, 160 lk.
ISBN 9789287034694
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised läbirääkimised; rahvusvahelised lepingud; vaidluste lahendamine; edasikaebemenetlus; vahekohtumenetlus; kohtulahendid

2007 WTO public forum "How can the WTO help harness globalisation?", 04-05 October 07 / WTO. - Geneva : WTO, 2008. - xiv, 365 lk. + 1 CD-ROM.
ISBN 9789287034724
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; globaliseerumine; areng; foorumid; konverentsikogumikud


 digitaalarhiiv digar