Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2008-4

16.08.2010

 Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations

| ICAO | ILOIMO | IOM | NATO | OECD | OSCE | ÜRO/UN |
| UNESCO | UNWTO | WBWHO | WTO |


  

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organisation

Effects of PANS-OPS noise abatement departure procedures on noise and gaseous emissions / ICAO. - Montrêal : International Civil Aviation Organization, 2008. - vi, 80 lk.
ISBN 9789292311377
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (1944); lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; õhusõidukid; lennuliiklus; keskkonnakaitse; müra; lennumüra; müratõrje; rahvusvahelised lepingud

Hazards at aircraft accident sites / ICAO. - Montrêal : International Civil Aviation Organization, 2008. - v, 22 lk.
ISBN 9789292310806
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuõnnetused; häiringud; uurimistoimingud (jur.); käsiraamatud

Normal Operations Safety Survey (NOSS) / ICAO. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2008.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennundus; lennuliiklus; aeronavigatsioon; lennuohutus; jätkväljaanded

Regional differences in international airline operating economics : Elektrooniline teavik. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2008.
Märksõnad: lennundus; tsiviillennundus; lennuliinid; transpordimajandus; regionaalsed erinevused; aastaraamatud; CD-ROMid

Report of the independent experts on the LTTG NOx review and medium and long term technology goals for NOx : report. - Montrêal : International Civil Aviation Organization, 2008. - 116 lk.
ISBN 9789292310882
Märksõnad: lennundus; uus tehnoloogia; õhu saastamine; lämmastikuoksiidid; eksperdid; aruanded

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organisation

Alli, Benjamin O. Fundamental principles of occupational health and safety / Benjamin O. Alli ; ILO. - 2nd ed. - Geneva : International Labour Office, 2008. - xx, 199 lk.
ISBN 9789221204541
Märksõnad: töötervishoid; tööohutus; tervisepoliitika; terviseteenused; tööõigus; rahvusvahelised lepingud

Judgments of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization : 105th session. - Geneva : International Labour Office, 2008.
ISSN 0378-7362
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tööõigus; rahvusvahelised kohtud; halduskohtud; vahekohtud; kohtuasjad; kohtulahendid; jätkväljaanded

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organisation

2000 HSC code : International Code of Safety for High-Speed Craft, 2000 : resolution MSC.97(73) adopted on 5 December 2000 as amended by resolutions MSC.175(79) and MSC.222(82) / IMO. - 2008 ed. - London : International Maritime Organization, 2008. - xiii, 304 lk.
ISBN 9789280142402
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; meretransport; navigatsioon; sõidukiirus; liiklusohutus; liikluseeskirjad; tiiburlaevad; seadustikud

BLU manual : manual on loading and unloading of solid bulk cargoes for terminal representatives / IMO. - 2008 ed. - London : International Maritime Organization, 2008. - v, 63 lk.
ISBN 9789280114928
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; kaubavedu; kaubalaevad; laadimine; laevandus; lossimine; ohutuseeskirjad

Casualty Investigation Code, 2008 edition : code of the international standards and recommended practices for a safety investigation into a marine casualty or marine incident / IMO. - London : International Maritime Organization, 2008. - vi, 24 lk.
ISBN 9789280114980
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; ohutus; mereohutus; laevaõnnetused; häiringud; uurimistoimingud (jur.); rahvusvahelised lepingud

Code of safety for special purpose ships, 2008 : (2008 SPS Code) / IMO. - London : International Maritime Organization, 2008. - v, 23 lk.
ISBN 9789280114959
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; meretransport; merelaevandus; laevad; mereohutus; ohutuseeskirjad; rahvusvahelised lepingud

 

IOM
Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon
International Organisation for Migration

Inimkaubanduse juhtumite uurimise metodoloogia : (käsiraamat õiguskaitseorganite ametnikele) / koostasid algselt leedu keeles R. Burda, E. Gruodyte ja Krikščiūnas ning selle kohandas Eesti konteksti Aigi Karakaya. - Geneva ; Tallinn : Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, 2007. - 91 lk.
ISBN 9789290684039
Märksõnad: inimkaubandus; ennetamine; eeluurimine; uurimistoimingud (jur.); kriminalistika; rahvusvaheline koostöö; käsiraamatud

Estonia's non-citizens : a survey of attitudes to migration and integration, January 1997 / Migration Information Programme. - Geneva : International Organization for Migration, 1997. - 50 lk.
ISBN 929068061X
Märksõnad: Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon; migrandid; välismaalased; kodakondsus; sotsiaalne integratsioon; migratsioon (demogr.); hoiakud; sotsiaaluuringud; Eesti; 1990-ndad

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

Ederma, Vello.  Ameerika baltlased ja NATO laienemine Balti riikidesse : Baltlaste lobitöö Ameerikas 1996-2004 : dokumendid Vello Ederma arhiivist. - Springfield : V. Ederma, 2008. - 248 lk.
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; liitumine; laienemine; poliitika; kaitsepoliitika; välispoliitika; Ameerika Ühendriigid; Baltimaad; Eesti; väliseestlased; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus; artiklid (meedia); publitsistika; isikuarhiivid

Moore, Rebecca R. NATO's new mission : projecting stability in a post-Cold War world / Rebecca R. Moore. - Westport, Conn. ; London : Praeger Security International, 2007. - x, 210 lk.
ISBN 9780275992965
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; rahvusvaheline poliitika; rahvusvaheline koostöö; rahvuslik julgeolek; julgeolekupoliitika; kaitsepoliitika; muutused; konfliktid; laienemine; tippkohtumised; 11. septembri terrorirünnak, 2001; Euroopa; Afganistan; Iraak; 21. saj

Michta, Andrew A. The limits of alliance : the United States, NATO, and the EU in North and Central Europe / Andrew A. Michta. - Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, 2006. - x, 161 lk. - (The new international relations of Europe.).
ISBN 0742538648
Märksõnad: Euroopa Liit; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; rahvusvahelised suhted; geopoliitika; rahvuslik julgeolek; julgeolekupoliitika; Euroopa; Põhjamaad; Baltimaad; Kaliningrad; Venemaa; Saksamaa; Poola; Ameerika Ühendriigid

Moore, Rebecca R. NATO's new mission : projecting stability in a post-Cold War world / Rebecca R. Moore. - Westport, Conn. ; London : Praeger Security International, 2007. - x, 210 lk.
ISBN 9780275992965
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; rahvusvaheline poliitika; rahvusvaheline koostöö; rahvuslik julgeolek; julgeolekupoliitika; kaitsepoliitika ; muutused; konfliktid; laienemine; tippkohtumised; 11. septembri terrorirünnak, 2001; Euroopa; Afganistan; Iraak; 21. saj

Захаров, Владимир Александрович. Расширение НАТО в государства Закавказья : этапы, намерения, результаты : хроника событий / В. А. Захаров, А. Г. Арешев ; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России и др. - Москва : МГИМО-Университет, 2008. - 351 lk.
ISBN 9785922803908
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; laienemine; rahvusvahelised suhted; julgeolekupoliitika; Gruusia; Aserbaidžaan; Armeenia; Kaukaasia; Venemaa

 

OECD
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

Organisation for Economic Cooperation and Development

A profile of immigrant populations in the 21st century : data from OECD countries / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development,  2008. - 198 lk.
ISBN 9789264040908
Märksõnad: immigrandid; haridus; haridustase; kutsevalik; töö (maj.); tööturg; 21. saj. algus; aruanded; statistilised andmed

Bagnoli, Philip. People and biodiversity policies : impacts, issues and strategies for policy action / by Philip Bagnoli, Timo Goeschl and Eszter Kovâcs. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development,  2008. - 249 lk.
ISBN 9789264034310
Märksõnad: bioloogiline mitmekesisus; keskkonnapoliitika; riiklik poliitika; sotsiaalsed aspektid; keskkonnakaitse; säästev areng

Benefits and wages : OECD indicators / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2007.
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; tööjõud; tööhõivepoliitika; tööpuudus; töötud; sotsiaaltoetused; töötuabiraha; tulud; hüvitised; palk; maksupoliitika; sotsiaalpoliitika; aastaraamatud

The convention on mutual administrative assistance in tax matters. - 20th anniversary ed. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2008. - 130 lk.
ISBN 9789264041035
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; Vastastikuse maksualase administratiivse abi konventsioon (1988); maksustamine; maksupoliitika; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised lepingud

Cutting red tape : administrative simplification in the Netherlands / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. - 98 lk.
ISBN 9789264038295
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; äriettevõtted; bürokraatia; teenistujad; ametikirjavahetus; haldusaparaat; töökoormus; haldusreformid; e-riik; Holland

Corruption : a glossary of international standards in criminal law / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. - 95 lk. - (OECD glossaries.).
ISBN 9789264027404
Märksõnad: korruptsioon; ametialased süüteod; kriminaalõigus; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised lepingud; leksikonid

Fundamental reform of corporate income tax / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2007. - 170 lk. : ill. - (OECD tax policy studies ; no. 16.).
ISBN 9789264038110
Märksõnad: maksustamine; ettevõttemaksud; tulumaks

Higher education and regions : globally competitive, locally engaged / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. - 238 lk.
ISBN 9789264034143
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; kõrgharidus; hariduseesmärgid; juhtimine; majanduslikud aspektid; regionaalne areng

International investment law : understanding concepts and tracking innovations. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development,, 2008. - 340 lk.
ISBN 9789264042025
Märksõnad: välisinvesteeringud; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline õigus; lepinguõigus; vaidluste lahendamine

Italy : ensuring regulatory quality across levels of government / Organisation for Economic Co-operation and Development, Regulatory Policy Division. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. - 129 lk. - (OECD reviews of regulatory reform.).
ISBN 9789264037977
Märksõnad: majanduspoliitika; kaubanduspoliitika; tööstuspoliitika; detsentraliseerimine; regionaalökonoomika; Itaalia

Long-life surfaces for busy roads / OECD, Transport Research Centre ; International Transport Forum. - Paris : OECD/ITF, 2008. - 185 lk.
ISBN 9789282101582
Märksõnad: teed; projekteerimine; teedeehitus; maanteed; remont; teekatted; kvaliteet

Local innovations for growth in Central and Eastern Europe / edited by Sylvain Giguére. - Paris :  Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. - 306 lk. - (Local economic and employment development.).
ISBN 9789264038516
Märksõnad: majanduspoliitika; majandustingimused; regionaalpoliitika; Ida-Euroopa

Measuring sustainable production. - Paris, France : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. - 126 lk. : ill. - (OECD sustainable development studies.).
ISBN 9789264044128
Märksõnad: säästev areng; tootmine; efektiivsus; tootlus; mõõtmine; konverentsikogumikud

Modernising social policy for the new life course. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. - 221 lk.
ISBN 9789264041264
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; elukäik; earühmad; sotsiaalne planeerimine; sotsiaalpoliitika; sotsiaalkaitse; konverentsikogumikud

Monetary policies and inflation targeting in emerging economies / edited by Luiz de Mello. - Paris    :Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. - 174 lk.
ISBN 9789264044623
Märksõnad: rahapoliitika; inflatsioon; Ladina-Ameerika; Tšehhi; Indoneesia; Türgi; Lõuna-Aafrika; konverentsikogumikud

More than just jobs : workforce development in a skills-based economy / edited by Sylvain Giguére. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. - 251 lk.
ISBN 9789264043275
Märksõnad: teadmistepõhine majandus; tööhõivepoliitika; töötajad; koolitus; kutsekoolitus

OECD rural policy reviews. Finland / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. - 297 lk. - Inglise keeles, rmt. lõpus osa teksti prantsuse, soome ja rootsi keeles.
ISBN 9789264041943
Märksõnad: põllumajanduspoliitika; maaelu; maamajandus; regionaalpoliitika; Soome

OECD territorial reviews. Luxembourg. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. - 195 lk.
ISBN 9789264038578
Märksõnad: majandustingimused; regionaalplaneerimine; Luksemburg

OECD territorial reviews. Norway / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. - 268 lk.
ISBN 9789264038011
Märksõnad: majandustingimused; regioonid; regionaalsed erinevused; regionaalpoliitika; regionaalökonoomika; Norra

Understanding the brain : the birth of a learning science / Centre for Educational Research and Innovation. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. - 263 lk.
ISBN 9789264029125
Märksõnad: peaaju; õppimine; lapsed; noored; täisealised; ealised iseärasused; kirjaoskus; lugemisoskus; arvutamine; õppimispsühholoogia; neuropsühholoogia; neuroteadused; eetilised aspektid; psühholoogilised uuringud; aruanded

Science, technology and innovation indicators in a changing world : responding to policy needs. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. - 307 lk.
ISBN 9789264039650
Märksõnad: teadus; teadus- ja arendustegevus; tehnoloogia areng; innovatsioonid; innovatsioonipoliitika; konverentsikogumikud

Sickness, disability and work : breaking the barriers / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006-2008.

 ISBN 9264026312
Märksõnad: puuetega inimesed; tööhõivepoliitika; Norra; Poola; Šveits; Austraalia; Luksemburg; Hispaania; Suurbritannia

Staying competitive in the global economy : moving up the value chain / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. - 125 lk. : ill.
ISBN 9789264033658
Märksõnad: konkurents (maj.); rahvusvahelised majandussuhted; globaliseerumine; teadmistepõhine majandus

Study into the role of tax intermediaries / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. - 88 lk.
ISBN 9789264041790
Märksõnad: maksustamine; maksuametid; maksupoliitika

 

OSCE
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
Organisation for Security and Cooperation in Europe

Annual report.2007 / Office for Democratic Institutions and Human Rights. - Warsaw : OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2008.
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon. Demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo; inimõigused; valimised; demokraatia; Euroopa; aruanded; aastaraamatud

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Assessment of capacity for countries of Eastern and South-Eastern Europe, Caucasus and Central Asia to produce MDG-relevant statistics / UNECE ; Unicef ; UNDP. - New York ; Geneva : United Nations, 2008. - viii, 50 lk.
ISBN 9789211169737
Märksõnad: statistika; Ida-Euroopa; SRÜ maad

Chile : the challenge of mineral wealth : using resource endowments to foster sustainable development : case study / UNCTAD. - Geneva : United Nations, 2007. - 88 lk.
Märksõnad: maavarad; mäetööstus; investeeringud; majanduspoliitika; maavarade kasutamine; säästev areng; Tšiili; aruanded

Civic engagement in public policies : a toolkit / Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management. - New York : United Nations, 2007. - 139 lk. : ill. - (Economic and social affairs.).
ISBN 9211231736
Märksõnad: poliitiline kultuur; osalusdemokraatia; käsiraamatud

European forest sector outlook study, [1960-2000-2020] : main report / United Nations, Economic Commission for Europe, Timber Branch ; Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Geneva : United Nations, 2005. - xxviii, 234 lk. - (Geneva timber and forest study papers, no. 20.).
ISBN 9211169216
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon; metsandus; rahvusvaheline kaubandus; metsapoliitika; toodang

Non-observed economy in national accounts : survey of country practices / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2008. - 340 lk. - (Statistical standards and studies).
ISBN 9789211169874
Märksõnad: varimajandus; majandusstatistika; statistiline analüüs; rahvatulu; makroraamatupidamine; riigid; Eesti

NGOs in international law : efficiency in flexibility? / edited by Pierre-Marie Dupuy, Luisa Vierucci. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : E. Elgar, 2008. - vii, 281 lk.
ISBN 9781847205605
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Euroopa Liit; valitsusvälised organisatsioonid; rahvusvahelised organisatsioonid; mittetulundusühingud; õiguslik seisund; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised kohtud

Implementing resolution 1540 : the role of regional organizations / United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) ; Lawrence Scheinman, editor. - New York ; Geneva : United Nations, 2008. - xii, 164 lk.
ISBN 9789290451907
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; rahvusvaheline julgeolek; terrorism; relvastuskontroll; massihävitusrelvad; rahvusvaheline koostöö; Aafrika; Ladina-Ameerika; Kagu-Aasia; Vaikse ookeani maad; aruanded

The International Criminal Court and national jurisdictions / edited by Mauro Politi and Federica Gioia. - Aldershot : Ashgate, 2008. - xiii, 177 lk. - Osa teksti prantsuse keeles.
ISBN 9780754674368
Märksõnad: Rahvusvaheline Kriminaalkohus; rahvusvahelised kohtud; kriminaalmenetlus; rahvusvaheline koostöö; rahvusvaheline õigus; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus; konverentsikogumikud

SPS compliance and costs of agrifood safety and quality standards in selected least developed countries in the Pacific Region : Samoa, Solomon Islands, Vanuatu / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2008. - xi, 156 lk.
Märksõnad: põllumajandus; põllumajandustoodang; kalandus; kalatooted; toiduainete saastatus; toiduainete kontroll; sanitaarkaitse; eksport; turg (süsteem); arengumaad; Samoa; Saalomoni Saared; Vanuatu; aruanded

The United Nations Security Council and war : the evolution of thought and practice since 1945 / edited by Vaughan Lowe. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. - xxi, 793 lk.
ISBN 9780199533435
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline õigus; rahvusvaheline julgeolek; rahu; sõjad; rahuvalveoperatsioonid; humanitaarõigus; konverentsikogumikud

Verification in all its aspects, including the role of the United Nations in the field of verification / Office for Disarmament Affairs. - New York : United Nations, 2008. - iii, 48 lk. - (Disarmament. 32.).
ISBN 9789211422627
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; desarmeerimine; relvastus; relvastuse piiramine; aruanded

World investment report 2008 : transnational corporations and the infrastructure challenge / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2008. - XXVI, 294 lk. - (World investment report, 2008.).
ISBN 9789211127553
Märksõnad: välisinvesteeringud; otseinvesteeringud; hargmaised ettevõtted; infrastruktuur; aruanded

Заемский, Владимир Федорович. ООН и миротворчество : курс лекций / В. Ф. Заемский. - Москва : Международные отношения, 2008. - 308 lk.
ISBN 9785713313081
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; institutsioonid; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline julgeolek; rahu; rahuvalveoperatsioonid; julgeolek; rahukaitseväed; kõrgkooliõpikud; loengud

 

UNESCO
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
UN Educational, Scientific and Cultural Organisation

Education for all by 2015 - will we make it? : Elektrooniline teavik / UNESCO. - Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization , 2008. - 1 CD-ROM. - (EFA global monitoring report ; 2008.). - Tekst inglise, prantsuse või hispaania keeles.
Märksõnad: haridus; põhiharidus; hariduseesmärgid; hariduspoliitika; rahvusvaheline koostöö; rahvusvaheline abi; haridusstatistika; statistilised andmed; aruanded; CD-ROMid

Education for all by 2015 : will we make it? / United Nations Educational, Scientific and Cultural ORganization. - Paris : UNESCO Publishing ; Oxford : Oxford University Press, 2007. - x, 434 lk. : ill.  + Summary. - (EFA global monitoring report ; 2008.).
ISBN 9780199532636
Märksõnad: haridus; põhiharidus; hariduseesmärgid; hariduspoliitika; rahvusvaheline koostöö; rahvusvaheline abi; haridusstatistika; statistilised andmed; aruanded

 

UNWTO
Maailma Turismiorganisatsioon
World Tourism Organisation

Climate change and tourism : responding to global challenges. - Madrid : World Tourism Organization ; Paris : United Nations Environment Programme, 2008. - vi, 256 lk.
ISBN 9789284412341 (UNWTO)
Märksõnad: turism; kliimamuutused; keskkonnategurid; inimmõju; turismimajandus; säästev areng; rahvusvaheline koostöö; konverentsikogumikud

Handbook on e-marketing for tourism destinations / UNWTO ; European Travel Commission. - Madrid : World Tourism Organization, 2008. - xxiv, 278 lk.
ISBN 9789284412761
Märksõnad: turism; vaatamisväärsused; turismiturundus; elektrooniline turundus; käsiraamatud

International Forum on Rural Tourism : final report : Guiyang, Guizhou Province, China, 4-6 September 2006 / UNWTO. - Madrid : World Tourism Organization, 2008. - 254 lk.  - (World Tourism Organization seminar proceedings.). - Inglise keeles, osa teksti hiina ja prantsuse keeles.
ISBN 9789284412754
Märksõnad: maaturism; konverentsikogumikud; aruanded

Tourism market trends, Europe / UNWTO. - Madrid, Spain : World Tourism Organization, 2008.
Märksõnad: turism; turg (süsteem); turundus; Euroopa; statistilised andmed; aastaraamatud

 

WB
Maailmapank 
The World Bank

Annual review of development effectiveness / World Bank, Operations Evaluation Department. - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - (World Bank operations evaluation study,).
ISSN 1520-9733
Märksõnad: Maailmapank; sotsiaalne areng; arengupoliitika; rahvusvaheline abi; arengukoostöö; hindamine; aastaraamatud

Data against natural disasters : establishing effective systems for relief, recovery, and reconstruction / edited by Samia Amin, Markus Goldstein. - Washington DC : World Bank, 2008. - xx, 316 lk.
ISBN 9780821374528
Märksõnad: loodusõnnetused; katastroofiabi; kriisiabi; infohaldus; kriisijuhtimine; arengumaad; üksikjuhtumite analüüs

Equality for women : where do we stand on millennium development goal 3? / Mayra Buviniâc. - Washington DC : World Bank, 2008. - xviii, 353 lk.
ISBN 9780821374467
Märksõnad: naised; naiste õigused; sooline võrdõiguslikkus; võrdsed võimalused; sooline diskrimineerimine; naisuuringud

For protection and promotion : the design and implementation of effective safety nets / Margaret Grosh . - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - xvii, 587 lk.
ISBN 9780821375815
Märksõnad: majandusabi; rahvusvaheline abi; vaesus; ennetamine; sotsiaalpoliitika; sotsiaalne planeerimine; sotsiaalteenused; arengumaad

Girls' education in the 21st century : gender equality, empowerment, and economic growth / Mercy Tembon and Lucia Fort, editors. - Washington, D.C : World Bank, 2008. - xxix, 313 lk. -  (Directions in development.).
ISBN 9780821374740
Märksõnad: tüdrukud; naised; naisharidus; majanduslikud aspektid; sooline diskrimineerimine; võrdõiguslikkus; sotsiaalne tõrjutus; vägivald; arengumaad

Higher education and development / edited by Justin Yifu Lin. - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - vii, 285 lk. : ill. - (Annual World Bank Conference on Development Economics : regional, 2008.).
ISBN 9780821371237
Märksõnad: kõrgharidus; arengupoliitika; majanduslik areng; finantseerimine; rahvusvaheline migratsioon; tehnoloogilised uuendused; tööturg; eraharidus; arengumaad; konverentsikogumikud

The impact of private sector participation in infrastructure : lights, shadows, and the road ahead / Luis A. Andrês . - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - xxviii, 351 lk. - (Latin American development forum series.). - Sisaldab biliogr.
ISBN 9780821374092
Märksõnad: infrastruktuur; avalik sektor; erasektor; koostöö; kommunaalteenused; finantseerimine; erastamine; Ladina-Ameerika

Islam, Roumeen. World trade indicators 2008 : benchmarking trade policy and performance / Roumeen Islam, Gianni Zanini. - Washington : World Bank, 2008. - xxiii, 121 lk. - 1 CD-ROM.
ISBN 9780821375679
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; kaubanduspoliitika; võrdlusanalüüs; majandusnäitajad; andmebaasid; majandusstatistika; statistilised andmed; CD-ROMid

Weather and climate services in Europe and Central Asia : a regional review. - Washington, D.C. : World Bank, 2008. - xxii, 79 lk. - (World Bank working paper, no. 151.).
ISBN 9780821375853
Märksõnad: meteoroloogia; hüdrometeoroloogia; ilmateenistused; ilmateenindus; ilmaennustused; Euroopa; Kesk-Aasia

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organisation

Atlas : multiple sclerosis resources in the world, 2008 / WHO, Multiple Sclerosis International Federation. - Geneva : World Health Organization, 2008. - 51 lk.
ISBN 9789241563758
Märksõnad: multiskleroos; epidemioloogia; meelepuudega inimesed; tervishoiustatistika; haigestumusstatistika; maailm; statistilised andmed

The economic costs of ill health in the European Region / Marc Suhrcke. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2008. - iii, 24 lk. - (Background document ; 1.).
Märksõnad: haigused; ravikulud; majanduslik kahjum; tervishoid; tervishoiuökonoomika; tervishoiukorraldus; terviseteenused; finantseerimine; ravikindlustus; Euroopa; konverentsikogumikud

Progress on drinking water and sanitation : special focus on sanitation / UNICEF, WHO. - New York : UNICEF ; Geneva : World Health Organization, 2008. - 54 lk.
ISBN 9789241563673
Märksõnad: veevarustus; sanitaarkaitse; tarbevesi; joogivesi; veepuhastus; veevarud; säästev areng; aruanded

The world health report 2008 : primary health care : now more than ever / WHO. - Geneva : World Health Organization, 2008. - XX, 119 lk.. - (The world health report, 2008.).
ISBN 9789241563734
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; esmatasandi tervishoid; tervisedendus; tervishoiukorraldus; tervisepoliitika; aruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organisation

The WTO Building : the symbolic artwork of the Centre William Rappard, headquarters of the World Trade Organization. - Geneva : World Trade Organization, 2008. - 44 lk.
ISBN 9789287034243
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; William Rappardi Keskus (Genf); kunstikogud; seinamaalid; pannood; skulptuur; maalid; büroohooned; arhitektuur; ruumikujundus; Genf; Šveits; kunstikataloogid

 


 digitaalarhiiv digar