Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2010-4

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |

 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Projekt "Uus kodu - uusimmigrantide integreerimine Eesti ühiskonda ja nende sisenemine tööturule" : teabesõnastik : migratsiooni-, integratsiooni- ja tööturualaste sõnade seletusi / [MTÜ Kodanikukoolitus ; toimetaja Anne Taklaja]. - Tallinn : Kodanikukoolitus, 2008 ([Tallinn] : K-Print). - 75 lk.
Märksõnad: ränne (demogr.); integratsioon; tööturg; oskussõnastikud

Toetatud tagasipöördumine ja re-integratsioon kolmandatesse riikidesse - Euroopa Liidu programmid ja strateegiad = Assisted return to and re-integration in third countries - European Union programmes and strategies / SA Eesti Migratsioonifond, Euroopa Rändevõrgustik. - Tallinn : [Eesti Migratsioonifond], 2009. - 51, 50 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Rööptekst inglise keeles.
Märksõnad: Euroopa Liit; Eesti Migratsioonifond; Euroopa Tagasipöördumisfond; tagasiränne; välismaalased; maalt väljasaatmine; integratsioon; ränne (demogr.); õiguslikud aspektid; rändepoliitika; arendusprogrammid; tegevuskavad; strateegiad; Eesti

Baert, Patrick, 1961-. Social theory in the twentieth century and beyond / Filipe Carreira da Silva. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Polity Press, c2010. - IX, 319 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745639819
Märksõnad: sotsiaalfilosoofia; ühiskonnateooriad; strukturalism; pragmatism; funktsionalism (sotsiol.); sümboliline interaktsionism; etnometodoloogia; ratsionaalse valiku teooria; institutsionalism; kriitiline teooria; genealoogia; arheoloogia; postmodernism; tegevusuuring; 20. saj; kõrgkooliõpikud

Civil society in comparative perspective / edited by Bernard Enjolras, Karl Henrik Sivesind. - Bingley : Emerald, 2009. - XIV, 293 lk. : ill. - (Comparative social research ; 26.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781849506076
Märksõnad: kodanikuühiskond; osalusdemokraatia; avalik haldus; valitsusvälised organisatsioonid; vabatahtlikud; kodakondsus; võrdlev analüüs; Brasiilia; Ameerika Ühendriigid; Lõuna-Aafrika Vabariik; Austria; Tšehhi; Iirimaa; Euroopa; artiklikogumikud

Delanty, Gerard. Community. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, c2009. - VIII, 188 lk. - (Key ideas.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415496162 (hardback)
Märksõnad: kooskonnad; kogukonnad; kommunitarism; multikultuurilisus; kosmopolitism; kommunikatsioon; postmodernism

Handbook of youth and young adulthood : new perspectives and agendas / edited by Andy Furlong. - London ; New York : Routledge, 2009. - XVI, 475 lk. : ill. - (Routledge international handbooks.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415445405
Märksõnad: noored; haridus; tööhõive; peresuhted; noortekultuur; elulaad; identiteet; hoiakud; sotsiaalne kaasatus; tervis; kuritegevus; alaealiste kuritegevus; noorsoosotsioloogia; käsiraamatud

Identity, belonging and migration / edited by Gerard Delanty, Ruth Wodak and Paul Jones. - Liverpool [England] : University of Liverpool Press, 2008. - XII, 329 lk. : ill. - (Studies in social and political thought ; 17.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781846311185 (cased)
Märksõnad: Euroopa Liit; ränne (demogr.); migrandid; Teise kuvand; multikultuurilisus; rahvussuhted; diskrimineerimine; rassism; Euroopa; esseed

International encyclopedia of civil society / Helmut Anheier, Stefan Toepler, Regina List (Eds.). - New York : Springer, 2009. - 3 kd. - (Springer reference.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780387939940
Märksõnad: kodanikuühiskond; entsüklopeediad

Martell, Luke. The sociology of globalization. - Cambridge [etc.] : Polity Press, c2010. - VII, 336 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745636740 (pb)
Märksõnad: globaliseerumine; sotsioloogia; kõrgkooliõpikud

Романовский, Николай Валентинович. Историческая социология. - Москва : Канон+, 2009. - 319 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785883731463
Märksõnad: ajalooline sotsioloogia

Социология управления : стратегия, процедуры и результаты исследований / Российская академия наук, Институт социологии, Центр социологии управления и социальных технологий ; [редколлегия: А. В. Тихонов (ответственный редактор) и др.]. - Москва : Канон+ : Реабилитация, 2010. - 606 lk. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9785896971665
Märksõnad: juhtimine; sotsioloogia; uurimismeetodid; andmeanalüüs; infotehnoloogia; kohalikud omavalitsused; nõustamine; konsultatsioonid

Яковенко, Игорь Григорьевич. Политическая субъективность масс : культурологический аспект политической жизни в России. - Москва : Новый хронограф, 2009. - 176 lk. - (Российское общество. Современные исследования.).
ISBN 9785948810775
Märksõnad: massid (sotsiol.); sotsiaalne käitumine; poliitika; võim; Venemaa

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Action research and new media : concepts, methods, and cases / Greg Hearn, Jo Tacchi, Marcus Foth, June Lennie. - Cresskill, NJ : Hampton Press, c2009. - XVIII, 273 lk. : ill. - (New media : policy and social research issues.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781572738669
Märksõnad: tegevusuuring; uurimismeetodid; uus meedia; infotehnoloogia; kommunikatsioonitehnoloogia; Internet; teadusmetodoloogia; meediakasutus; meediauuringud; üksikjuhtumite analüüs

Coyne, Christopher J. Media, development and institutional change / Peter T. Leeson. - Cheltenham : Edward Elgar, c2009. - X, 173 lk. : ill. - (New thinking in political economy.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781847204783 (hbk.)
Märksõnad: meedia; ajakirjandusvabadus; poliitiline kommunikatsioon; valitsused; manipuleerimine; mõjud; majanduslik areng

Wilson, Tony, 1947-. Understanding media users : from theory to practice. - Chichester ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2009. - [VI], 219 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405155663 (hbk.)
Märksõnad: meedia; auditoorium (meedia); meediakasutus; meediauuringud

Гречихин, Владимир Григорьевич. Управление социальными коммуникациями : [курс лекций] / В. Г. Гречихин, П. В. Агапов. - Москва : Канон+, 2009. - 319 lk. - (Социология и политология.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785883731678
Märksõnad: suhtekorraldus; kommunikatsioon; meediasuhted; kõrgkooliõpikud

MAJANDUS

MAJANDUSTEADUS

Homann, Karl. Sissejuhatus majandusteadusesse. II / Karl Homann, Andreas Suchanek ; [tõlkija ja eessõna: Jüri Sepp ; kaanekujundus: Aita Linnas] ; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, rahvamajanduse instituut. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2009. - 244 lk.
ISBN 9789949193059
Märksõnad: majandusteadus; kõrgkooliõpikud

Lahti, Ari. Rational expectations in a macromodel : an empirical study. - Helsinki : Suomen Pankki, 1989. - 108 lk. - (Suomen Pankin julkaisuja. 72.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9516862128
Märksõnad: makroökonoomika; matemaatilised mudelid; ratsionaalsed ootused; majanduslik prognostika; ökonomeetria

Starck, Christian C. Foreign and domestic shocks and fluctuations in the Finnish economy 1960-1988. - Helsinki : Suomen Pankki, 1990. - 232 lk. : tab. - ( Bank of Finland publications. Series B, 0357-4776 ; 44). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9516862411
Märksõnad: majandusvõnked; majandustingimused; majandusmudelid; ökonomeetria; Soome; dissertatsioonid

Tafenau, Egle, 1978-. Welfare effects of regional policy in the constructed capital model. - Tartu : Tartu University Press, 2010. - 186, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 29.). – Sisaldab autori publikatsioone, bibliogr., kokkuvõtet eesti keeles.
ISBN 9789949193158

Лауреаты Нобелевской премии по экономике : [автобиографии, лекции, комментарии] = Nobel Prize Winners in Economics / Российская академия наук, Санкт-Петербургский научный центр ; научный редактор В. В. Окрепилов. - Санкт-Петербург : Наука, 2007-2009. - [3] kd. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785020251151
Märksõnad: Nobeli auhind; majandusteadlased; majandusteadus; biograafiad

MAJANDUSPOLIITIKA

European Union: current political and economic issues / Institute for European Studies, Department of International Relations, Tallinn School of Economics and Business Administration ; [editor-in-chief Aksel Kirch, editors: Andras Inotai, Peeter Müürsepp and Mait Talts ; foreword by Aksel Kirch and Andras Inotai]. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool[i majandusteaduskond], 2009. - 178 lk. : ill. - (Proceedings of the Institute for European Studies, Tallinn University of Technology, 1736-4949 ; No. 6). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949430345
Märksõnad: Euroopa Liit; poliitika; majandus; rahvusvahelised suhted; vähemusrahvused; venelased; sotsiaalne integratsioon; Euroopa Liidu maad; Eesti; Läti; artiklikogumikud

Institutions and politics : festschrift in honour of Ove K. Pedersen / edited by Peter Nedergaard and John L. Campbell. - Copenhagen : DJĸF Pub., 2008. - 378 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9788757418149
Märksõnad: Pedersen, Ove Kaj, 1948-; majandustingimused; majanduspoliitika; institutsioonid; institutsionalism; rahvusvahelised majandussuhted; Taani

Максимов, Денис Анатольевич. Проблемы взаимодействия власти и бизнеса в современной России / Д. А. Максимов, П. В. Толпегин. - Москва : Ленанд, 2009. - 141, [1] lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785971002741
Märksõnad: riik; ettevõtlus; majanduspoliitika; ettevõtluspoliitika; võimupoliitika; Venemaa

EESTI MAJANDUS

Ida-Viru maakonnaplaneering, teemaplaneering "Ida-Virumaa sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015". - Jõhvi ; Tartu : Ida-Viru Maavalitsus, 2009. - 56 lk. : kaart.- Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: sotsiaalne infrastruktuur; teenused; haridus; teenindus; tervishoid; kultuur; kehakultuur; regionaalplaneerimine; arengustrateegiad; Ida-Virumaa; 2010-ndad

Jõgevamaa Koostöökoda / [toimetaja Riina Mägi ; fotod: Anatoli Makarevitš ... jt.]. - Jõgeva : Jõgevamaa Koostöökoda, c2009. - 98, [2] lk. koos kaanega : ill.
Märksõnad: Jõgevamaa Koostöökoda; liikmeskond; maapiirkonnad; regionaalne areng; tegevuskavad; vaatamisväärsused; turism; Jõgevamaa; teatmikud; reklaamtrükised

Laos, Mati, 1955-. Härra seltsimees minister : kilde Jüri Krafti eluteelt / [kaanekujundus: Riina Soom ; järelsõna: Enn Anupõld]. - [Tallinn] : Jüri Kraft & Pojad, 2009. - 367 lk. : ill., portr.
ISBN 9789949189038 (köites)
Märksõnad: Kraft, Jüri, 1935-; ettevõtjad; ministrid; poliitikud; töösturid; kergetööstus; Eesti; mälestused

TÖÖ

Karjääriinfo erivajadusega noorele / [Merit Rossner, Liina Teesalu, Lemme Palmet ... jt. ; koostanud Anne-Liise Verpson, Kadri Eensalu, Margit Rammo ; kaanefoto: Kaarel Mikkin]. - Tallinn : Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Karjääriteenuste Arenduskeskus, 2009. - 36 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949902200
Märksõnad: puuetega inimesed; noored; haridusvõimalused; karjäärinõustamine; sotsiaalkaitse; sotsiaalne kaasatus; kaasav haridus; Eesti; käsiraamatud

SÄÄSTEV ARENG

Roheline majandus. Mis, milleks ja kuidas? / [Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Kutsehariduse Seirekeskus ; CEDEFOP (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus) ; eessõna: Kersti Raudsepp ; kujundanud Erik Kohv]. - Tallinn : Kutsehariduse Seirekeskus, 2010. - 68 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949902231
Märksõnad: roheline majandus; sotsiaalsed aspektid; majandus; roheline liikumine; keskkonnapoliitika; töökohad; kutseõpe; kutseoskused; tööhõive; majandussektorid; investeeringud

RAHANDUS

Finantsteenused 2018 : Eesti ekspordivõimalused ja poliitikavalikud / [tõlkijad Jane Linde ... jt. ; toimetajad Maris Järve ja Erik Tomberg ; eessõna: Kitty Kubo]. - Tallinn : Eesti Arengufond, [2010]. - 102 lk. : ill., portr. - (Eesti fookuses, 3/2009.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949189458
Märksõnad: rahvusvaheline rahandus; finantsteenused; eksport; seire; majandusuuringud; konkurentsivõime; arengustrateegiad; majanduslik prognostika; Eesti

Kiyosaki, Robert T., 1947-. Rikaste vandenõu : 8 uut rahareeglit / [tõlkinud Siiri Sau ; toimetanud Maia Rõigas]. - [Tallinn] : Sinisukk, c2010. - 277, [3] lk. : ill., portr.
ISBN 9789949146550
Märksõnad: eraisiku rahandus; investeeringud; vara; miljonärid; sotsiaalsed aspektid; Ameerika Ühendriigid

Алексашенко, Сергей Владимирович, 1959-. Битва за рубль : взгляд участника событий. - Москва : Время, 2009. - 205, [1] lk. : ill. - (Дело.).
ISBN 9785969103740
Märksõnad: rahapoliitika; finantskriisid; eelarvepoliitika; Venemaa; 1990-ndad; 2000-ndad

KINDLUSTUS

Seog, S. Hun. The economics of risk and insurance. - Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010. - VIII, 343 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405185523 (hardcover : alk. paper)
Märksõnad: riskihaldus; kindlustus; kahjukindlustus; kindlustusturg; ökonoomika

ENERGIAMAJANDUS

Energy : pulling the Baltic Sea region together or apart? / editors Andris Sprūds and Toms Rostoks ; Latvian Institute of International Affairs. - [Rīga] : Zinātne, [2009]. - 319 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789984808581
Märksõnad: energeetika; energiavarustus; energiapoliitika; energiamajandus; strateegiad; regionaalne koostöö; Läänemere maad; artiklikogumikud

JUHTIMINE

Covey, Stephen R. 8. harjumus : efektiivsest suurepäraseks /  [tõlkinud Aime Kons ; toimetanud Maris Makko ; kujundanud Maaja Kukerman, kaanekujundus: Tiina Alver]. - Tallinn : Ilo, 2010. - 399 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985579770 (köites)
Märksõnad: intelligentsus; enesekasvatus; enesejuhtimine; eneseteostus; edukus; rahulolu; juhtimine; juhtimispsühholoogia; organisatsioonipsühholoogia

Denny, Richard. Motiveeritud võitma : kuidas motiveerida ennast ja teisi / [tõlkija Triin Olvet, värsside tõlge ja toimetaja: Aita Nurga ; kujundaja Maret Müür]. - [Tallinn] : Äripäev, 2010. - 168 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949434664
Märksõnad: motivatsioon; töömotivatsioon; tööpsühholoogia; juhtimispsühholoogia; äripsühholoogia; edukus; personalijuhtimine; käsiraamatud

Enesehindamise käsiraamat noorteühendustele / [teksti kirjutasid: Piret Talur, Maarja Dahl, Uku Visnapuu ... jt. ; toimetasid: Uku Visnapuu, Maarja Dahl ; kujundas Annika Mai Purje]. - [Tallinn] : Eesti Noorteühenduste Liit, 2008. - 60 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: noorteorganisatsioonid; organisatsiooni enesehindamine; tegevuskavad; juhtimine; hindamine; enesehinnang; meetodid; kvaliteedijuhtimine; käsiraamatud

Kahnweiler, Jennifer B. Introvertne juht : oma sisemise jõu kasvatamine / [tõlkija Triin Olvet ; toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Maret Müür]. - [Tallinn] : Äripäev, 2010. - 167 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949434657
Märksõnad: juhtimispsühholoogia; juhtimine; eestvedamine; juhid; isiksuseomadused; temperamenditüübid; introvertsus; ärisuhtlus; inimsuhted; isikutevaheline kommunikatsioon; nõuanded

Loov probleemilahendus TRIZ : esimene atestatsioonitase TRIZi rahvusvahelise professionaalsete õppejõudude, väljatöötajate ja kasutajate ühiskondliku assotsiatsiooni nõuete järgi / Anatol Hin, Alexander Kudryavtsev, Vladimir Bubentsov, Avraam Seredinski ; [tõlkinud Marianna Tiidemann ja Tiit Tiidemann]. - [Tallinn] : Külim, c2010. - 56 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985989296
Märksõnad: otsustamine; leiutamine; loov mõtlemine; teadus- ja arendustegevus; probleemide lahendamine; tehnoloogia areng; õpikud

ETTEVÕTLUS

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna ettevõtete jätkusuutlikuse ja kasumlikkuse uuring. - [Jõgeva] : Jõgevamaa Koostöökoda, 2009. - 28 lk. : ill.
Märksõnad: Jõgevamaa Koostöökoda; ettevõtted; ettevõtlus; jätkusuutlikkus; rentaablus; majandusuuringud; küsitlusuuringud; Jõgevamaa

Pyyhtiä, Ilmo. The revision and realization of investment plans in the Finnish manufacturing industries in 1964-1986. - Helsinki : Suomen Pankki, 1989. - 290 lk. : ill. - (Bank of Finland publications. Series B, 0357-4776 ; 43). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9516862209
Märksõnad: tootmisettevõtted; investeeringud; investeerimisstrateegia; Soome; 1960-ndad; 1970-ndad; 1980-ndad; dissertatsioonid

TURISMIMAJANDUS

Maripuu, Tiina. Soome-eesti ja eesti-soome turismisõnastik = Suomi-viro ja viro-suomi matkailualan sanakirja / Tiina Maripuu, Heli Tooman, Enn Veldi ; [kaas: Marge Pent]. - [Tallinn] : Argo, c2010. - 384 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949438907 (köites)
Märksõnad: turism; soome keel; eesti keel; oskussõnastikud

Rahvusvaheline turismihariduse konverents "Turism ja haridus: ühendussilla loomine" : 20.-21.11.2008 : artiklikogumik / [koostajad Tiina Tamm ja Tatjana Koor ; toimetuse kolleegium: Heli Tooman ... jt. ; eessõna: Heli Tooman, Sirje Rekkor]. - Pärnu : Eesti Turismihariduse Liit, 2009. - 115 lk. : ill. - (Arendame turismiteadust ; 1.). – Sisaldab bibliogr., osa teksti inglise keeles.
ISBN 9789949186846
Märksõnad: turismimajandus; turism; haridus; konverentsikogumikud; artiklikogumikud

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Partei-algorganisatsioon : kommunistliku poliitika esmane elluviija okupeeritud Eestis 1940-1991 / [Martin Klesment, Raili Nugin, Indrek Paavle, Enn Tarvel ; koostanud ja toimetanud Enn Tarvel] ; Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus. - Tallinn : Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus, 2009 ([Tallinn : Pakett]). - 426 lk., [16] lk. ill., portr. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg., kokkuvõtet vene, saksa ja inglise keeles.
ISBN 9789949187225 (köites)
Märksõnad: Eestimaa Kommunistlik Partei; kommunistlikud parteid; organisatsioonid; ettevõtted; struktuur; personal; poliitiline kasvatus; agitatsioon; kontroll; ajalugu; Eesti; 1940-ndad; 20. saj. 2. pool

From political won't to political will : building support for participatory governance / edited by Carmen Malena. - Sterling, VA : Kumarian Press : CIVICUS, 2009. - XVIII, 310 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781565493117 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: osalusdemokraatia; valitsemine; kohalikud omavalitsused; kohalik eelarve; eelarvepoliitika; kultuuridevahelised uuringud; konverentsikogumikud

Актуальные проблемы политики и политологии в России : сборник научных статей / Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации ; [под общей редакцией О. Ф. Шаброва]. - Москва : Издательство РАГС, 2009. - 217 lk. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: poliitika; politoloogia; Venemaa; artiklikogumikud

Дугин, Александр Гельевич, 1962-. Четвертая политическая теория : Россия и политические идеи XXI века. - Санкт-Петербург : Амфора, 2009. - 350, [1] lk.
ISBN 9785367010893
Märksõnad: poliitiline filosoofia; politoloogia; ideoloogiad; liberalism; demokraatia; vasakpoolsus; konservatism; poliitilised liikumised; geopoliitika; imperialism; eurasianism; sotsiaalsed süsteemid; riik; riigifilosoofia; sotsiaalfilosoofia; Venemaa

Ламажаа, Чимиза Кудер-ооловна. Клановость в политике регионов России : Тувинские правители / Московский гуманитарный университет, Институт фундаментальных и прикладных исследований. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 206, [1] lk. ; 20 cm. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785914192799
Märksõnad: klannid; valitsemine; poliitiline võim; poliitiline kultuur; poliitika; halduspoliitika; Tõva

Политковская, Анна Степановна, 1958-2006. За что. - Москва : Новая газета, 2007. - 988, [2] lk., 16 l. ill.
ISBN 9785903080038
Märksõnad: sisepoliitika; repressioonid; sõjakuriteod; inimsusvastased kuriteod; pantvangid; terrorism; poliitika; ühiskonnakriitika; sõjalised konfliktid; lähiajalugu; Tšetšeenia; Venemaa; 1990-ndad; 2000-ndad; olukirjeldused

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Moīsi, Dominique. Emotsioonide geopoliitika : kuidas hirm, alandus ja lootus muudavad maailma / inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Martin Kala ; [toimetaja Anu Merila ; kaanekujundaja Marko Russiver]. - [Tallinn] : Eesti Päevaleht, c2010. - 237, [1] lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949452460 (köites)
Märksõnad: rahvusvahelised konfliktid; kultuurisuhted; kultuurikonfliktid; sotsiaalsed aspektid; psühholoogilised aspektid; emotsioonid; lootus; hirm; sotsiaalpsühholoogia; rahvusvaheline poliitika; globaliseerumine; geopoliitika; tulevikuootused; prognoosid

Põlluaas, Henn, 1960-. Eesti-Vene piirileping : ära andmine või äraandmine? / [toimetanud ja eessõna: Mart Helme]. - Tallinn : Kunst, 2010. - 615 lk. : ill., kaart. - Sisaldab bibliogr., reg., kokkuvõtet inglise keeles.
ISBN 9789949437719 (köites)
Märksõnad: Eesti. Riigikogu (10 : 2005). Istungjärk (5); Eesti-Vene piirileping (2005); riigipiirid; piiriläbirääkimised; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised lepingud; Tartu rahu, veebr. 1920; poliitiline ajalugu; lähiajalugu; Eesti; Venemaa; 20. saj; 21. saj. algus; õigusaktid; allikapublikatsioonid

Euroopa territoriaalse koostöö programmid Eestis 2007-2013 / [Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö büroo]. - [Tallinn] : Siseministeerium, 2009. - 52 lk. : ill. – Sisaldab mõistete seletusi ingliskeelsete vastetega.
Märksõnad: regionaalne koostöö; rahvusvaheline koostöö; piiriülene koostöö; regionaalne areng; arendusprogrammid; finantseerimine; Euroopa; Läänemere maad; 2000-ndad; 2010-ndad; teatmikud

Zubok, Vladislav M. Luhtunud impeerium : Nõukogude Liit külmas sõjas alates Stalinist kuni Gorbatšovini / inglise keelest tõlkinud Peedu Haaslava ; [toimetanud Jolana Aru ; kujundanud Piret Niinepuu-Kiik]. - [Tallinn] : Tänapäev, c2010. - 565 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985628652 (köites)
Märksõnad: külm sõda; riiklik poliitika; välispoliitika; poliitiline ajalugu; NSV Liit; 1945-1960; 20. saj. 2. pool

International institutions / edited by Judith L. Goldstein and Richard H. Steinberg. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2010. - 4 kd. : ill. - (Sage library of international relations.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781847878984 (set of four volumes)
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline poliitika; rahvusvaheline õigus; artiklikogumikud

Realism reconsidered : the legacy of Hans Morgenthau in international relations / edited by Michael C. Williams. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. - X, 278 lk.
ISBN 0199288615 (hbk.)
Märksõnad: Morgenthau, Hans Joachim, 1904-1980; politoloogid; juristid; rahvusvahelised suhted; poliitilised teooriad; realism; konverentsikogumikud; artiklikogumikud

Siren, Torsti. State agent, identity and the "new world order" : reconstructing Polish defence identity after the Cold War era. - Helsinki : Maanpuolustuskorkeakoulu, 2009. - VIII, 362 lk. : ill. - (Julkaisusarja. 1, Strategian tutkimuksia / Maapuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos = Series. 1, Strategic research / National Defence College, Department of Strategic and Defence Studies, 1236-4959 ; no 26). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789512519798
Märksõnad: julgeolekupoliitika; rahvusvahelised suhted; rahvuslik identiteet; poliitiline identiteet; poliitiline ajalugu; Poola; 20. saj. 2. pool; 2000-ndad; dissertatsioonid

Дипломат Юлий Воронцов : [сборник воспоминаний / редактор-составитель В. Н. Казимиров]. - Москва : Международные отношения, 2009. - 262, [1] lk., 16 l. ill. - Sisaldab reg.
ISBN 9785713313586
Märksõnad: Vorontsov, Juli, 1929-2007; diplomaadid; suursaadikud; diplomaatia; rahvusvahelised suhted; poliitiline ajalugu; Venemaa; mälestused; kõned; artiklid (meedia); intervjuud; allikapublikatsioonid

Панарин, Игорь Николаевич. Информационная война за будущее России. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2008. - 256 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785991200394
Märksõnad: geopoliitika; eurasianism; rahvusvahelised suhted; universum; infosõda; Venemaa; 21. saj. algus

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Kask, Peeter. Kaitseliidu Saaremaa Maleva arengulugu 1990-2007 / [kaanekujundus: Paul Aav]. - [Kuressaare] : Kaitseliidu Saaremaa Malev, 2009 - 96 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: Eesti. Kaitseliit. Saaremaa Malev; riigikaitseorganisatsioonid; tegevus; Saaremaa; 1990-ndad; 2000-ndad

Sewell, Kenneth. Punase viisnurgaga kurjus : lugu Nõukogude allveelaeva tuumarünnaku katsest USA vastu / Clint Richmond. - Tallinn : Olion, 2010. - 364 lk.
ISBN 9789985666081
Märksõnad: sõjandus; ajalugu

Stevenson, William. Luurekuninganna : Teise maailmaõja aegse silmapaistvaima nais-salaagendi Vera Atkinsi lugu / inglise keelest tõlkinud Raili Puskar ; [toimetanud Karin Kastehein ; kujundanud Villu Tammer]. - [Tallinn] : Tammerraamat, c2010. - 407 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949449569 (köites)
Märksõnad: Atkins, Vera, 1908-2000; Special Operations Executive (Suurbritannia); Teine maailmasõda, 1939-1945; luureagendid; luureohvitserid; vastupanuliikumised; spionaaž; Suurbritannia; Prantsusmaa; biograafiad

Global biosecurity : threats and responses / edited by Peter Katona, John P. Sullivan, and Michael D. Intriligator. - London ; New York : Routledge, 2010. - XXI, 318 lk. - (Contemporary security studies.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415460538
Märksõnad: terrorism; biorelv; epideemiad; nakkushaigused; ohutus; tervishoid; massihävitusrelvad; relvastuskontroll; artiklikogumikud

Managing military organisations : theory and practice / edited by Joseph Soeters, Paul C. van Fenema and Robert Beeres. - London ; New York : Routledge, 2009. - 280 lk. : ill. - (Cass military studies.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415484060
Märksõnad: sõjaväelised organisatsioonid; juhtimine; sõjalised operatsioonid; sõjaline juhtimine; artiklikogumikud

Военная элита России. Книга 1 / [составители: М. А. Шесточенко и др.]. - Москва : Российская академия кадрового обеспечения АПК, 2007. - 623 lk. : ill.
ISBN 9785930980271
Märksõnad: sõjaväelased; riigitegelased; väejuhid; kangelased; Suur Isamaasõda, 1941-1945; Venemaa; NSV Liit; biograafiad

Космос : оружие, дипломатия, безопасность / Московский Центр Карнеги ; под редакцией А. Арбатова, В. Дворкина. - Москва : РОССПЭН, 2009. - 174 lk., 4 l. ill. : tabl. – Sisaldab bibliogr., kokkuvõtet inglise keeles.
ISBN 9785824312911
Märksõnad: kosmoloogia; kosmosetehnoloogia; relvastumine; kaitsepoliitika; kaitsekontseptsioonid; rahvusvahelised läbirääkimised; rahvusvaheline koostöö; relvastuse piiramine; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline julgeolek; NSV Liit; Venemaa; Ameerika Ühendriigid; Hiina; artiklikogumikud

Лутовинов, Владимир Ильич. Военно-политические процессы в мире и в России : учебное пособие / Ю. Н. Мотин ; под общей редакцией А. А. Прохожева ; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. - 2-е изд.. - Москва : Издательство РАГС, 2009. - 140, [1] lk. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: sõjapoliitika; rahvusvaheline poliitika; Venemaa; õppematerjalid

Лутовинов, Владимир Ильич. Военная политика Российской Федерации в условиях глобализации : учебное пособие / Ю. Н. Мотин ; под общей редакцией С. В. Смульского ; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательство РАГС, 2009. - 161, [1] lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785772904152
Märksõnad: sõjapoliitika; kaitsepoliitika; globaliseerumine; Venemaa; õppematerjalid

Трубников, Борис Геннадиевич. Метательное оружие : словарь-справочник. - Санкт-Петербург : Амфора : НРК, 2004. - 149, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 5942786445
Märksõnad: relvad; leksikonid

Трубников, Борис Геннадиевич. Защитное вооружение : словарь-справочник. - Санкт-Петербург : Амфора : НРК, 2004. - 125, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 594278650x
Märksõnad: relvad; turvised; leksikonid


 digitaalarhiiv digar