Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2010-1

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |

 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine : 2005/2006. aasta uuringu raport / Katrin Aasvee, Karin Streimann, Kati Karelson ... [jt.] ; Tervise Arengu Instituut. - Tallinn : Tervise Arengu Instituut, 2009. - 75 lk. : ill.
ISBN 9789949900930
Märksõnad: noored; teismelised; õpilased; sotsiaalne keskkond; tervis; tervisekäitumine; riskikäitumine; terviseuuringud; Eesti; 2000-ndad; tabelid; aruanded

Noorte kaasamine ja osalus : käsiraamat noorele, noortekogule, noortevolikogule, ametnikule, noorsootöötajale, maakonna, kohaliku omavalitsuse juhile ja noorsootöötajale / [teksti kirjutasid Marit Valge, Urmo Reitav ; raamatut toimetasid Martti Martinson, Kristo Notton]. - [Tallinn] : Eesti Noorteühenduste Liit, [2009]. - 94, [2] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: noored; sotsiaalne kaasatus; noorteorganisatsioonid; kohalikud omavalitsused; noorsoosotsioloogia; noorsootöö; Eesti; käsiraamatud

Sismondo, Sergio. Sissejuhatus teaduse ja tehnika uuringutesse / inglise keelest tõlkinud Endla Lõhkivi. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2008. - XI, 248, [1] lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985597811
Märksõnad: teadus; tehnika; uuringud; stsientoloogia; teadmissotsioloogia

Parts, Eve, 1970-. Social capital, its determinants and relations with economic growth: comparison of the Western European and Central and Eastern European countries. - Tartu : Tartu University Press, 2009. - 292, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 28.). – Sisaldab autori publikatsioone, bibliograafiat, kokkuvõtet eesti keeles.
ISBN 9789949192755

Смирнов, Михаил Юрьевич. Очерк истории российской социологии религии : учебное пособие / Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательства Санкт-Петербургского университета, 2008. - 139, [1] lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785288047039
Märksõnad: religioon; religioonisotsioloogia; ajalugu; Venemaa; 18. saj; 19. saj; 20. saj; õppematerjalid; bibliograafiad

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Ikuta, Takashi. Towards the construction of media literacy in Japan / Gotoh Yasushi ; Graduate School of Modern Society and Culture, Niigata University. - Niigata : Niigata University, 2009. - X, 346, [12] lk. : ill. - (Niigata University scholars series ; 10.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9784902140101
Märksõnad: meedia; massikommunikatsioon; kommunikatsioon; lapsed; hoiakud; eelarvamused; meediapädevus; meediakasutus; meediauuringud; Jaapan; Hiina

Mass media effects research : advances through meta-analysis / edited by Raymond W. Preiss ... [et al.]. - Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, c2007. - XIII, 535 lk. : ill. - (LEA's communication series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 080584998X
Märksõnad: meedia; sotsiaalsed aspektid; psühholoogilised aspektid; poliitilised aspektid; meediauuringud; metaanalüüs

Priest, Susanna Hornig. Doing media research : an introduction. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, c2010. - XVII, 248 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412960977 (pbk.)
Märksõnad: meedia; massikommunikatsioon; meediauuringud; sotsiaalteadused; teadusmetodoloogia; uurimismeetodid; kõrgkooliõpikud

Researching communications : a practical guide to methods in media and cultural analysis / David Deacon ... [et al.]. - 2nd ed. - London : Hodder Arnold ; New York : Distributed in the U.S.A. by Oxford University Press, 2007. - IX, 430 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780340926994 (pbk.)
Märksõnad: kommunikatsioon; meedia; meediauuringud; uurimismeetodid; teadusmetodoloogia; käsiraamatud

Riffe, Daniel. Analyzing media messages : using quantitative content analysis in research / Stephen Lacy, Frederick G. Fico. - 2nd ed. - Mahwah (N.J.) ; London : Lawrence Erlbaum Associates, 2005. - X, 242 lk. (LEA communication series.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0805852980 (pbk.)
Märksõnad: meedia; meediauuringud; sisuanalüüs; statistiline analüüs; kvantitatiivne analüüs; uurimismeetodid

Runnel, Pille, 1974-. The transformation of the Internet usage practices in Estonia. - Tartu : Tartu University Press, 2009. - 222, [1] lk. : ill. - (Dissertationes de mediis et communicationibus Universitatis Tartuensis, 8.). – Sisaldab autori publikatsioone, bibliograafiat, kokkuvõtet eesti keeles.
ISBN 9789949192687

Ворошилов, Валентин Васильевич. Журналистика : учебник / Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2009. - 491 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785390001493
Märksõnad: ajakirjandus; massikommunikatsioon; meedia; reklaam; suhtekorraldus; ajakirjandusajalugu; kõrgkooliõpikud

MAJANDUS

EESTI MAJANDUS

90 aastat põlevkivi kaevandamist Eestis : Eesti mäekonverents : [5. mai] 2006, [Jõhvi / Eesti Mäeselts] ; koostaja Ingo Valgma. - Tallinn : [Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus], 2006. - 169, [2] lk. : ill., kaart., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 998559617X
Märksõnad: Eesti Põlevkivi; põlevkivi; põlevkivimaardlad; põlevkivikaevandused; põlevkivitööstus; tööstusajalugu; Eesti; 20. saj; konverentsikogumikud; juubeliväljaanded

Linnad ja vallad arvudes ... / Statistikaamet ; koostanud: Mihkel Servinski, Marika Kivilaid ... [jt.] = Cities and rural municipalities in figures ... / Statistics Estonia. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-2009. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-8214
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad; riiklik statistika; vallad; linnad; Eesti; statistilised andmed; aastaraamatud

Savisaar, Edgar, 1950-. Kuidas ületada kriis?. - [Tallinn] : Eesti Keskerakond, 2009. - 67 lk. : ill.
ISBN 9789949187058
Märksõnad: majandustingimused; majanduskriisid; majanduspoliitika; poliitika; rahvusvahelised suhted; Eesti; Venemaa

MAAILMAMAJANDUS

Majanduskriis globaliseerimise tingimustes : üliõpilaste teaduslike tööde kogumik = Экономический кризис в условиях глобализации : сборник студенческих научных работ / Eesti-Ameerika Äriakadeemia ; [редактор-составитель Марк Левин]. - Tallinn : Eesti-Ameerika Äriakadeemia, 2009. - 155 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Artiklid eesti ja vene keeles.
ISBN 9789985990438
Märksõnad: ettevõtterahandus; turundus; turism; ärijuhtimine; ettevõtlus; suhtekorraldus; avalik arvamus; rakenduskõrgkoolid; Eesti; artiklikogumikud; üliõpilastööd

Koyama, Yoji. Transition, European integration and foreign direct investment in Central and East European countries / Koyama Yoji ; Graduate School of Modern Society and Culture, Niigata University. - Niigata : Niigata University, 2008. - 236, [3] lk. : ill. - (Niigata University scholars series ; 9.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9784902140095
Märksõnad: otseinvesteeringud; välisinvesteeringud; majandusintegratsioon; üleminekumajandus; Euroopa Liidu maad; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa

MAJANDUSTEADUS

Malken, Vello, 1938-. Majandusteooria rakenduskõrgkoolile : õppematerjal / [kaane kujundus: Ülle Malken] ; Sotsiaal-Humanitaarinstituut, õigusteaduskond. - Tallinn : Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2009. - 176 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985990247
Märksõnad: majandusteadus; majandusõpetus; kutsekooliõpikud

McCauley, Joseph L. Dynamics of markets : the new financial economics. - 2nd ed. - New York : Cambridge University Press, 2009. - XV, 270 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521429627 (hardback)
Märksõnad: majandusmatemaatika; rahandus; turg (süsteem); rahaturg; volatiilsus; majandusmudelid; matemaatilised mudelid; statistiline analüüs; statistiline füüsika; juhuslikud protsessid; tasakaaluteooriad; kõrgkooliõpikud

Parts, Eve, 1970-. Social capital, its determinants and relations with economic growth: comparison of the Western European and Central and Eastern European countries. - Tartu : Tartu University Press, 2009. - 292, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 28.). – Sisaldab autori publikatsioone, bibliograafiat, kokkuvõtet eesti keeles.
ISBN 9789949192755
Märksõnad: majandus, teadus, dissertatsioonid

Schiller, Bradley R., 1943-. The economy today. - 12th ed. - New York : McGraw-Hill, 2009. - XXIIX, 796, [30] lk. : ill. - Sisaldab reg.
ISBN 9780073375892
Märksõnad: majandus; majandusteadus; kõrgkooliõpikud

TÖÖ

Kaugtöö kojutulek / [koostaja Ere Naat ; eessõna: Katrin Saks ; kujundaja Mae Kivilo ; fotod: Gunnar Mjaugedal]. - Kärdla : Arhipelaag, 2008. - 116, [2] lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: kaugtöö; töötingimused; Eesti; artiklikogumikud

Töökeskkonna kantserogeenid : mida töötaja võiks teada? / [koostaja Evelyn Aaviksoo]. - Tallinn : Tervise Arengu Instituut, 2009. - 84 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949900923
Märksõnad: töökeskkond; kantserogeenid; kemikaalid; kasvajad; riskitegurid; töötervishoid; tööohutus; juhendid

Töötajate juhendamine ja väljaõpe töökohal / [illustratsioon: Anti Veermaa]. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, [2009]. - 26, [1] lk. koos kaanega : ill.
Märksõnad: töökaitse; tööohutus; töökeskkond; töötajad; töökohad; juhendamine; koolitus; Eesti; infotrükised

Das erweiterte Europa : Arbeitnehmerbeteiligung an der Entscheidungsfindung im Unternehmen : Traditionen im Westen, Innovationen im Osten? = L'Europe elargie : la participation des salaries aux decisions dans l'entreprise : traditions á l'Ouest, innovations á l'Est? / Peter Jansen & Otmar Seul (Hrsg./eds). - Bern [etc.] : Peter Lang, 2009. - XIV, 438 lk. - (Travaux interdisciplinaires et plurilingues en langues etrangeres appliquees, 11.). – Sisaldab bibliogr. - Tekst saksa, prantsuse, inglise keeles.
ISBN 9783039116690
Märksõnad: Euroopa Liit; laienemine; Ida-Euroopa; töötajad; ettevõtted; töösuhted; tööõigus; töötajate esindused; tööandjad; otsustamine; osalusdemokraatia; sotsiaalne partnerlus; Euroopa Liidu maad; artiklikogumikud

JUHTIMINE

Forsyth, Patrick. Karmi aja taktikad : kuidas rasketes majandustingimustes äriedu säilitada / Patrick Forsyth, Frances Kay ; [tõlkija Riina Vällo ; toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Maret Müür]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 208 lk. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949434572
Märksõnad: äriettevõtted; ärijuhtimine; ettevõttestrateegia; edukus; strateegiline planeerimine; ettevõttemajandus; majandustingimused; turundusstrateegiad

McKeown, Max. Kogu tõde innovatsioonist / [toimetaja Marge Kask ; kujundaja Maret Müür]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 206 lk. - (Äripäeva raamat.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949434596
Märksõnad: innovatsioonid; innovaatika; juhtimine; organisatsiooniarendus; organisatsioonimuutused; efektiivsus

Odres, Elo. Mõjukuse valem / [toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Maret Müür]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 160 lk. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949434602
Märksõnad: suhtekorraldus; meediasuhted; suhteturundus; juhtimine; autoriteet; usaldusväärsus; eksperdid; liidrid

Ülavere, Raimo. Tagasi mängu. Võitma : kuidas coaching aitab tugevama juhina platsile tulla / [toimetanud Anu Jõgi ; kujundaja Margit Toovere ; fotod: Meeli Küttim]. - Tallinn : Mindsweeper, 2009. - 160 lk. : ill.
ISBN 9789949187508
Märksõnad: coaching (maj.); juhendamine; nõustamine; töömotivatsioon; meeskonnatöö; personalijuhtimine

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Olesk, Olev, 1921-. Globaalne Eesti / [toimetanud ja eessõna: Toomas Hiio ; kujundanud ja vahelehtede fotod: Päivi Palts ; esikaas: Els Olesk-Landsbergis ; fotod: Olev Olesk]. - Tallinn : Varrak, 2009. - 253, [2] lk. : ill., portr.
ISBN 9789985319154 (köites)
Märksõnad: Olesk, Olev, 1921-; Eesti; iseseisvus (pol.); taastamine; poliitika; diplomaatia; välisesindused; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; rahvuskultuur; väliseestlased; pagulased; haridus; riigilipud; lähiajalugu; poliitiline ajalugu; kultuuriajalugu; 20. saj. lõpp; 2000-ndad; 20. saj. 2. pool; artiklikogumikud; intervjuud; raamatuarvustused; ettekanded

Müllerson, Rein, 1944-. Democracy - a destiny of humankind? : a qualified, contingent and contextual case for democracy promotion. - New York : Nova Science Publishers, c2009. - 169, [2] lk. - (Global political studies series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781607413691 (hardcover : alk. paper)
Märksõnad: demokraatia; demokratiseerimine

Исаев, Борис Акимович. Политические отношения и политический процесс в современной России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. А. Баранов. - Москва ; Санкт-Петербург и др. : Питер, 2008. - 394 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785469016762
Märksõnad: poliitilised süsteemid; föderalism; valitsemisvormid; poliitiline võim; legitiimsus; liidrid; poliitiline juhtimine; poliitika; poliitilised reformid; poliitiline kultuur; parteisüsteemid; valimised; inimõigused; kodanikuühiskond; riigiõigus; Venemaa; kõrgkooliõpikud

RAHVUSVAHELISED SUHTED. VÄLISPOLIITIKA

The "humanitarian dimension" of Russian foreign policy toward Georgia, Moldova, Ukraine, and the Baltic States / [Centre for East European Policy Studies [etc.] ; authors of the study: Juhan Kivirähk ... [et al.] ; editor: Gatis Pelnēns]. - Riga : Centre for East European Policy Studies, 2009. - 352 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789984399089
Märksõnad: Venemaa; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; inimõigused; diplomaatiline ja konsulaarõigus; kultuurisuhted; meedia; üksikjuhtumite analüüs; Baltimaad; Eesti; Läti; Leedu; Gruusia; Moldova; Ukraina; 2000-ndad

Mälksoo, Maria, 1979-. The politics of becoming European : a study of Polish and Baltic post-Cold War security imaginaries. - London ; New York : Routledge, c2010. - XVII, 206 lk. - (The new international relations.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415499972
Märksõnad: Euroopa Liit; eurointegratsioon; kollektiivne mälu; rahvuslik identiteet; poliitiline identiteet; kohaidentiteet; rahvusvahelised suhted; rahvuslik julgeolek; Poola; Baltimaad; Euroopa

Stoltenberg, Thorvald. Nordic cooperation on foreign and security policy : proposals presented to the extraordinary meeting of Nordic foreign ministers in Oslo on 9 February 2009. - [Oslo] : Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2009. - 35 lk. : ill.
Märksõnad: välispoliitika; julgeolekupoliitika; regionaalne koostöö; arengustrateegiad; Põhjamaad; konverentsikogumikud

Stubb, Aleksander C-G., 1968-. Ei, herra ministeri : ulkoministerin ensimmäinen vuosi / toimittanut Anu-Elina Lehti. - Helsinki : WSOY, 2009. - 241, [1] lk. : fot.
ISBN 9789510355145
Märksõnad: Stubb, Alexander C-G., 1968-; välisministrid; poliitikud; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; Soome; päevikud; ajaveebid

Кац, Залман. Алиса в стране ЕС : европейские диалоги / [редакторы: Абрам Клецкин, Григорий Смирин]. - Рига : Балтийский форум, 2005. - 330, [2] lk. : portr. .
ISBN 9984197182
Märksõnad: Euroopa Liit; poliitika; majandus; rahvusvahelised suhted; demokraatia; politoloogid; majandusteadlased; sotsiaalteadlased; arvamused; diskussioonid; Eesti; Läti; Leedu; Venemaa; dialoogid; intervjuud

Кортунов, Сергей Вадимович, 1956-. Современная внешняя политика России : стратегия избирательной вовлеченности / Государственный университет, Высшая школа экономики. - Москва : Издательский дом Государственного университета - Высшей школы экономики, 2009. - 603 lk.
ISBN 5759806370
Märksõnad: välispoliitika; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline julgeolek; terrorism; relvastuskontroll; tuumarelvad; tuumaohutus; dokumendid; Venemaa; Euroopa; Ameerika Ühendriigid; Aasia; Vaikse ookeani maad

Млечин, Леонид Михайлович, 1957-. Холодная война : политики, полководцы, разведчики. - Москва : Центрполиграф, 2009. - 572, [2] lk., 16 l. ill.
ISBN 9785952444027
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; Varssavi Lepingu Organisatsioon; külm sõda; poliitiline ajalugu; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline julgeolek; Saksamaa; Berliini müür; NSV Liit; Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; Euroopa; 1940-ndad; 20. saj. 2. pool

Мусский, Игорь Анатольевич. Сто великих дипломатов. - Москва : Вече, 2009. - 431 lk. : portr. - (100 великих.).
ISBN 9785953339773
Märksõnad: diplomaadid; valitsejad; riigipead; poliitikud; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; ajalugu; biograafialeksikonid

HALDUSPOLIITIKA. AVALIK HALDUS

15 aastat Tallinna linnaosi / [koostaja Ester Šank ; kujundanud ja fotod: Karl-Kristjan Videvik]. - Tallinn : Tallinna Linnavolikogu Kantselei, c2009. - 88 lk. : ill., portr.
Märksõnad: linnaosad; halduskorraldus; haldusreformid; linnavalitsused; Tallinn; artiklikogumikud

Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013 / [eessõna: Annika Uudelepp]. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2008. - 48 lk. : ill.
ISBN 9789985881453
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: keskkond; keskkonnakorraldus; säästev areng; keskkonnasäästlik tehnoloogia; keskkonnakaitse; arengusuunad; Eesti; tegevuskavad

Paavle, Indrek, 1970-. Kohaliku halduse sovetiseerimine Eestis 1940-1950. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. - 303, [1] lk. : ill. - (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis, 19.). – Sisaldab autori publikatsioone, bibliograafiat, registrit, kokkuvõtet inglise keeles.
ISBN 9789949192472

National environmental action plan of Estonia for 2007-2013 / [foreword: Annika Uudelepp]. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2008. - 48 lk. : ill.
ISBN 9789985881484
Märksõnad: keskkond; keskkonnakorraldus; säästev areng; keskkonnasäästlik tehnoloogia; keskkonnakaitse; arengusuunad; Eesti; tegevuskavad

Стратегия Эстонии в области окружающей среды на период до 2030 года / [Министерство окружающей среды]. - [Таллинн] : Keskkonnaministeerium, [2008]. - 48 lk. ; 21 cm.
ISBN 9789985881521
Märksõnad: keskkond; looduskeskkond; keskkonnakorraldus; keskkonnakaitse; säästev areng; arengustrateegiad; Eesti; tegevuskavad

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Soomusrong nr. 2 Vabadussõjas : soomusronglaste mälestused / koostajad Edvin Reinvaldt ja Tõnis Kint ; [toimetajad Tõnu Tramm, Mare Nurmoja ; kujundaja Einike Soosaar]. - [2. tr.]. - [Tallinn] : Menu Kirjastus, 2009. - 343 lk. : ill.
ISBN 9789949901128 (köites)
Märksõnad: Vabadussõda, 1918-1920; soomusrongid; sõjaajalugu; Eesti; memuaarid

Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 / [Kaitseministeerium, avalike suhete osakond]. - [Tallinn] : Kaitseministeerium, [2009]. - 18, [2] lk. : ill.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Eesti. Kaitsevägi; riigikaitse; kaitsevägi; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; arengusuunad; arengukavad; Eesti

Stohl, Rachel. The international arms trade / Rachel Stohl and Suzette Grillot. - Cambridge : Polity, 2009. - 278 lk. - (War and conflict in the modern world.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745641546
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; relvakaubandus; relvatööstus; relvastuse levik

Бойков, Виктор Алексеевич, 1930-. Краткий биографический словарь офицеров, чиновников и служащих белой Северо-Западной армии (1918-1920 гг.). - Таллинн : В. Бойков, 2009. - 375 lk. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: Loodearmee; Venemaa kodusõda, 1917-1922; sõjaväelased; ohvitserid; teenistujad; Venemaa; biograafialeksikonid


 digitaalarhiiv digar