Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2009-10

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |

 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Salliv ja võrdseid võimalusi pakkuv Eesti = Estonia as a tolerant country of equal opportunities. - Tallinn : Integratsiooni Sihtasutus, [2009]. - 25 lk. : ill. - Rööptekst inglise keeles.
Märksõnad: vähemusrahvused; multikultuurilisus; haridus; sotsiaalne integratsioon; kultuuriintegratsioon; poliitiline integratsioon; võrdsed võimalused; sallivus; Eesti; teatmikud; rööptekstid; eesti keel; inglise keel

Vaateid teelahkmelt / toimetaja [ja eessõna:] Andu Rämmer ; [kaanekujundaja Peeter Paasmäe]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2008. - 197 lk. : ill. - (Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika aktuaalseid probleeme Eestis ; 1.). – Sisaldab bibliogr., kokkuvõtet inglise keeles.
ISBN 9789949190355
Märksõnad: sotsiaaluuringud; sotsiaaltöö; üleminekuühiskond; toimetulek; sotsiaalne mobiilsus; väärtused (filos.); hoiakud; sotsiaalne tõrjutus; üldhariduskoolid; haridus; kvaliteet; eluasemepoliitika; soouuringud; lastekaitse; diskursusanalüüs; sotsiaalpoliitika; Eesti; Euroopa; 1990-ndad; 2000-ndad; konverentsikogumikud; artiklikogumikud

Portraits of peer violence in public space : experiences from young people in four localities in Europe / Barbara Riepl, Howard Williamson (eds.). - Vienna : Austrian Institute of Youth Research, 2009. - 212 lk. - (Contributions to youth research ; vol. 11.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783950202021
Märksõnad: vägivald; konfliktid; hälbiv käitumine; noorsoosotsioloogia; noorteuuringud; üksikjuhtumite analüüs; Soome; Eesti; Wales; Austria; artiklikogumikud

MAJANDUS

EESTI MAJANDUS

Abisaajast demokraatiasaadikuks: kodanikuühenduste hinnang Eesti arengukoostööle aastal 2007 / [koostaja Evelin Andrespok ; kujundus: Marju Kuusk]. - Tallinn : Arengukoostöö Ümarlaud, 2009. - 20 lk. : ill.
Märksõnad: arengukoostöö; humanitaarabi; rahvusvaheline abi; säästev areng; kodanikuühiskond; eesmärgid; Eesti; arengumaad; aruanded

Eesti põllumajandus XX sajandil. III köide, Ülevaade põllumajandusest siirdeperioodil : aastad 1990-2008. I osa, Inimene ja ühiskond ; [II osa, Taim ; III osa, Loom / toimetuse kolleegium: Arvo Sirendi (peatoimetaja) ... jt. ; kujundus: Ülla Sirendi]. - Saku : Põllumajandusministeerium, 2009. - 872 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr., kokkuvõtet inglise, saksa ja vene keeles.
ISBN 9789949136483 (kogu teos)
Märksõnad: põllumajandus; agraarajalugu; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad

Majandusülevaade / Tööandjate Keskliit. - Tallinn : Tööandjate Keskliit, 2009- . - Ebaregulaarne.

Rahapoliitika ja majandus : hetkeseis ja ettevaade / Eesti Pank = Bank of Estonia ; toimetaja Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2008- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-7859
Märksõnad: rahapoliitika; rahanduspoliitika; eelarvepoliitika; majandussektorid; majanduspoliitika; Eesti; jätkväljaanded

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest ... aastal : riigikontrolöri kokkuvõte aasta jooksul tähele pandust : Riigikontrolli aruanne Riigikogule. - Tallinn : Riigikontroll, [1999]- . - 1 kord aastas.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: riigivara; riigieelarve; bilanss; kontroll; auditeerimine; Eesti; aruanded; aastaraamatud

Estonian economy and monetary policy / Eesti Pank ; executive editor Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2008- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-7867
Märksõnad: rahapoliitika; rahanduspoliitika; eelarvepoliitika; majanduspoliitika; majandussektorid; Eesti; aruanded; jätkväljaanded

MAJANDUSTEADUS

Hamburg, Arvi, 1948-. Innovatsioon: teooria ja praktika / Arvi Hamburg, Arno Köörna ; [toimetaja Peeter Eelsaare ; kujundus: Marko Hellamaa]. - Tallinn : Euroülikool, 2009. - 165 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949186549
Märksõnad: innovatsioonid; innovaatika; teadus; teadus- ja arendustegevus; teaduspoliitika; majanduslik areng; majanduspoliitika; ettevõtted; organisatsioonid; energeetika; energiamajandus; Eesti; kõrgkooliõpikud

Valge, Jaak, 1955-. Üleilmastumine ja globaalprobleemid / Jaak Valge, Kalev Sepp ; [toimetaja Kärt Jänes-Kapp ; kujundus: Mare Kõrtsini]. - Tallinn : Koolibri, 2009. - 191, [1] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985018798
Märksõnad: globaliseerumine; ajalugu; globaalprobleemid; rahvastikuareng; poliitilised muutused; majanduslik areng; maailmamajandus; neoliberalism; 19. saj; 20. saj; 21. saj. algus

Szostak, Rick. The causes of economic growth : interdisciplinary perspectives / Rick Szostak. - New York : Springer, 2009. - XIII, 373 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9783540922810 (hardcover : alk. paper)
Märksõnad: majanduskasv; interdistsiplinaarsed uuringud

Деньги. Кредит. Банки : учебник / ответственные редакторы: В. В. Иванов, Б. И. Соколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2009. - 848 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785482016633
Märksõnad: raha; laenud; pangandus; rahandus; kõrgkooliõpikud

Соколов, Борис Иванович. Экономика : учебник для гуманитариев / Б. И. Соколов, С. В. Соколова. - Санкт-Петербург : Издательский дом "Бизнес-пресса", 2002. - 478, [1] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 5811000553
Märksõnad: majandusteadus; majandusteooriad; kõrgkooliõpikud

MAAILMAMAJANDUS

Россия на мировых рынках традиционной и новой энергетики / Российская академия наук, Институт экономики ; под общей редакцией С. А. Ситаряна. - Москва : [Книжный дом "Либроком"], 2009. - 260 lk. : ill., tabl.
ISBN 9785397001793
Märksõnad: energeetika; energiapoliitika; energiavarud; eksport; uus tehnoloogia; majandustingimused; välismajanduspoliitika; majanduspoliitika; maailmaturg; Venemaa

Шлямин, Валерий Александрович. Российско-финляндские экономические отношения : проблемы и перспективы = Russian-Finnish economic relations : problems and perspectives / В. А. Шлямин. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2007. - 292 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 5742217137
Märksõnad: rahvusvahelised majandussuhted; majanduskoostöö; Venemaa; Soome

SÄÄSTEV ARENG

Levald, Heino, 1930-. Tehnoökoloogia / Heino Levald ; [toimetaja Peeter Eelsaare ; kujundus: Marko Hellamaa] ; Euroülikool. - Tallinn : Euroülikool, 2009. - 130 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949186228
Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkond; jätkusuutlikkus; ökoloogia; noosfäär; inimmõju; majandus; ettevõtlus; majandusõpetus; säästev areng; keskkonnamajandus; kõrgkooliõpikud

Säästva arengu näitajad = Indicators of sustainable development / Statistikaameti keskkonna ja säästva arengu statistika talitus. - Tallinn : Statistikaamet, 2002- . - 1 kord kahe-kolme aasta jooksul. - Sisaldab bibliogr.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR (2006).
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR (2004).
Märksõnad: säästev areng; keskkond; majandus; ühiskond; jätkusuutlikkus; indikaatorid (andmed); Eesti; statistilised andmed; jätkväljaanded

JUHTIMINE

Blanchard, Ken. Saladus : mida suurepärased juhid teavad - ja teevad / Ken Blanchard, Mark Miller ; [tõlkija Ülle Jälle ; toimetaja Marge Kask] ; eessõna John C. Maxwellilt ; [kujundus Maret Müür]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 151 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949434565 (köites)
Märksõnad: juhtimine; juhtimismeetodid; edukus

Kotter, John P., 1947-. Edujanu / John Kotter ; [tõlkija Avatar OÜ ; eessõna: Igor Rõtov ; toimetajad Mati Feldmann, Marge Kask ; kujundaja Maret Müür]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 160 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949434527
Märksõnad: organisatsioonimuutused; innovatsioonid; juhtimine; personalijuhtimine; ettevõtlus

Past, Aune, 1954-. Too oma meeskond ühte paati : sisekommunikatsioon ettevõtetes ja organisatsioonides / Aune Past ; [toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Maret Müür]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 216 lk. : ill., portr. - (Äripäeva raamat.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949434534
Märksõnad: ettevõtted; organisatsioonikultuur; meeskonnatöö; personalijuhtimine; organisatsioonipsühholoogia; organisatsioonikommunikatsioon; sisekommunikatsioon; suhtekorraldus

Salla, Sigrid. Projektijuhtimine : praktiline käsiraamat projektide ettevalmistamisest koos näidisprojektiga / Sigrid Salla ; [kaanekujundaja Karl-Kristjan Videvik]. - Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2007. - 44, 13, 16 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985584989
Märksõnad: projektihaldus; projekti planeerimine; projekti täitmine; käsiraamatud

Tolmats, Elina. Loovustehnikad : 77 viisi ideede leidmiseks / Elina Tolmats ; [toimetaja Marge Kask ; kujundus: Maret Müür]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 168 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949434541
Märksõnad: loovus; loov mõtlemine; mõtlemise arendamine; ideed; innovatsioonid; probleemide lahendamine; organisatsiooniarendus; meeskonnatöö

Grünig, Rudolf. Successful decision-making : a systematic approach to complex problems / Rudolf Grünig, Richard Kühn ; translated from German by Anthony Clark and Claire O'Dea. - 2nd ed. - New York : Springer, 2009. - XVII, 239 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9783642008535
Märksõnad: otsustamine; probleemide lahendamine; juhtimine; käsiraamatud

Jaakson, Krista, 1974-. Management by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and practical implications / Krista Jaakson. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. - 224, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 27.). - Sisaldab bibliogr., autori publikatsioone, kokkuvõtet eesti keeles.
ISBN 9789949192373
Märksõnad: organisatsioonikultuur; organisatsiooniarendus; väärtusorientatsioon; väärtused (filos.); juhtimisotsused; juhtimine; Eesti; dissertatsioonid

Reino, Anne, 1972-. Manifestations of organizational culture based on the example of Estonian organizations / Anne Reino. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. - 272, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 26.). – Sisaldab bibliogr., autori publikatsioone, kokkuvõtet inglise keeles.
ISBN 9789949192267
Märksõnad: Eesti; organisatsioonikultuur; dissertatsioonid

Дорофеев, Владимир Дмитриевич. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 442 lk. : ill. - (Высшее образование.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785222157404
Märksõnad: juhtimine; teadus- ja arendustegevus; innovaatika; strateegiline juhtimine; organisatsiooniarendus; ärijuhtimine; kõrgkooliõpikud

RAAMATUPIDAMINE

Kodasmaa, Varje. Majandusarvestuse alused : loengukonspekt / Varje Kodasmaa ; Sisekaitseakadeemia. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2008. - 74 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985671580
Märksõnad: raamatupidamine; õppematerjalid

Leppik, Enn, 1949-. 303 majandustehingut raamatupidamises : praktilised näited / Enn Leppik. - Tartu : Rafiko, 2009. - 336 lk. : ill., portr.
ISBN 9789985991046
Märksõnad: äritehingud; raamatupidamine; finantsarvestus; Eesti; käsiraamatud; näidised

Märitz, Elle. Mittetulundusühenduste raamatupidamine : juhendraamat. II / Elle Märitz. - Tallinn : RMP Eesti, c2009. - 142, [2] lk. : ill.
ISBN 9789949185375
Märksõnad: mittetulundusühingud; raamatupidamine; finantsarvestus; Eesti; juhendid

Accounting and performance management perspectives in business and public sector organizations : conference proceedings May 8-9 2009, Tartu / Tartu University, School of Economics and Business Administration, Institute of Business Administration ; [foreword: Toomas Haldma]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. - 255 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949191222
Märksõnad: finantsarvestus; auditeerimine; juhtimisarvestus; raamatupidamine; ettevõttemajandus; avalik sektor; äriettevõtted; tulemuslikkus; tulemusjuhtimine; Läti; Eesti; Tšehhi; Makedoonia; konverentsikogumikud

Мяриц, Эллэ. Бухгалтерский учет в некоммерческих объединениях / Эллэ Мяриц ; [перевод с эстонского: Елена Коростелева ; редактор Тимур Скоряк ; оформление: Иван Ревякин]. - Таллинн : "Из первых рук...", 2009. - 179, [2] lk. : ill.
ISBN 9789985861394
Märksõnad: raamatupidamine; finantsarvestus; mittetulundusühingud; juhendid

ETTEVÕTLUS

Branson, Richard. Teeme ära! : täiendatud : elu ja äri õppetunnid / Richard Branson ; [tõlkija Kattri Ezzoubi ; toimetaja Helve Hennoste]. - [Tallinn] : Pilgrim, c2009. - 263 lk. - Sisaldab reg.
ISBN 9789985997895
Märksõnad: Branson, Richard, 1950-; ettevõtlus; ärijuhtimine; ettevõtjad; Suurbritannia; edukus; nõuanded

Saar, Tiina, 1972-. Teistmoodi tegijad : sotsiaalne innovatsioon ettevõtetes / Tiina Saar ; [toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Maret Müür]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 232 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949434558
Märksõnad: ettevõtlus; organisatsioonikultuur; juhtimine; innovatsioonid; loovus; personal; personalijuhtimine; töösuhted; üksikjuhtumite analüüs

Consumer-driven demand and operations management models : a systematic study of information-technology-enabled sales mechanisms / edited by Serguei Netessine, Christopher S. Tang. - New York : Springer, 2009. - XXIV, 485 lk. : ill. - (International series in operations research & management science ; v. 131.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780387980188 (hardcover : alk. paper)
Märksõnad: tarbijanõudlus; tarbijakäitumine; majandusmudelid; matemaatilised mudelid; müümine; turundus; elektrooniline äri; elektrooniline turundus

Rules for the future : opportunities for sustainable entrepreneurship in the Netherlands / [compiled and edited by Auke de Bos, Piet Hein Coebergh, Huib van Olden ; translation: Kate Simms]. - Rotterdam : Ernst & Young, 2008. - 264 lk. : ill., portr.  – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789055946440
Märksõnad: ettevõtlus; sotsiaalne vastutus; säästev areng; jätkusuutlikkus; majandustingimused; Holland; artiklikogumikud

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Chang, Jung. Mao : rääkimata lugu / Jon Halliday; inglise keelest tõlkinud Rein Turu. - Tallinn : Varrak, 2009. - 782 lk.
ISBN 9789985319321 (köites)
Märksõnad: Mao, Zedong, 1893-1976; riigipead; riigitegelased; poliitikud; kommunistid; Hiina; 20. saj; biograafiad

Reinsalu, Urmas. Urmas Reinsalu : sõnavõtud ajaveebis, meedias ja avalikkuses / toimetanud Rein Vaher. - Tallinn : Agenda Trükk, 2009. - 104 lk.
ISBN 9789949187560

Sepp, Evelyn. Evelyn Sepp : sõnavõtud ajaveebi siseringis / toimetanud Piret Järvis. - Tallinn : Agenda Trükk, 2009. - 104 lk.
ISBN 9789949187584

Ackren, Maria, 1973-. Conditions for different autonomy regimes in the world : a fuzzy-set application. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 2009. - VII, 228, [1] lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517654869
Märksõnad: autonoomsed piirkonnad; autonoomia; poliitilised süsteemid; demokraatia; dissertatsioonid

Lundell, Krister, 1972-. The origin of electoral systems in the postwar era : a worldwide approach. - London ; New York : Routledge, c2009. - XIV, 136 lk. - (Routledge research in comparative politics ; 27). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415477147
Märksõnad: valimised; valimissüsteemid; esindusdemokraatia; võrdlev poliitika; 20. saj. 2. pool; 2000-ndad

Tuori, Salla, 1975-. The politics of multicultural encounters : feminist postcolonial perspectives : akademisk avhandling. - Åbo : Åbo Akademis Förlag, 2009. - 250 lk. - Sisaldab bibliogr. - Tekst inglise keeles, kokkuvõte rootsi keeles.
ISBN 9789517654814
Märksõnad: multikultuurilisus; poliitilised aspektid; rahvuspoliitika; rahvusküsimus; tööhõive; naised; immigrandid; sooline võrdõiguslikkus; naisuuringud; feminism; Soome; dissertatsioonid

Лолаева, Светлана Парижевна. Повседневная жизнь депутатов Государственной думы : 1993-2003 / Глеб Черкасов. - Москва : Молодая гвардия, 2007. - 467, [1] lk., 16 l. ill. - (Живая история: Повседневная жизнь человечества.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785235029651
Märksõnad: Venemaa. Riigiduuma; parlamendid; parlamendiliikmed; Venemaa; 1990-ndad; 2000-ndad

О преступлениях коммунистических режимов : учебный материал / [Каролина Антонс, Пеэтер Каазик, Ханна-Лийс Каарлып-Нани ... и др. ; составители Меэлис Марипуу и Маре Оя ; редакторы Тоомас Хийо и Хилье Сааг]. - [Таллинн : Eesti Mälu Instituut], 2009. - 199 lk. : ill., kaart., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949186396
Märksõnad: kommunism; autoritaarsed režiimid; parteidiktatuurid; inimsusvastased kuriteod; repressioonid; vastupanuliikumised; ajalugu; lähiajalugu; NSV Liit; sotsialistlikud riigid; Eesti; õppematerjalid; 9. klass; gümnaasiumid

Севастьянов, А. Н.. Этнос и нация. - Москва : [Книжный мир], 2008. - 191 lk. - (Высшие курсы этнополитики.).
ISBN 9785804103225
Märksõnad: Gumiljov, Lev, 1912-1992; Solovei, Valeri, 1960-; Kuzmin, Apollon; etnosed; rahvad; rahvus; rahvuslus; rahvuspoliitika

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Lindpere, Heiki, 1949-. Molotov - Ribbentrop pact : challenging Soviet history / [English-language translation: Toomas Hõbemägi ; design: Enno Piir]. - Tallinn : Eesti Välispoliitika Instituut, 2009. - 179 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949186723
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Molotovi - Ribbentropi pakt (1939); rahvusvahelised lepingud; mõjusfäärid; imperialism; suurriiklik poliitika; Nõukogude okupatsioon; avalikustamine; NSV Liit; Saksamaa; Baltimaad; 1930-ndad; 1980-ndad

Maailmanpolitiikan atlas / [suomenkielinen toimitus: Jaana Airaksinen...[et al.] ; käännökset: Kaarina Järventaus...[et al.]]. - Helsinki : LIKE, 2009. - 192 lk. : ill. - (Le Monde diplomatique.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789520103668
Märksõnad: rahvusvaheline poliitika; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised konfliktid; konfliktid; energiamajandus; nafta; maailm; Aafrika; atlased

Линдпере, Хейки, 1949-. Пакт Молотова - Риббентропа : трудное признание / [перевод с эстонского: Татьяна Верхоустинская ; дизайн: Энно Пийр]. - Tallinn : Eesti Välispoliitika Instituut, 2009. - 168 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949186747
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Molotovi - Ribbentropi pakt (1939); rahvusvahelised lepingud; mõjusfäärid; imperialism; suurriiklik poliitika; Nõukogude okupatsioon; avalikustamine; NSV Liit; Saksamaa; Baltimaad; 1930-ndad; 1980-ndad

Прибалтика и геополитика 1935-1945 гг. : рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации / составитель Л. Ф. Соцков. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 462, [1] lk.
ISBN 9785386015367
Märksõnad: geopoliitika; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; poliitiline ajalugu; NSV Liit; Baltimaad; 1930-ndad; 1940-ndad; dokumendid; allikapublikatsioonid

HALDUSPOLIITIKA

15 aastat Päästekolledžit / Sisekaitseakadeemia ; koostaja Feliks Angelstok ; [kaanekujundus: Indrek S. Einberg]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2009. - 89 lk. : ill., portr.
ISBN 9789985671627
Märksõnad: Sisekaitseakadeemia. Päästekolledž; sõjaväeakadeemiad; rakenduskõrgkoolid; päästeteenistused; kõrgharidus; kutseharidus; õppejõud; vilistlased; Eesti; juubeliväljaanded

Kaasik, Joosep. Kogukonnakeskne politseitöö : ülevaade teooriast ja praktikast / [kaanekujundus: Indrek S. Einberg] ; Sisekaitseakadeemia. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2008. - 200 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985671535
Märksõnad: politsei; töökorraldus; kogukonnad; õpikud

Keskerakondlik Tallinn 2005-2009. - [Tallinn] : Eesti Keskerakond, [2009]. - [8] lk.
Märksõnad: Eesti Keskerakond; parteid; majanduslik areng; sotsiaalne areng; Tallinn; 2000-ndad

Krieger, Uku. Viisitamm - kloun või poliitgeenius? : mõnus lühilugu Eesti ühest tuntumast linnapeast. - Tallinn : Mask, 2009. - 79, [1] lk., [16] lk. ill., portr.
ISBN 9789949187454
Märksõnad: Viisitamm, Mart, 1980-; Eesti Keskerakond; linnapead; poliitikud; Pärnu; Eesti; biograafiad

Estonian state decorations. - [Tallinn] : Vabariigi Presidendi Kantselei, 2009. - 28 lk. : ill.
Märksõnad: aumärgid; faleristika; Eesti

Центристский Таллинн 2005-2009. - [Tallinn] : Eesti Keskerakond, [2009]. - [8] lk.
Märksõnad: Eesti Keskerakond; parteid; kohalikud omavalitsused; valimised; propaganda; majanduslik areng; sotsiaalne areng; Tallinn; 2000-ndad

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Davies, Norman, 1939-. Euroopa sõjas 1939-1945 : lihtsat võitu ei ole / inglise keelest tõlkinud Jana Linnart ; [toimetanud Toomas Boltowsky ; kujundanud Jüri Jegorov]. - [Tallinn] : Tänapäev, c2009. - 439, [1] lk., [32] lk. ill., portr. : ill., kaart. – Sisaldab bibliogr, reg.
ISBN 9789985628201 (köites)
Märksõnad: Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjaajalugu; sõjategevus; sõjapoliitika; Euroopa

Vaino, Enn, 1939-. Mammutarmee telgitagustes. 4 / Enn Vaino. - [Punsa] : E. Vaino, 2009. - 128 lk., [32] lk. ill., portr.
ISBN 9789949151172 (kogu teos)
Märksõnad: NSV Liit. Nõukogude Armee; sõjavägi; ajateenistus (sõj.); ajateenijad; eestlased; NSV Liit; memuaarid

Бойков, Виктор Алексеевич, 1930-. Краткий биографический словарь офицеров, чиновников и служащих белой Северо-Западной армии (1918-1920 гг.). - Таллинн : В. Бойков, 2009. - 375 lk. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: Loodearmee; Venemaa kodusõda, 1917-1922; sõjaväelased; ohvitserid; teenistujad; Venemaa; biograafialeksikonid


 digitaalarhiiv digar