Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2009-05

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |

 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Valik artikleid kahest põlvkonnast / toimetajad [ja eessõna:] Ave Roots, Mikk Titma. - Tartu : Ida-Euroopa Sotsiaaluuringute Keskus, 2008 - 87 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: põlvkonnad; reproduktiivne käitumine; tulud; sotsiaalne mobiilsus; tööjõu mobiilsus; üleminekuühiskond; sotsiaaluuringud; demograafilised uuringud; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad; artiklikogumikud

Doogan, Kevin. New capitalism? : the transformation of work. - Cambridge ; Malden : Polity, c2009. - XIII, 234 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745633251
Märksõnad: kapitalism; sotsiaalne areng; majanduslik areng; tehnoloogia areng; automatiseerimine; globaliseerumine; tööturg; pikaajaline töötus; töötagatus

The information society : critical concepts in sociology / edited by Robin Mansell. - London ; New York : Routledge, 2009. - 4 kd. - (Critical concepts in sociology.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415443081 (set)
Märksõnad: infoühiskond; info; kommunikatsioon; elektrooniline kommunikatsioon; kommunikatsioonisotsioloogia; infotehnoloogia; kommunikatsioonitehnoloogia; meedia; majandus; organisatsioonid; poliitika; infopoliitika; infokäitumine; artiklikogumikud

Kimmel, Michael S. The gendered society. - 3rd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, [2007], 2008. - X, 406 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780195332339 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: sugupooled; soorollid; soolised erinevused; sooline identiteet; sooline diskrimineerimine; võrdsus; inimsuhted; soouuringud

The secondary analysis of survey data / edited by Martin Bulmer, Patrick Sturgis, Nick Allum. - Los Angeles (Calif.) [etc.] : SAGE, 2009. - 4 kd. : ill. - (SAGE benchmarks in social research methods.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412903844
Märksõnad: sotsiaalteadused; uurimismeetodid; statistiline analüüs; andmeanalüüs; küsitlusuuringud; teadusmetodoloogia

Sommer, Reet. Estlands Weg in die Informationsgesellschaft : ökonomische, soziale, politische und kulturelle Faktoren. - Saarbrücken : Müller, c 2007. - IV, 89 lk. : ill.
ISBN 3836417081 (kart.)
Märksõnad: infoühiskond; sotsiaalne areng; majanduslik areng; Internet; sotsiaaluuringud; Eesti

Беларусь и Россия : социальная сфера и социокультурная динамика : сборник научных трудов = Belarus and Russia : social sphere and socio-cultural dynamics : a collection of scientific papers / Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь, Институт социально-политических исследований Российской академии наук ; [под общей редакцией О. В. Пролесковского]. - Минск : ИАЦ, 2008. - 382 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: sotsiaalne areng; sotsiaalkultuuriline areng; sotsiaalpoliitika; sotsiaaluuringud; Venemaa; Valgevene; 2000-ndad; artiklikogumikud

Гражданское общество современной России : социологические зарисовки с натуры / [ответственный редактор Е. С. Петренко]. - [Москва] : Институт Фонда "Общественное мнение", [2008]. - 321 lk., 36 l. ill. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785939470292
Märksõnad: kodanikuühiskond; sotsiaalsed aspektid; majanduslikud aspektid; institutsionalism; sotsiaaluuringud; Venemaa; 2000-ndad

Социальное : истоки, структурные профили, современные вызовы / [под общей редакцией П. К. Гречко, Е. М. Курмелевой]. - Москва : РОССПЭН, 2009. - 435, [2] lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9785824311075
Märksõnad: sotsiaalne struktuur; sotsiaalsed protsessid; ühiskond; sotsiaalsus; individualism; kollektivism

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Danesi, Marcel, 1946-. Dictionary of media and communications. - Armonk, N.Y. ; London : M.E. Sharpe, 2009. - XIV, 333 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780765680983
Märksõnad: meedia; massikommunikatsioon; kommunikatsioon; leksikonid

Public relations and social theory : key figures and concepts / edited by Oyvind Ihlen, Betteke van Ruler, Magnus Fredriksson. - New York ; London : Routledge, 2009. - VIII, 376 lk. - (Communication series).
ISBN 9780415997850 (hardcover)
Märksõnad: Beck, Ulrich, 1944-; Berger, Peter Ludwig, 1929-; Bourdieu, Pierre, 1930-2002; Foucault, Michel, 1926-1984; Giddens, Anthony, 1938-; Goffman, Erving, 1922-1982; Habermas, Jürgen, 1929-; Latour, Bruno, 1947-; Luhmann, Niklas, 1927-1998; Mayhew, Leon, 1935-2000; Putnam, Robert David, 1941-; Spivak, Gayatri Chakravorty, 1942-; Weber, Max, 1864-1920; sotsioloogid; sotsiaalteadlased; suhtekorraldus; kommunikatsiooniteooria; kommunikatsioonisotsioloogia; feminism; artiklikogumikud

Современная журналистика : методология, творчество, перспективы : сборник научных статей / [редколлегия: Н. Т. Фрольцова (главный редактор) и др.]. - Минск : БГУ, 2008. - 203 lk. : portr. - (Библиотека журналиста.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789854858586
Märksõnad: ajakirjandus; meedia; massikommunikatsioon; Valgevene; 20. saj. lõpp; 2000-ndad; artiklikogumikud

MAJANDUS

MAAILMAMAJANDUS

Informatsioonitehnoloogiad ülemaailmse majanduskriisi tingimustes : EABA teaduslik-praktilise konverentsi tööde kogumik (EABA asutamise 20. aastapäevaks) = Информационные технологии в условиях экономического глобального кризиса : сборник трудов научно-практической конференции EABA (к 20-летию со дня основания EABA) / Eesti-Ameerika Äriakadeemia ; [редактор-составитель и предисловие: Марк Левин]. - Tallinn : Eesti-Ameerika Äriakadeemia, 2009. - 332 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr. - Artiklid eesti, vene ja inglise keeles, sisukorra ja eessõna rööptekst vene keeles.
ISBN 9789985990421
Märksõnad: infotehnoloogia; innovatsioonid; majanduskriisid; maailmamajandus; teadmistepõhine majandus; konverentsikogumikud

Doogan, Kevin. New capitalism? : the transformation of work / Kevin Doogan. - Cambridge ; Malden : Polity, c2009. - XIII, 234 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745633251
Märksõnad: kapitalism; sotsiaalne areng; majanduslik areng; tehnoloogia areng; automatiseerimine; globaliseerumine; tööturg; pikaajaline töötus; töötagatus

Meriküll, Jaanika, 1978-. Technological change and labour demand / Jaanika Meriküll. - Tartu : Tartu University Press, 2009. - 147, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 23.). - Autori publikatsioonid lk. 7-9. - Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949191017
Märksõnad: tehnoloogilised uuendused; uus tehnoloogia; üleminekumajandus; tööhõive; tööjõu-uuringud; tööjõuvajadus; struktuurimuutused; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa; Euroopa Liidu maad; dissertatsioonid

The Oxford handbook of economic inequality / edited by Wiemer Salverda, Brian Nolan, Timothy M. Smeeding. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - XXI, 736 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199231379 (hbk.)
Märksõnad: tulujaotus; tulude ümberjaotamine; sotsiaalne kihistumine; jõukus; tulud; ebavõrdsus; käsiraamatud

Swann, G. M. Peter. The economics of innovation : an introduction / G.M. Peter Swann. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2009. - XIII, 301 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781848440272 (pbk.)
Märksõnad: innovatsioonid; tehnoloogilised uuendused; majanduslikud aspektid

Wolff, Edward N. Poverty and income distribution / Edward N. Wolff. - 2nd ed. - Malden, MA ; Oxford : Wiley-Blackwell, c2009. - XVI, 650 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405176606
Märksõnad: vaesus; tulujaotus; tulude ümberjaotamine; elatustase

TÖÖ

The structure of wages : an international comparison / edited by Edward P. Lazear and Kathryn L. Shaw. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2008. - IX, 461 lk. : ill. - (A National Bureau of Economic Research conference report.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780226470504
Märksõnad: palk; palgapoliitika; palgasüsteemid; Euroopa; Ameerika Ühendriigid

EESTI MAJANDUS

Eesti Gaasiliit : maagaas, vedelgaas, tööstusgaasid, gaasiseadmed Eestis = Estonian Gas Association : natural gas, LPG, industrial gases, gas appliances in Estonia / koostaja Andres Saar. - Tallinn : Ilo, 1996- . - 1 kord aastas.
ISSN 1406-9415
Märksõnad: Eesti Gaasiliit; maagaas; vedelgaasid; gaasitransport; gaasiseadmed; Eesti; aastaraamatud

Eesti majanduse aktuaalsed arenguprobleemid keskpikas perspektiivis / Tartu Ülikool, majandusteaduskond ; [toimetajad Helje Kaldaru, Janno Reiljan ; kaanekujundus: Aita Linnas]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2009. - 302 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949190980
Märksõnad: majandustingimused; majanduslik areng; konkurentsivõime; struktuurimuutused; tööjõud; tootlikkus; innovatsioonipoliitika; arengustrateegiad; Eesti

Eesti metsasektori uurimis- ja arendustegevuse strateegia 2008-2013 / [eessõna: Paavo Kaimre]. - [Tartu : Eesti Maaülikool, 2009]. - 15 lk. koos kaanega : ill.
Märksõnad: metsandus; metsad; bioloogiline mitmekesisus; biomassienergia; puidutöötlemine; tehnoloogia; metsamajandus; konkurentsivõime; arendustegevus; arengustrateegiad; Eesti; arengukavad

Ettevõtlus Eestis : [taskuteatmik] / koostanud Statistikaameti ettevõtlusstatistika osakond = Business in Estonia / compiled by the Enterprise Statistics Department of Statistics Estonia. - Tallinn : Statistikaamet, 2006- . - Ebaregulaarne.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR (2006).
Märksõnad: ettevõtlus; ettevõtted; Eesti; statistilised andmed; teatmikud; jätkväljaanded

Rahapoliitika ja majandus : hetkeseis ja ettevaade / Eesti Pank = Bank of Estonia ; toimetaja Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2008- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-7859
Märksõnad: rahapoliitika; rahanduspoliitika; eelarvepoliitika; majandussektorid; majanduspoliitika; Eesti; jätkväljaanded

Estonian economy and monetary policy / Eesti Pank ; executive editor Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2008- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-7867
Märksõnad: rahapoliitika; rahanduspoliitika; eelarvepoliitika; majanduspoliitika; majandussektorid; Eesti; aruanded; jätkväljaanded

RAHANDUS

Raines, J. Patrick, 1951-. Debt, innovations, and deflation : the theories of Veblen, Fisher, Schumpeter, and Minsky / J. Patrick Raines, Charles G. Leathers. - Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2008. - VIII, 191 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781845427856
Märksõnad: Veblen, Thorstein, 1857-1929; Fisher, Irving, 1867-1947; Schumpeter, Joseph Alois, 1883-1950; Minsky, Hyman P., 1919-1996; deflatsioon (maj.); rahapoliitika; majandusteooriad

Sundaresan, Suresh. Fixed income markets and their derivatives / Suresh Sundaresan. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, 2009. - XVI, 435 lk. - (Academic Press advanced finance series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780123704719
Märksõnad: derivaatinstrumendid; väärtpaberid; intressimäärad; väärtpaberiturg

Базулин, Юрий Вилович. Происхождение и природа денег / Ю. В. Базулин ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство С.-Петербургского университета, 2008. - 245 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785288047633
Märksõnad: raha; rahasüsteemid; rahandusteooriad; rahandusajalugu

JUHTIMINE

Raadik, Maire, 1963-. Kuidas vormistada ametikirja : keeleline juhend omavalitsusasutuste töötajaile / Maire Raadik ; [toimetanud Tiiu Erelt ; kujundanud Sirje Ratso]. - Tartu : [Keelehooldekeskus], 2008. - 40 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949181308
Märksõnad: asjaajamine; ametikirjavahetus; juhendid

Remmelg, Teeli. Edukad suhted : konfliktide ennetamine ja lahendamine / Teeli Remmelg ; [toimetaja Aita Nurga ; kujundajad Maret Müür, Kairi Kalmann]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 160 lk. : portr.- (Äripäeva raamat.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949434411
Märksõnad: suhtlemine; suhtlemisoskused; sotsiaalsed konfliktid; konfliktijuhtimine; suhtlemispsühholoogia; organisatsioonipsühholoogia; ärisuhtlus; personalijuhtimine

Branch, Alan E. Global supply chain management and international logistics / Alan E. Branch. - New York ; London : Routledge, 2009. - XII, 172 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415398459 (pbk : alk. paper)
Märksõnad: tarnekett; logistika; rahvusvaheline kaubandus; strateegiline juhtimine; kõrgkooliõpikud

Kreitner, Robert. Principles of management / Robert Kreitner. - 11th ed., International student ed. - Mason (Ohio) [etc.] : South-Western, 2009. - XXIII, 490, [74] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780324789171
Märksõnad: juhtimine; kõrgkooliõpikud

Organizational trust : a reader / edited by Roderick M. Kramer. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. - IX, 487 lk. : ill. - (Oxford management readers.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 019928850X (pbk.)
Märksõnad: organisatsioonikäitumine; organisatsiooniteooria; eetilised aspektid; usaldus; artiklikogumikud

Sutt, Jüri, 1937-. Project management for construction clients in the Estonian market / Jüri Sutt, Irene Lill ; Tallinn University of Technology. - Tallinn : Tallinn University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Production, c2009. - 104 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949430260
Märksõnad: ehitus; projektihaldus; projektid (tehn.); õppematerjalid

RAAMATUPIDAMINE

Hea raamatupidamistava 2009 : kommenteeritud muudatused / [eessõna: Madis Peil]. - Tallinn : Pandekt, 2009. - 496 lk. : ill. + 1 CD-ROM.
ISBN 9789985996126
Märksõnad: raamatupidamine; ettevõtterahandus; finantsarvestus; Eesti; õigusaktid; juhendid; CD-ROMid

Muudatused heas raamatupidamistavas / [koostaja Virgo Aruste]. - Haabneeme : Forenia, 2009. - 283 lk. + 1 CD-ROM.
ISBN 9789949183067
Märksõnad: raamatupidamine; ettevõtterahandus; finantsarvestus; Eesti; õigusaktid; juhendid; CD-ROMid

Tikk, Juta. Finantsarvestus / Juta Tikk ; [toimetaja Nelly Jaanus ; kujundaja Eneken Moorlat]. - [3.], täiend. tr. - Tallinn : J. Tikk, 2009. - 293, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949183685
Märksõnad: finantsarvestus; kõrgkooliõpikud

ETTEVÕTLUS

Charlesworth, Alan, 1956-. Internet marketing : a practical approach / by Alan Charlesworth. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2009. - XXI, 362 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780750686846 (pbk.)
Märksõnad: elektrooniline turundus; üksikjuhtumite analüüs; käsiraamatud

Images of the multinational firm / edited by Simon Collinson, Glenn Morgan. - Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : Wiley, c2009. - X, 276 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405147002 (cloth)
Märksõnad: hargmaised ettevõtted; globaliseerumine; artiklikogumikud

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Lennart Meri : rajaleidja = Lennart Meri : the pathfinder / [koostaja Tiit Pruuli ; toimetaja Silvia Pärmann ; tõlge inglise keelde: Riina Kindlam ... jt. ; kujundaja Endla Toots]. - Tallinn : Varrak, 2009. - 263 lk. : ill., portr. - (Go reisiraamat.). - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9789949183463 (köites)
Märksõnad: Meri, Lennart, 1929-2006; poliitikud; presidendid; kirjanikud; režissöörid; Eesti; biograafiad; artiklid (meedia); kõned; katkendid; memuaarid; rööptekstid; eesti keel; inglise keel

Tunne Kelam Eesti eest Euroopas / [koostajad Mart Helme, Heiki Raudla, Teet Korsten ; toimetaja Anne Taklaja ; kujundus: Tiina Sildre ; fotod: Tunne Kelam ... jt.]. - Tallinn : Civitas, 2009. - 111, [1] lk. : ill., portr.
ISBN 9789949184262
Märksõnad: Kelam, Tunne, 1936-; Euroopa Liit; poliitikud; Eesti; Euroopa; intervjuud

Eppler, Erhard, 1926-. The return of the state? / translated by Allan Blunden. - London : Forumpress, 2009. - VII, 236 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780955497575
Märksõnad: riik; riigiteooriad; riigifilosoofia; globaliseerumine; majanduslikud aspektid

Meri, Lennart, 1929-2006. A European mind : selected speeches by Lennart Meri, the late President of Estonia / selected by Mart Meri & Edward Lucas ; foreword by Edward Lucas ; [design: Peeter Laurits ; photo: Heikki Savolainen]. - Tallinn : Lennart Meri Euroopa Sihtasutus, 2009. - 199, [4] lk. : portr. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949183814 (köites)
Märksõnad: Meri, Lennart, 1929-2006; poliitika; välispoliitika; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad; kõned

National and European language policies : contributions to the annual conference 2007 of EFNIL in Riga / Gerhard Stickel (ed.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009. - 179 lk. - (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 73.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783631585443
Märksõnad: keelepoliitika; Euroopa Liidu maad; Euroopa Liit; keeleline mitmekesisus; konverentsikogumikud

Иванов, Виталий, 1977-. Путинский федерализм : централизаторские реформы в России в 2000-2008 годах. - Москва : Территория будущего, 2008. - 215, [1] lk.
ISBN 5911290367
Märksõnad: Putin, Vladimir, 1952-; presidendid; poliitika; poliitilised reformid; tsentraliseerimine; Venemaa; 2000-ndad

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Freden, Lars Peter, 1951-. Tagasitulekud : Rootsi julgeolekupoliitika ja Balti riikide iseseisvuse uus algus 1991-1994 / [rootsi keelest tõlkinud Enno Turmen ; toimetanud Tiiu Kokla ; kujundanud Merle Moorlat]. - Tallinn : Kultuurileht, 2009. - 444 lk., [8] lk. ill. : ill., kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985950593 (köites)
Märksõnad: iseseisvumine; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised läbirääkimised; diplomaatia; välispoliitika; julgeolekupoliitika; poliitiline ajalugu; lähiajalugu; Baltimaad; Eesti; Rootsi; Venemaa; 1990-ndad

Identity and foreign policy : Baltic-Russian relations and European integration / edited by Eiki Berg and Piret Ehin. - Farnham (Surrey) ; Burlington (Vt) : Ashgate, c2009. - VII, 208 lk. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780754673293 (alk. paper)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; eurointegratsioon; majandusintegratsioon; poliitiline identiteet; Baltimaad; Venemaa; Euroopa Liidu maad; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus; artiklikogumikud

Müllerson, Rein, 1944-. Central Asia : a chessboard and player in the new great game. - London ; New York : Routledge, 2009. - 385 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780710313164
Märksõnad: poliitika; rahvusvahelised suhted; religioon; inimõigused; terrorism; ajalugu; Kesk-Aasia; 1990-ndad; 2000-ndad

Маlašenko, Aleksei 1951-. Russia and the muslim world. - Москва : Московский Центр Карнеги, 2008. - 26 lk. - (Рабочие материалы / Московский Центр Карнеги = Working papers / Carnegie Moscow Center ; 3 (2008)). – Sisaldab bibliogr.

Майсснер, Борис, 1915-2003. На пути к воссоединению Германии и к нормализации германо-российских отношений : избранные сочинения / перевод с немецкого: Светлана Червонная. - Москва : Прогресс-Традиция, 2001. - 160 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 5898261168
Märksõnad: liitumine; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised läbirääkimised; välispoliitika; poliitiline ajalugu; Saksamaa; NSV Liit; 20. saj. 2. pool

HALDUSPOLIITIKA

Avalikkuse kaasamise käsiraamat : ametnikult ametnikule. - [Tartu] : Peipsi Koostöö Keskus, [2008] ([Vahi] : Ecoprint). - 27 lk. - Sisaldab bibliogr.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: avalik sektor; koostöö; osalusdemokraatia; sotsiaalne kaasatus; huvigrupid; avalikkus; kodanikualgatus; massikommunikatsioon; suhtekorraldus; Eesti; käsiraamatud

Tegevuskava puuetega inimeste õiguste kaitse ja ühiskonnas täisosaluse edendamisest: puuetega inimeste elukvaliteedi tõstmine Euroopas 2006-2015. - Tallinn : Eesti Puuetega Inimeste Koda : Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2009. - 82 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949184019
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; puuetega inimesed; õiguskaitse; sotsiaalkaitse; sotsiaalne kaasatus; sotsiaalne integratsioon; elukvaliteet; sotsiaalne heaolu; Euroopa; tegevuskavad

Võrdõiguslik omavalitsus : naiste ja meeste võrdsete võimaluste metoodika ja parima praktika näited / [tõlkija, toimetaja ja eessõna: Riina Kütt]. - Tallinn : Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, 2009 ([Tõravere : TT Print]). - 28 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949182879
Märksõnad: kohalikud omavalitsused; osalusdemokraatia; võrdõiguslikkus; sooline võrdõiguslikkus; võrdsed võimalused; Euroopa

Latvijas valsts apbalvojumi = The state decorations of Latvia. - [Rigā : s.n., 200-?]. - 1 kd. : ill., portr.
Märksõnad: aumärgid; faleristika; Läti

Лубянка : отечественные спецслужбы вчера, сегодня, завтра : историко-публицистический альманах / Клуб ветеранов госбезопасности. - Москва : ВеГа : Клуб ветеранов госбезопасности, 2006- . - Ebaregulaarne.
ISSN 1819-5083
Märksõnad: julgeolekuteenistused; luureagendid; poliitiline ajalugu; NSV Liit; Venemaa; publitsistika; almanahhid; jätkväljaanded

SÕJANDUS

Healy, Mark, 1953-. Kursk 1943 : olukord idas võtab uue pöörde / [inglise keelest tõlkinud Marek Laane ; toimetanud Epp Saarmann ; kujundanud Arvo Haav]. - Tallinn : Koolibri, c2009. - 96 lk. : ill., kaart., portr. - (Suured vastasseisud.). - Sisaldab reg.
ISBN 9789985022986
Märksõnad: sõjaajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; Kurski lahing, 1943; sõjategevus; maaväeoperatsioonid; tankiväeosad; NSV Liit; Saksamaa

Jõgi, Uudo. Kodavere Kihelkonna Kaitseliit 1918-2008 / [kujundanud Peeter Paasmäe]. - [Tartu] : Elmatar, 2009. - 80 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949435357
Märksõnad: Eesti. Kaitseliit. Kodavere malevkond; Eesti. Kaitseliit. Alatskivi malevkond; Eesti. Kaitseliit. Põhja-Tartumaa malevkond; Noored Kotkad. Alatskivi malevkond; Kodutütred. Alatskivi jaoskond; riigikaitseorganisatsioonid; noorteorganisatsioonid; ajalugu; Kodavere kihelkond; Tartumaa; Alatskivi; 20. saj; 21. saj. algus; juubeliväljaanded

Nagorski, Andrew. Ajaloo suurim lahing : Stalin, Hitler ja meeleheitlik võitlus Moskva pärast, mis muutis Teise maailmasõja käiku / inglise keelest tõlkinud Anneli Rannaste ; [toimetanud Helle Tiisväli ; kaane ja tiitli kujundanud Tiina Sildre]. - [Tallinn] : Olion, 2009. - 374, [2] lk. – Sisaldab bibliogr., nimeloendit.
ISBN 9789985665923
Märksõnad: Stalin, Jossif, pseud., 1878-1953; Hitler, Adolf, 1889-1945; poliitiline ajalugu; diplomaatilised suhted; poliitika; sõjaline juhtimine; sõjaajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; Suur Isamaasõda, 1941-1945; lahingud; Moskva lahing, 1941-1942; Saksamaa; Venemaa


 digitaalarhiiv digar