Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2009-03

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |

 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna elukeskkonna rahulolu uuring. - Jõgeva : Jõgevamaa Koostöökoda, 2007. - 24 lk. : ill.
Märksõnad: elamistingimused; sotsiaalne keskkond; elukvaliteet; rahulolu; Jõgevamaa; küsitlusuuringud

Mõtestatud Eesti - ühiseid väärtusi hoides : esseekogumik / Tartu Ülikooli eetikakeskus ; [koostajad Margit Sutrop, Triin Pisuke ; kujundaja Merle Moorlat]. - Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2008. - 248, [1] lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985792582 (köites)
Märksõnad: väärtused (filos.); väärtusorientatsioon; väärtusfilosoofia; eestlased; jätkusuutlikkus; riik; ühiskond; Eesti; esseed; artiklikogumikud

Aarelaid, Aili, 1947-. Cultural trauma and life stories. - - [Helsinki] : University of Helsinki, 2006. - 338 lk. - (Kikimora publications. 15.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9521034165
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: kultuur; traumad; psühhotraumad; okupatsioonid; Nõukogude okupatsioon; 1940-1945; episoodiline mälu; biograafiad; üksikjuhtumite analüüs; kollektiivne mälu; posttraumaatiline stress; eestlased; väliseestlased; venelased; Eesti; kultuuriline identiteet; rahvuslik identiteet; dissertatsioonid

Salmi, Anna-Maria. Social networks and everyday practices in Russia. - [Helsinki] : Aleksanteri-instituutti, 2006. - 251 lk. - (Kikimora publications. 13.). - Sisaldab bibliogr. - Põhitekst inglise keeles, lisad vene keeles.
ISBN 9521030704
Märksõnad: sotsiaalsed võrgustikud; sotsiaalsed suhted; interaktsioon (sotsiol.); arstid; õpetajad; töökollektiivid; eluase; sotsiaaluuringud; Venemaa; 1990-ndad; 2000-ndad; artiklikogumikud; dissertatsioonid

Sharing a common goal : Nordic-Baltic cooperation on gender equality 1997-2007 / [Nordic Council of Ministers] ; compiled by: Riina Kütt. - [Helsinki] : Nordic Council of Ministers, 2008. - 50 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789529239368
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus; võrdsed võimalused; rahvusvaheline koostöö; konverentsid; arendusprogrammid; Põhjamaad; Baltimaad; 1990-ndad; 2000-ndad; ülevaated

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Palmaru, Raivo, 1951-. Kujutluste ühiskond /; [toimetanud Ene Sepp ; kaane kujundanud Ene Grauberg]. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2009. - 320 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9789985987865
Märksõnad: meedia; kommunikatsioon; kultuur; ühiskond; filosoofilised aspektid; sotsiaalsed süsteemid; ühiskonnateooriad; süsteemiteooria; massikommunikatsiooni teooria; tunnetus; maailmapilt

Barkho, Leon, 1953-. Strategies of power in multilingual global broadcasters : how the BBC, CNN and Aljazeera shape their Middle East news discourse. - Jönköping : Jönköping University Press, 2008. - 202 lk. - (Dissertation / Jönköping University. School of Education and Communication ; No. 3). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789162876326
Märksõnad: BBC; CNN (uudisteagentuur); AlJazeera (telejaam); ringhääling; rahvusvaheline kommunikatsioon; mitmekeelsus; meedia; uudised; reportaažid; Lähis-Ida; dissertatsioonid

New media : a critical introduction / Martin Lister...[et al.]. - 2nd ed. - London : Routledge, 2008. - XVI, 446 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415431613
Märksõnad: meedia; uus meedia; meediaõpetus; tehnoloogilised uuendused; uus tehnoloogia; visuaalne kultuur; kõrgkooliõpikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJANDUS

Goldman, Marshall I. Naftaimpeerium : Putin, võim ja uus Venemaa / Marshall I. Goldman ; inglise keelest tõlkinud Mari Ollino ; [toimetanud Viime Laanpere ; kaane kujundanud Reet Helm]. - [Tallinn] : Ersen, c2009. - 292, [2] lk. : ill., kaart. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949126934 (köites)
Märksõnad: Putin, Vladimir, 1952-; energiamajandus; energiapoliitika; naftatööstus; maagaas; gaasitööstus; majanduspoliitika; poliitilised muutused; võimupoliitika; Venemaa

Holmgren, Gunnar, 1957-. Från problemföretag till kapitalförvaltning : Sveriges statliga företag 1980-2007 / Gunnar Holmgren. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 2009. - 296 lk. - Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9789517654531
Märksõnad: riigiettevõtted; majanduspoliitika; äriühingute valitsemine; Rootsi; 1980-ndad; 1990-ndad; 2000-ndad

Piipponen, Minna. Metsäsektorin rakennemuutos 1990-luvun Lähi-Venäjällä : resurssi- ja teollisuusyhteisöjen haasteet / Minna Piipponen. - [Helsinki] : Aleksanteri-instituutti, 2007. - 115, [109] lk. : ill. - (Kikimora publications. 18.). - Sisaldab bibliogr. - Soome ja inglise keeles.
ISBN 9789521039157
Märksõnad: metsandus; metsavarud; metsatööstus; metsamajandus; turumajandus; Karjala; Venemaa; 1990-ndad

Using evaluation to enhance the rural development value of agri-environmental measures : proceedings of an International Conference held in Pärnu, Estonia, 17-19 June 2008 / [final editing: Mark Redman and Pille Koorberg ; design: Hele Hanson-Penu]. - Saku : Agricultural Research Centre, 2008. - 59 lk. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: põllumajandus; säästev areng; keskkonnasäästlik tehnoloogia; põllumajanduspoliitika; keskkonnakaitse; keskkonnakorraldus; keskkonnateenistused; Euroopa Liidu maad; konverentsikogumikud; CD-ROMid

Новый экономический словарь : 10 000 терминов / под редакцией А. Н. Азрилияна. - 3-е изд. - Москва : Институт новой экономики, 2009. - 1088 lk.
ISBN 5893780264
Märksõnad: majandus; majandusteadus; vene keel; oskussõnastikud

TÖÖ

Frankel, Lois P. Paid tüdrukud äris edu ei saavuta / Lois P. Frankel ; inglise keelest tõlkinud Maris Kurme ; [toimetanud Anu Murakas ; kaane kujundanud Reet Helm]. - [Tallinn] : Ersen, c2009. - 277, [1] lk. : ill.
ISBN 9789949126927 (köites)
Märksõnad: naised; töötavad naised; karjäär (teenistuskäik); edukus; eneseteostus; enesekehtestamine; saavutused; hoiakud; käitumismuutused; professionaalne tunnustus; tööpsühholoogia; käsiraamatud

Inimressursi arendamise rakenduskava : CCI 2007EE051PO001 : [2007-2013]. - [Tartu] : Haridus- ja Teadusministeerium, 2007. - 172 lk. : ill.
Märksõnad: tööjõud; elukestev õpe; teadus- ja arendustegevus; noorsootöö; tööturg; ettevõtlus; haldus; arengukavad; Eesti; 2000-ndad; 2010-ndad

Karjääriinfo teejuht : kuidas vahendada infot haridusest, tööturust ja elukutsetest / [Karjäärinõustamise Teabekeskus ; koostanud Kadri Eensalu ... jt.]. - 2. tr. - Tallinn : Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, 2008. - 48 lk.
ISBN 9789985985960
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: elukutsed; tööturg; karjäär (teenistuskäik); karjäärinõustamine; haridusinfo; haridus; õppimisvõimalused; infoallikad; infootsing; juurdepääs infole; veebisaidid; käsiraamatud; teatmikud

Oskuste vajadus Euroopa tööturul aastani 2020 : keskpikk prognoos ja muutused sektorites : refereeritud CEDEFOPi väljaannetest / [koostanud Kersti Raudsepp ; kommenteerinud Mario Lambing ; kujundanud Eerik Kohv]. - Tallinn : Kutsehariduse Seirekeskus, 2008. - 44, [4] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985985953
Märksõnad: tööturg; tööjõuvajadus; majanduslik prognostika; Euroopa; arengukavad

EESTI MAJANDUS

Eesti ettevõtluse taassünd : 1987-1991 / [Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon ; koostajad Marina Kaas, Kersti Kraas]. - Tallinn : TEA Kirjastus, 2009. - 261, [2] lk. : ill., portr.
ISBN 9789985718339 (köites)
Märksõnad: ettevõtlus; majandusajalugu; Eesti; 1980-ndad; 1990-ndad

Eesti infotehnoloogia tulevikuväljavaated / [koostajad Marek Tiits, Kristjan Rebane ; toimetaja Helika Mäekivi ; eessõna: Kitty Kubo]. - Tallinn : Eesti Arengufond, [2009]. - 54 lk. : ill., portr. - (Eesti fookuses, [nr.] 2/2009.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949183159
Märksõnad: infotehnoloogia; kommunikatsioonitehnoloogia; tehnoloogia areng; majanduslik areng; sotsiaalne areng; arengusuunad; Eesti

Eesti põlevloodusvarad ja -jäätmed = Estonian combustible natural resources and wastes / vastutav väljaandja: Eesti Biokütuse Ühing ; teostus: Turbateabe Osaühing ; peatoimetaja Rein Veski. - Tallinn : Eesti Biokütuse Ühing, 2003- . - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliogr.
ISSN 1736-0315
Märksõnad: kohalikud kütused; põlevkivi; turvas; taastuvad energiaallikad; energeetika; geoloogia; jäätmed; keskkonnakaitse; Eesti; aastaraamatud

Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime : aastaraamat ... / Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Konjunktuuriinstituut ; koostajad: Leev Kuum ... [jt.]. - Tallinn : Eesti Konjunktuuriinstituut, 2001- . - 1 kord aastas.
Märksõnad: majandustingimused; majandusnäitajad; ettevõtlus; konkurentsivõime; Eesti; aastaraamatud

Jõgevamaa ettevõtluskeskkonna uuring. - Jõgeva : Jõgevamaa Koostöökoda, 2008. - 32 lk. : ill.
Märksõnad: ettevõtlus; majandustingimused; konkurentsivõime; Jõgevamaa; küsitlusuuringud

Jõgevamaa Koostöökoja arengukava 2008-2013. - Jõgeva : Jõgevamaa Koostöökoda, 2007-2008. - 40 lk. : ill.
Märksõnad: Jõgevamaa Koostöökoda; regionaalne areng; regionaalplaneerimine; arengustrateegiad; Jõgevamaa; 21. saj. algus

Maanteeamet 90. - Tallinn : Maanteeamet, 2008. - 35 lk. koos kaanega : ill., portr.
Märksõnad: Eesti. Maanteeamet; teed; maanteed; hooldus; teedeehitus; teedevõrk; liiklusohutus; teekatted; transpordimajandus; ametid (riigiasutused); haldusajalugu; Eesti; juubeliväljaanded; teatmikud

Maanteeameti tegevuse ajalooline ülevaade / [eessõna: Riho Sõrmus]. - [Tallinn] : Maanteeamet, [2008]. - 92, [2] lk. : ill., portr.
Märksõnad: Eesti. Maanteeamet; teed; maanteed; hooldus; teedeehitus; teedevõrk; liiklusohutus; teekatted; transpordimajandus; ametid (riigiasutused); haldusajalugu; Eesti; juubeliväljaanded

Meerits, Heldur, 1959-. Väikesed ja suured / Heldur Meerits ; [toimetanud Imbi Ernits-Kaljuste ; kujundanud Andres Tali ; esikaane foto: Toomas Huik]. - Tallinn : Amalfi, 2009. - 232 lk. : ill.
ISBN 9789949182671 (köites)
Märksõnad: majandus; rahandus; ühiskond; haridus; Eesti; artiklid (meedia)

Nüüdisaegne Eesti ja maailm: reaalsused ja arenguperspektiivid : teaduslik-praktilise konverentsi materjalid (11. veebruar 2009. a.) = Современная Эстония и мир: реалии и перспективы развития : материалы научно-практической конференции (11 февраля 2009 г.) = Modern Estonia and the world: realities and perspectives of development : materials of scientific-practical conference (February, 11, 2009) / Kõrgkool I Studium ; [toimetuskolleegium: L. Slepak (esimees) ; eessõna: P. Pints]. - Tallinn : Kõrgkool I Studium, 2009. - 198 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Ettekanded ja kokkuvõtted eesti, inglise ja vene keeles.
ISBN 9789949182862
Märksõnad: majandus; õiguskord; ühiskond; sotsiaalsed süsteemid; globaliseerumine; Eesti; konverentsikogumikud

Estonian export directory ... : Estonian exporters & importers = exportateurs & importateurs Estoniens = exporteure & importeure Estlands / Estonian Chamber of Commerce and Industry. - Tallinn : Estonian Chamber of Commerce and Industry, 1996- . - 1 kord aastas.
ISSN 1406-5843
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; eksport; eksporttööstus; ettevõtted; Eesti; aadressiraamatud; aastaraamatud

RAHANDUS

Eesti Panga ... aasta aruanne. - Tallinn : Eesti Pank, 1994- . - 1 kord aastas.
ISSN 1406-1406
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Eesti Pank; keskpangad; rahandus; pangandus; Eesti; aruanded; aastaraamatud

Euroraha käsiraamat ... / koostaja: Innopolis Konsultatsioonid ; toimetajad: Meelis Niinepuu ... [jt.] ; tõlkija Kristjan Teder. - [Tartu] : Innopolis Konsultatsioonid, 2003- . - Ebaregulaarne.
ISSN 1736-7581
Märksõnad: Euroopa Liit; struktuurifondid; arengukavad; arendusprogrammid; tegevuskavad; rahataotlused; finantseerimine; käsiraamatud; jätkväljaanded

Maksuviidad / Äripäeva Kirjastuse AS ; koostaja Joel Zernask (KPMG Baltics AS). - [Tallinn] : Äripäeva Kirjastus, 2002- . - 1 kord aastas. - (Äripäeva raamat.). - Sisaldab bibliograafiat ja registreid.
ISSN 1736-6674
Märksõnad: maksustamine; maksukorraldus; raamatupidamine; tulumaks; käibemaks; toll; Eesti; Euroopa Liidu maad; käsiraamatud; aastaraamatud

JUHTIMINE

Juhi innustavad ideed / [koostaja Kristo Kiviorg ; toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Kairi Kalmann ; kaanefoto: Meeli Küttim]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009 . - 208 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949434367
Märksõnad: juhid; juhtimine; ärijuhtimine; juhtimispsühholoogia; ettevõtlus; ettevõtjad

Virovere, Anu, 1940-. Organisatsioonikäitumine : käsiraamat / Anu Virovere, Ruth Alas, Jaana Liigand ; Estonian Business School. - 2., täiend. tr. - [Tallinn] : Külim, c2008. - 136 lk. : ill. - (Majandusraamat ; 2-95.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985989234
Märksõnad: organisatsioonikäitumine; organisatsioonid; juhtimine; isiksus; rollid (sotsiol.); töömotivatsioon; grupisisesed suhted; konfliktid; ärieetika; grupikäitumine; käsiraamatud

ETTEVÕTLUS

Horan, Jim. Äriplaan ühel lehel : alusta visioonist ja loo oma ettevõte! / Jim Horan. - Tallinn : Äripäev, 2009. - 98 lk. 1 CD-ROM. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949434374
Märksõnad: äriplaanid; ettevõtlus; käsiraamatud; CD-ROMid

Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine : õppematerjal / [koostajad Merle Varendi, Juhan Teder]. - [Tallinn] : Innove, c2008. - 135 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949159789
Märksõnad: ettevõtlus; ettevõtted; hindamine; majandusanalüüs; makroökonoomika; strateegiline juhtimine; juhtimine; personalijuhtimine; finantsjuhtimine; õppematerjalid

Odres, Elo. Kuidas hakata ettevõtjaks : ideest kasumini / Elo Odres ; [toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Kairi Kalmann]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 160 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949434350
Märksõnad: ettevõtlus; ettevõtjad; äriettevõtted; äriplaanid; ideed; asutamine; finantseerimine; nõuanded

Elfving, Jennie, 1980-. Contextualizing entrepreneurial intentions : a multiple case study on entrepreneurial cognition and perception / Jennie Elfving. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 2008. - 219 lk. - Sisaldab bibliogr. - Inglise keeles, kokkuvõte ja lisas osa teksti rootsi keeles.
ISBN 9789517654555
Märksõnad: ettevõtlus; ettevõtlikkus; taju; intuitsioon; dissertatsioonid

Kautto, Petrus. Who holds the reins in integrated product policy? : an individual company as a target of regulation and as a policy maker / Petrus Kautto. - Helsinki : Helsinki School of Economics, 2008. - 57, [85] lk. : ill. - (Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. 339.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789524883009
Märksõnad: keskkonnasõbralikud tooted; keskkonnasäästlik tehnoloogia; keskkonnapoliitika; majanduspoliitika; riiklik poliitika; ettevõtluse tugisüsteemid; avalik sektor; Soome; Euroopa Liidu maad; dissertatsioonid

Suomalaisyritysten strategiat Kiinan muuttuvassa toimintaympäristössä / Erja Kettunen, Jyri Lintunen, Wei Lu, Riitta Kosonen. - Helsinki : Helsingin kauppakorkeakoulu, 2008. - 255 lk. : ill. - (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. 98, 2008.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789524882347
Märksõnad: välisettevõtted; tütarettevõtted; hargmaised ettevõtted; rahvusvaheline ettevõtlus; rahvusvahelised majandussuhted; konkurentsivõime; majandustingimused; rahvusvahelistumine; Hiina; Soome; aruanded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Eriksson, Marianne, 1952-. Meie aja seksiorjus : tööstusest, mis tahab olla puhas / Marianne Eriksson, Eva-Brit [p.o. Eva-Britt] Svensson ; [illustratsioonid: Åsa Cigel]. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2008. - 40 lk. : ill.
Märksõnad: inimkaubandus; prostitutsioon; naisliikumised; õigusloome; Euroopa Liidu maad

Klein, Shelley. Ajaloo kurikuulsaimad diktaatorid / [inglise keelest tõlkinud Karel Viotti ; toimetaja Kuldar Traks]. - Tallinn : Koolibri, c2008. - 190, [2] lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985020463 (köites)
Märksõnad: diktaatorid; kurjategijad; valitsejad; diktatuurid; despootia; vägivald; inimsusvastased kuriteod; üldajalugu; biograafiad

Kohalik omavalitsus Eestis / [eessõna: Siim Kiisler ; karikatuurid: Urmas Nemvalts]. - Tallinn : Siseministeerium, 2008. - 47, [2] lk. koos kaanega : ill.
Märksõnad: avalik haldus; kohalikud omavalitsused; haldusjaotus; halduskorraldus; kohalik eelarve; Eesti; ametlikud väljaanded

George W. Bush / [published by the Office of the Federal Register, National Archives and Records Service]. - Washington, D.C. : U.S. G.P.O., 2003- . - 7 kd. : ill., portr. ; 26 cm. - (Public papers of the Presidents of the United States, George W. Bush : 2001-). - Sisaldab reg.
Märksõnad: Bush, George W., 1946-; presidendid; poliitikud; sisepoliitika; välispoliitika; Ameerika Ühendriigid; kõned; deklaratsioonid; kirjad; väited; pressikonverentsid

Minority rights in Central and Eastern Europe / edited by Bernd Rechel. - London ; New York : Routledge, 2008. - XV, 242 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415451857
Märksõnad: vähemusrahvused; õiguslik seisund; vähemuste õigused; rahvussuhted; rahvuspoliitika; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa; Euroopa Liidu maad; artiklikogumikud

Not one victim more: human trafficking in the Baltic states / edited by Paul Downes ... [et al. ; foreword: Catherine Donnelly]. - Tallinn : Living for Tomorrow, 2008. - 298 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949159611
Märksõnad: inimkaubandus; seksuaalne väärkohtlemine; ohvrid; küsitlusuuringud; inimõigused; isikuvastased kuriteod; õigusloome; kriminaalpreventsioon; rahvusvaheline koostöö; Baltimaad; intervjuud

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Armeenlaste väited ja ajaloolised faktid : küsimused ja vastused / [Strateegiliste Uuringute Keskus - SAM]. - Ankara : Strateegiliste Uuringute Keskus, 2005. - 58 lk. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: ajalugu; rahvusvahelised suhted; rahvussuhted; genotsiid; massimõrvad; inimsusvastased kuriteod; terrorism; armeenlased; Armeenia; Türgi; Venemaa; diskussioonid

Denniston, Robin. 30 sala-aastat : A. G. Dennistoni töö signaaliluures 1914-1944 / Robin Denniston ; tõlkinud Mario Pulver ; [toimetanud Piret Joalaid ; kujundanud Raimo Reiman]. - [Tallinn] : Tammerraamat, c2009. - 205, [1] lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949449057 (köites)
Märksõnad: Denniston, Alastair Guthrie, 1881-1961; luureagendid; luureteenistused; salateenistused; luure; spionaaž; rahvusvahelised suhted; diplomaatia; kodeerimine; dešifreerimine; krüptograafia; ajalugu; Suurbritannia; 20. saj. 1. pool; biograafiad

Mikko, Marianne, 1961-. Moldova: lääne ja ida vahel / Marianne Mikko ; [toimetaja Artur Laast ; kaane kujundanud Kalle Paalits]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2009. - 205 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949190638 (köites)
Märksõnad: sisepoliitika; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; majandus; eluolu; sotsiaalprobleemid; Moldova; 2000-ndad

Thomas, Gordon. Salasõjad : 100 aastat Briti luuret : MI5 ja MI6 / inglise keelest tõlkinud Raivo Rammus ; [kujundanud Tiina Sildre]. - [Tallinn] : Olion, 2009. - 462, [1] lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985665893 (köites)
Märksõnad: salateenistused; luureteenistused; luureagendid; luure; spionaaž; rahvusvahelised suhted; terrorism; ajalugu; Suurbritannia; 20. saj; 2000-ndad

Восточная Европа в современной геополитике : сборник обзоров и рефератов / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам ; [редколлегия: Ю. И. Игрицкий и др.]. - Москва : [ИНИОН РАН], 2008. - 193 lk. - (Проблемы общественной трансформации в странах Восточной Европы и России.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785248004652
Märksõnad: Euroopa Liit; geopoliitika; rahvusvahelised suhted; Ida-Euroopa; 20. saj. lõpp; 2000-ndad; artiklikogumikud

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Fenby, Jonathan. Allianss : lugu sellest, kuidas Roosevelt, Stalin ja Churchill võitsid ühe sõja ja alustasid järgmist / inglise keelest tõlkinud Jaan Kabin ; [toimetanud Ann Kivikangur ; kujundanud Tiina Sildre]. - 2009. - 502, [1] lk.  – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985665732 (köites)
Märksõnad: Roosevelt, Franklin D., 1882-1945; presidendid; riigipead; peaministrid; rahvusvahelised suhted; diplomaatia; välispoliitika; Teine maailmasõda, 1939-1945; tippkohtumised; konverentsid; poliitiline ajalugu; külm sõda; algus; Ameerika Ühendriigid; NSV Liit; Suurbritannia; 1940-1945

Gordin, Michael D. 5 augustipäeva : kuidas II maailmasõjast sai tuumasõda / inglise keelest tõlkinud Jaanus Õunpuu ; [toimetanud Sander Liivak ; kujundanud Jüri Jegorov]. - 2008. - 267, [1] lk. : ill., kaart. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985317792 (köites)
Märksõnad: Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjalised operatsioonid; lennuväeoperatsioonid; tuumarelvad; pommitamine; Hiroshima; Nagasaki; kapitulatsioon; ajalugu; teadusajalugu; sõjaajalugu; välispoliitika; Jaapan; Ameerika Ühendriigid; 1945; 20. saj

Keegan, John, 1934-. Teine maailmasõda / inglise keelest tõlkinud Tõnis Värnik ; [toimetaja Maie Raitar, erialatoimetaja Mart Lätte ; kujundaja Heino Prunsvelt]. - 2., parand. tr. - Tallinn : Varrak, 2009. - 607, [1] lk., [32] lk. ill., portr. : kaart. - Sisaldab bibliogr: Viiskümmend raamatut Teisest maailmasõjast : lk. 586-591. - Sisaldab reg.
ISBN 9789985318065 (köites)
Märksõnad: sõjaajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjategevus; lahingud

Valikute ees : pilk kapten Paul Laamanni eluteele / [koostaja Tanel Lään ; toimetaja Neeme Brus ; järelsõna: Ago Pajur]. - Tallinn : Eesti Kaitseliit, 2008. - 64 lk. : ill., portr., geneal. tab. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949181322
Märksõnad: Laamann, Paul, 1893-1946; ohvitserid; Vabadussõda, 1918-1920; Teine maailmasõda, 1939-1945; ajalugu; Eesti; 20. saj. 1. pool; biograafiad; memuaarid

Luntinen, Pertti, 1934-. Sota Venäjällä, Venäjä sodassa. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. - 1037 lk. : ill. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, 1159.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789517469784
Märksõnad: sõjad; sõjategevus; sõjaajalugu; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; kaitsejõud; sõjavägi; Venemaa; NSV Liit


 digitaalarhiiv digar