Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2009-02

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |

 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Eesti Euroopa võrdlustes = Estonia in European comparisons / toimetanud Mare Ainsaar ja Dagmar Kutsar. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, c2008. - 113 lk. : ill. - (Sotsiaalministeeriumi toimetised. 2008, nr. 3.). - Sisaldab bibliogr. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: vabaabielu; abielulahutus; töö (maj.); rahulolu; hoiakud; väärtused (filos.); sotsiaalteadused; sotsiaaluuringud; võrdlev analüüs; võrdlevuuringud; Eesti; Euroopa; artiklikogumikud

Järviste, Liina. Abielu ja vaba kooselu: trendid, regulatsioonid, hoiakud : [uuringu lühikokkuvõte] / Kairi Kasearu, Andra Reinomägi ; [Poliitikauuringute Keskus Praxis]. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, c2008. - 23, [1] lk. koos kaanega : ill. - (Sotsiaalministeeriumi toimetised. 2008, nr. 4.). - Sisaldab bibliogr.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: abielu; vabaabielu; õiguslikud aspektid; hoiakud; sotsiaaluuringud; Eesti; kokkuvõtted; aruanded; statistilised andmed

Sotsiaalse õigluse arusaamad Eesti ühiskonnas / toimetanud ja koostanud Heigo Plotnik ; [kaanekujundaja Kalle Paalits] ; Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2008 - 334 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949190294 (köites)
Märksõnad: sotsiaalne õiglus; hoiakud; võrdsed võimalused; sotsiaalne võrdsus; tulud; ebavõrdsus; poliitika; usaldus; rahulolu; sotsiaaluuringud; Eesti

Uued mütoloogiad : [tänase Eesti enesekuvand ja koht Euroopas / koostanud Martin Kala ; toimetaja Tiina Väljaste ; kujundaja Villu Koskaru]. - [Tallinn] : Eesti Päevaleht, c2008. - 268, [1] lk. : portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949431748 (köites)
Märksõnad: ühiskond; kultuur; tulevikuootused; filosoofilised aspektid; Eesti; publitsistika; juubeliväljaanded

Vihalemm, Rein, 1938-. Teadusfilosoofilisest vaatepunktist / [koostanud Ülo Kaevats ; toimetanud Külli Kuusk ; kujundanud Merle Moorlat]. - [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2008. - 423, [1] lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985792469 (köites)
Märksõnad: teadus; keemia; filosoofilised aspektid; teadusfilosoofia; demokraatia; sotsiaaldemokraatia; poliitiline filosoofia; sotsiaalfilosoofia; Eesti; artiklikogumikud

Honneth, Axel, 1949-. Disrespect : the normative foundations of critical theory / - Cambridge ; Malden (Mass.) : Polity Press, c2007. - XIII, 275 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745629063 (pbk.)
Märksõnad: ühiskonnakriitika; sotsiaalfilosoofia; poliitiline filosoofia; eetikateooriad; ühiskonnateooriad

International migration in Europe : data, models and estimates / edited by James Raymer and Frans Willekens. - Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, c2008. - XVIII, 385 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780470032336 (cloth)
Märksõnad: rahvusvaheline migratsioon; immigratsioon; emigratsioon; demograafiline analüüs; demograafiline prognostika; demograafilised uuringud; statistiline analüüs; matemaatilised mudelid; Bayesi printsiip; Euroopa Liidu maad; kõrgkooliõpikud

Theories of urban politics / [edited by] Jonathan S. Davies and David L. Imbroscio. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage Publications, 2009. - XIII, 282 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412921626
Märksõnad: linnapoliitika; institutsionalism; linnasotsioloogia

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Hennoste, Tiit, 1953-. Uudise käsiraamat : kuidas otsida, kirjutada, toimetada ja serveerida ajaleheuudist / [kujundus: Roosmarii Kurvits ; kaas: Tiit Hennoste]. - 2., kohendatud tr. - Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, c2008. - 349, [2] lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949190171
Märksõnad: uudised; ajakirjandusžanrid; sündmused; stilistika; kompositsioon; tekstiõpetus; infoallikad; reporterid; tööprotsessid; toimetamine; ajakirjanduseetika; käsiraamatud

Palmaru, Raivo, 1951-. Kujutluste ühiskond / [toimetanud Ene Sepp ; kaane kujundanud Ene Grauberg]. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2009. - 320 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9789985987865
Märksõnad: meedia; kommunikatsioon; kultuur; ühiskond; filosoofilised aspektid; sotsiaalsed süsteemid; ühiskonnateooriad; süsteemiteooria; massikommunikatsiooni teooria; tunnetus; maailmapilt

Berry, David, 1960-. Journalism, ethics and society / by David Berry. - Aldershot, England ; Burlington, VT, USA : Ashgate, 2008. - 157 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780754647805
Märksõnad: ajakirjandus; ajalehed; ajakirjandusajalugu; ajakirjanduseetika; liberalism

Miller, Derek B. Media pressure on foreign policy : the evolving theoretical framework. - New York [etc.] : Palgrave Macmillan, 2007. - X, 244 lk. : ill. - (Palgrave Macmillan series in international political communication.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 1403979707
Märksõnad: meedia; massikommunikatsioon; propaganda; poliitiline kommunikatsioon; mõjud; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; välispoliitika; kodusõjad; lähiajalugu; Iraak; Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; 1990-ndad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJANDUS

Karlsson, Charlie, 1945-. Handbook of research on innovation and clusters : cases and policies / edited by Charlie Karlsson. - London ; Northampton : Edward Elgar, 2008. - (Handbooks of research on clusters series). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781847208422
Märksõnad: innovatsioonid; tööstusklastrid; innovatsioonipoliitika; tehnoloogilised uuendused; teadus- ja arenduskeskused; regionaalne areng; üksikjuhtumite analüüs; käsiraamatud

Suarez, Jose Luis, 1953-. European real estate markets / Jose Luis Suarez. - New York : Palgrave Macmillan, c2009. - XXII, 234 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230013162 (alk. paper)
Märksõnad: kinnisvaraturg; kinnisvara; investeeringud; hüpoteegid; võlad; Euroopa

Tafenau, Egle. Can welfare be improved by relocating firms? The case of the constructed capital model / Egle Tafenau. - Tartu : Tartu University Press, 2008. - 43 lk. : ill. - (Working paper series / University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, 1406-5967 ; Nr. 64/2008). – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949190249
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: majanduspoliitika; regionaalökonoomika; ettevõtted; kapital; subsiidiumid; maksustamine; majandusgeograafia

Viita, Pentti. Kapitalismin ja sosialismin puristuksessa : Suomen ja Neuvostoliiton taloussuhteet 1944-1991 / Pentti Viita. - Helsinki : BSV Kirja, 2006. - 170 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9525575071
Märksõnad: rahvusvahelised majandussuhted; rahvusvaheline kaubandus; Soome; Venemaa; 1940-ndad; 20. saj. 2. pool

Постсоветское пространство в глобализирующемся мире : проблемы модернизации / Российская академия наук, Отделение международных экономических и политических исследований Института экономики ; ответственный редактор Л. З. Зевин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2008. - 309, [2] lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785914190962
Märksõnad: majanduspoliitika; majandustingimused; üleminekumajandus; moderniseerimine; postsotsialistlikud riigid; majandusintegratsioon; rahvusvahelised majandussuhted; globaliseerumine; SRÜ maad

TÖÖ

Kuldjärv, Maarja, 1979-. Mitte-eestlastele suunatud tööturuprojektide tulemused / Maarja Kuldjärv. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, c2008. - 13 lk. - (Sotsiaalministeeriumi toimetised. 2008, nr. 7.).
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: venekeelsed; vähemusrahvused; tööpuudus; tööturuteenused; tööhõivepoliitika; tegevuskavad; hindamine; Eesti

Töövaldkonna areng 2007 / [toimetaja ja eessõna: Ülle Marksoo]. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2008. - 43 lk. : ill. - (Sotsiaalministeeriumi toimetised. 2008, nr. 5.). – Sisaldab bibliogr.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: tööturg; tööhõivepoliitika; töökeskkond; töötingimused; Eesti

Vain, Peep, 1968-. The most important question / Peep Vain ; [editor Scott Diel ; cover design: Jüri Jegorov]. - [Tallinn] : Eesti Päevaleht, c2008. - 221, [1] lk.
ISBN 9789949431564
Märksõnad: eesmärgid; edukus; tahe; tahtekasvatus; saavutusmotivatsioon; saavutused

RAHANDUS

Krediit ja võlad : krediidijuhtimise põhitõed / Eerika Erlach, Kadrian Jaagund, Anneli Kaasik ... [ jt. ; toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Sverre Lasn]. - [Tallinn] : Äripäev, 2008. - 192 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949434305
Märksõnad: ärikrediit; võlad; krediidijuhtimine; lepingulised teenused; finantsjuhtimine; Eesti

Tartu linna ... aasta eelarve / Tartu Linnavalitsus. - Tartu : Tartu Linnavalitsus, 1998- . - 1 kord aastas.
Märksõnad: eelarve; kohalik eelarve; linnad; Tartu; aastaraamatud

Väärtpaberite teejuht / [toimetaja Villu Zirnask ; eessõna: Kaidi Ruusalepp ; kujundaja Raimo Reiman ; autorite fotod: Egert Kamenik, Jarek Jõepera]. - [Tallinn] : Eesti Päevaleht, c2008. - 207 lk. : ill., portr.
ISBN 9789949431595 (köites)
Märksõnad: väärtpaberiturg; väärtpaberid; investeeringud; õpikud; finantsistid; Eesti; intervjuud

Yamarone, Richard. The trader's guide to key economic indicators / Richard Yamarone. - Updated and expanded ed. - New York : Bloomberg Press, 2007. - XIV, 328 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781576603017 (alk. paper)
Märksõnad: majandusnäitajad; mõisted; terminid; investeeringud; käsiraamatud

Рубцов, Борис Борисович. Современные фондовые рынки : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Б. Б. Рубцов ; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации и др. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 925 lk.
ISBN 5961404358
Märksõnad: väärtpaberibörs; väärtpaberiturg; finantsturg; kõrgkooliõpikud

EESTI MAJANDUS

Eesti metsamajanduse juhid 1918-2008 / [koostaja Toivo Meikar ; toimetaja Ivar Etverk]. - Tartu : Eesti Metsaselts, 2008. - 120 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985984260 (köites)
Märksõnad: metsandus; metsamajandus; juhid; Eesti; biograafiad

Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime : aastaraamat ... / Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Konjunktuuriinstituut ; koostajad: Leev Kuum ... [jt.]. - Tallinn : Eesti Konjunktuuriinstituut, 2001- . - 1 kord aastas.
Märksõnad: majandustingimused; majandusnäitajad; ettevõtlus; konkurentsivõime; Eesti; aastaraamatud

Jõgevamaa metsad 1918-2008 / [koostaja Kaupo Ilmet ; toimetaja Toivo Meikar]. - Jõgeva : Eesti Metsaselts, 2008. - 260 lk. : ill., portr.
ISBN 9789985984277
Märksõnad: metsandus; metsad; metsamajandus; majandusajalugu; metskonnad; metsakaitse; metsateadus; haridusajalugu; metsakorraldus; Jõgevamaa

Lään, Vello, 1937-. Ühenduses on jõud : 100 aastat rahvaga ja rahvale / Vello Lään ; [eessõna: Tarmo Punger ; kujundus: Peeter Paasmäe]. - Tartu : Tartu Tarbijate Kooperatiiv, c2008. - 144 lk., [8] lk. ill. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949435289 (köites)
Märksõnad: Tartu Tarbijate Ühistu; Tartu Tarvitajateühisus; Tartu Eesti Majanduse Ühisus; tarbijaühistud; ühistegevus; kaubandusajalugu; Tartumaa; juubeliväljaanded

Üliõpilaste teaduslike tööde kogumik (EABA 20. aastapäevaks) = Сборник студенческих научных работ (к 20-летию основания EABA) / Eesti-Ameerika Äriakadeemia ; [редактор-составитель М. Левин]. - Tallinn : [Eesti-Ameerika Äriakadeemia], 2008. - 147 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr. - Tekst eesti, inglise ja vene keeles.
ISBN 9789985990414
Märksõnad: turundus; turism; ärijuhtimine; ettevõtlus; suhtekorraldus; avalik arvamus; rakenduskõrgkoolid; Eesti; artiklikogumikud; juubeliväljaanded; üliõpilastööd

ETTEVÕTLUS

Eesti ettevõtluse taassünd : 1987-1991 / [Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon ; koostajad Marina Kaas, Kersti Kraas]. - Tallinn : TEA Kirjastus, 2009. - 261, [2] lk. : ill., portr.
ISBN 9789985718339 (köites)
Märksõnad: ettevõtlus; majandusajalugu; Eesti; 1980-ndad; 1990-ndad

Kiyosaki, Robert T., 1947-. Enne palgatööst loobumist : 10 tõsielulist õppetundi ettevõtjale mitme miljoni dollarise ettevõtte ülesehitamise kohta / Robert T. Kiyosaki koostöös Sharon L. Lechteriga ; [tõlkinud Siiri Sau ; toimetanud Reet Piik]. - [Tallinn] : Sinisukk, c2008. - 283, [4] lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949145041
Märksõnad: ettevõtlus; eraettevõtlus; ärijuhtimine; investeeringud; ettevõtjad; eesmärgid; tulemused; edukus; majandusõpetus

Odres, Elo. Kuidas hakata ettevõtjaks : ideest kasumini / Elo Odres ; [toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Kairi Kalmann]. - [Tallinn] : Äripäev, 2009. - 160 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949434350
Märksõnad: ettevõtlus; ettevõtjad; äriettevõtted; äriplaanid; ideed; asutamine; finantseerimine; nõuanded

Rooma, Evald, 1911-. Emajõe ääres kasvanud : Onu Eskimo mälestusi : lindistatud memuaarid / Evald Rooma ; [lindistused ja tekstiloome: Edakai Simmermann ; toimetaja Jaan Isotamm ; kaanekujundus: Katrin Kanter, kujundus: Salme Uustare]. - Tartu : E. Rooma, 2008. - 246, [1] lk. : ill., portr. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949182152 (köites)
Märksõnad: Rooma, Evald, 1911-; ettevõtjad; jäätis; majandusajalugu; tööstusajalugu; Eesti; memuaarid

Leading brands of Estonia : an insight into some of Estonian strongest brands 2008 / [Estonian Chamber of Commerce and Industry ; preface: Siim Raie]. - [Tallinn] : Estonian Chamber of Commerce and Industry, 2008. - 107, [4] lk. : ill., portr.
ISBN 9789985857311 (köites)
Märksõnad: kaubamärgid; ettevõtted; Eesti

REKLAAM JA SUHTEKORRALDUS

Bachmann, Talis, 1951-. Reklaamipsühholoogia / Talis Bachmann ; [toimetanud Aime Kons ; kaas: Tiina Alver]. - 3., täiend. tr. - Tallinn : Ilo, c2009. - 414, [2] lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949170241 (köites)
Märksõnad: reklaamipsühholoogia; kõrgkooliõpikud

Goldstein, Noah J. Jah! : veenmisteaduse 50 saladust / Noah J. Goldstein, Steve J. Martin, Robert B. Cialdini ; [tõlkija Piret Metspalu ; kujundus: Peeter Paasmäe]. - [Tartu] : Elmatar, 2008. - 231 lk. + 1 CD. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949435340
Märksõnad: veenmine; mõjutamine; turundus; reklaamipsühholoogia; suhtlemispsühholoogia; laserplaadid

McCreadie, Karen. 52 geniaalset mõtet Sun Tzu raamatust "Sõjakunst" / Karen McCreadie tõlgenduses ; inglise keelest tõlkinud Silja Soone ; [toimetanud Tõnu Ehasalu]. - [Tallinn] : Ersen, c2008. - 122, [2] lk. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949126583 (köites)
Märksõnad: Sun, Zi, 6.- 5. saj. e.Kr; juhtimine; ärijuhtimine; strateegiad; juhtimismeetodid; ettevõtlus; kommentaarid; käsiraamatud

Otsustavad kõnelused : kuidas suhelda, kui panused on kõrged / Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler ; [tõlkija Ülle Jälle ; toimetajad Mati Feldmann, Marge Kask ; eessõna: Stephen R. Covey ; kujundaja Siiri Timmermann]. - [Tallinn] : Äripäev, 2008. - 224 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949434343
Märksõnad: suhtlemine; läbirääkimised; tulemuslikkus; suhtlemispsühholoogia; inimsuhted; isikutevaheline kommunikatsioon; käsiraamatud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei : ERSP aeg / [koostaja, toimetaja ja kujundaja Eve Pärnaste ; eessõna: Toomas Hendrik Ilves]. - [Tallinn] : Magna Memoria, 2008] : Rebellis). - 783 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9789949182343 (köites)
Märksõnad: Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei; parteid; vabadusliikumine; iseseisvumine; poliitiline ajalugu; Eesti; memuaarid; dokumendid; kommentaarid

Eestlased Lätis. II raamat / [peatoimetaja Leili Utno, toimetaja Karl Kruus; kaanekujundus: Enno Ootsing]. - Tallinn : Välis-Eesti, 2008. - 256 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9789949182435 (köites)
Märksõnad: eestlased; väliseestlased; vähemusrahvused; ajalugu; kultuuriajalugu; keskeriharidus; kõrgharidus; haridusajalugu; kogudused; kirikulugu; kultuuritegelased; kunstnikud; kirjanikud; rahvusvahelised suhted; kultuurisuhted; biograafiad; Läti; Eesti; artiklikogumikud

Graf, Mati, 1939-. Kalevipoja kojutulek : 1978. aasta poliitilisest pööripäevast 1988. aasta suveräänsusdeklaratsioonini / [toimetajad Helle Tiisväli ja Piret Ruustal ; kaane kujundaja Kaie Karolin]. - [Tallinn] : Argo, c2008. - 423 lk., [32] lk. ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949438532 (köites)
Märksõnad: kommunistlikud parteid; kommunistid; võimuvõitlus; venestamine; vastupanuliikumised; poliitiline kasvatus; propaganda; poliitilised muutused; perestroika; rahvusküsimus; poliitilised liikumised; võimupoliitika; poliitilised kriisid; vabadusliikumine; iseseisvus (pol.); poliitiline ajalugu; lähiajalugu; Eesti; NSV Liit; 1978-1988

Rahvarinne 1988 : (kakskümmend aastat hiljem) / Edgar Savisaar, Rein Ruutsoo, Kadri Simson ... [jt. ; toimetaja Aire Veskimäe ; eessõna: Raimond Kaljulaid ; kujundus: Sergei Didyk]. - Tallinn : Tallinna Linnavalitsus, 2008. - 326 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985906286 (köites)
Märksõnad: Savisaar, Edgar, 1950-; Eestimaa Rahvarinne; rahvarinded; poliitilised liikumised; vabadusliikumine; poliitika; konverentsid; poliitiline ajalugu; Eesti; 1980-ndad; 1990-ndad; kõned; ettekanded; kommentaarid

Tagore, Rabindranath, 1861-1941. Rahvuslus / [inglise keelest tõlkinud ja järelsõna: Stella Noa ; toimetanud Linda Ruud ; kaane ja tiitli kujundanud Tiina Sildre]. - Kordustr. - Tallinn : Olion, c2008. - 87, [9] lk.
ISBN 9789985665770
Märksõnad: natsionalism; Läänemaad; Idamaad; Jaapan; India; tsivilisatsioon; filosoofilised aspektid; loengud

Bell, David Scott, 1947-. Francois Mitterrand : a political biography. - Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, 2005. - XII, 219 lk. - (Political profiles.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0745631053 (pbk.)
Märksõnad: Mitterrand, Francois, 1916-1996; presidendid; poliitikud; ajalugu; riiklik poliitika; Prantsusmaa; 20. saj; biograafiad

Electoral behaviour / edited by Kai Arzheimer and Jocelyn Evans. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2008. - 4 kd. : ill. - (Sage library of political science.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781412947527 (set of four volumes)
Märksõnad: valimised; hääletamine; valijakäitumine; matemaatilised mudelid; artiklikogumikud

Garner, Robert, 1960-. Animal ethics. - Cambridge ; Malden, MA : Polity, 2005. - 189 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0745630782 (hbk.)
Märksõnad: loomad; loomakaitse; loomkatsed; eetika

Kallis, Aristotle A., 1970-. Genocide and fascism : the eliminationist drive in fascist Europe. - New York ; London : Routledge, 2009. - XI, 413 lk. - (Routledge studies in modern history.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415339605
Märksõnad: natsionaalsotsialism; fašism; antisemitism; genotsiid; holokaust; juudid; sõjakuriteod; poliitiline vägivald; ajalugu; Saksamaa; Euroopa; 1930-ndad; 1940-ndad; 20. saj

Montero, Alfred P., 1969-. Brazilian politics : reforming a democratic state in a changing world. - Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, 2005. - 167 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0745633617 (pbk.)
Märksõnad: poliitilised muutused; poliitilised reformid; poliitika; demokraatia; Brasiilia; 20. saj. lõpp; 2000-ndad

The parliamentary style of politics / edited by Suvi Soininen and Tapani Turkka. - Helsinki : Finnish Political Science Association, 2008. - 249 lk. - (Books from the Finnish Political Science Association, 24.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789519851471
Märksõnad: parlamendid; parlamentarism; demokratiseerimine; poliitiline ajalugu; Šotimaa; Inglismaa; Suurbritannia; Soome; Rootsi; 18. saj; 20. saj; artiklikogumikud

Political parties and electoral change : party responses to electoral markets / edited by Peter Mair, Wolfgang C. Müller and Fritz Plasser. - London [etc.] : SAGE, 2004. - IX, 280 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0761947183 (hbk)
Märksõnad: parteid; valimised; muutused; poliitika; Lääne-Euroopa; Euroopa

Public finance and post-communist party development / edited by Steven D. Roper, Jānis Ikstens. - Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2008. - XVI, 158 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780754671794
Märksõnad: valimisvõitlus; valimised; parteid; fondid (rahandus); finantseerimine; riigirahandus; postsotsialistlikud riigid; Ida-Euroopa; artiklikogumikud

Routledge handbook of religion and politics / edited by Jeff Haynes. - London ; New York : Routledge, c2009. - XII, 432 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415414555 (hardback)
Märksõnad: religioon; poliitika; usundid; poliitilised aspektid; käsiraamatud

Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea rim : a collection of research articles dedicated to the 10th anniversary of the Institute for European Studies / International University Audentes ; [compiled by Aksel Kirch (editor-in-chief) ; editors Aksel Kirch, Tanel Kerikmäe and Mait Talts]. - Tallinn : Institute for European Studies, International University Audentes, 2008. - 200 lk. : ill. - ( Proceedings of the Institute for European Studies, International University Audentes, 1736-4949 ; No. 4). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985977941
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Euroopa Liit; laienemine; majanduslik areng; sotsiaalne areng; vähemusrahvused; integratsioon; poliitika; Läänemeremaad; Euroopa Liidu maad; artiklikogumikud

Thompson, Simon. The political theory of recognition : a critical introduction. - Cambridge ; Malden : Polity, 2006. - VIII, 211 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745627625
Märksõnad: Taylor, Charles, 1931-; Honneth, Axel, 1949-; Fraser, Nancy, 1947-; sotsiaalteadlased; filosoofid; poliitilised teooriad; tunnustamine (pol.); politoloogia; poliitiline filosoofia

MAAILMAPOLIITIKA. RAHVUSVAHELISED SUHTED

Jõerüüt, Jaak, 1947-. Poliitiline avaldus : arvamusi ja kommentaare 1996-2008 / [kujundaja Mari Kaljuste]. - Tallinn : Tuum, c2008. - 258, [1] lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985989746 (köites)
Märksõnad: poliitika; ühiskond; rahvusvahelised suhted; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad; artiklid (meedia); publitsistika

Kengor, Paul. Ristisõdija Ronald Reagan ja kommunismi kokkuvarisemine / inglise keelest tõlkinud Jaan Kabin ; [toimetanud Kairit Henno ; kaane ja tiitli kujundanud Tiina Sildre]. - [Tallinn] : Olion, c2009. - 430 lk. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985665787 (köites)
Märksõnad: Reagan, Ronald, 1911-2004; presidendid; poliitikud; poliitilised hoiakud; mõjud; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; sotsialistlikud riigid; külm sõda; riiklik poliitika; Ameerika Ühendriigid; NSV Liit; 1980-ndad

Beck, Ulrich, 1944-. Power in the global age : a new global political economy / translated by Kathleen Cross. - Cambridge ; Malden : Polity, 2007. - XVIII, 365 lk. : ill. ; - Sisaldab bibliogr., reg. - Tõlgitud saksa keelest.
ISBN 0745632300
Märksõnad: rahvusvahelised majandussuhted; maailmamajandus; globaliseerumine; poliitilised muutused; rahvusvahelised suhted; poliitilised teooriad; poliitiline ökonoomia

Breuning, Marijke, 1957-. Foreign policy analysis : a comparative introduction / - New York, NY : Palgrave Macmillan, c2007. - X, 207 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0312296193
Märksõnad: välispoliitika; rahvusvahelised suhted; politoloogia; õpetamine; õppematerjalid

Brouwer, Jan. De betrekkingen tussen Nederland en Estland, 1918-1940 / Onno Bus, John de Jonge. - Zoetermeer : Free Musketeers, 2008. - 133 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789048401475
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; diplomaatilised suhted; diplomaatia; ajalugu; Holland; Eesti; 1918-1940

Comtesse, Xavier. Multi-stakeholders / translated by Peter March. - Genéve : Fondation pour Genéve, 2007. - 127 lk. - ( Booklet ; næ 2). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; globaliseerumine; kodanikuühiskond; valitsusvälised organisatsioonid; mittetulundussektor

Dodds, Klaus. Geopolitics : a very short introduction. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2007. - XV, 182 lk. : ill. - (Very short introductions ; 171.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199206582
Märksõnad: geopoliitika; globaliseerumine

Globalization theory : approaches and controversies / edited by David Held and Anthony McGrew. - Cambridge ; Malden : Polity, 2007, 2008. - IX, 273 lk. - (Global transformations ; v. 4.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745632100 (cased)
Märksõnad: globaliseerumine; maailmamajandus; kapitalism; hegemoonia; Ameerika Ühendriigid; esseed; kõrgkooliõpikud

Routledge handbook of public diplomacy / edited by Nancy Snow, Philip M. Taylor. - New York ; London : Routledge, 2009. - XX, 382 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415953016 (hb : alk. paper)
Märksõnad: diplomaatia; rahvusvahelised suhted; käsiraamatud

Saksi, Veikko. Karjalan palautus kuin tukka takussa. - [Helsinki] : Prokarelia, [2008?]. - 239 lk. : ill.
ISBN 9789519849430
Märksõnad: Karjala; territooriumid; riigipiirid; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; Soome; Venemaa

Saksi, Veikko. Venäjä kriisissä. - [Helsinki] : ProKarelia, [2008?]. - 269 lk. : ill.
ISBN 9789519849447
Märksõnad: poliitilised muutused; poliitilised kriisid; valimised; majanduskriisid; majandustingimused; Venemaa

Wilkinson, Paul, 1937-. International relations : a very short introduction. - Oxford ; New York : Oxford University Press, c2007. - 144 lk. : ill. - (Very short introductions ; 164.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780192801579
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; valitsustevahelised organisatsioonid; rahvusvahelised organisatsioonid

HALDUSPOLIITIKA. AVALIK HALDUS

Reinsalu, Kristina, 1973-. The implementation of Internet democracy in Estonian local governments. - [Tartu] : Tartu University Press, 2008. - 175, [1] lk. : ill. - (Dissertationes de mediis et communicationibus Universitatis Tartuensis, 6.). - Autori publikatsioonid lk. 6. – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949190256
Märksõnad: kohalikud omavalitsused; avalik haldus; demokratiseerimine; osalusdemokraatia; avalikud teenused; võrguteenused; Internet; kasutamine; e-riik; infopoliitika; Eesti; dissertatsioonid

The selection of ministers in Europe : hiring and firing / edited by Keith Dowding and Patrick Dumont. - London ; New York : Routledge, 2009. - XVII, 235 lk. : ill. - (Routledge advances in European politics ; 52.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415430814
Märksõnad: valitsused; ministrid; karjäär (teenistuskäik); võrdlev analüüs; Euroopa

The state at work. Vol. 1, Public sector employment in ten western countries / edited by Hans-Ulrich Derlien, B. Guy Peters. - Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2008. - XI, 297 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781843765165 (hardback)
Märksõnad: avalik teenistus; avalik sektor; riigiametnikud; võrdlev analüüs; Läänemaad; Euroopa Liidu maad; Uus-Meremaa; Austraalia; Kanada; Ameerika Ühendriigid; artiklikogumikud

The state at work. Vol. 2, Comparative public service systems / edited by Hans-Ulrich Derlien, B. Guy Peters. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2008. - X, 229 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781843765172
Märksõnad: haldussüsteem; kohalikud omavalitsused; avalik haldus; avalikud teenused; avalik teenistus; avalik sektor; võrdlev analüüs; Läänemaad; Euroopa Liidu maad; Uus-Meremaa; Austraalia; Kanada; Ameerika Ühendriigid; artiklikogumikud

Transitions from authoritarianism : the role of the bureaucracy / edited by Randall Baker. - Westport (Conn.) ; London : Praeger, 2002. - VI, 311 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0275964582 (köites)
Märksõnad: bürokraatia; demokraatia; demokratiseerimine; avalik haldus; autoritarism; poliitilised muutused; postsotsialistlikud riigid; haldusreformid; avalik teenistus; üksikjuhtumite analüüs; Euroopa; Ladina-Ameerika; Lõuna-Aafrika Vabariik

RIIKLIK POLIITIKA

Eesti keele arendamise strateegia (2004-2010) elluviimine 2007-2008 / [Eesti keelenõukogu ; eessõna: Birute Klaas]. - Tartu : [Eesti Keele Sihtasutus], 2009. - 51, [1] lk.
ISBN 9789985792537
Märksõnad: eesti keel; keelepoliitika; arengustrateegiad; Eesti; 2000-ndad; tegevuskavad

Järviste, Liina. Isadust toetavad poliitikameetmed Eestis ja Euroopas. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, c2008. - 26 lk. koos kaanega : ill. - (Sotsiaalministeeriumi toimetised. 2008, nr. 6.). – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: isadus; toetused; vanemapuhkus; lapsehoolduspuhkus; perepoliitika; sotsiaalpoliitika; tööhõivepoliitika; sotsiaaluuringud; Eesti; Euroopa

Trummal, Aire. HIV-valdkonna tegevus Eestis 2006. ja 2007. aastal = Деятельность по профилактике распространения ВИЧ в Эстонии в 2006 и 2007 годах / Aire Trummal, Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel ; Tervise Arengu Instituut. - Tallinn : Tervise Arengu Instituut, 2008 ([Tallinn] : Folger Art). - 90, 102 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Rööptekst vene keeles.
ISBN 9789985989852
Märksõnad: Ülemaailmne AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fond; HIV; AIDS; HIV-nakkused; seksuaalnakkushaigused; ennetav meditsiin; terviseprogrammid; Eesti; 2000-ndad; tegevuskavad

The handbook of social policy / James Midgley, Michelle Livermore, editors. - 2nd ed. - Thousand Oaks, Calif. [etc.] : Sage Publications, Inc., c2009. - XV, 606 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412950763 (cloth : alk paper)
Märksõnad: sotsiaalpoliitika; sotsiaalhoolekanne; sotsiaalteenused; Ameerika Ühendriigid; käsiraamatud

SÕJANDUS. KAITSEPOLIITIKA

Gordin, Michael D. 5 augustipäeva : kuidas II maailmasõjast sai tuumasõda / inglise keelest tõlkinud Jaanus Õunpuu ; [toimetanud Sander Liivak ; kujundanud Jüri Jegorov]. - Tallinn : Varrak, 2008. - 267, [1] lk. : ill., kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985317792 (köites)
Märksõnad: Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjalised operatsioonid; lennuväeoperatsioonid; tuumarelvad; pommitamine; Hiroshima; Nagasaki; kapitulatsioon; ajalugu; teadusajalugu; sõjaajalugu; välispoliitika; Jaapan; Ameerika Ühendriigid; 1945; 20. saj

Gordon, Michael R. Cobra II : Iraagi sõda ja okupatsioon / Bernard Trainor ; inglise keelest tõlkinud Jüri Adams ja Ivika Arumäe ; [toimetaja Tiit Noorkõiv ; kujundus: Angelika Schneider]. - Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2008. - XXXIV, 726 lk. : ill., portr., kaart. - (Mõte ja mõõk.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985703090 (köites)
Märksõnad: Iraagi sõda, 2003-; okupatsioonid; invasioon (sõj.); põhjuslik analüüs; sõjategevus; sõjaline planeerimine; Ameerika Ühendriigid

Knopp, Guido, 1948-. Wehrmacht : kokkuvõte / Alexander Berkel ... [jt.] ; saksa keelest tõlkinud Toomas Huik ; toimetanud Mario Sporn, [Piret Klaus ; kujundanud Heino Prunsvelt]. - [Tallinn] : Tänapäev, c2009 . - 239, [1] lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985627426 (köites)
Märksõnad: sõjavägi; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjategevus; sõjakuriteod; sõjaväelased; opositsioon; vandenõud; sõjaajalugu; poliitiline ajalugu; Saksamaa; 20. saj. 1. pool

Kröönström, Mati, 1965-. Eesti sõjaväe juhtivkoosseis Vabadussõjas 1918-1920. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. - 311, [1] lk. : ill. - (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis, 16.). – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9789949190362
Märksõnad: Vabadussõda, 1918-1920; sõjaajalugu; sõjavägi; sõjaline juhtimine; väejuhatused; väejuhid; kindralid; ohvitserid; Eesti; dissertatsioonid

Silgailis, Arturs. Läti Leegion / [tõlkinud Peeter Villmann ; toimetajad Lauri Suurmaa, Olavi Punga ; eessõna: Uldis Neiburgs ; kaanekujundus: Gunta Plotka]. - Tallinn : Grenader, 2009. - 320 lk. : ill., kaart., portr. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949448203 (köites)
Märksõnad: Läti Leegion; lätlased; vabatahtlikud; väeüksused; sõjaajalugu; sõjategevus; lahingud; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjavägi; Saksamaa; Läti; 1943-1945

Borders and security governance : managing borders in a globalised world / Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) ; Marina Caparini, Otwin Marenin (eds.). - Wien ; Münster : Lit, c2006. - 315 lk.  - Sisaldab bibliogr.
ISBN 382589438x
Märksõnad: Euroopa Liit; riigipiirid; riigikaitse; piirivalve; piirikontroll; politsei; rahvuslik julgeolek; rahvusvaheline julgeolek; võrdlevuuringud; Euroopa; Põhja-Ameerika; konverentsikogumikud

Defence institution building : a sourcebook in support of the Partnership Action Plan (PAP-DIB) / Willem F. van Eekelen, Philipp H. Fluri (eds.). - Vienna : National Defence Academy ; Geneva : DCAF, 2006. - 526 lk. - (Study group information.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 3902456558
Märksõnad: riigikaitse; rahvuslik julgeolek; institutsioonid; tsiviil-militaarsuhted; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline koostöö; koostööprojektid; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; reformid; Kaukaasia; Kesk-Aasia; Euroopa; artiklikogumikud

Hanley, Brian, 1961-. Planning for conflict in the twenty-first century / foreword by Jason Armagost. - Westport, Conn. ; London : Praeger Security International, 2008. - XVI, 217 lk. - (PSI reports.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780313345555
Märksõnad: sõjaline väljaõpe; sõjaväeakadeemiad; sõjaline planeerimine; strateegia (sõj.); sõjaajalugu; Ameerika Ühendriigid

Neretnieks, Karlis. Security sector reform : a Nordic-Baltic agenda / Riina Kaljurand ; [godkänd av Kadri Liik and Jan Erik Rendahl]. - Stockholm : Division of Defence Analysis, Swedish Defence Research Agency (FOI), 2007. - 77 lk. - (FOI-R, 2346.). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: julgeolek; rahvuslik julgeolek; julgeolekupoliitika; kaitsepoliitika; reformid; rahvusvaheline koostöö; sõjaline koostöö; Põhjamaad; Baltimaad; Läänemeremaad; aruanded

Private actors and security governance / Alan Bryden, Marina Caparini (eds.) ; [Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)]. - Münster ; Wien : Lit, 2006. - XV, 314 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 3825898407
Märksõnad: sõjatööstus; rahvuslik julgeolek; isiklik julgeolek; julgeolek; turvateenused; erastamine; eraettevõtted; outsourcing; palgasõdurid; õiguslikud aspektid; reguleerimine

Security sector governance in the Western Balkans : self-assessment studies on defence, intelligence, police and border management reform / Anja H. Ebnöther ... [et al.] (eds.). - Vienna ; Geneva : National Defence Academy [etc.], 2007. - 442, [11] lk. : ill. - (Study group information.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 3902456876
Märksõnad: rahvuslik julgeolek; riigikaitse; sõjavägi; luureteenistused; politsei; piirivalve; koostöö; reformid; Balkani maad; konverentsikogumikud

10th International Military Mental Health Conference : Tartu, 24-27 Sept. 2007 : papers / Estonian National Defence College ; [edited by Aasa Must]. - Tartu : Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2008. - 85, [1] lk., [3] l. ill. : ill. ( ENDC proceedings, 1736-0242 ; 10). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985951354
Märksõnad: vaimne tervis; sõjavägi; sõjad; sõjameditsiin; tervishoid; konverentsikogumikud

Yarger, Harry R. Strategy and the national security professional : strategic thinking and strategy formulation in the 21st century. - Westport, Conn. ; London : Praeger Security International, 2008. - VIII, 180 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780313348495
Märksõnad: rahvuslik julgeolek; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; strateegiad; strateegiline planeerimine; Ameerika Ühendriigid; 21. saj

Военный энциклопедический словарь / Министерство обороны Российской Федерации, Институт военной истории ; редакционная коллегия: А. П. Горкин и др. - Москва : Большая российская энциклопедия : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 1663 lk. - (Энциклопедические словари.).
ISBN 5852702196
Märksõnad: sõjandus; leksikonid

Ядерное распространение : новые технологии, вооружения и договоры / Московский Центр Карнеги ; под редакцией Алексея Арбатова и Владимира Дворкина. - Москва : РОССПЭН : Московский Центр Карнеги, 2009. - 269, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9785824310948
Märksõnad: tuumaenergeetika; tuumatehnika; uus tehnoloogia; tuumaohutus; rahvusvaheline koostöö; tuumarelvad; relvastuse piiramine; tuumarelva leviku tõkestamise lepingud; rahvusvaheline julgeolek; artiklikogumikud


 digitaalarhiiv digar