Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2010-9

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |


 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Järviste, Liina. Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus : hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastal. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, c2010. - 27 lk. koos kaantega : ill. ; - (Sotsiaalministeeriumi toimetised. 2010, nr. 3.). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus; ebavõrdsus; mehed; naised; soorollid; hoiakud; töökeskkond; tulud; perekond; majapidamised; kasvatus; prostitutsioon; seire; soouuringud; küsitlusuuringud; Eesti; 2000-ndad; aruanded; kokkuvõtted

Vainu, Vaike. Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009 / Liina Järviste, Helen Biin. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, c2010. - 188 lk. : ill. - (Sotsiaalministeeriumi toimetised. 2010, nr. 1.). – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus; ebavõrdsus; mehed; naised; soorollid; hoiakud; haridus; tööhõive; toimetulek; perekond; sotsiaalne turvalisus; seire; soouuringud; küsitlusuuringud; Eesti; aruanded

Baltic suicide paradox / Tallinn University ; edited by Airi Värnik, Merike Sisask and Peeter Värnik. - Tallinn : TLU Press, 2010. - 62 lk. : ill. ; 1 CD-ROM. - (Acta Universitatis Tallinnensis. Vita Salubris). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985587027
Märksõnad: suitsiidid; suitsidaalne käitumine; sotsioloogilised aspektid; psühholoogilised aspektid; Baltimaad; artiklikogumikud; CD-ROMid

Россия в Европе : по материалам международного проекта "Европейское социальное исследование" / Институт философии РАН, Институт социологии РАН, Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ) ; под общей редакцией А. В. Андреенковой и Л. А. Беляевой. - Москва : Academia, 2009. - 383 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785874443443
Märksõnad: rahvastiku struktuur; sotsiaalne võrdsus; ebavõrdsus; rahulolu; perekond; abielu; töö (maj.); poliitilised hoiakud; poliitiline kultuur; rahvuslik identiteet; sallivus; väärtusorientatsioon; religioossus; naised; täisealised; sotsiaalne käitumine; normid; võrdlev analüüs; sotsiaaluuringud; küsitlusuuringud; rahvusvahelised projektid; Venemaa; Euroopa

Щаранский, Натан. ID : identity и ее решающая роль в защите демократии / при участии Ширы Волоски-Вайс. - Москва : Мосты культуры ; Иерусалим : Гешарим, 2010. - 264, [5] lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785932733071
Märksõnad: identiteet; grupiidentiteet; vabadus; demokraatia; poliitiline sotsioloogia

MAJANDUS

MAJANDUSTEADUS

Akerlof, George A., 1940-. Identity economics : how our identities shape our work, wages, and well-being / George A. Akerlof and Rachel E. Kranton. - Princeton : Princeton University Press, c2010. - VI, 185 lk. : ill.- Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780691146485
Märksõnad: identiteet; psühholoogilised aspektid; sotsioloogilised aspektid; sotsiaalsed normid; otsustamine; valikud; tööpsühholoogia; majanduspsühholoogia; majandusteadus

Creative capitalism : a conversation with Bill Gates, Warren Buffett, and other economic leaders / edited by Michael Kinsley with Conor Clarke...[et al.]. - London [etc.] : Pocket Books, 2010. - XV, 315 lk.
ISBN 9781847394200
Märksõnad: kapitalism; majandussüsteemid

David Laidler's contributions to economics / edited by Robert Leeson. - Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XII, 376 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230018983 (hardback)
Märksõnad: Laidler, David E. W., 1938-; makroökonoomika; rahapoliitika; monetarism; majandusteooriad; rahandusteooriad

Krugman, Paul R., 1953-. Economics / Paul Krugman, Robin Wells. - 2nd ed. - New York : Worth Publishers, 2009. - XLV, 940, [89] lk. : ill. - Sisaldab reg.
ISBN 9780716771586
Märksõnad: majandusteadus; kõrgkooliõpikud

Research in economics and business: Central and Eastern Europe / Tallinn University of Technology, School of Economics and Business Administration ; editor-in-chief Urve Venesaar. - Tallinn : Tallinn University of Technology, 2009- . - 2 korda aastas. - Sisaldab bibliogr.
ISSN 1736-9126
Märksõnad: majandus; majandusteadus; majandusuuringud; Ida-Euroopa; Kesk-Euroopa; jätkväljaanded

Райзберг, Борис Абрамович. Современный социоэкономический словарь. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 628, [1] lk. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М".). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785160036700
Märksõnad: majandus; majandusteadus; sotsioloogia; vene keel; seletussõnaraamatud; oskussõnastikud

Экономические и социальные проблемы России : проблемно-тематический сборник / Российская Академия Наук, Институт научной информации по общественным наукам, Центр социальных научно-информационных исследований, Отдел экономики. - Москва : РАН ИНИОН, [19--?]- .
ISSN 1998-1791
Märksõnad: majanduslik areng; sotsiaalprobleemid; rahandus; pangandus; korruptsioon; tööturg; Venemaa; jätkväljaanded

MAAILMAMAJANDUS

Edling, Jan. Agenda för Sverige. - Stockholm : Ekerlids Förlag, 2010. - 212 lk. : ill.
ISBN 9789170921070
Märksõnad: majanduspoliitika; heaoluökonoomika; struktuurimuutused; majandustingimused; Rootsi

Illegal markets and the economics of organized crime / edited by Martin Bouchard and Chris Wilkins. - London ; New York : Routledge, c2010. - XI, 158 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415565516 (hbk.)
Märksõnad: organiseeritud kuritegevus; majanduslikud aspektid; must turg; varimajandus; artiklikogumikud

Regional development in Central and Eastern Europe : development processes and policy challenges / edited by Grzegorz Gorzelak...[et al.]. - London ; New York : Routledge, c2010. - XX, 338 lk. : ill. - (Routledge contemporary Russia and Eastern Europe series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415571364 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: regionaalplaneerimine; regionaalne areng; regionaalpoliitika; majandustingimused; majanduspoliitika; Ida-Euroopa; Kesk-Euroopa; Euroopa Liidu maad

Van Bergeijk, Peter A. G. Economic diplomacy and the geography of international trade. - Northampton, MA : Edward Elgar, 2009. - XIII, 223 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781848444638 (hardcover)
Märksõnad: rahvusvahelised majandussuhted; diplomaatia; rahvusvaheline kaubandus; majandusgeograafia; majanduspoliitika; majandussanktsioonid

World income distribution / Euromonitor International. - London : Euromonitor International, 2004- . - 1 kord aastas. - (Marketing handbook.).
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad; majandusnäitajad; majapidamised; tulud; tulujaotus; statistilised andmed; aastaraamatud

MAJANDUSPOLIITIKA

Corruption, development and institutional design / edited by Janos Kornai... [et al.]. - Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XXIV, 265 lk. : ill. - (IEA Conference volume ; no. 145.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230546998
Märksõnad: majandusteadus; korruptsioon; majanduspoliitika; majanduslik areng; institutsioonid; konverentsikogumikud

Fransman, Martin. The new ICT ecosystem : implications for policy and regulation. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - XXIV, 251 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521171205 (pbk.)
Märksõnad: infotehnoloogia; kommunikatsioonitehnoloogia; infrastruktuur; majandussektorid; innovaatika; arengusuunad; majanduspoliitika

Совершенствование системы государственного и муниципального управления в России : экономический аспект : сборник научных трудов / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам ; [редактор-составитель выпуска: М. А. Положихина]. - Москва : [ИНИОН РАН], 2009. - 156 lk. : ill. - (Экономические и социальные проблемы России ; 2009-2.). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: majandusjuhtimine; majanduspoliitika; kohalikud omavalitsused; kommunaalmajandus; majanduslikud aspektid; Venemaa; Suurbritannia; Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; artiklikogumikud

TÖÖ

Korrektsed töösuhted ... : personalitöötaja käsiraamat / Ten-Team OÜ ; [koostajad: Raili Karjane, Meelis Masso ... jt.]. - Tallinn : Ten-Team, 2006- . - 1 kord aastas.
Märksõnad: töösuhted; personali palkamine; tööõigus; töölepingud; töökorraldus; tööaeg; puhkus (töökorraldus); palk; Eesti; näidised; dokumendid; plangid; käsiraamatud; CD-ROMid; aastaraamatud

Creative labour : working in the creative industries / edited by Alan McKinlay & Chris Smith. - Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, c2009. - XI, 270 lk. - (Critical perspectives on work and employment.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230222007 (pbk.)
Märksõnad: meelelahutustööstus; töötajad; pakkumine ja nõudlus; tootlus; majanduslikud aspektid; loomemajandus; meedia

Kallaste, Epp, 1976-. Employee workplace representation: an analysis of selected determinants. - Tartu : Tartu University Press, 2010. - 172, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 30.). – Sisaldab autori publikatsioone, bibliogr. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949193882
TÄISTEKST.
Märksõnad: ettevõtted; töösuhted; ametiühingud; töötajate esindused; osalusdemokraatia; sotsiaalne kaasatus; üksikjuhtumite analüüs; Eesti; Baltimaad; dissertatsioonid

RAHANDUS

Contemporary capitalism and its crises : social structure of accumulation theory for the 21st century / edited by Terrence McDonough...[et al.]. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - XIII, 360 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0521735807 (pbk.)
Märksõnad: kapitalism; akumulatsioon (maj.); hoiused; investeeringud; sotsiaalne struktuur; finantskriisid; majandustingimused; 21. saj

Overcoming developing country debt crises / edited by Barry Herman... [et al.]. - Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2009. - XIX, 511 lk. : ill. - (The initiative for policy dialogue series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199578795 (pbk.)
Märksõnad: arengumaad; välisvõlad; laenupoliitika; finantskriisid; rahvusvaheline rahandus; majandustingimused; arenguökonoomika

The political economy of monetary circuits : tradition and change in post-Keynesian economics / edited by Jean-Francois Ponsot and Sergio Rossi. - Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XXXIII, 223 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230203372 (hardback)
Märksõnad: rahapoliitika; neoklassikaline majandusteadus; keinsianism; artiklikogumikud

EESTI MAJANDUS

Korteriühistu käsiraamat / Eesti Korteriühistute Liit. - 2. tr. - Tallinn : Ortwil, 2010. - 148 lk.
ISBN 9789985897225
Märksõnad: korteriühistud; kinnisvarahaldus; elamuõigus; Eesti; käsiraamatud; õigus; õigusaktid

Levald, Heino, 1930-. Haridus, kutsed ja tööturg Eestis : tunnustatud oskuste ja inimvara väärtuse probleemid Eestis ning nende lahendamise võimalused : ettekanne Eesti Rooma Klubile; [toimetaja Peeter Eelsaare ; kujundus: Henri Eelsaare]. - Tallinn : H. Levald, 2010. - 144 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949211470
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; rahvusvahelised lepingud; haridus; elukutsed; kutseoskused; kutseharidus; tehnikaharidus; tööturg; hariduspoliitika; Eesti; ettekanded; artiklid (meedia)

Trumm, Uno. Kunda tsement - 140 : tsemendi tootmise ajalugu Kundas 1870-2010 / [Uno Trumm, Tiiu Raju, Paavo Kangur ; koostajad Aadu Kana ja Toomas Kään ; toimetaja Mari Klein ; kujundus: Tarmo Rajamets ; fotod: Endel Grensmann ... jt.]. - [Tallinn] : In Nomine, 2010. - 263 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949211180 (köites)
Märksõnad: Kunda Nordic Tsement, tehas; tsemenditööstus; tööstusajalugu; Kunda; Lääne-Virumaa; Eesti; juubeliväljaanded

TÖÖSTUSE ÖKONOOMIKA

Handbook of input-output economics in industrial ecology / edited by Sangwon Suh. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2010. - XXXV, 882 lk. : ill. - (Eco-efficiency in industry and science ; vol. 23.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781402061547 (soft cover)
Märksõnad: tööstusökoloogia; tööstusökonoomika; materjalivood; sisendi-väljundi analüüs; elutsükli hindamine; keskkonnamajandus; ressursikorraldus; säästev areng; jäätmekäitlus; keskkonnapoliitika; käsiraamatud

ENERGIAMAJANDUS

Nuclear or not? : does nuclear power have a place in a sustainable energy future? / edited by David Elliott. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XXIV, 259 lk. : ill. - (Energy, climate and the environment series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230241732
Märksõnad: tuumaenergeetika; tuumaelektrijaamad; energeetika; energiavarud; keskkonnasäästlik tehnoloogia; energiamajandus; säästev areng; energiapoliitika; Suurbritannia; artiklikogumikud

JUHTIMINE

Argyris, Chris, 1923-. Organizational traps : leadership, culture, organizational design. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - IX, 214 lk.- Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199586165 (hbk.)
Märksõnad: organisatsioonikultuur; organisatsioonikäitumine; eestvedamine

Гранатуров, Владимир Михайлович. Экономический риск : сущность, методы измерения, пути снижения : учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дело и Сервис, 2010. - 207, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785801804477
Märksõnad: risk; riskihaldus; riskianalüüs; kõrgkooliõpikud

ASJAAJAMINE

Talbot, Fiona. Kuidas olla ingliskeelsete ametitekstide kirjutamisel edukas? : hindamatu abivahend kvaliteetsete tänapäevaste kirjade, e-kirjade ja muude ametialaste tekstide koostamisel; [tõlkija Helen Haav ; toimetaja Triina Laansalu ; kujundaja Maire Pukk]. - [Tallinn] : ME Kirjastus, 2010. - 136, [1] lk. - (Täiuslik inglise ärikeel.). - Osa teksti inglise keeles.
ISBN 9789949212545 :
Märksõnad: ametikirjavahetus; kirjalik kommunikatsioon; e-post; ärikeel; inglise keel

RAAMATUPIDAMINE

Reinumägi, Riina. MS Excel raamatupidaja ja finantsjuhi teenistuses. - [2. tr.]. - Tallinn : Ten-team, 2010. - 312 lk. : ill.+ 1 CD-ROM. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949468089
Märksõnad: raamatupidamine; finantsjuhtimine; tabeliprogrammid; Excel (tarkvara); andmetöötlus; majandustarkvara; käsiraamatud; CD-ROMid

ETTEVÕTLUS

O'Mahoney, Joe. Management consultancy. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, c2010. - XXIII, 410 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199577187 (pbk.)
Märksõnad: nõustamine; konsultandid; konsultatsioonid; ettevõtlus; juhtimine

Schroeder, Roger G. Operations management : contemporary concepts and cases / Roger G. Schroeder, Susan Meyer Goldstein, M. Johnny Rungtusanatham. - 4th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2008. - XV, 528 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780071263863
Märksõnad: tootmisjuhtimine; operatsioonianalüüs; tootmise planeerimine; kõrgkooliõpikud

Дурович, Александр Петрович. Маркетинг туризма : учебное пособие. - Минск : Современная школа, [2010]. - 318, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789855138069
Märksõnad: turismiturundus; kutsekooliõpikud

Как открыть свое дело : практическое информационное издание для начинающих предпринимателей. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : Радар, 2010. - 395, [2] lk. : ill.
ISBN 9785902299165
Märksõnad: ettevõtlus; väikeettevõtted; äriideed; äriplaanid; Venemaa

Мактир, Джон. Продажи = Fast track to success sales : перевод с английского. - Москва : Дело и сервис, 2010. - 223 lk.- (Секреты успеха.).
ISBN 9785801804941
Märksõnad: müümine; müügijuhtimine; kõrgkooliõpikud

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Usaldus. Eesti ja maailm / [koostajad: Marko Kass (toimkonna juht) ... jt. ; toimetajad: Marko Kass ... jt. ; esikaane pilt: Elina Sildre, kujundaja Kadi Pajupuu ; fotod: Anton Klink ... jt.]. - Tallinn : SE & JS ; Tartu : [Sihtasutus] Metsaülikool, 2010. - 277, [3] lk. : ill., portr.- (Metsaülikool Eestis ; 2008-2009.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949902743
Märksõnad: ühiskond; jätkusuutlikkus; usaldus; eestlased; eestlus; vähemusrahvused; rahvussuhted; peresuhted; inimsuhted; rahvusvahelised suhted; rahvastik; meedia; eetika; bioeetika; tulevikuootused; tuleviku-uuringud; Eesti; 2000-ndad; 21. saj. algus; loengud; diskussioonid; artiklid (meedia); konverentsikogumikud

Bell, Stephen, 1954-. Rethinking governance : the centrality of the state in modern society /  Andrew Hindmoor. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009. - XV, 234 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0521712831 (pbk.)
Märksõnad: riik; valitsemine; poliitilised süsteemid; korporatism; turg (süsteem); sotsiaalne kapital; osalusdemokraatia

Childs, Sarah, 1969-. Women and British party politics : descriptive, substantive and symbolic representation. - London : New York : Routledge, 2008. - XXVII, 203 lk. : ill.- (Routledge advances in European politics ; 51.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415366823 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: naised; poliitikud; esindatus; parteid; parlamendid; osalusdemokraatia; üksikjuhtumite analüüs; Suurbritannia; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus

Chinese politics : state, society and the market / edited by Peter Hays Gries and Stanley Rosen. - London ; New York : Routledge, 2010. - XIV, 279 lk. : ill. - (Asia's transformations.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415564038 (pbk.)
Märksõnad: Hiina Kommunistlik Partei; kommunistlikud parteid; poliitika; legitiimsus; majandustingimused; etnilised vähemused; rahvuslus; ühiskond; Hiina; 2000-ndad; artiklikogumikud

Contemporary environmentalism in the Baltic States : from phosphate springs to "Nordstream" / edited by David J. Galbreath. - London ; New York : Routledge, c2010. - VIII, 184 lk. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415572262
Märksõnad: keskkonnapoliitika; roheline liikumine; Baltimaad; artiklikogumikud

Kedar, Orit. Voting for policy, not parties : how voters compensate for power sharing. - New York : Cambridge University Press, 2009. - XIV, 220 lk. : ill.- (Cambridge studies in comparative politics.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521764575 (hardback)
Märksõnad: valimised; hääletamine; valijakäitumine; parteid; poliitika; võrdlev poliitika

King, Charles, 1967-. Extreme politics : nationalism, violence, and the end of Eastern Europe. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2010. - VIII, 243 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780195370386 (pbk.)
Märksõnad: rahvuslus; rahvussuhted; etnilised konfliktid; poliitiline vägivald; ränne (demogr.); Ida-Euroopa; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus; esseed

Meguid, Bonnie M., 1973-. Party competition between unequals : strategies and electoral fortunes in Western Europe. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - XIII, 315 lk. : ill. - (Cambridge studies in comparative politics.).
ISBN 9780521169080 (pbk.)
Märksõnad: Rahvusrinne (Prantsusmaa partei); Ühendus Vabariigi Kaitseks (Prantsusmaa partei); Sotsialistlik Partei (Prantsusmaa); Leiboristlik Partei (Suurbritannia); Konservatiivne Partei (Suurbritannia); Roheline Partei (Suurbritannia); Šoti Rahvuspartei; parteid; valimised; strateegiad; valimissüsteemid; üksikjuhtumite analüüs; Lääne-Euroopa

Perspectives on American government : readings in political development and institutional change / edited by Cal Jillson and David Brian Robertson. - New York ; London : Routledge, 2010. - XVI, 531 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780415999212 (pbk : alk. paper)
Märksõnad: poliitilised süsteemid; föderalism; parlamendid; presidendid; täidesaatev võim; bürokraatia; põhiseadused; poliitiline sotsialiseerumine; avalik arvamus; meedia; huvigrupid; parteid; valimised; kohtud; põhiõigused; poliitika; Ameerika Ühendriigid; lugemikud; õppematerjalid

Political representation / edited by Ian Shapiro ... [et al.]. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009. - XI, 368 lk. : ill.- Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521128650 (pbk.)
Märksõnad: Hobbes, Thomas, 1588-1679; esindusdemokraatia; politoloogia

Roberts, Andrew Lawrence, 1970-. The quality of democracy in Eastern Europe : public preferences and policy reforms. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - XI, 239 lk. : ill.- Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521110334 (hardback)
Märksõnad: demokraatia; osalusdemokraatia; poliitiline vastutus; valimised; mandaat; majandusreformid; pensionipoliitika; pensionireformid; eluasemepoliitika; üksikjuhtumite analüüs; Ida-Euroopa; Poola; Ungari; Tšehhi; 1990-ndad

Schöpflin, George, 1939-. The dilemmas of identity. - Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2010. - 383 lk.- (Acta Universitatis Tallinnensis. Quaesitum Compertumque). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985587010
Märksõnad: riik; kultuur; rahvuslus; identiteet; rahvuslik identiteet; juudid; ungarlased; kollektivism; poliitika; globaliseerumine

Witnessing change in contemporary Russia / Tomi Huttunen and Mikko Ylikangas (ed.). - [Helsinki] : Aleksanteri Institute, 2010. - 355 lk. : ill., kaart.- (Kikimora publications. 38.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789521051531
Märksõnad: muutused; poliitilised süsteemid; korporatism; valitsemine; rahvusvahelised suhted; majandusintegratsioon; majandus; meedia; tervishoid; õhu saastamine; industrialiseerimine; sotsiaalsed mõjud; keskkonnamõjud; Venemaa; Põhja-Venemaa; artiklikogumikud

Макаренко, Б. И. Партийная система России в 2008-2009 гг. : аналитический доклад / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам. - Москва : [ИНИОН РАН], 2009. - 79, [1] lk. : ill.
ISBN 9785248005055
Märksõnad: parteisüsteemid; parteid; Venemaa; 2000-ndad; ettekanded

Сергеев, Сергей. Пришествие нации? : книга статей. - Москва : Издательская группа "Скименъ", 2010. - 303 lk.
ISBN 9785903066056
Märksõnad: rahvus; rahvusküsimus; rahvuslus; ajalugu; Venemaa; artiklikogumikud

Фурман, Дмитрий Ефимович, 1943-. Движение по спирали : политическая система России в ряду других систем. - Москва : Весь мир, 2010. - 165 lk.- (Тема.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785777704801
Märksõnad: poliitilised süsteemid; poliitilised kriisid; politoloogia; Venemaa; SRÜ maad; NSV Liit; 20. saj. lõpp; 2000-ndad

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Asmus, Ronald D. Väike sõda, mis raputas maailma : Gruusia, Venemaa ja Lääne tulevik / [tõlkinud Jana Linnart ; toimetanud Aivar Valdre ; kujundanud Ivari Lipp ; kaanefoto: Anu Hammer]. - Tallinn : Eesti Ajalehed, 2010. - 287 lk. : kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949444823 (köites)
Märksõnad: Saakašvili, Mihheil, 1967-; Putin, Vladimir, 1952-; rahvusvahelised suhted; interventsioonid; sõjalised konfliktid; sõjad; rahvusvaheline poliitika; diplomaatilised suhted; diplomaatia; Venemaa; Gruusia; Lõuna-Osseetia; Abhaasia; 21 saj. algus

Alexander, Christopher. Tunisia : stability and reform in the modern Maghreb. - London ; New York : Routledge, c2010. - XII, 142 lk., [1] l. kaart. - (The contemporary Middle East ; 9.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415483308 (pbk.)
Märksõnad: riikluse ehitamine; poliitika; stabiilsus; autoritarism; majanduslik areng; majandusreformid; rahvusvahelised suhted; poliitiline ajalugu; Tuneesia; 19. saj. 2. pool; 20. saj; 2000-ndad

Brown, Chris, 1945-. Practical judgement in international political theory : selected essays. - London ; New York : Routledge, 2010. - X, 313 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415564618 (pbk)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; kosmopolitism; poliitilised teooriad; politoloogia; artiklikogumikud

The end of the Cold War and the regional integration in Europe and Asia / ed. by Robert Frank, Kumiko Haba & Hiroshi Momose. - [Tokyo] : Aoyama Gakuin University, 2010. - 451 lk. - Sisaldab bibliogr. - Osa teksti vene keeles.
Märksõnad: külm sõda; poliitilised muutused; iseseisvus (pol.); integratsioon; poliitiline integratsioon; eurointegratsioon; rahvusvahelised suhted; poliitiline ajalugu; Euroopa; Aasia; 20. saj. 2. pool; konverentsikogumikud

Global politics : a new introduction / edited by Jenny Edkins and Maja Zehfuss. - London ; New York : Routledge, 2009. - XXXIX, 524 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415431316 (pbk)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; geopoliitika; julgeolek; kõrgkooliõpikud

Great powers and strategic stability in the 21st century: competing visions of world order / edited by Graeme P. Herd. - London ; New York : Routledge, c2010. - XX, 234 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415560542 (hardcover)
Märksõnad: rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline poliitika; stabiilsus; terrorism; massihävitusrelvad; kliimamuutused; energia; keskkond; Ameerika Ühendriigid; Venemaa; Hiina; India; Euroopa Liidu maad; 21. saj. algus

Haas, M. de 1961-. Russia's foreign security policy in the 21st century : Putin, Medvedev, and beyond. - Milton Park, Abingdon, Oxon, [England] ; New York : Routledge, c2010. - XVIII, 211 lk. : kaart.  - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415477307 (hardcover)
Märksõnad: Putin, Vladimir, 1952-; Medvedev, Dmitri, 1965-; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; julgeolekupoliitika; kaitsepoliitika; sõjalised konfliktid; sõjad; Venemaa; Gruusia; 2000-ndad

International relations theories : discipline and diversity / edited by Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - XXIII, 365 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199548866 (pbk.)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; poliitilised teooriad; realism; liberalism; neoliberalism; marksism; kriitiline teooria; konstruktivism (filos.); feminism; poststrukturalism; roheline liikumine; globaliseerumine; kõrgkooliõpikud

Jackson, Robert H. Introduction to international relations : theories and approaches / Robert Jackson, Georg Sørensen. - 4th ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - XXI, 337 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199548842
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; välispoliitika; realism; liberalism; konstruktivism (filos.); poliitiline ökonoomia; maailmamajandus; poliitilised teooriad; kõrgkooliõpikud

VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA

Mintz, Alex, 1953-. Understanding foreign policy decision making / Karl DeRouen. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c2009. - XIII, 208 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521700092 (pbk.)
Märksõnad: välispoliitika; rahvusvahelised suhted; otsustamine; otsused; psühholoogilised aspektid; poliitiline psühholoogia

Neoclassical realism, the state, and foreign policy / edited by Steven E. Lobell...[et al.]. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009. - XI, 310 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521731928 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: riik; poliitiline võim; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; poliitiline ajalugu; poliitilised teooriad; politoloogia; realism; Suurbritannia; Hiina; NSV Liit; Taiwan; Ameerika Ühendriigid; 20. saj; konverentsikogumikud

The Oxford handbook of national security intelligence / edited by Loch K. Johnson. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - XV, 886 lk. : ill. - (Oxford handbooks.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780195375886 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: luure; luureteenistused; rahvuslik julgeolek; rahvusvaheline julgeolek; käsiraamatud; artiklikogumikud

Клименко, Анатолий Филиппович. Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества : проблема обороны и безопасности /  Российская академия наук, Учреждение Российской академии наук Институт Дальнего Востока РАН. - Москва : ИДВ РАН, 2009. - 347 lk., 1 l. portr. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785838101648
Märksõnad: Shanghai Koostööorganisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; regionaalsed organisatsioonid; regionaalne koostöö; rahvusvaheline julgeolek; rahvuslikud huvid; geopoliitika; rahvusvahelised suhted; Kesk-Aasia; Hiina; Venemaa

HALDUSPOLIITIKA. AVALIK HALDUS

Kubu, Juhan. Miilitsas ja politseis: 40 aastat mundris / [toimetanud Olaf Multer ; kujundanud Endla Tuutma]. - [Tallinn] : Faatum, 2010. - 203, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985856789 (köites)
Märksõnad: Kubu, Juhan; miilits; politsei; politseinikud; Eesti; NSV Liit; 20. saj. 2. pool; 21. saj. algus; autobiograafiad; mälestused

Levald, Heino, 1930-. Haridus, kutsed ja tööturg Eestis : tunnustatud oskuste ja inimvara väärtuse probleemid Eestis ning nende lahendamise võimalused : ettekanne Eesti Rooma Klubile / [toimetaja Peeter Eelsaare ; kujundus: Henri Eelsaare]. - Tallinn : H. Levald, 2010. - 144 lk. : ill.- Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949211470
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; rahvusvahelised lepingud; haridus; elukutsed; kutseoskused; kutseharidus; tehnikaharidus; tööturg; hariduspoliitika; Eesti; ettekanded; artiklid (meedia)

Täiskasvanuhariduse arengukava ... / Haridus- ja Teadusministeerium. - [Tartu] : Haridus- ja Teadusministeerium, [2009]- . - Ebaregulaarne.
ISSN 1736-8839
Märksõnad: täiskasvanukoolitus; hariduseesmärgid; arengusuunad; Eesti; arengukavad; jätkväljaanded

Curry, William Sims. Government contracting : promises and perils. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2010. - XXIV, 288 lk. ; 1 CD-ROM. - (Public administration and public policy / American Society for Public Administration). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781420085655 (hardcover : alk. paper)
Märksõnad: avalik sektor; riigihanked; lepingud; lepinguõigus; korruptsioon; eetika; Ameerika Ühendriigid

Häusermann, Silja. The politics of welfare state reform in continental Europe : modernization in hard times. - Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 2010. - XVII, 276 lk. : ill. - (Cambridge studies in comparative politics.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521183680 (pbk.)
Märksõnad: pensionid; pensionipoliitika; pensionireformid; heaoluriik; sotsiaalpoliitika; Prantsusmaa; Saksamaa; Šveits

Negotiating with terrorists / edited by Guy Olivier Faure and I. William Zartman. - London ; New York : Routledge, 2010. - XVII, 230 lk. : ill. ; - (Cass series on political violence.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415566292 (hardcover)
Märksõnad: terrorism; terroristid; inimröövid; pantvangid; läbirääkimised; kriisijuhtimine; artiklikogumikud

The politics of water / editors: Kai Wegerich and Jeroen Warner. - 1st ed. - London ; New York Routledge, 2010. - XVIII, 393 lk. : ill., kaart. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781857433395
Märksõnad: veevarud; veemajandus; veevarustus; veekaitse; keskkonnapoliitika; rahvusvaheline koostöö; artiklikogumikud

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Modern war and the utility of force : challenges, methods and strategy / edited by Jan Angstrom and Isabelle Duyvesteyn. - Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2010. - XVIII, 286 lk. - (Cass military studies.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415575959 (hardcover)
Märksõnad: sõda; sõjapoliitika; rahuvalveoperatsioonid; rahvusvaheline poliitika; 21. saj; artiklikogumikud

Patterson, Malcolm Hugh, 1959-. Privatising peace : a corporate adjunct to United Nations peacekeeping and humanitarian operations. - Basingstoke, UK ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XIV, 260 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230224254 (hardback)
Märksõnad: rahukaitseväed; rahuvalveoperatsioonid; humanitaarinterventsioonid; turvateenused; erastamine; eraettevõtted; palgasõdurid

Serra, Narcis. The military transition : democratic reform of the armed forces / translated by Peter Bush. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - VI, 263 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521133449 (pbk.)
Märksõnad: tsiviil-militaarsuhted; sõjavägi; kaitsevägi; reformid; demokraatia; Hispaania; 20. saj. lõpp

Vasquez, John A., 1945-. The war puzzle revisited. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009. - XXI, 477 lk. : ill.- (Cambridge studies in international relations ; 110.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521708234 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: sõda; poliitilised motivatsioonid; rahvusvahelised suhted; võimupoliitika

POLIITILINE AJALUGU

Dalos, György, 1943-. Eesriie avaneb : Ida-Euroopa diktatuuride lõpp / saksa keelest tõlkinud Katrin Nikolajev ; [toimetanud Ann Kivikangur ; kujundanud Tiina Sildre]. - [Tallinn] : Olion, c2010. - 237, [1] lk. : ill.
ISBN 9789985666395 (köites)
Märksõnad: diktatuurid; vabadusliikumine; revolutsioonid; riigipöörded; võimuvahetus; poliitilised muutused; poliitiline ajalugu; lähiajalugu; Ida-Euroopa; Poola; Ungari; Tšehhi; Ida-Saksamaa; Bulgaaria; Rumeenia; 1980-ndad; kronoloogiad

Jaan Poska oma ja meie ajas : artikleid ja mälestusi / [peatoimetaja Küllo Arjakas, tegevtoimetaja Anne Velliste ; eessõna: Küllo Arjakas, Peeter Järvelaid, Trivimi Velliste ; kujundaja Rein Seppius]. - Tallinn : Konstantin Pätsi Muuseum, 2010. - 527 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949211715 (köites)
Märksõnad: Poska, Jaan, 1866-1920; riigitegelased; poliitikud; juristid; diplomaadid; linnapead; ajalugu; poliitiline ajalugu; perekonnad; suguvõsad; Eesti; 19. saj. 2. pool; 20. saj. 1. pool; artiklikogumikud; biograafiad; sugupuud; juubeliväljaanded

Järvinen, Jouni. Normalization and Charter 77 : violence, commitment and resistance in Czechoslovakia. - [Helsinki] : Aleksanteri-instituutti, 2009. - 336 lk. - (Kikimora publications. 21.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789521051524
Märksõnad: Harta 77 (kodanikualgatus); dissidentlus; põhiõigused; poliitiline vägivald; repressioonid; poliitiline ajalugu; Tšehhoslovakkia; 20. saj. 2. pool; dissertatsioonid

Laamann Kalbus, Evy, 1922-. Eesti vabadussõjaluse hävitamine : Artur Sirgu lugu / [toimetanud Valdek Kiiver ; kujundanud Arvo Rebane ; epiloog: Heino Noor]. - Tartu : E. Laamann Kalbus, 2010. - 120 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949212248 (köites)
Märksõnad: Sirk, Artur, 1900-1937; Eesti Vabadussõjalaste Liit; Vilms, Jüri, 1889-1918; poliitikud; sõjaväelased; vabadussõjalased; sisepoliitika; riigipöörded; poliitiline ajalugu; Eesti; 1930-ndad; 1918-1940

Ojalo, Hanno, 1961-. 1939 : kui me valinuks sõja / [eessõna: Jüri Kotšinev]. - Tallinn : Grenader, c2010. - 224 lk. : ill., kaart., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949448456 (köites)
Märksõnad: Nõukogude okupatsioon; Teine maailmasõda, 1939-1945; ajalugu; sõjaajalugu; välispoliitika; julgeolekupoliitika; poliitiline ajalugu; hüpoteesid; teooriad; rahvuslikud vabastussõjad; sõjatagajärjed; Eesti; NSV Liit; 1930-ndad; 1940-1945

Raamot, Mari, 1872-1966. Minu mälestused. I-II / [isikunimede register: Jaan Isotamm ; kaanejoonistus: Karmo Ruusmaa ; sarja kujundaja Marko Russiver]. - Tallinn : Eesti Päevaleht, 2010 (Leck, Saksamaa : CPI books). - 318, [1] lk. : portr. - (Eesti mälu ; 12.). - Sisaldab reg.
ISBN 9789949452491 (sari)
Märksõnad: Raamot, Mari, 1872-1966; õpetajad; ühiskonnategelased; ajalugu; naisliikumised; Eesti; 19. saj. 2. pool; 20. saj. 1. pool; mälestused; autobiograafiad

Warma, Aleksander, 1890-1970. Diplomaadi kroonika : ülestähendusi ja dokumente aastatest 1938-44 / [isikunimede register: Jaan Isotamm ; kaanejoonistus: Karmo Ruusmaa ; sarja kujundaja Marko Russiver]. - Tallinn : Eesti Päevaleht, 2010 (Leck, Saksamaa : CPI books). - 254, [1] lk. : portr. - (Eesti mälu ; 22.). - Sisaldab reg.
ISBN 9789949452491 (sari)
Märksõnad: Warma, Aleksander, 1890-1970; diplomaadid; saadikud (diplomaadid); Teine maailmasõda, 1939-1945; Talvesõda, 1939-1940; Jätkusõda, 1941-1944; ajalugu; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; vabadusliikumine; Eesti; Soome; NSV Liit; 1930-ndad; 1940-ndad; mälestused

Velichko, V. L. Caucasus : Russian affairs and intertribal problems / [translator: Hikmet Rzayev]. - Baku : Vatan, 2007. - 152 lk. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: kaukaasia; rahvad; hõimud; grusiinid; armeenlased; aserbaidžaanid; venelased; rahvussuhted; etniline ajalugu; asustusajalugu; rahvastikugeograafia; Kaukaasia; Taga-Kaukaasia

SÕJAAJALUGU

Arro, Hendrik, 1925-. Pommid öisest taevast : öölahingulendurid idarindel / [lätikeelseid materjale tõlkis Imbi Strenga ; eessõna: Teo Krüüner]. - [Tallinn] : Grenader, c2010. - 160 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949448463 (köites)
Märksõnad: õhuvägi; väeüksused; eestlased; lätlased; lennuväeoperatsioonid; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjaajalugu; NSV Liit; Saksamaa

Eesti sõjaajaloo teejuht / koostanud Kristjan Luts ; [toimetajad Mart Lätte, Siim Õismaa, Toomas Hiio, Kristjan Luts ; kujundaja Martin Mileiko ; kaardid: Regio]. - Tallinn : Eesti Päevaleht, 2010 (Saksamaa : CPI-Clausen & Bosse). - 624 lk. : ill., kaart. - (Eesti Sõjamuuseumi - kindral Laidoneri Muuseumi toimetised, 7.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949452132
Märksõnad: sõjamälestusmärgid; monumendid; ajaloo- ja kultuurimälestised; ehitusmälestised; rajatised; maakonnad; sõjaajalugu; Eesti; teatmikud

Ojalo, Hanno, 1961-. Raua tänava lahing : sidepataljoni vastuhakk 21. juunil 1940 / Reet Kõrver ; [toimetaja Tiit Noormets ; kaantekujundus: Eve Pärnaste ja Hanno Ojalo]. - Tallinn : Sentinel : Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts, 2010. - 111 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9789985986929 (köites)
Märksõnad: Eesti. Kaitsevägi. Üksik-sidepataljon; Nõukogude okupatsioon; riigipöörded; kaitsevägi; sideväed; rahvuslik vabadusvõitlus; lahingud; ajalugu; Tallinn; 1940-1945

Suvorov, Viktor, pseud., 1947-. Häving. Triloogia "Viimane vabariik" kolmas raamat / tõlkinud Kristjan Tikk ; [toimetanud Ann Kivikangur]. - [Tallinn] : Olion, c2010. - 382, [1] lk.
ISBN 9789985666401 (köites)
Märksõnad: Stalin, Jossif, pseud., 1878-1953; Žukov, Georgi, 1896-1974; NSV Liit. Punaarmee; Suur Isamaasõda, 1941-1945; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjavägi; inimkaotused; põhjuslik analüüs; poliitiline ajalugu; sõjaajalugu; NSV Liit; 1940-1941

Trei, Armand. Unustatud rügement : Balti pataljon (rügement) Eesti Vabadussõjas / [toimetaja Lauri Suurmaa]. - [Tallinn] : Grenader, c2010. - 319 lk. : ill., portr., kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949448470 (köites)
Märksõnad: Balti rügement; baltisakslased; väeüksused; Vabadussõda, 1918-1920; sõjategevus; lahingud; sõjaajalugu; Eesti; Baltimaad; Venemaa

The Ukrainian Insurgent Army : a history of Ukraine's unvanquished freedom fighters / [compiled by Volodymyr Viatrovych...[et al.] ; translated from the Ukrainian by Marta Daria Oliynyk and Ksenia Maruniak]. - Lviv : Center for Research on the Liberation Movement : Security Service of Ukraine, 2009. - 83 lk. : ill., fot.
Märksõnad: Ukraina Ülestõusnute Armee; rahvuslik vabadusvõitlus; vabadusvõitlejad; Teine maailmasõda, 1939-1945; sissisõda; repressioonid; iseseisvumine; ajalugu; Ukraina; 1940-ndad; 20. saj. 2. pool

Шишов, Алексей Васильевич. Схватка за Кавказ XVI-XXI века. - Москва : "Вече", 2007. - 476, [2] lk., 8 l. ill. - (Военные тайны России.).
ISBN 9785953322362
Märksõnad: Kaukaasia sõjad, 18.-19. saj; vallutamine; ekspansioon (pol.); rahvusvahelised suhted; sõjaajalugu; poliitiline ajalugu; Kaukaasia; Venemaa; NSV Liit


 digitaalarhiiv digar