Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2011-03

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |


DEMOGRAAFIA. SOTSIOLOOGIA

Töö, kodu ja vaba aeg : argielu Eestis aastatel 1985-2008 / koostanud Leeni Hansson ; [kaanekujundaja Karl-Kristjan Videvik]. – Tallinn : [Tallinna Ülikooli Kirjastus], 2009. - 261 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985586662
Märksõnad: argikultuur; eluolu; elulaad; perekond; tervis; töö (maj.); vaba aeg; väärtusorientatsioon; küsitlusuuringud; Eesti; 20. saj. lõpp; 2000-ndad; artiklikogumikud

Discrimination in an unequal world / edited by Miguel Angel Centeno, Katherine S. Newman. - Oxford ; New York : Oxford University Press, c2010. - XIII, 306 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199732173 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: diskrimineerimine; sooline diskrimineerimine; rassism; ebavõrdsus; võrdsed võimalused; sotsiaalsed klassid; sotsiaalne tõrjutus; sotsiaalne mobiilsus; tööhõive; tööpuudus; globaliseerumine; üksikjuhtumite analüüs; Lõuna-Aafrika Vabariik; Jaapan; Brasiilia; 20. saj. 2. pool; 2000-ndad; konverentsikogumikud

Human agents and social structures / edited by Peter J. Martin and Alex Dennis. - Manchester ; New York : Manchester University Press ; New York : distributed in the U.S. by Palgrave Macmillan, 2010. - VIII, 183 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780719081729 (pbk.)
Märksõnad: Marx, Karl, 1818-1883; Weber, Max, 1864-1920; Parsons, Talcott, 1902-1979; Bourdieu, Pierre, 1930-2002; Habermas, Jürgen, 1929-; Giddens, Anthony, 1938-; Foucault, Michel, 1926-1984; sotsiaalne struktuur; dualism; individualism; sotsioloogia; etnometodoloogia; fenomenoloogia; strukturalism; sümboliline interaktsionism

North, Douglass Cecil. Violence and social orders : a conceptual framework for interpreting recorded human history / John Joseph Wallis, Barry R. Weingast. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009. - XVII, 308 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521761734 (hardback)
Märksõnad: vägivald; sotsiaalne kontroll; institutsionalism; riik; manipuleerimine; poliitika; majandus

Social capital : an international research program / edited by Nan Lin and Bonnie H. Erickson. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - XX, 468 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199565986 (pbk.)
Märksõnad: sotsiaalne kapital; inimkapital; kultuuriline kapital; kapital; sotsiaalne mobiilsus; sotsiaalne kaasatus; sotsiaalne sidusus

Studies of transition states and societies / Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Institute of International and Social Studies ; editor-in-chief Raivo Vettik. - Tallinn : Tallinn University, 2009- . - 2 korda aastas. - Sisaldab bibliogr.
ISSN 1736-874X
Märksõnad: sotsioloogia; politoloogia; üleminekuühiskond; postsotsialistlikud riigid; sotsiaalsed muutused; poliitilised muutused; jätkväljaanded

Кара-Мурза, Сергей Георгиевич. Кто такие русские. - Москва : Эксмо, 2010. - 237, [2] lk.
ISBN 9785699438730
Märksõnad: venelased; rahvuslik identiteet; rahvuslik enesemääramine; rahvuslus; riik; Venemaa

На пути к сбалансированному обществу : женщины и мужчины в Эстонии. II / [переводчик Михаил Кремез ; редакторы Райли Марлинг, Лийна Ярвисте, Кятлин Сандер ; предисловие: Тоомас Хендрик Ильвес]. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2010. - 224 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949906338
Märksõnad: naised; mehed; sooline võrdõiguslikkus; hoiakud; soouuringud; Eesti; 2000-ndad; artiklikogumikud

KOMMUNIKATSIOON. MEEDIA

Dictionary of nineteenth-century journalism in Great Britain and Ireland / general editors Laurel Brake & Marysa Demoor. - Gent : Academia Press ; London : British Library, 2009. - XXXVII, 1014 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789038213408 (Academia Press)
Märksõnad: ajakirjandus; ajalehed; ajakirjad; ajakirjanikud; kirjastajad; kunstnikud; kirjastused; ajakirjandusajalugu; Suurbritannia; Iirimaa; 19. saj; leksikonid

MAJANDUS

MAJANDUSTEADUS

Haunting the knowledge economy / Jane Kenway, Elizabeth Bullen, Johannah Fahey with Simon Robb. - London ; New York : Routledge, 2010. - 148 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415581301
Märksõnad: teadmistepõhine majandus; infoühiskond; majanduslikud aspektid; teadmissotsiolooogia

Jäschke, Michael, 1954-. Theory of the hybrid economy. - Hamburg : Jäschke, 2010. - 57 lk.
ISBN 9783000318375

Социальная экономика : теория и практика / [авторы: А. В. Бузгалин, В. В. Букреев, М. И. Воейков и др.] ; под редакцией А. В. Бузгалина, К. В. Маркаряна ; Московская финансово-юридическая академия, Институт социоэкономики. - Москва : ТЕИС, 2009. - 313, [1] lk. : ill. - (Библиотека журнала "Альтернативы" ; 15.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785721810909
Märksõnad: sotsiaalne turumajandus; kõrgkooliõpikud

TURISMIMAJANDUS

Tooman, Heli, 1949-. Kuidas kasvab turismipuu? : turismimajanduse alused / [keeletoimetaja Tiina Lias, kaastoimetaja Enn Veldi ; kujundaja Marge Pent]. - [Tallinn] : Argo, 2010. - 305, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949466160
Märksõnad: turism; turismimajandus; õpikud; kutsekooliõpikud

TÖÖ

Tervist edendavad töökohad : mis need on ja kuidas neid saavutada? / Tervise Arengu Instituut ; koostaja Argo Soon. - Tallinn : Tervise Arengu Instituut, 2010. - 36 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949461059
Märksõnad: töökohad; töökeskkond; tööohutus; tervisedendus

Global restructuring, labour and the challenges for transnational solidarity / edited by Andreas Bieler and Ingemar Lindberg. - London ; New York : Routledge, 2011. - XVIII, 256 lk. - (Rethinking globalizations ; 25.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415580830 (hbk.)
Märksõnad: ametiühingud; töölisliikumine; ametiühinguliikumine; rahvusvaheline ametiühinguliikumine; globaliseerumine; solidaarsus

Levin-Waldman, Oren M. Wage policy, income distribution, and democratic theory. - London ; New York : Routledge, 2010. - XXI, 213 lk. : tab. - (Routledge frontiers of political economy.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415779715 (hb)
Märksõnad: palk; palgapoliitika; elatustase; tulujaotus; demokraatia; Ameerika Ühendriigid

Рабочие места, укрепляющие здоровье : что это такое и как этого достичь? / Институт развития здоровья ; составитель Арго Соон. - Таллинн : Институт развития здоровья, 2010. - 44 lk.
ISBN 9789949461066
Märksõnad: töökohad; töökeskkond; tööohutus; tervisedendus

Я безработный : уроки жизни / составитель Нелли Кузнецова ; [перевод Лены Блюм ; художник-оформитель Ульви Лахесалу ; фотограф Галина Пармаск]. - Таллинн : Издательство "КПД", 2010. - 151, [1] lk. : ill.
ISBN 9789985899755
Märksõnad: tööpuudus; tööhõive; Eesti; intervjuud

KINNISVARA

Ojamäe, Liis, 1977-. Making choices in the housing market: social construction of housing value : the case of new suburban housing. - Tallinn : [Tallinna Ülikooli Kirjastus], 2009. - 189 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789985586877
Märksõnad: elamuturg; eluase; majanduslik väärtus; sotsiaaluuringud; Eesti

RAHANDUS

Finantsaabits : rahaasjade korraldamise käsiraamat / [Finantsinspektsioon ; koostaja Villu Zirnask ; toimetaja Kristiina Ainelo ; illustratsioonid: Tõnis Kenkmaa]. - Tallinn : NASDAQ OMX Tallinn, 2011. - 235 lk. : ill.
ISBN 9789949215485
Märksõnad: eraisiku rahandus; pere-eelarve; isiklik eelarve; peremajandus; rahandus; pangandus; käsiraamatud

Finantsstabiilsuse ülevaade / Eesti Pank = Bank of Estonia ; toimetaja Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2003- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-1184
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: riigirahandus; pangandus; finantsanalüüs; stabiilsus; rahaturg; väärtpaberiturg; maksed; Eesti; jätkväljaanded

Laretei, Ants. Eesti Vabariigis käibelolnud paberrahad 1898-2010 = Paper money circulated in Estonia 1898-2010. - Pärnu : Reinant OBF, 2010. - 107, [1] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9789949214310
Märksõnad: rahandusajalugu; raha; paberraha; raharinglus; Eesti; 19. saj. lõpp; 20. saj; 21. saj. algus; teatmikud; müügikataloogid

Maksuviidad ... / Äripäev. - [Tallinn] : Äripäev, 2002- . - 1 kord aastas. - (Äripäeva raamat.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISSN 1736-6674
Märksõnad: maksustamine; maksukorraldus; raamatupidamine; tulumaks; käibemaks; toll; Eesti; Euroopa Liidu maad; käsiraamatud; aastaraamatud

Financial stability review / Eesti Pank ; executive editor Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2003- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-1281
Märksõnad: riigirahandus; pangandus; finantsanalüüs; stabiilsus; rahaturg; väärtpaberiturg; maksed; Eesti; jätkväljaanded

EESTI MAJANDUS

Edasi! : raport Riigikogule ... / Eesti Arengufond. - Tallinn : Eesti Arengufond, 2008- . - 1 kord aastas.
ISSN 1736-7573
Märksõnad: Eesti Arengufond; majandustingimused; majanduslik areng; seire; arengustrateegiad; investeeringud; Eesti; aruanded; aastaraamatud

Tööandjate manifest 2011-2015 / Tööandjate Keskliit ; [eessõna: Enn Veskimägi, Tarmo Kriis]. - [Tallinn] : Tööandjate Keskliit, 2010. - 18 lk. koos kaanega : ill.
Märksõnad: Eesti Tööandjate Keskliit; majanduspoliitika; tegevuskavad; Eesti; 2010-ndad

MAAILMAMAJANDUS

Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime ... : aastaraamat / Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigikantselei, Eesti Konjunktuuriinstituut ; koostaja Leev Kuum. - Tallinn : Eesti Konjunktuuriinstituut, 2001- . - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: majandustingimused; majandusnäitajad; ettevõtlus; konkurentsivõime; Eesti; aastaraamatud

Latvia and Latvian business : year book ... - Riga : International Co-operation Centre, 1995- . - 1 kord aastas.
ISSN 1407-1193
Märksõnad: ettevõtlus; ettevõtted; äriettevõtted; majandus; majandustingimused; tööstus; kaubandus; Läti; aastaraamatud

Latvia the heart of the Baltics / [chief editor: Juris Ekmanis]. - Rīga : ICD Group, 2010. - 103 lk. : ill. - (Latvia and Latvian business :).
ISBN 9789984994703
Märksõnad: majandus; tööstus; ettevõtlus; sadamad; transpordimajandus; transiitkaubandus; logistika; majandustingimused; majanduspoliitika; Läti; artiklikogumikud

Paavonen, Tapani, 1951-. A new world economic order : overhauling the global economic governance as a result of the financial crisis, 2008-2009. - Helsinki : Finnish Institute of International Affairs, 2010. - 158 lk. : ill. - (FIIA report 2010, 1458-994X ; 24). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789517692762
Märksõnad: maailmamajandus; rahvusvahelised majandussuhted; majanduskriisid; 2000-ndad

SÄÄSTEV ARENG

Kliimamuutused ja meie / [Riigikogu keskkonnakomisjon (Marko Pomerants, Mart Jüssi, Valdur Lahtvee, Vivi Aleksejeva)]. - [Tallinn] : Riigikogu Kantselei, 2010. - 35 lk. koos kaantega : ill. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: Euroopa Liit; kliimamuutused; keskkonnamõjud; õhu saastamine; kasvuhoonegaasid; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; globaalprobleemid; Eesti; ametlikud väljaanded

Goleman, Daniel, 1946-. Ecological intelligence : the coming age of radical transparency. - London : Penguin Books, 2010. - 276 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780141039091
Märksõnad: keskkonnamajandus; tööstusökoloogia; keskkonnakaitse; juurdepääs infole; sotsiaalne vastutus; tarbijakäitumine; keskkonnateadvus; bioeetika

Managing blue gold : new perspectives on water security in the Levantine Middle East / Mari Luomi (editor). - Helsinki : Finnish Institute of International Affairs, 2010. - 144 lk. : ill., kaart. - (FIIA report 2010, 1458-994X ; 25). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517692816
Märksõnad: veevarud; veevarustus; veemajandus; regionaalpoliitika; Lähis-Ida; aruanded

JUHTIMINE

Adair, John. Tõhusa mõtlemise strateegiad / [tõlkija Triin Olvet ; toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Kairi Kalmann]. - [Tallinn] : Äripäev, 2010. - 92 lk. : ill. - (Edu võti.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949464111
Märksõnad: otsustamine; probleemide lahendamine; loov mõtlemine; mõtlemisprotsessid; mõtlemise arendamine; juhtimine; juhtimisotsused; juhtimispsühholoogia; käsiraamatud; nõuanded

Grose, Ray. Eneseturundus / [tõlkija Triin Olvet ; toimetaja Aita Nurga ; kujundaja Kairi Kalmann]. - [Tallinn] : Äripäev, 2011. - 99 lk. - (Edu võti.).
ISBN 9789949464135
Märksõnad: kuvand; minapilt; mina-esitus; enesejuhtimine; mainekujundus; karjääriplaneerimine; edukus; organisatsioonikultuur; organisatsioonipsühholoogia

Wilson, Fiona Margaret, 1955-. Organizational behaviour and work : a critical introduction. - 3rd ed. - Oxford ; Oxford University Press, 2010. - XVIII, 390 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199534883
Märksõnad: organisatsioonikäitumine; kõrgkooliõpikud

RAAMATUPIDAMINE

Otsus-Carpenter, Maire. Väikeettevõtte raamatupidamine / [toimetaja Mari-Epp Tirkkonen ; kujundaja Ivi Piibeleht ; fotograaf Meeli Küttim]. - [Tallinn] : Äripäev, 2010. - 141, [2] lk. : ill., portr. - (Äripäeva raamat.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949464128
Märksõnad: väikeettevõtted; raamatupidamine; finantsarvestus; käsiraamatud; nõuanded

ETTEVÕTLUS

Murtola, Anna-Maria. Against commodification : experience, authenticity, utopia. – Åbo : Åbo Akademis Förlag, 2011. - 229 lk. : ill., fot. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517655583
Märksõnad: ärikeskused; ostmine; sotsiaalsed aspektid; Soome; dissertatsioonid

West, Douglas C. Strategic marketing : creating competitive advantage / Douglas West, John Ford and Essam Ibrahim. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - XXVI, 585 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199556601 (pbk.)
Märksõnad: turundus; turundusstrateegiad; turunduse juhtimine; turunduskommunikatsioon; kõrgkooliõpikud

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Hatto, Jaan, 1960-. Kuhu kadus Eesti demokraatia? / [toimetanud Tõnu Kalvet ; kaane kujundanud Toomas Niklus]. - [Saula (Harjumaa)] : Matrix, 2011. - 141, [1] lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985978443
Märksõnad: demokraatia; poliitilised süsteemid; ajalugu; Vana-Rooma; Sparta linnriik; Venezia; Šveits; Eesti

Iganenud või igavene? : tekste kaasaegsest suveräänsusest / toimetajad Hent Kalmo ja Marju Luts-Sootak ; [kaanefoto: Maria Talihärm]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. - 348 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949195527
Märksõnad: iseseisvus (pol.); rahvuslik enesemääramine; õiguslik seisund; postsotsialistlikud riigid; poliitilised muutused; Eesti; Euroopa; artiklikogumikud

Fortunæ rota volvitur : [studies on the writings and other work of Ilkka Heiskanen, Professor Emeritus of Political Science at the University of Helsinki, on the occasion of his 75th birthday 23 December 2010] / edited by Pertti Ahonen, Sakari Hänninen, Kari Palonen. - Helsinki : Finnish Political Science Association, 2010. - 321 lk. - (Books from the Finnish Political Science Association, 25.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789519851495
Märksõnad: Heiskanen, Ilkka, 1935-; politoloogid; professorid; teadustöö; teadustekstid; politoloogia; poliitika; Soome; artiklikogumikud; juubeliväljaanded

Historical legacies and the radical right in post-Cold War Central and Eastern Europe / Michael Minkenberg (ed.) ; with an afterword by Sabrina P. Ramet. - Stuttgart : Ibidem, 2010. - 195 lk. - (Soviet and post-Soviet politics and society, 100.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783838201245 (Pb.) :
Märksõnad: Venemaa Liberaaldemokraatlik Partei; Venemaa Föderatsiooni Kommunistlik Partei; Poola Perekondade Liit (partei); radikalism; paremäärmuslus; poliitika; parteid; liberaalsed parteid; kommunistlikud parteid; fašism; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa; Venemaa; Poola; Bulgaaria; Rumeenia; 20. saj. lõpp; 2000-ndad; artiklikogumikud

Russian Federation 2011 : short-term prognosis / [foreword and afterword:] Karmo Tüür, [editor of series Rein Toomla]. - [Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus], c2011. - 200, [2] lk. - (Politica : publications of the Institute of Government and Politics University of Tartu, 1406-5525 ; vol. 10).
ISBN 9789949195763
Märksõnad: poliitika; majandus; ühiskond; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; prognoosid; Venemaa; 2000-ndad; artiklikogumikud

Why the EU fails : learning from past experiences to succeed better next time / Toby Archer, Timo Behr, Tuulia Nieminen (editors). - Helsinki : Finnish Institute of International Affairs, 2010. - 77 lk. : ill. - (FIIA report 2010, 1458-994X ; 23). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517692694
Märksõnad: Euroopa Liit; poliitilised kriisid; välispoliitika; rahvusvaheline poliitika; majanduspoliitika; majandusreformid; legitiimsus; aruanded

Wiuff Moe, Louise. Addressing state fragility in Africa : a need to challenge the established “wisdom”? - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti, 2010. - 46 lk. - (FIIA report 2010, 1458-994X ; 22). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517692656
Märksõnad: riikluse ehitamine; valitsemine; rahvusvaheline poliitika; Aafrika; nõuanded; aruanded

HALDUSPOLIITIKA. AVALIK HALDUS

Salminen, Minna-Mari. Practise what you preach : the prospects for visa freedom in Russia-EU relations / Arkady Moshes. - Helsinki : Finnish Institute of International Affairs, 2009. - 59 lk. : ill. - (FIIA report 2010, 1458-994X ; 18). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517692168
Märksõnad: Euroopa Liit; viisavabadus; viisad; liikumisvabadus; poliitika; Venemaa; Euroopa Liidu maad

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Cronberg, Tarja. Nuclear-free security : refocusing nuclear disarmament and the review of the nuclear non-proliferation treaty. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti, 2010. - 95 lk. - (FIIA report 2010, 1458-994X ; 21). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517692564
Märksõnad: desarmeerimine; rahvusvaheline julgeolek; tuumarelvad; relvastuskontroll; tuumavabad piirkonnad; tuumarelva leviku tõkestamise lepingud; julgeolekupoliitika

SOTSIAALPOLIITIKA

Hoolt tuleb kanda ja tervist hoida : Tallinna tervishoid ja hoolekanne aastatel 2006-2010 / [kokku kirjutanud Margit Tamm ; kujundus: Katarina Allev]. - [Tallinn : Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet], 2010. - 52 lk. : ill.
Märksõnad: sotsiaalhoolekanne; tervishoid; sotsiaalteenused; tervishoiuteenused; sotsiaaltoetused; Tallinn; 2000-ndad

HARIDUSPOLIITIKA

Wächter, Bernd. Kõrgkool 2018 : rahvusvahelistumise trendid ja praktika maailmas / [Neil Kemp ; tõlkija Juta Grube ; eessõna: Kitty Kubo]. - Tallinn : Eesti Arengufond, 2010. - 120 lk. koos kaanega : ill., portr. - (Eesti fookuses, 6/2010.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949910007
Märksõnad: kõrgkoolid; kõrgharidus; konkurentsivõime; hariduspoliitika; rahvusvahelistumine; tuleviku-uuringud; aruanded

Learning in transition : policies and practices of lifelong learning in post-socialist countries / Tallinn University, Institute of International and Social Studies ; Russian Academy of Sciences, Sociological Institute; Saint Petersburg State University, Faculty of Sociology ; [edited by V. Kozlovskiy...[et al.]]. - St. Petersburg : Nauka, 2010. - 233 lk. : joon., tab. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785020255722
Märksõnad: Elukestev õpe 2010 (projekt); elukestev õpe; täiskasvanukoolitus; haridussüsteemid; hariduspoliitika; haridusuuringud; postsotsialistlikud riigid; Euroopa; Venemaa; Eesti; Leedu; Bulgaaria; Sloveenia; artiklikogumikud

POLIITILINE JA SÕJAAJALUGU

Eesti Vabariigi majandus- ja teedeministrite tegevus ja saatus aastatel 1918-1940 / [koostaja Leonid Gordejev ; toimetajad Tiit Kell ja Ljubov Voodla ; eessõna: Merike Saks ; kujundaja Sirje Tooma]. - Tallinn : Majandusajaloo Muuseum, 2010. - 71, [1] lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9789949214020 (köites)
Märksõnad: Eesti. Majandusministeerium; Eesti. Teedeministeerium; ministeeriumid; majandusministrid; teede- ja sideministrid; riigitegelased; Eesti; 1918-1940; biograafiad

Kasak, Elias, 1895-1985. Mälestusi / [toimetaja Mart Orav ; järelsõna: Agur Benno ; kaanejoonistus: Karmo Ruusmaa ; sarja kujundaja Marko Russiver]. - [Tallinn] : Eesti Päevaleht : Akadeemia, 2011. - 543, [1] lk. : portr. - (Eesti mälu ; 43.). - Sisaldab reg.
ISBN 9789949452491 (sari)
Märksõnad: Kasak, Elias, 1895-1985; sõjaväelased; kolonelid; Teine maailmasõda, 1939-1945; Saksa okupatsioon; pagulased; raudteetöötajad; Eesti; Saksamaa; mälestused

Kopõtin, Igor. Venelased Eesti Vabadussõjas. - Tallinn : Tribune, 2010 (Tallinn : Printon). - 61 lk. : ill.
Märksõnad: Bulak-Balahhovitš, Stanislav, 1883-1940; Valgekaart (Venemaa). Põhjakorpus; Loodearmee; Eesti. Sõjavägi. Katšanovi üksikpataljon; venelased; Vabadussõda, 1918-1920; sõjaajalugu; rahvussuhted; Eesti; 1910-ndad

Ojalo, Hanno, 1961-. Purjed ja püssirohi : võitlused Läänemerel 18. sajandil / Mati Õun ; [toimetanud Tiiu Viirand ; kujundanud Tiiu Allikvee]. - Tallinn : Kunst, c2010 . - 209, [2] lk., 16 l. ill. : ill., portr., kaart. – Sisaldab bibliogr.,  reg.
ISBN 9789949437931 (köites)
Märksõnad: sõjaajalugu; Põhjasõda, 1700-1721; Vene-Rootsi sõjad, 14.-19. saj; meresõda; merelahingud; Läänemeri; 18. saj

Soome ja Eesti riikluse juured: 1809. aasta tähendus / Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut, Õpetatud Eesti Selts ; [koostajad Tiit Rosenberg, Kari Tarkiainen ; toimetaja Tiit Rosenberg ; kujundaja Maarja Roosi]. - Tartu : Õpetatud Eesti Selts, 2010. - 116, [14] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949214082
Märksõnad: poliitiline ajalugu; rahvusvahelised suhted; Vene-Rootsi sõda, 1808-1809; autonoomia; Balti erikord; iseseisvumine; võrdlev analüüs; Soome; Eesti; 18. saj; 19. saj; 20. saj. 1. pool; konverentsikogumikud

Võsaste, Rauno, 1971-. Harald Riipalu lugu / [toimetaja Lauri Suurmaa]. - [Tallinn] : Grenader, 2011. - 304 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949448517 (köites)
Märksõnad: Riipalu, Harald, 1912-1961; Eesti; ohvitserid; kangelased; ajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; väeüksused; 36. Kaitse Rindepataljon; Eesti Leegion; sõjategevus; lahingud; kaitselahingud; vastupanuliikumised; pagulus; biograafiad

 


 digitaalarhiiv digar