Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2011-04

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |


SOTSIOLOOGIA

Graf, Eha-Mai. Sotsioloogia teaduslikkusest : vastus küsimusele, miks riigijuhtimiskorralduse konkreetne analüüs on mõttekam kui selle postmodernistlik tõlgendamine. - Tallinn : E.-M. Graf, 2011. - 171 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949216512
Märksõnad: sotsioloogia; teadusmetodoloogia; sotsiaalteadused; poliitilised süsteemid; demokraatia; haldusjuhtimine; halduskorraldus; Eesti

Baltic States in 2030 : BNS 20th anniversary essays / Ilmar Raag, Andres Anvelt, Romualdas Ozolas ... [et al.]. - Tallinn : Baltic News Service, 2011. - 84 lk.
Märksõnad: Baltic News Service; ühiskond; areng; tulevikuootused; Baltimaad; Eesti; Läti; Leedu; 21. saj. algus; artiklikogumikud

Beck, Ulrich, 1944-. World at risk / translated by Ciaran Cronin. - Cambridge : Polity, c2009. - VIII, 269 lk. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745642000 (cased)
Märksõnad: riskiühiskond; globaliseerumine; kosmopolitism; risk; sotsiaalsed aspektid; poliitilised aspektid; rahvusvaheline poliitika; inimökoloogia; keskkonnasotsioloogia; refleksiivsus (sotsiol.); 21. saj

Esping-Andersen, Gøsta, 1947-. The incomplete revolution : adapting to women's new roles. - Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, 2009. - X, 214 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745643168 (pb)
Märksõnad: naised; soorollid; sooline võrdõiguslikkus; abielulisus; emadus; perekond; lapsehooldus; haridus; naistöötajad; sotsiaalpoliitika; perepoliitika; kultuuridevahelised uuringud; Euroopa; Kanada; Ameerika Ühendriigid

Münch, Richard, 1945-. Understanding modernity : towards a new perspective going beyond Durkheim and Weber. - London ; New York : Routledge, 2011. - X, 342 lk. : ill. - (Routledge library editions. 4.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415584265 (vol. 4)
Märksõnad: Durkheim, Emile, 1858-1917; Weber, Max, 1864-1920; kogukonnad; sotsiaaleetika; sotsiaalne kord; kord; normid; sotsiaalne struktuur; individualism; sotsialiseerumine; isiksuse areng; ratsionaliseerimine; tegevusteooria (sotsiol.); sotsioloogia

Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research / edited by Abbas Tashakkori, Charles Teddlie. - 2nd ed. - Los Angeles (Calif.) [etc.] : SAGE, c2010. - XV, 893 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412972666 (cloth)
Märksõnad: sotsiaalteadused; sotsiaaluuringud; psühholoogia; psühholoogilised uuringud; kombineeritud uurimismeetodid; kvalitatiivsed uurimismeetodid; kvantitatiivsed uurimismeetodid; biograafilised meetodid; teadusmetodoloogia; käsiraamatud

The SAGE handbook of social gerontology / edited by Dale Dannefer and Chris Phillipson. - London [u.a.] : Sage, 2010. - XXIV, 685 lk. : joon. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412934640
Märksõnad: sotsiaalgerontoloogia; vananemine (biol.); sotsiaalsed aspektid; sotsiaalpoliitika; käsiraamatud

Structures of power and constraint : papers in honor of Peter M. Blau / edited by Craig Calhoun...[et al.]. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - X, 495 lk. : joon. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521113168
Märksõnad: Blau, Peter Michael, 1918-2002; ameerika; sotsioloogid; sotsioloogia; strukturalism; ratsionaalse valiku teooria; sotsiaalne struktuur; sotsiaalsed võrgustikud; võrgustikukäsitlus; organisatsioonisotsioloogia; organisatsiooniteooria; bürokraatia; artiklikogumikud

Дугин, Александр Гельевич, 1962-. Социология русского общества : Россия между Хаосом и Логосом. - Москва : Гаудеамус : Академический Проект, 2011. - 582, [1] lk. : ill. - (Технологии социологии.). – Sisaldab bibliogr., autori publikatsioone. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9785984261029 (Гаудеамус)(köites)
Märksõnad: ühiskond; sotsiaalne struktuur; sotsiaalne keskkond; kaos; moderniseerimine; religioon; riik; sotsiaalajalugu; sotsioloogia; strukturalism; fenomenoloogia; sotsiaalantropoloogia; Venemaa

Орлов, Игорь Борисович. Советская повседневность : исторические и социологические аспекты становления / Высшая школа экономики. - Москва : Издательский дом Государственного университета, 2010. - 316 [1] lk., 4 l. ill. : ill. ; - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785759807018
Märksõnad: elulaad; argikultuur; sotsiaalajalugu; Venemaa; NSV Liit; 1920-ndad; 1930-ndad; 20. saj

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Euroopa Liidu uudised ja Euroopa avalik sfäär = EU news and European public sphere / Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut ; [toimetajad Peeter Vihalemm, Mart Raudsaar ; kaanefoto: Mart Raudsaar]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2010. - 177 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Tekst eesti ja inglise keeles.
ISBN 9789949195473
Märksõnad: Euroopa Liit; poliitiline kommunikatsioon; meedia; ajakirjandus; avalikkus; identiteet; eelarve; diskussioonid; Euroopa Liidu maad; artiklikogumikud

Pilvre, Barbi, 1963-. Minu võitlused / [esikaane illustratsioon: Ande Kaalep ; tagakaane foto: Kristjan Lepp]. - Tallinn : B. Pilvre, 2011. - 143 lk.
ISBN 9789949215867
Märksõnad: Eesti Päevaleht; Eesti Ekspress; kodanikuühiskond; eluolu; väärtusorientatsioon; meedia; ajakirjandus; sotsiaalprobleemid; ühiskonnakriitika; Eesti; 2000-ndad; publitsistika; arvamusveerud

The handbook of crisis communication / edited by W. Timothy Coombs and Sherry J. Holladay. - Chichester, U.K. ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010. - XXVII, 737 lk. : ill. - (Handbooks in communication and media.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405194419 (hbk. : alk. paper)
Märksõnad: kriisid; kriisijuhtimine; riskihaldus; kriisikommunikatsioon; kommunikatsioonijuhtimine; organisatsioonikommunikatsioon; uus meedia; käsiraamatud

Myles, John F., 1953-. Bourdieu, language and the media / - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010. - X, 170 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230222090
Märksõnad: Bourdieu, Pierre, 1930-2002; meedia; ajakirjandus; refleksiivsus (sotsiol.); tekstid; meediauuringud; diskursusanalüüs; etnometodoloogia; keelefilosoofia

Щекочихин, Юрий Петрович, 1950-2003. Три эпохи российской журналистики . - Москва : Издательство Московского университета, 2010. - 371, [1] lk., 8 l. ill.
ISBN 9785211059009
Märksõnad: Комсомольская правда (ajaleht); Литературная газета (ajaleht, Venemaa); Новая газета (ajaleht); ajalehed; ajakirjandusajalugu; ühiskond; Venemaa; artiklid (meedia)

POLIITILINE PSÜHHOLOOGIA

Zimichev, Anatoly M., 1938-. Psühholoogia. Poliitika. Võitlus : kuidas võita avalikus väitluses? / tõlkinud Toomas Kall ; [toimetajad Sirje Endre ja Liine Jänes ; eessõna: Raul Rebane ; illustratsioonid: Marilyn Piirsalu, Kadi Pajupuu ; kujundus: Kadi Pajupuu]. - Tallinn : SE & JS, 2011. - 182, [1] lk. : ill., portr.
ISBN 9789949910106
Märksõnad: juhtimine; mõjutamine; poliitika; väitlus; poliitiline psühholoogia; juhtimispsühholoogia; sotsiaalpsühholoogia; õppematerjalid

Beach, Lee Roy. The psychology of decision making : people in organizations / Terry Connolly. - 2nd ed. - Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, c2005. - IX, 228 lk. : ill. - (Foundations for organizational science.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 1412904390 (cloth)
Märksõnad: otsustamine; otsustusteooria; organisatsioonikäitumine

MAJANDUS

MAJANDUSTEADUS

The capitalization of knowledge : a triple helix of university-industry-government / edited by Riccardo Viale and Henry Etzkowitz. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2010. - XI, 351 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781848441149 (alk. paper)
Märksõnad: teadmusjuhtimine; intellektuaalne kapital; avaliku ja erasektori partnerlus; teadusasutused; tööstusettevõtted; koostöö

Economic aspects of social justice and human rights / Koloman Ivanička...[et al.] ; National Centre for European and Global Studies of the Slovak Republic, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : EKONOM, 2010. - 494 lk. : ill., fot. - Sisaldab bibliogr., reg. - Kokkuvõtted slovaki keeles.
ISBN 9788022530040
Märksõnad: majanduslik areng; sotsiaalsed aspektid; sotsiaalne õiglus; Euroopa; artiklikogumikud

The Korean economy : six decades of growth and development / edited by Il SaKong and Youngsun Koh ; The Committee for the sixty-year history of the Korean economy. - Seoul : Korea Development Institute, 2010. - XVI, 331 lk. : joon. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9788980634576
Märksõnad: majanduspoliitika; tööstuspoliitika; majanduskasv; rahvusvahelised majandussuhted; välismajanduspoliitika; regionaalpoliitika; sotsiaalpoliitika; Lõuna-Korea; Korea

Lessem, Ronnie. Integral economics : releasing the economic genius of your society / by Ronnie Lessem and Alexander Schieffer. - Burlington, VT : Gowe, 2010. - XXV, 381 lk. : ill. - (Transformation and innovation.).
ISBN 9780566092473 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: majandusteadus; majandusteooriad; sotsiaalpoliitika; säästev areng; sotsiaalsed aspektid

Реклю, Элизе, 1830-1905. Богатство и нищета ; перевод с французского М. Л. Блюменфельда. - 2-е изд. - Москва : [Книжный дом "Либроком", 2011]. - X, 60, [1] lk. - (Размышляя об анархизме.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785397016421
Märksõnad: töölisklass; talurahvas; vaesus

TÖÖ

Karjääriteenuste arengusuunad Euroopas : Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku tegevused 2008-2010 : lühiaruanne / [European Commission, Education and Culture DG ; toimetajad: Raimo Vuorinen ja Anthony G. Watts]. - Tallinn : Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Karjääriteenuste Arenduskeskus, 2010. - 27 lk.
ISBN 9789949902293
Märksõnad: Euroopa Liit; karjäärinõustamine; karjääriplaneerimine; elukestev õpe; Euroopa; aruanded

Meriküll, Jaanika, 1978-. Labour market mobility during a recession : the case of Estonia / Jaanika Meriküll. - [Tallinn] : Eesti Pank, 2011. - 41, [1] lk. : ill. - (Working paper series, 1406-7161 ; 1/2011). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949404919
Märksõnad: tööturg; tööhõive; tööjõu mobiilsus; majandusvõnked; Eesti; 2000-ndad

Жданкин, Николай Александрович. Мотивация персонала : измерение и анализ : учебно-практическое пособие. - Москва : Финпресс, 2010. - 269 lk. : ill. - (Библиотека журнала "Кадры предприятия" ; Вып. 1.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785800101287
Märksõnad: personalijuhtimine; töömotivatsioon; mõõtmine; analüüs; tööstiimulid; töörahulolu

Мазманова, Бэла Григорьевна. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом : учебное пособие. - Москва : Дело и Сервис, 2010. - 431, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785801804736
Märksõnad: palk; palgapoliitika; töösuhted; tööõigus; kõrgkooliõpikud

EESTI MAJANDUS

Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ / [kaanefoto: Urmas Luik]. - Pärnu : Pärnu Maavalitsus, 2010. - 68, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: regionaalne areng; regionaalplaneerimine; maakonnad; arengustrateegiad; Pärnumaa

Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015" / [Rapla Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond ; kaardid: Silvi Tarto ; kujundus: Jaan Kurm ; esikaane foto: Craig Tislar]. - Rapla : [Rapla Maavalitsus], 2010. - 54 lk., [21] lk. kaarte : ill.  - (Kindel käeulatus. Raplamaa.). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: sotsiaalne infrastruktuur; teenused; haridus; teenindus; tervishoid; kultuur; kehakultuur; regionaalplaneerimine; arengustrateegiad; Raplamaa; 2000-ndad; 2010-ndad

Riigi ettevõtlustoetuste mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele : Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 23. august 2010. - Tallinn : Riigikontroll, 2010. - 114 lk. : ill.
Märksõnad: ettevõtlus; riiklikud toetused; konkurentsivõime; kontroll; auditeerimine; Eesti; aruanded

RAHANDUS

Budget of the United States Government : fiscal year ... / produced by the U.S. Government Printing Office. - [Doc. ed.]. - Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1972- . - 1 kord aastas. - ( House document).
Märksõnad: riigieelarve; riigirahandus; eelarvepoliitika; Ameerika Ühendriigid; aastaraamatud

Budget of the United States Government: fiscal year ... [Elektrooniline teavik] / produced by the U.S. Government Printing Office. - Washington, DC : Executive Office of the President, Office of Management and Budget, 1995- . - 1 kord aastas.
Märksõnad: riigieelarve; riigirahandus; eelarvepoliitika; Ameerika Ühendriigid; aastaraamatud; CD-ROMid

Специальные налоговые режимы : учебно-методическое пособие / Л. В. Попова, И. А. Дрожжина, Б. Г. Маслов, Е. Г. Дедкова. - Москва : Дело и Сервис, 2011. - 283, [4] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785801805283
Märksõnad: maksukorraldus; kõrgkooliõpikud

KAUBANDUS

Cases in European competition policy : the economic analysis / edited by Bruce Lyons. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009. - XVIII, 492 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521713504 (pbk.)
Märksõnad: trustid; monopolid; konkurents (maj.); konkurentsiõigus; konkurentsipoliitika; majanduslikud aspektid; üksikjuhtumite analüüs; Euroopa

Cronin, Mary J. Smart products, smarter services : strategies for embedded control. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - XI, 337 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521147507 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: arukad süsteemid; manussüsteemid; tarbekaubad; tooted; raaljuhtimine; automaatkontroll

Внешнеторговая энциклопедия = Foreigntrade encyclopaedia / [ответственный редактор: С. И. Долгов]. - Москва : Экономика, 2011. - 446, [1] lk. - Sisaldab reg.
ISBN 9785282030853
Märksõnad: väliskaubandus; entsüklopeediad; leksikonid

ENERGIAMAJANDUS

Security of energy supply in Europe : natural gas, nuclear and hydrogen / edited by Francois Leveque ... [et al.]. - Cheltenham, Glos, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, c2010. - XI, 314 lk. : ill. - (Loyola de Palacio series on European energy policy.). - Sisaldab bibliogr. ja reg.
ISBN 9781849800327 (alk. paper)
Märksõnad: energiavarud; maagaas; tuumaenergia; vesinik; energiavarustus; ohutus; energiamajandus; energiapoliitika; poliitilised aspektid; Euroopa; artiklikogumikud

PÕLLUMAJANDUS

Дюран, Доминик. Коммунизм своими руками : образ аграрных коммун в Советской России / [перевод с французского и научный редактор И. В. Утехин] ; Европейский университет в Санкт-Петербурге. - Санкт-Петербург : [Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге], 2010. - 245, [1] lk., 1 l. ill. : ill. - (Территории истории ; Вып. 4.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785943800955
Märksõnad: kommuunid; kolhoosid; kollektiviseerimine; agraarajalugu; diskursusanalüüs; tekstianalüüs; Venemaa; 1920-ndad; 1930-ndad

METSANDUS

Aastaraamat Mets ... = Yearbook Forest ... / Keskkonateabe Keskus. - Tartu : Keskkonateabe Keskus, 1995- . - 1 kord aastas.
ISSN 1406-5568
Märksõnad: metsandus; metsad; metsavarud; metsakorraldus; metsamajandus; raie; metsauuendus; metsakaitse; jahindus; keskkond; Eesti; aastaraamatud

Metsaalmanahh ... / Eesti Metsaselts = Estonian Society of Forests ; koostaja Toivo Meikar. - Tartu : Eesti Metsaselts, 2003- . - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliogr.
ISSN 1736-0862
Märksõnad: Eesti Metsaselts; metsandus; teaduslikud seltsid; metsamajandus; Eesti; aastaraamatud

ASJAAJAMINE

Aarma, Liivi, 1948-. Mõningaid aspekte dokumendihalduse terminite arenguloost : teadusartikkel õppevahendina ; [kaane kujundanud Ann Gornischeff] ; Tallinna Ülikool, infoteaduste instituut. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2010. - 20 lk. : ill.  – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949230501
Märksõnad: asjaajamine; õppematerjalid

Talbot, Fiona. Avalda oma kirjaliku inglise keelega muljet : kuidas rakendada kirjasõna mõjujõudu ettekannetes, aruannetes, suhtekorralduses ja koosolekutel / [tõlkija Helen Haav ; toimetaja Triina Laansalu ; kujundaja Randolf Pukk]. - [Tallinn] : LE Grupp, 2011. - 136, [1] lk. - (Täiuslik inglise ärikeel.).
ISBN 9789949215454
Märksõnad: ärikeel; ärisuhtlus; inglise keel; ametikirjavahetus; kirjalik kommunikatsioon; suhtekorraldus; aruanded; koosolekud; käsiraamatud; nõuanded

Talbot, Fiona. Kirjutamise kunst juhile : rakenda kirjasõna mõjujõudu oma meeskonna juhtimiseks, strateegiliste sidemete loomiseks ja suhete arendamiseks / [tõlkija Helen Haav ; toimetaja Triina Laansalu ; kujundaja Randolf Pukk]. - [Tallinn] : ME Kirjastus, 2011. - 144 lk. - (Täiuslik inglise ärikeel.).
ISBN 9789949215683
Märksõnad: ärikeel; ärisuhtlus; inglise keel; ametikirjavahetus; kirjalik kommunikatsioon; e-post; käsiraamatud; nõuanded

ETTEVÕTLUS

Best, Kathryn. Disainjuhtimise alused / [tõlkinud Elo Kiivet ja Anu Vane ; tõlke erialane toimetaja Martin Pärn ; kaanekujundus: Mikk Heinsoo]. - Tallinn : Eesti Disainikeskus, c2010. - 208 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985980057
Märksõnad: disain; tootedisain; tööstuskunst; loomemajandus; juhtimine; turundus; bränding; üksikjuhtumite analüüs; käsiraamatud

Cinnamon, Robert. Kuidas mõista ettevõtte finantse / Robert Cinnamon, Brian Helweg-Larsen, Paul Cinnamon ; [tõlkija Ülle Jälle ; toimetaja Mati Feldmann ; illustratsioon: Anti Veermaa ; kujundaja Kairi Kalmann]. - [Tallinn] : Äripäev, 2011. - 159 lk. : ill. - (Edu võti.).
ISBN 9789949464159
Märksõnad: ettevõtterahandus; finantsarvestus; finantsjuhtimine; raamatupidamine; käsiraamatud; nõuanded

Eesti Kvaliteediühing 20-aastane (1990-2010) / [koostas Tiit Hindreus]. - [Tallinn] : Eesti Kvaliteediühing, [2011]. - 303 lk. : ill., portr.
Märksõnad: Eesti Kvaliteediühing; kvaliteet; kvaliteedijuhtimine; kvaliteedipoliitika; ühingud; Eesti; juubeliväljaanded

Грачев, Алексей Васильевич. Финансовая устойчивость предприятия : критерии и методы оценки в рыночной экономике : учебное пособие / А. В. Грачев. - 3-е изд., перераб.. - Москва : Дело и Сервис, 2010. - 396, [1] lk. : tabl. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785801803586
Märksõnad: ettevõtterahandus; kõrgkooliõpikud

Уилер, Дональд. Статистическое управление процессами : оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта : перевод с английского / Дональд Уилер, Дэвид Чамберс. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. - 408 lk. : ill., portr. - (Модели менеджмента ведущих корпораций.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785961408324
Märksõnad: protsessijuhtimine; kvaliteediohje; kontroll; statistilised meetodid

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised : 18. oktoober 2009 / Vabariigi Valimiskomisjon ; [koostajad Priit Vinkel ja Helena Stepanov]. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2010. - 444 lk.
ISBN 9789949903016
Märksõnad: kohalikud omavalitsused; volikogud; valimised; valimisõigus; Eesti; seadused

Riigikogu liikme päevaraamat : katkeid kalendermärkmikest / [valinud ja toimetanud Riigikogu Kantselei koostöös Rahvusraamatukoguga ; fotod: Anne-Mai Animägi ... jt.]. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, c2010. - 28 lk. : ill.
ISBN 9789949903023
Märksõnad: Eesti. Riigikogu; parlamendid; parlamendiliikmed; Eesti; märkmikud; katkendid

Toomla, Rein, 1951-. Eesti erakonnad 2000-2010 / [toimetajad Martin Mölder, Mihkel Solvak ; kaanepilt: Urmas Nemvalts ; kaanekujundus: Kalle Paalits]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2011. - 250, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.,  reg.
ISBN 9789949195817
Märksõnad: parteisüsteemid; parteid; poliitilised platvormid; parteiprogrammid; liikmeskond; poliitiline võim; valimised; valijakäitumine; võrdlev poliitika; politoloogia; Eesti; 2000-ndad

Weber, Max, 1864-1920. Poliitika kui elukutse ja kutsumus ; Teadus kui elukutse ja kutsumus / [koostaja Marek Tamm ; tõlkijad: Jaan Isotamm, Henn Käärik ; eessõna: Raymond Aron, prantsuse keelest tõlkinud Kaia Sisask, järelsõna: Henn Käärik ; Tallinna Ülikool]. - Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2010. - 169 lk. - (Bibliotheca controversiarum,). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985587089
Märksõnad: poliitika; poliitikud; poliitiline eetika; teadus; teadlased; elukutsed; kutse-eetika; loengud; kommentaarid

The Oxford handbook of local and regional democracy in Europe / edited by John Loughlin, Frank Hendriks, Anders Lidström. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - XXIV, 785 lk. : ill. - (Oxford handbooks.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199562978
Märksõnad: demokraatia; riigid; valitsused; regionalism (pol.); kohalikud omavalitsused; detsentraliseerimine; Euroopa Liidu maad; Euroopa; käsiraamatud

Political parties of the world / ed. by D. J. Sagar. - 7. ed. - London : Harper, 2009. - XII, 719 lk. - Sisaldab reg.
ISBN 0955620252 (hbk.)
Märksõnad: parteid; maailm; teatmikud; aadressiraamatud

The politics of reconciliation in multicultural societies / edited by Will Kymlicka and Bashir Bashir. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - XI, 245 lk. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199587483 (pbk.)
Märksõnad: lepitamine; lepitus (rel.); andestamine; reparatsioonid; poliitilised aspektid; multikultuurilisus; pluralism; konfliktijuhtimine; vähemused; põhiõigused; demokraatia; üksikjuhtumite analüüs; artiklikogumikud

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Issues in 21st century world politics / edited by Mark Beeson and Nick Bisley. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - VIII, 302 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230594524 (pbk.)
Märksõnad: rahvusvaheline poliitika; rahvusvahelised suhted; regionalism (pol.); globaliseerumine; kapitalism; kriisid; majanduskriisid; julgeolek; terrorism; sõda; kliimamuutused; rahvuslus; 21. saj

Narlikar, Amrita. New powers : how to become one and how to manage them. - London : Hurst, 2010. - X, 199 lk. - (Crises in world politics.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781849040778
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised majandussuhted; rahvusvaheline poliitika; rahvusvahelised organisatsioonid; India; Hiina; Brasiilia; 20. saj. lõpp; 2000-ndad; 21. saj. algus

Pigman, Geoffrey Allen. Contemporary diplomacy : representation and communication in a globalized world. - Cambridge [etc.] : Polity, c2010. - XIII, 241 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745642802 (pb)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; diplomaatilised suhted; rahvusvahelised majandussuhted; kultuurisuhted; rahvusvahelised organisatsioonid; sõjalised organisatsioonid; majandusorganisatsioonid; hargmaised ettevõtted; rahvusvaheline koostöö

Shirkey, Zachary C. Is this a private fight or can anybody join? : the spread of interstate war. - Farnham, UK ; Burlington, VT : Ashgate, 2009. - VI, 266 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780754675853 (hardcover : alk. paper)
Märksõnad: sõjad; rahvusvahelised suhted; rahvuslikud huvid; interventsioonid; üksikjuhtumite analüüs; sõjapoliitika

Бжезинский, Збигнев, 1928-. Еще один шанс : три президента и кризис американской сверхдержавы. - Москва : Международные отношения, 2010. - 190 lk. : ill.
ISBN 9785713313791
Märksõnad: Bush, George, 1924-; Clinton, Bill, 1946-; Bush, George W., 1946-; presidendid; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; suurriiklik poliitika; geopoliitika; Ameerika Ühendriigid; 1990-ndad; 21. saj. algus

Сетов, Р. А. Современный миропорядок и государственные интересы России : термины, теории, прогнозы. - Москва : Три квадрата, 2010. - 366, [1] lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785946071467
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvuslikud huvid; poliitika; Venemaa; 2000-ndad

JULGEOLEKUPOLIITIKA

NATO roll Eesti riigikaitses. - [Tallinn] : Kaitseministeerium, [2010]. - 34 lk. koos kaanega : ill., portr.
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvuslik julgeolek; riigikaitse; rahvusvaheline julgeolek; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; rahuvalveoperatsioonid; sõjalised operatsioonid; Eesti

Tarand, Andres, 1940-. Rahvusliku julgeoleku küsimus : Andres Tarandi ja Marek Strandbergi kriitilised kõned Eesti energeetika arengu asjus / [toimetaja Juhani Püttsepp ; Marek Strandbergi karikatuurid, kujundaja Piia Ruber]. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010. - 222, [2] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985793367 (köites)
Märksõnad: energiamajandus; energiapoliitika; energeetika; elektroenergeetika; Eesti; artiklid (meedia); intervjuud

Aldrich, Richard James, 1961-. GCHQ : the uncensored story of Britain's most secret intelligence agency. - London : Harper Press, 2010. - 666 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780007278473 (hbk.)
Märksõnad: Suurbritannia. Valitsusside Peakorter; Suurbritannia. Salaluureteenistus; luureteenistused; spionaaž; luure; poliitiline ajalugu; Suurbritannia; 1940-ndad; 20. saj. 2. pool

Securitization theory : how security problems emerge and dissolve / edited by Thierry Balzacq. - London ; New York : Routledge, c2011. - XIV, 258 lk. - (PRIO new security studies.). - Sisaldab bibliogr., reg..
ISBN 9780415556286 (pbk.)
Märksõnad: rahvusvaheline julgeolek; rahvuslik julgeolek; rahvusvahelised suhted; teooriad; julgeolekupoliitika

Чекулин, Никита Сергеевич, 1956-. Березовский - не своя игра - Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 208 lk., 8 l. ill. : ill.
ISBN 9785423702038
Märksõnad: Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus; Suurbritannia. Julgeolekuteenistus; Ülevenemaaline Riiklik Tele- ja Raadiokompanii; Berezovski, Boriss, 1946-; tippjuhid; ettevõtjad; oligarhia; kohtumenetlus; Litvinenko, Aleksandr, 1962-2006; Jušenkov, Sergei, 1950-2003; Goldfarb, Alex, 1947-; luureagendid; dissidendid; salamõrvad; eriteenistused; poliitika; Tšekulin, Nikita, 1956-; Terljuk, Vladimir; telefonikõned; Venemaa; Suurbritannia; 2000-ndad

Эстония и НАТО : роль НАТО в обороне Эстонии. - [Tallinn] : Kaitseministeerium, [2010]. - 34 lk. koos kaanega : ill., portr.
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvuslik julgeolek; riigikaitse; rahvusvaheline julgeolek; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; rahuvalveoperatsioonid; sõjalised operatsioonid; Eesti

HALDUSPOLIITIKA. AVALIK HALDUS

Eesti keele arengukava 2011-2017. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011. - 112 lk.
ISBN 9789985794289
Märksõnad: eesti keel; keelepoliitika; Eesti; 2010-ndad; arengukavad

Liikuv julgeolek = Migrating security / Sisekaitseakadeemia ; peatoimetaja Lauri Tabur, tegevtoimetaja Annika Talmar. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2010. - 233 lk. : ill. - (Sisekaitseakadeemia toimetised = Proceedings of the Estonian Public Service Academy, 1736-8901 ; 2010 (9)). – Sisaldab bibliogr. - Artiklid ja artiklite kokkuvõtted eesti ja inglise keeles, osa kokkuvõtteid vene keeles.
ISBN 9789985671863
Märksõnad: julgeolek; riskihaldus; politsei; piirivalve; kodanikukaitse; konverentsikogumikud

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused : maaväe ohvitseride ja staabitöö väljaõppejuhend / Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, taktika õppetool ; [eessõna: Enno Mõts]. - [Tartu] : Kaitseväe Ühendatud Õppesutused, 2010. - 253 lk. : ill.
Märksõnad: Eesti; kaitsevägi; maavägi; sõjategevus; sõjaline väljaõpe; kõrgkooliõpikud

Eesti riigikaitse 2007-2011. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2011. - 18 lk. : ill.
Märksõnad: riigikaitse; strateegiad; arengukavad; kaitsepoliitika; kaitsevägi; Eesti; ametlikud väljaanded

Pärn, Ülo, 1937-. Kaitseliidu Jõgeva Malev 20. - Jõgeva : Kaitseliidu Jõgeva Malev, 2010. - 199 lk. : ill., portr.
ISBN 9789949214556
Märksõnad: Eesti. Kaitseliit. Jõgeva Malev; riigikaitseorganisatsioonid; Jõgevamaa; 1990-ndad; 2000-ndad; albumid; juubeliväljaanded

Sõdurite psühholoogiline toetamine välismissioonidel : juhtnöörid sõjaväelistele juhtidele / [Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ; tõlke toimetanud Merle Parmak ; kaanefoto: Tõnu Noorits]. - [Tartu] : Elmatar, 2010. - 88 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: sõdurid; psühholoogiline nõustamine; rahuvalveoperatsioonid; stress; toimetulek; kohanemine (psühh.); moraal; sõjanduspsühholoogia; käsiraamatud

Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 / [Kaitseministeerium, avalike suhete osakond]. - 2., täiend. tr. - [Tallinn] : Kaitseministeerium, [2010]. - 18 lk. : ill.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Eesti. Kaitsevägi; riigikaitse; kaitsevägi; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; arengusuunad; arengukavad; Eesti

Taktikaõppuste korraldamise juhend / Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, õppeosakond, taktika õppetool ; [eessõna: Tõnis Männiste]. - Tartu : Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2009. - 207 lk. : ill.
Märksõnad: Eesti; kaitsevägi; taktika (sõj.); taktikaline ettevalmistus; õppused; korraldamine; juhendid; käsiraamatud

Cimbala, Stephen J. Nuclear weapons and cooperative security in the 21st century : the new disorder. - London ; New York : Routledge, 2010. - XIII, 188 lk. : ill. - (Routledge global security studies ; 12.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415552288 (hardcover)
Märksõnad: tuumarelvad; tuumatehnika; uus tehnoloogia; tuumaohutus; rahvusvaheline koostöö; relvastuse piiramine; tuumarelva leviku tõkestamise lepingud; rahvusvaheline julgeolek; artiklikogumikud

Clarke, Richard A., 1951-. Cyber war : the next threat to national security and what to do about it / Robert K. Knake. - 1st ed. - New York : Ecco, c2010. - XIV, 290 lk.
ISBN 9780061962233
Märksõnad: kübersõda; küberterrorism; infosõda; rünnakud; ennetamine; Ameerika Ühendriigid

Estonian long term defence development plan 2009-2018. - [Tallinn] : Kaitseministeerium, 2009. - 18 lk. koos kaanega
Märksõnad: Eesti. Kaitsevägi; riigikaitse; kaitsevägi; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; arengusuunad; arengukavad; Eesti

Maleševic, Siniša. The sociology of war and violence. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - X, 362 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521731690 (pbk.)
Märksõnad: sõda; vägivald; sotsiaalsed aspektid; ühiskond; ühiskonnateooriad; sõjandussotsioloogia

National defence strategy Estonia. - Tallinn : Estonian Ministry of Defence, 2010. - 26 lk. : ill.
Märksõnad: riigikaitse; strateegiad; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; Eesti; ametlikud väljaanded

POLIITILINE AJALUGU

Brown, Archie, 1938-. Kommunismi tõus ja langus / inglise keelest tõlkinud Tõnis Värnik ; [toimetanud Sander Liivak ; kujundanud Heino Prunsvelt]. - Tallinn : Varrak, 2011. - 852, [1] lk., [16] lk. ill., portr. : kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985322079 (köites)
Märksõnad: kommunism; ajalugu; poliitiline ajalugu; 19. saj. 2. pool; 20. saj

Pesti, Arvo, 1956-2010. Kirjad vennale : 15.04.1983 - 29.09.1986 / Olavi Pesti ; [toimetanud Siiri Ombler ; järelsõna: Peep Pillak ; kaane kujundanud: Mari Ainso]. - Tartu : Ilmamaa, 2011. - 190, [2] lk., [12] l. ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985773789 (köites)
Märksõnad: Pesti, Arvo, 1956-2010; Pesti, Olavi, 1950-; dissidendid; poliitvangid; ajaloolased; vangistus; kirjavahetus; Eesti; 1980-ndad; kirjad; allikapublikatsioonid

Roewer, Helmut. Hammas hamba vastu : Saksamaa ja Nõukogude Liit külmas sõjas / saksa keelest tõlkinud Toomas Huik ; [toimetanud Mari Kolk ; kujundanud Villu Tammer]. - [Tallinn] : Tammerraamat, c2011. - 269 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949449927 (köites)
Märksõnad: Ida-Saksamaa. Riikliku Julgeoleku Ministeerium; NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee; Saksamaa. Föderaalne Luureteenistus; Saksamaa. Põhiseaduse Kaitse Liiduamet; Vabade Juristide Uurimiskomisjon (Lääne-Saksa inimõigusorganisatsioon); Ebainimlikkusevastane Võitlusgrupp (antikommunistlik organisatsioon); külm sõda; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; luure; spionaaž; luureteenistused; julgeolekuteenistused; poliitiline ajalugu; Saksamaa; NSV Liit; 1945-1960; 20. saj. 2. pool

Roots, Harald, 1905-1986. Kui võitluseta murdus mõõk / [toimetanud Liis Vaher ; eessõna: Valdek Raiend ; sarja kujundanud Mari Ainso]. - 2. tr. - Tartu : Ilmamaa, 2010). - 268, [2] lk. - (Ajajõe tagant.). - Sisaldab reg.
ISBN 9789985773765 (köites)
Märksõnad: Roots, Harald, 1905-1986; Eesti; ohvitserid; karjäär (teenistuskäik); poliitiline ajalugu; nõukogude võim; repressioonid; vangilaagrid; Norilsk; 1930-ndad; 1940-ndad; 1950-ndad; mälestused

Susi, Arnold, 1896-1968. Võõrsil vastu tahtmist : mälestusi vangiajast ja laagripõlvest / [toimetajad: Anne Velliste ja Heli Susi]. - Tallinn : Eesti Päevaleht : Akadeemia, 2011. - 575, [1] lk. : ill. - (Eesti mälu ; 49.). - Sisaldab registrit.
ISBN 9789949452491
Märksõnad: advokaadid; vangilaagrid; poliitvangid; Eesti; NSV LIIT; mälestused

Tuchman, Barbara W., 1912-1989. The Zimmermann telegram. - London : Phoenix Press, 2001. - XII, 244 lk., [2] l. fot. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 1842122797
Märksõnad: Zimmermann, Arthur, 1864-1940; diplomaatia; välispoliitika; telegrammid; sõjaline planeerimine; Esimene maailmasõda, 1914-1918; põhjuslik analüüs; Saksamaa; Mehhiko; Ameerika Ühendriigid; 1910-ndad

SÕJAAJALUGU

Grier, Howard D., 1955-. Hitler/Dönitz ja Läänemeri : Kolmanda Reichi viimane lootus, 1944-1945 / [inglise keelest tõlkinud Heikki Talving]. - [Tallinn] : Grenader, 2011. - 272 lk. : ill., portr., kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949448524 (köites)
Märksõnad: Dönitz, Karl, 1891-1980; Hitler, Adolf, 1889-1945; sõjaajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; strateegia (sõj.); sõjategevus; meresõda; allveelaevad; sõjalaevastik; Saksamaa; Läänemeri; Eesti; Baltimaad; Kuramaa; Preisimaa

Meenutusi Eesti kaitsejõudude taasloomisest / Eesti Eruohvitseride Kogu ; [toimetaja ja eessõna: Jüri Kadak ; kujundaja Peeter Paasmäe]. - [Tartu] : Elmatar : Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, c2009. - 288 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949435586 (köites)
Märksõnad: Eesti. Kaitsevägi; riigikaitse; kaitsejõud; kaitsevägi; lähiajalugu; Eesti; 1990-ndad; artiklikogumikud; mälestused

Õun, Mati, 1942-. Võitlused Läänemerel 1914-1918 : Esimene maailmasõda koduvetes / Hanno Ojalo ; [toimetanud Ann Kivikangur ; registrid: Märt Kullo ; kujundanud Tiina Sildre]. - [Tallinn] : Olion, 2011. - 293, [2] lk. : ill., portr., kaart. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985666616
Märksõnad: sõjaajalugu; Esimene maailmasõda, 1914-1918; meresõda; merelahingud; Läänemeri; Eesti

The worldwide history of warfare : the ultimate visual guide, from the ancient world to the American Civil War / general editor Tim Newark. - London : Thames & Hudson, 2009. - 320 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780500287996
Märksõnad: sõjaajalugu; sõjad; teatmikud

 


 digitaalarhiiv digar