Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2011-05

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |


 SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Salliv ja võrdseid võimalusi pakkuv Eesti = Estonia as a tolerant country of equal opportunities. - Tallinn : Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, [2010]. - 29, [1] lk. : ill. - Rööptekst inglise keeles.
Märksõnad: vähemusrahvused; multikultuurilisus; haridus; sotsiaalne integratsioon; kultuuriintegratsioon; poliitiline integratsioon; ränne (demogr.); võrdsed võimalused; sallivus; Eesti; teatmikud

Boltanski, Luc. On critique : a sociology of emancipation / translated by Gregory Elliott. - Cambridge : Polity, 2011. - XIV, 191 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745649641
Märksõnad: kriitiline teooria; pragmatism; institutsioonid; poliitilised süsteemid; dominantsed grupid; emantsipatsioon; sotsioloogia

Brubaker, Rogers. The limits of rationality : an essay on the social and moral thought of Max Weber / Rogers Weber. - London ; New York : Routledge, 2010, 1984. - VIII, 119 lk. - (Routledge library editions. 1.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415607797 (pbk.)
Märksõnad: Weber, Max, 1864-1920; saksa; sotsioloogid; ratsionalism; irratsionalism; tegevusteooria (sotsiol.); väärtusorientatsioon; väärtuskonfliktid; moraal; eetika; separaadid

Castells, Manuel, 1942-. The power of identity. - 2nd ed., with a new preface. - Malden (Mass.) : Wiley-Blackwell, c2010. - XLIV, 538 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405196871 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: infoühiskond; infotehnoloogia; teadmusühiskond; sotsiaalsed mõjud; sotsiaalsed liikumised; globaliseerumine; identiteet

The concise encyclopedia of sociology / edited by George Ritzer and J. Michael Ryan. - Malden, MA : Blackwell, 2011. - LII, 726 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405183529 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: sotsioloogia; entsüklopeediad

Donati, Pierpaolo, 1946-. Relational sociology : a new paradigm for the social sciences. - New York : Routledge, 2011. - XVI, 254 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415567480 (hbk)
Märksõnad: sotsiaalsed suhted; sotsiaalsed muutused; sotsioloogia; refleksiivsus (sotsiol.); modernism; funktsionalism (sotsiol.); kriitiline realism

Fejes, Fred. Gay rights and moral panic : the origins of America's debate on homosexuality. - New York : Palgrave Macmillan, 2011. - X, 280 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230108264
Märksõnad: homoseksuaalsus; hoiakud; eetilised aspektid; homoseksuaalid; geid; lesbid; vähemuste õigused; sotsiaalsed liikumised; referendumid; sotsiaalajalugu; Ameerika Ühendriigid; 1950-ndad; 1960-ndad; 1970-ndad

Memory and migration : multidisciplinary approaches to memory studies / edited by Julia Creet and Andreas Kitzmann. - Toronto [etc.] : University of Toronto Press, 2011. - XV, 329 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781442641297
Märksõnad: migrandid; sisserändajad; pagulased; etnilised vähemused; kogukonnad; diasporaa; kollektiivne mälu; kultuurimälu; kultuuritrauma; posttraumaatiline stress; Teine maailmasõda, 1939-1945; holokaust; interdistsiplinaarsed uuringud; Euroopa; Kanada; 20. saj; esseekogumikud

Smith, Anthony Douglas, 1933-. The concept of social change : a critique of the functionalist theory of social change. - Abingdon : Routledge, 2010, 1973. - IX, 198 lk. (Routledge revivals.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415579315 (pbk.)
Märksõnad: sotsiaalsed muutused; funktsionalism (sotsiol.); evolutsionism; traditsionalism; modernism; moderniseerimine; revolutsioonid; separaadid

Барабаш, Виктор Владимирович. Образы России в мире : учебное пособие / А. Бордюгов, Е. А. Котеленец ; Ассоциация исследователей российского общества, Кафедра массовых коммуникаций РУДН. - Москва : АИРО XXI, 2011. - 295 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785910221301
Märksõnad: Venemaa; venelased; rahvusstereotüübid; diasporaa; ksenofoobia; kuvand; hoiakud; müüdid; slavistika; sovetoloogia; infosõda; propaganda; infopoliitika

Батурин, Владимир Кириллович. Социология образования : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" - Москва : ЮНИТИ, 2011. - 189, [2] lk. - (Magister.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785238021430
Märksõnad: haridussotsioloogia; kõrgkooliõpikud

Готово ли российское общество к модернизации? / Российская академия наук, Институт социологии ; под редакцией М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. Е. Тихоновой. - Москва : Весь Мир, 2010. - 343 lk. : ill. - (Российское общество в зеркале социологии.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785777704948
Märksõnad: ühiskond; moderniseerimine; sotsiaalne areng; majanduslik areng; sotsiaalkultuuriline areng; avalik arvamus; avaliku arvamuse uuringud; Venemaa

Социальная Европа в XXI веке / Российская академия наук, Институт Европы ; под редакцией М. В. Каргаловой. - Москва : Весь мир, 2011. - 525 lk. - (Старый Свет - новые времена.). – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9785777704740 (köites)
Märksõnad: sotsiaalsed protsessid; sotsiaalne areng; sotsiaalpoliitika; heaoluriik; eeskujud; Euroopa; Euroopa Liidu maad; Ameerika Ühendriigid; Ladina-Ameerika; Kesk-Aasia; Venemaa; 21. saj

KOMMUNIKATSIOON. MEEDIA

Infoühiskond = Information society / [koostanud Statistikaameti ettevõtlusstatistika osakond (Mari Soiela) ; toimetanud Kairit Põder ; kaane kujundanud Maris Valk]. - Tallinn : Statistikaamet, 2010. - 91 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9789985744802
Märksõnad: infoühiskond; infotehnoloogia; kommunikatsioonitehnoloogia; telekommunikatsioon; e-riik; e-äri; võrguteenused; ID-kaardid; statistikaametid; riiklik statistika; andmevalmendus; elektrooniline dokumendivahendus; Eesti; artiklikogumikud

Priimägi, Linnar, 1954-. Propaganda sõnastik / [kaane kujundanud Jüri Kaarma]. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011. - 341, [2] lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985794166 (köites)
Märksõnad: propaganda; suhtekorraldus; reklaam; kommunikatsioon; oskussõnastikud

The handbook of communication ethics / edited by George Cheney, Steve May, and Debashish Munshi. - New York ; Abingdon, UK : Routledge, 2011. - XIX, 530 lk. - (International Communication Association (ICA) handbook series). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415994651 (pbk.)
Märksõnad: kommunikatsioon; organisatsioonikommunikatsioon; poliitiline kommunikatsioon; kultuuridevaheline kommunikatsioon; retoorika; meedia; eetika; ajakirjandus; ajakirjanduseetika; käsiraamatud

Jackson, Matthew. Social and economic networks. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2010. - XIII, 504 lk. : joon. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780691148205
Märksõnad: võrgustikukäsitlus; sotsiaalsed võrgustikud; võrgustikmajandus; turg (süsteem); tööturg; kõrgkooliõpikud

Matsaganis, Matthew D. Understanding ethnic media : producers, consumers, and societies / Vikki S. Katz, Sandra J. Ball-Rokeach. - Los Angeles [etc.] : SAGE, c2011. - XX, 314 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412959131 (pbk.)
Märksõnad: meedia; televisioon; raadio; ajakirjandus; etnilised vähemused; sisserändajad; rahvuslik identiteet; meediatööstus; meediakasutus; meediauuringud; kõrgkooliõpikud

Mullany, Louise. Gendered discourse in the professional workplace / Louise Mullany. - New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XII, 236 lk. - (Palgrave studies in professional and organizational discourse.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230279681
Märksõnad: töökohad; töösuhted; sugupooled; sooline diskrimineerimine; organisatsioonikommunikatsioon; sotsiolingvistika; diskursusanalüüs; üksikjuhtumite analüüs

MAJANDUS

MAJANDUSTEADUS

Research in economics and business: Central and Eastern Europe / Tallinn University of Technology, School of Economics and Business Administration ; editor-in-chief Urve Venesaar. - Tallinn : Tallinn University of Technology, 2009- . - 2 korda aastas. - Sisaldab bibliogr.
ISSN 1736-9126
Märksõnad: majandus; majandusteadus; majandusuuringud; Ida-Euroopa; Kesk-Euroopa; jätkväljaanded

Schutz, Eric A., 1947-. Inequality and power : the economics of class. - London ; New York, NY : Routledge, 2011. - 226, [2] lk. - (Routledge frontiers of political economy.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415554800 (hb)
Märksõnad: sotsiaalne keskkond; sotsiaalsed klassid; ebavõrdsus; võim; majanduslikud aspektid; Ameerika Ühendriigid

TURISMIMAJANDUS

II rahvusvaheline turismihariduse konverents "Turism, haridus ja pärimuskultuur: ühendussilla loomine" 9. - 10.12.2010 : artiklikogumik / [koostajad Tiina Tamm ja Mirjam Paju ; toimetuse kolleegium: Lii Muru ... jt. ; eessõna: Heli Tooman]. - Pärnu : Eesti Turismihariduse Liit, 2011. - 109 lk. : ill. - (Arendame turismiteadust ; 2.). – Sisaldab bibliogr. - Osa teksti inglise keeles.
ISBN 9789949214372
Märksõnad: turismimajandus; turism; haridus; pärimuskultuur; kultuuripärand; konverentsikogumikud; artiklikogumikud; üliõpilastööd

Tooman, Heli, 1949-. Kuidas kasvab turismipuu? : turismimajanduse alused / [kujundaja Marge Pent]. - [Tallinn] : Argo, c2010. - 305, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Teemade lõpus eesti-inglise sõnavara.
ISBN 9789949466160
Märksõnad: turism; turismimajandus; õpikud; kutsekooliõpikud

Food, agri-culture and tourism : linking local gastronomy and rural tourism : interdisciplinary perspectives / Katia Laura Sidali, Achim Spiller, Birgit Schulze, editors. - Heidelberg [etc.] : Springer, 2011. - XV, 197 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõtted saksa, inglise ja itaalia keeles.
ISBN 9783642113604
Märksõnad: kokandus; maaturism; taluturism; turismiturundus; interdistsiplinaarsed uuringud; üksikjuhtumite analüüs; artiklikogumikud

ENERGIAMAJANDUS

Hartshorn, Jack Ernest. Oil trade : politics and prospects. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - XV, 306 lk. : ill. - (Cambridge studies in energy and environment.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521147453 (pbk.)
Märksõnad: Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon; nafta; toorained; tootmine; hinnad; naftatööstus; naftakaubandus

Honore, Anouk. European natural gas demand, supply, and pricing : cycles, seasons, and the impact of LNG price arbitrage. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - XLIX, 477 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199226535
Märksõnad: maagaas; gaasijaotus; gaasitööstus; nõudlus; hinnad; poliitika; Euroopa

TÖÖ-ÖKONOOMIKA

The Oxford handbook of human capital / edited by Alan Burton-Jones and J.-C. Spender. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - XXVIII, 752 lk. - (Oxford handbooks in business and management.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199532162 (hbk)
Märksõnad: tööjõud; inimkapital; personalijuhtimine; strateegiline juhtimine; käsiraamatud

KINNISVARA

Kaing, Madis. Kinnisvara alused : õppevahend. - 2., täiend. ja parand. tr. - Tartu : Atlex, 2011. - 142 lk.
ISBN 9789949441877
Märksõnad: kinnisvara; maaomand; kinnistusraamatud; kinnisvarahaldus; kinnisvarahooldus; õiguslikud aspektid; kõrgkooliõpikud

Справочник квартирного товарищества / Союз квартирных товариществ Эстонии ; [tõlge: Natalja Listova, seaduste tõlge: ESTLEX ; eessõna: Urmas Mardi ; kujundaja Toomas Ild]. - Таллинн : Союз квартирных товариществ Эстонии, 2011. - 162 lk.
ISBN 9789985897232
Märksõnad: korteriühistud; kinnisvarahaldus; elamuõigus; Eesti; käsiraamatud; õigusaktid

RAHANDUS

Dražanov, Angel. 100% Forex : õpime ja teenime / Angel Daražanov, Vassil Banov, Miroslav Kozarov ; tõlgitud bulgaaria keelest. - Tallinn : Admiral Markets, 2010. - 230 lk.
ISBN 9789949214716 (köites)
Märksõnad: finantsturg; valuutaturg; kapitaliturg; turuprognoosid; meetodid; õppematerjalid

Eesti Vabariigi rahad. 3. kd. (lisa) / koostanud Carmen Carmen, Maie Uustalu. - Tallinn : Eesti Pank, 2011. - 42 lk.
ISBN 9789949404896
Märksõnad: raha; paberraha; mündid; rahandusajalugu; Eesti; kataloogid

Kuidas maksta makse? : ülevaade äriühingute maksustamisest Eestis / koostanud Riin Pajula ; [kujundus: Rain Rikma]. - [Tallinn] : Arvestusabi, [2011]. - 80 lk. : ill.
ISBN 9789949216673
Märksõnad: äriühingud; ettevõtted; maksustamine; Eesti; õigusaktid

Rahapoliitiline ülevaade / Eesti Pank = Bank of Estonia ; toimetaja Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 1995-2007. - 2 korda aastas, 1998-1999, 2004-2007.
ISSN 1406-4154
Märksõnad: rahapoliitika; rahanduspoliitika; eelarvepoliitika; majandussektorid; majanduspoliitika; Eesti; jätkväljaanded

Haljak, Gunnar. Coins and paper money of the Republic of Estonia : [1918-2011] = Eesti Vabariigi mündid ja paberrahad : [1918-2011] / [editor Gunnar Haljak ; layout and photos: Antti Haljak ; translated into English by Antti Haljak]. - [Tallinn] : Haljak Coin Auction, [2011]. - 123 lk. : ill. - Rööptekst eesti keeles.
ISBN 9789949216420 (köites)
Märksõnad: mündid; paberraha; raha; Eesti; 1918-1940; 1990-ndad; 2000-ndad; kataloogid

MAAILMAMAJANDUS

The global economic crisis and potential implications for foreign policy and national security / edited by Nicholas Burns & Jonathon Price ; foreword by Joseph S. Nye & Brent Scowcroft. - Washington, DC : Aspen Institute, 2009. - 162 lk. - (Aspen policy books.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780898435153
Märksõnad: maailmamajandus; finantskriisid; majanduskriisid; mõjud; rahvusvahelised majandussuhted; rahvuslik julgeolek; välispoliitika; Ameerika Ühendriigid; konverentsikogumikud

Дружинин, П. В. Влияние развития экономики на окружающую среду : моделирование и анализ расчетов / П. В. Дружинин, Г. Т. Шкиперова, М. В. Морошкина ; Карельский научный центр Российской академии наук, Институт экономики. - Петрозаводск : [Карельский научный центр РАН], 2010. - 117, [1] lk. : ill.  Sisaldab bibliogr. - Osa teksti inglise keeles.
ISBN 9785927404452
Märksõnad: keskkonnaseisund; majanduslik areng; keskkond; investeeringud; saastamine; keskkonnakaitse; säästev areng; modelleerimine (teadus); arvutusmeetodid; Venemaa

PÕLLUMAJANDUS

Eesti põllumajandus XX sajandil. IV köide, Lõimumisest rahvusvahelisse turumajandusse / [toimetuse kolleegium: Arvo Sirendi (peatoimetaja) ... jt. ; ees- ja järelsõna: Arvo Sirendi ; kujundus: Ülla Sirendi]. - Saku ; [Tallinn : Põllumajandusministeerium], 2010. - 378 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949136483 (kogu teos)
Märksõnad: põllumajandus; agraarajalugu; turumajandus; põllumajandusturg; majandusintegratsioon; Eesti; 20. saj

Söödav linn : ülevaade Linnalabori ... aasta katuseaianduse katsest ning linnas toidu kasvatamise perspektiividest / MTÜ Linnalabor ; koostaja Sander Tint. - Tallinn : Linnalabor, 2010- . - Ebaregulaarne. - Sisaldab bibliogr.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Linnalabor (projekt); linnad; aiandus; katmikalad; köögiviljandus; taimekasvatus; Eesti; projektiaruanded; jätkväljaanded

RAAMATUPIDAMINE

Karu, Sander, 1959-. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet / Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts. - Tartu : Rafiko Kirjastus, 2010. - 47 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985991053
Märksõnad: kuluarvestus; ettevõtlus; finantsjuhtimine; raamatupidamine; ettevõtterahandus; ülesanded

ETTEVÕTLUS

Becker, Brian E. Talendijuhtimine : talendijuhtimine kui strateegiline konkurentsieelis. Kuidas tööjõudu diferentseerida? / Brian E. Becker, Mark A. Huselid, Richard W. Beatty ; [tõlkinud Kalle Hein ; toimetanud Tõnis Arro ; kujundanud Villu Koskaru]. - [Tartu] : Hermes : Fontes, 2010. - 255, [1] lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949908752 (köites)
Märksõnad: tööjõud; juhtimine; personalijuhtimine; strateegiline juhtimine; organisatsiooniarendus; efektiivsus

Dokumendinäidised ... [Elektrooniline teavik] / Pandekt OÜ ; koostajad: Raili Karjane, Meelis Masso, Klen Laus ... [jt.]. - Tallinn : Pandekt, 2010- . - 1 kord aastas.
ISSN 1736-9088
Märksõnad: Eesti; lepinguõigus; lepingud; näidised; kommentaarid; e-teavikud; CD-ROMid

Gallo, Carmine. Innovatsioon : Steve Jobsi seitse saladust : pöörased ja erilised põhimõtted sinu äri eduks ; [tõlkija Ülle Jälle ; toimetaja Triin Olvet ; kujundaja Kairi Kalmann]. - [Tallinn] : Äripäev, 2011. - 264 lk. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949464166 (köites)
Märksõnad: Jobs, Steve, 1955-; innovatsioonid; ärijuhtimine; ettevõtlus; juhtimine; edukus

TURUNDUS

Luik, Erti. Internetiturundaja lauaraamat / [toimetaja Mari-Epp Tirkkonen ; kujundaja Maire Pukk]. - [Tallinn] : Äripäev, 2011. - 246 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949464173
Märksõnad: turundus; e-turundus; Internet; veebisaidid; internetireklaam; sotsiaalsed võrgustikud; käsiraamatud

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ajalugu 1992/2008 / koguteose koostas [ja kujundas] Vaino Kallas. - Tallinn : Eesti Vabadusvõitlejate Liit, 2010. - 392 lk. : ill., portr.
ISBN 9789949210718 (köites)
Märksõnad: Eesti Vabadusvõitlejate Liit; sõjaveteranid; vabadusvõitlejad; asutamine; tegevus; ühendused; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad

Donelan, Michael D. Honor in foreign policy : a history and discussion. - New York : Palgrave Macmillan, 2007. - VIII, 221 lk. - (Palgrave Macmillan history of international thought series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781403979728 (alk. paper)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; eetilised aspektid; au; poliitiline eetika; poliitiline ajalugu

Kallio, Jyrki. Tradition in Chinese politics : the party-state's reinventionof the past and the critical response from public intellectuals. - Helsinki : Ulkopoliittinen Instituutti, 2011. - 150 lk. : ill. - (FIIA report 2010, 1458-994X ; 27). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789517692922
Märksõnad: Hiina Kommunistlik Partei; kommunistlikud parteid; poliitika; rahvuslus; konfutsianism; Hiina

Realism and world politics / edited by Ken Booth. - Abingdon, UK ; New York : Routledge, 2011. - XVIII, 346 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415570589 (pbk.)
Märksõnad: Waltz, Kenneth Neal, 1924-; politoloogid; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; välispoliitika; poliitilised teooriad; realism; Ameerika Ühendriigid

Россия в многообразии цивилизаций / Российская академия наук, Институт Европы ; под редакцией Н. П. Шмелева. - Москва : Весь мир, 2011. - 889 lk. : ill. - (Старый Свет - новые времена.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785777704870 köites)
Märksõnad: kodanikuühiskond; maailmamajandus; rahvusvaheline koostöö; majanduslik areng; poliitilised süsteemid; sotsiaalne areng; religioon; kultuur; rahvuspoliitika; rahvuslus; rahvusvaheline julgeolek; islam; ekstremism; terrorism; prognoosid; Euroopa; Venemaa

HALDUSPOLIITIKA. AVALIK HALDUS

Dearlove, John. The politics of policy in local government : the making and maintenance of public policy in the Royal Borough of Kensington and Chelsea. - Paperback re-issue. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - 287, [3] lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521134507
Märksõnad: halduspoliitika; kohalikud omavalitsused; halduskorraldus; otsustamine; Suurbritannia

John, Peter, 1960-. Making policy work. - Abingdon ; New York : Routledge, 2011. - IX, 194 lk. - (Routledge textbooks in policy studies.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415380294 (pbk.)
Märksõnad: poliitika; poliitikud; bürokraatia; valitsemine; haldusjuhtimine; e-riik; võrgustikukäsitlus; sotsiaalsed võrgustikud

The SAGE handbook of governance / edited by Mark Bevir. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2011. - V, 576 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781847875778
Märksõnad: valitsemine; juhtimine; eestvedamine; haldusjuhtimine; sotsiaalsed võrgustikud; valitsusvälised organisatsioonid; avaliku ja erasektori partnerlus; detsentraliseerimine; poliitilised teooriad; majandusteooriad; ühiskonnateooriad; käsiraamatud

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Omand, David. Securing the state. - New York : Columbia University Press, c2010. - XX, 345 lk., [1] l. ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780231701846 (alk. paper)
Märksõnad: rahvuslik julgeolek; julgeolekupoliitika; kaitsepoliitika; luure; luureteenistused; Suurbritannia

Вооруженные силы зарубежных государств : информационно-аналитический сборник / [авторы: А. Н. Сидорин, Г. М. Мингатин, В. М. Прищепов, В. П. Акуленко]. - Москва : Военное издательство, 2009. - 527 lk. : ill. - (Библиотека офицера.).
ISBN 9785203020673
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjavägi; sõjalised doktriinid; strateegia (sõj.); kaitsekontseptsioonid; sõjakunst; psühholoogiline sõda

HARIDUSPOLIITIKA

Русская школа Эстонии : сборник материалов = Russian schools of Estonia : compendium of materials / Центр информации по правам человека. - Таллинн : [Inimõiguste Teabekeskus], 2010. - 53, 53 lk., [2] lk. ill. : ill. – Sisaldab Inimõiguste Teabekeskuse publikatsioone.
ISBN 9789985996720
Märksõnad: venelased; haridus; võrdsed võimalused; emakeel; vene; üldhariduskoolid; haridusreformid; Eesti

POLIITILINE JA SÕJAAJALUGU

Harjula, Mirko, 1975-. Eesti 1914-1922 : maailmasõda, revolutsioonid, iseseisvumine ja Vabadussõda / soome keelest tõlkinud Kadri Jaanits ja Paul Kokla ; [toimetanud Ago Pajur ; kujundanud Angelika Schneider]. – Tänapäev, 2011. - 424 lk. : ill., kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985629918 (köites)
Märksõnad: Esimene maailmasõda, 1914-1918; iseseisvumine; Vabadussõda, 1918-1920; sõjaajalugu; lahingud; poliitiline ajalugu; Eesti; 1910-ndad; 1920-ndad

Kaasaegsete mälestusi okupatsioonist ja sõjaaegsest Tallinnast 1939-1944 : näitust "Mureliku suuga" (Okupatsioonist okupatsiooni 1939-1944) täiendav ja illustreeriv lisa / Tallinna Linnamuuseum ; [koostas Aino Lepp ; toimetas Maia Randma ; kujundas Anne Järvpõld]. - Tallinn : Tallinna Linnamuuseum, 2009. - [63] lk. : ill., portr.
ISBN 9789949902309
Märksõnad: Nõukogude okupatsioon; Saksa okupatsioon; Teine maailmasõda, 1939-1945; pommitamine; perekonnad; ajalugu; Tallinn; 1940-1945; mälestused; fotod

Kallonen, Kari. Lauri Törni - Legend - Larry Thorne / [Petri Sarjanen ; soome keelest tõlkinud Peeter Villmann ; toimetaja Lauri Suurmaa ; eessõna: Mart Laar]. – Tallinn: Grenader, 2011. - 308 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949448531 (köites)
Märksõnad: Törni, Lauri, 1919-1965; sõjaväelased; kangelased; kütiväeosad; eriväed; Talvesõda, 1939-1940; Jätkusõda, 1941-1944; Teine maailmasõda, 1939-1945; Vietnami sõda, 1946-1975; Soome; Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; biograafiad

Lepassalu, Virkko. Esimene Eesti : nomenklatuur ENSV-s ja hiljem / [toimetaja Lauri Vanamölder ; kujundaja Jan Garshnek]. - [Tallinn] : Pegasus, 2011. - 208 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949472352
Märksõnad: Eestimaa Kommunistlik Partei. Keskkomitee; kommunistlikud parteid; juhtkond; riigiametnikud; juhid; ühiskonnategelased; kultuuritegelased; eliit; elulaad; eluolu; poliitiline ajalugu; sotsiaalajalugu; Eesti

Ripley, Tim. Kolmanda Riigi eliitüksused : Saksamaa eriüksused II maailmasõjas / [inglise keelest tõlkinud ja täiendavad kommentaarid kirjutanud Heikki Talving]. - Tallinn : Grenader, c2011. - 214 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949448500 (köites)
Märksõnad: sõjaajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjavägi; eriväed; Saksamaa

Tuomioja, Erkki, 1946-. Jaan Tõnisson ja Eesti iseseisvus / soome keelest tõlkinud Kadri Jaanits, Katrin Kurmiste ; [toimetanud Kalev Lattik ; kujundanud Mari Kaljuste]. - Tallinn : Varrak, 2011. - 333, [1] lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985322246 (köites)
Märksõnad: Tõnisson, Jaan, 1868-u.1942; Päts, Konstantin, 1874-1956; Wuolijoki, Hella, 1886-1954; Tõnisson, Ilmar Hans, 1911-1939; Postimees (ajaleht); riigitegelased; poliitikud; juristid; ajakirjanikud; ajalugu; iseseisvumine; iseseisvus (pol.); poliitiline ajalugu; Eesti; 19. saj. 2. pool; 20. saj. 1. pool; biograafiad

Õun, Mati, 1942-. Merelahingud läbi aegade / [kujundus: Indrek Loik]. - Tallinn : Ühinenud Ajakirjad, 2011 - 184 lk. : ill., portr., kaart - (Tehnikamaailm raamat).
ISBN 9789985995082 (köites)
Märksõnad: sõjaajalugu; meresõda; merelahingud

Van der Kloot, William. The lessons of war : the experiences of seven future leaders in the First World War. - Stroud : History Press, 2008. - 224 lk., [8] l. ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781845886349
Märksõnad: Mussolini, Benito, 1883-1945; Hitler, Adolf, 1889-1945; Macmillan, Harold, 1894-1986; Hoover, Herbert Clark, 1874-1964; Mannerheim, Carl Gustaf Emil, 1867-1951; Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938; Gaulle, Charles de, 1890-1970; Esimene maailmasõda, 1914-1918; sõdurid; sõjaväelased; riigitegelased; poliitikud; riigipead; elukäik; sõjategevus; psühholoogilised aspektid; 1910-ndad


 digitaalarhiiv digar