Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2011-08

 

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |


 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Annist, Aet, 1973-. Otsides kogukonda sotsialismijärgses keskuskülas : arenguantropoloogiline uurimus / [toimetanud Kalev Lattik ; kujundanud Sirje Ratso ; esikaane foto: Remo Savisaar] ; Tallinna Ülikool. - Tallinn : TLÜ Kirjastus, 2011. - (Acta Universitatis Tallinnensis. Socialia). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985587171
Märksõnad: külad; sotsiaalne keskkond; kohaidentiteet; maarahvastik; kogukonnad; identiteet; külaliikumine; maaelu; sotsiaalne areng; maasotsioloogia; külauuringud; Eesti

Kaska, Veronika. Ajutine ja korduvränne : empiirilised tõendid, kehtiv kord ja tulevikuvõimalused Eestis = Temporary and circular migration: empirical evidence, current policy practice and future options in Estonia / [tõlkinud Kai Veispak-Rawlings ; kujundus: Julia Voinova] ; Sisekaitseakadeemia, Euroopa rändevõrgustik [Eesti kontaktpunkt]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2010. - (Euroopa rändevõrgustik = The European migration network ; 2010, 3). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985671870
Märksõnad: ränne (demogr.); sisseränne; tagasiränne; ajutine ränne; korduvränne; sisserändajad; välismaalased; seadused; elamisload; tööload; palk; rändepoliitika; rahvusvaheline koostöö; sotsiaaluuringud; Eesti; 2000-ndad

Lapsed ja noored kujunevas info- ja tarbimisühiskonnas [Elektrooniline teavik] = Children and young people in the emerging information and consumer society / kujundus: Margus Sarapuu. - Tartu : [Tartu Ülikooli multimeedia talitus], 2010.
Märksõnad: lapsed; noored; enesemääratlus; väärtusorientatsioon; sotsialiseerumine; sotsiaalne kohanemine; tarbimine; meedia; elektrooniline meedia; Internet; meediakasutus; võrgusuhtlus; üleminekuühiskond; tarbimisühiskond; infoühiskond; lastesotsioloogia; noorsoosotsioloogia; Eesti; teadustööd; bakalaureusetööd; magistritööd; dissertatsioonid; artiklid (meedia); CD-ROMid

A biographical dictionary of women's movements and feminisms, Central, Eastern, and South Eastern Europe : 19th and 20th centuries / edited and with an introduction by Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi. - Budapest ; New York : Central European University Press, c2006, 2008. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9637326405 (pbk.)
Märksõnad: naised; naisliikumised; feminism; feministid; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa; Kagu-Euroopa; 19. saj; 20. saj; biograafialeksikonid

Говорова, Наталья Викторовна. Динамика социальных процессов в современной России = Dynamics of social processes in contemporary Russia / Учреждение Российской академии наук, Институт Европы РАН. - Москва : [Институт Европы РАН], 2010. - (Доклады Института Европы = Reports of the Institute of Europe ; 262). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785912990991
Märksõnad: sotsiaalsed protsessid; inimkapital; rahvuslik julgeolek; sotsiaalne turvalisus; Venemaa

Теория и методология в практиках российских социологов : постсоветские трансформации / Учреждение Российской академии наук, Институт социологии РАН ; [ответственный редактор: Л. А. Козлова ; редакторы-составители: Н. Я. Мазлумянова, И. А. Шмерлина]. - Москва : Научный мир, 2010. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785915222433
Märksõnad: sotsioloogia; teadusmetodoloogia; biograafilised meetodid; sotsioloogid; avalik arvamus; Venemaa; intervjuud

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Черных, Алла Ивановна. Медиа и демократия. - Москва ; Санкт-Петербург : Университетская книга, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785987120583
Märksõnad: meedia; massikommunikatsioon; poliitika; poliitiline kommunikatsioon; demokraatia

MAJANDUS

MAJANDUSTEADUS

2nd International Conference "Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges" [Elektrooniline teavik] : 13-15 June 2010 : conference proceedings. - Tallinn : TTÜ majandusteaduskond, 2010.
ISBN 9789949430376
Märksõnad: majandusteadus; majandus; rahandus; Ida-Euroopa; Kesk-Euroopa; konverentsikogumikud; toimetised; CD-ROMid

Aunesluoma, Juhana. Vapaakaupan tiellä : Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, 1303.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789522222329
Märksõnad: kaubanduspoliitika; vabakaubandus; majandusintegratsioon; majanduspoliitika; majandusajalugu; Soome; 20. saj

Bathelt, Harald. The relational economy : geographies of knowing and learning / Harald Bathelt and Johannes Glückler. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199587391
Märksõnad: organisatsioonid; ärijuhtimine; majandusgeograafia; teadmistepõhine majandus; teadmusjuhtimine

Hoeschele, Wolfgang. The economics of abundance : a political economy of freedom, equity, and sustainability. - Farnham ; Burlington, VT : Gower, c2010. - (Gower green economics and sustainable growth series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780566089404 (hbk. : alk. paper)
Märksõnad: kaubad; nõudlus ja pakkumine; tootmine; säästev areng; keskkonnamajandus

Валитов, Шамиль Махмутович. Эффективность макроэкономической системы : теория и практика / Ш. М. Валитов, О. В. Демьянова ; Федеральное агентство по образованию, Казанский государственный финансово-экономический институт. - [Москва] : Экономика, [2011]. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785282031294
Märksõnad: makroökonoomika; kõrgkooliõpikud

Васильев, Владимир Петрович. Государственное регулирование экономики : учебное пособие. - Москва : Дело и Сервис, 2010. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785801804927
Märksõnad: rahvamajandus; majandus; majandusjuhtimine; majanduspoliitika; riiklik poliitika; kõrgkooliõpikud

Лауреаты Нобелевской премии по экономике : [автобиографии, лекции, комментарии] = Nobel Prize Winners in Economics / Российская академия наук, Санкт-Петербургский научный центр ; научный редактор В. В. Окрепилов. - Санкт-Петербург : Наука, 2007-2010. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785020251151
Märksõnad: Nobeli auhind; majandusteadlased; majandusteadus; biograafiad

Литвинов, Владимир Александрович. Прожиточный минимум : история, методика, анализ. - 2-е изд. - Москва : [Ленанд], 2010. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785971003021
Märksõnad: elatusmiinimum; elatustase; vaesus; mõõtmismeetodid; majandusanalüüs

EESTI MAJANDUS

Aastaraamat ... / Eesti Kaubandus-Tööstuskoda = Yearbook ... / Estonian Chamber of Commerce and Industry = Ежегодник ... / Эстонская Торгово-Промышленная Палата. - Tallinn : Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, 1996- . - 1 kord aastas. - Sisaldab reg.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda; kaubanduskojad; kaubandus; kaubanduspoliitika; Eesti; aastaraamatud

Majanduspoliitika teooria ja praktika = Theorie und Praxis der Wirtschaftspolitik = Theory and practice of economic policy / Tartu Ülikool ... [jne. ; peatoimetaja Matti Raudjärv, toimetajad Sulev Mäeltsemees, Janno Reiljan ; eessõna: Manfred O. E. Hennies, Matti Raudjärv]. - Tallinn : Mattimar ; Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011. - (Eesti majanduspoliitilised väitlused : artiklid (CD-ROM). Kokkuvõtted. Kroonika = Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik : Beiträge (CD-ROM). Zusammenfassungen. Chronik = Discussions on Estonian economic policy : articles (CD-ROM). Summaries. Chronicle, 1736-5597 ; 19 (1)/2011). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985844274
Märksõnad: majanduspoliitika; artiklikogumikud

Rahapoliitika ja majandus : hetkeseis ja ettevaade / Eesti Pank = Bank of Estonia ; toimetaja Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2008- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-7859
Märksõnad: rahapoliitika; rahanduspoliitika; eelarvepoliitika; majandussektorid; majanduspoliitika; Eesti; jätkväljaanded

Remsu, Olev, 1947-. Elitaarne mees Harry Männil / [toimetanud Jaan Isotamm ja Maris Makko ; kujundanud Andres Tali ; kaanefotod: Sven Arbet, Marko Mumm]. - [Tallinn] : Tänapäev, c2011. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949270736 (köites)
Märksõnad: Männil, Harry, 1920-2010; ettevõtjad; majandustegelased; kunstikogujad; metseenlus; väliseestlased; pagulased; poliitiline politsei; ajalugu; Eesti; Soome; Venezuela; biograafiad

Toming, Kristina, 1976-. The impact of integration with the European Union on the international competitiveness of the food processing industry in Estonia. - Tartu : Tartu University Press, 2011. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 37.). - Sisaldab autori publikatsioone, bibliogr.
ISBN 9789949196708
VÕRGUVÄLJAANNE.
Märksõnad: Euroopa Liit; liitumine; eurointegratsioon; mõjud; toiduainetööstus; eksport; konkurentsivõime; Eesti; dissertatsioonid

TÖÖ-ÖKONOOMIKA

Maasing, Helina. Tööjõupuuduse leevendamine migratsiooni kaudu = Satisfying labour demand through migration in Estonia / [Helina Maasing ; tõlkinud Kaidi Talsen ; toimetaja Katrin Tääker ; kujundus: Julia Voinova] ; Sisekaitseakadeemia, Euroopa rändevõrgustik[u Eesti kontaktpunkt]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2010. - (Euroopa rändevõrgustik = The European migration network ; 2010, 2). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985671887
Märksõnad: tööjõupuudus; tööhõivepoliitika; välistööjõud; rändepoliitika; Eesti; aruanded

Sooline palgalõhe Eestis : [Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR uuringu kokkuvõte]. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, c2011. - (Sotsiaalministeeriumi toimetised. 2011, nr. 2.). – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: naised; mehed; palk; palgapoliitika; sooline võrdõiguslikkus; Eesti

Ethnic diversity in European labor markets : challenges and solutions / edited by Martin Kahanec, Klaus F. Zimmermann. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781848445598 (hardback)
Märksõnad: tööturg; etnilised vähemused; sotsiaalne integratsioon; integratsioon; Euroopa; artiklikogumikud

Järve, Janno, 1977-. Downward nominal wage rigidity in the Estonian private sector. - Tartu : Tartu University Press, 2011. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 36.). – Sisaldab autori publikatsioone, bibliogr.
ISBN 9789949196746
VÕRGUVÄLJAANNE.
Märksõnad: palk; palgakujundus; palgalepped; eraettevõtted; erasektor; Eesti; dissertatsioonid

RAHANDUS

Aliber, Robert Z., 1930-. The new international money game. - 7th ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. - Sisaldab reg.
ISBN 9780230018976 (pbk.)
Märksõnad: rahvusvaheline rahandus; rahareformid; rahandusasutused; rahaturg

Bandy, Gary. Financial management and accounting in the public sector. - London ; New York : Routledge, 2011. - (Routledge masters in public management.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415588324 (pbk.)
Märksõnad: riigirahandus; riigikulud; riigitulud; riigieelarve; avalik haldus; raamatupidamine

Estonian economy and monetary policy / Eesti Pank ; executive editor Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2008- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-7867
Märksõnad: rahapoliitika; rahanduspoliitika; eelarvepoliitika; majanduspoliitika; majandussektorid; Eesti; aruanded; jätkväljaanded

Nathan, Paul, 1944-. The new gold standard : rediscovering the power of gold to protect and grow wealth. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781118043226
Märksõnad: kuld; standardid (normid); investeeringud; rahapoliitika; inflatsioon; Ameerika Ühendriigid

Public debt : the Brazilian experience / Anderson Caputo Silva... [et al.] (editors) ; translated from the Portuguese by Hilda Maria Lemos Pantoja Coelho ; English adaption: Barbara Koeppel. - Brasilia : National Treasury, 2010. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9788587841346
Märksõnad: riigivõlg; riigirahandus; rahandusajalugu; majanduslik areng; stabiliseerimine; Brasiilia

METSANDUS

Estonian forestry [Elektrooniline teavik] / Centre of Forest Protection and Silviculture ; edited by Kalle Karoles and Mati Valgepea ; graphic design by Triinu Sarv. - Tartu : [Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus], 2010- .
Märksõnad: metsandus; metsapoliitika; metsakaitse; metsatööstus; metsakaubandus; erametsad; riigimetsad; metsamajandus; metsateadus; jahindus; Eesti; CD-ROMid

JUHTIMINE

Doty, Elizabeth. Kompromissilõks : kuidas olla edukas ilma hinge müümata. - Tallinn : Äripäev, 2011.
ISBN 9789949464234
Märksõnad: organisatsioonid; psühholoogia

Process management : a guide for the design of business processes / Jörg Becker ... [et al.] editors. - 2nd ed. - Berlin [etc.] : Springer, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9783642151897
Märksõnad: äriprotsessid; protsessijuhtimine; infosüsteemid; süsteemiarendus; ümberkorraldused; käsiraamatud

RAAMATUPIDAMINE

Alver, Jaan, 1949-. Majandusarvestus ja rahandus : leksikon. I, A-L / Jaan Alver, Lehte Alver ; [eessõnad: Arnold Rüütel, Raoul Üksvärav ja Uno Mereste ; kaane kujundanud Alis Mäesalu]. - [Tartu] : Deebet, c2011.
ISBN 9789949156900 (kogu teos)
Märksõnad: majandusarvestus; rahandus; leksikonid

Alver, Jaan, 1949-. Majandusarvestus ja rahandus : leksikon. II, M-Y / Jaan Alver, Lehte Alver ; [kaane kujundanud Alis Mäesalu]. - [Tartu] : Deebet, c2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949156900 (kogu teos)
Märksõnad: majandusarvestus; rahandus; leksikonid

Бдайциева, Лора Жураповна. Бухгалтерский учет : учебник / Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. - Москва : Юрайт, 2011. - (Основы наук.).
ISBN 9785991609616
Märksõnad: raamatupidamine; kõrgkooliõpikud

ETTEVÕTLUS

40 ärinippi / koostanud Väinu Rozental ; [toimetaja Mari-Epp Tirkkonen ; karikatuurid: Aimar Juuse ; kujundaja Maire Pukk ; fotograaf Meeli Küttim]. - [Tallinn] : Äripäev, 2011. - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949464258
Märksõnad: ettevõtlus; äriettevõtted; ettevõttemajandus; nõuanded; käsiraamatud

Averus : avaliku ja erasektori koostöö / Erki Kergandberg, Piret Blankin, Margo Lemetti ... [jt. ; toimetaja Mari-Epp Tirkkonen ; kujundus: Kairi Kalmann ; fotograaf Meeli Küttim ; Tark Grunte Sutkiene]. - [Tallinn] : Äripäev, 2011. - (Juht ja seadus.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949464227 (köites)
Märksõnad: ettevõtlus; riigihanked; lepingud; halduslepingud; ehitustööd; avalik sektor; erasektor; avaliku ja erasektori partnerlus; koostööprojektid; finantseerimine; õiguslikud aspektid; Eesti; Läti; Leedu; Euroopa

Ettevõtlus ... : [aastakogumik] / Statistikaamet, ettevõtluse aastastatistika talitus = Business ... / Statistics Estonia, Annual Statistics of Enterprises Service. - Tallinn : Statistikaamet, 2008- . - Ebaregulaarne.
ISSN 1736-9746
Märksõnad: ettevõtted; majandusnäitajad; riiklik statistika; Eesti; statistilised andmed; aastaraamatud

Информационная экономика / Э. С. Спиридонов, М. С. Клыков, М. Д. Рукин, Н. П. Григорьев, Т. И. Балалаева, А. В. Смуров ; под редакцией Э. С. Спиридонова и М. С. Клыкова. - Москва : Книжный дом "Либроком", [2010]. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785397013505
Märksõnad: infomajandus; infotehnoloogia; telekommunikatsioonitehnoloogia; infohaldus; juhtimissüsteemid; kõrgkooliõpikud

TURUNDUS

Интернет-маркетинг 3.0 : нет русской рулетке! / Михаил Зуев, Павел Маурус, Антон Прокофьев, Михил Райцин, Евгений Храмов, при участии Анны Карауловой. - 2-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785459006438
Märksõnad: e-turundus; e-äri

VENEMAA MAJANDUS

Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России : анализ, проблемы и перспективы / [В. С. Аксенов и др.]. - [Москва] : Экономика, [2010]. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785282030532
Märksõnad: majanduskriisid; finantskriisid; majandustingimused; majanduslik areng; Venemaa

Современная экономическая политика России / Г. Е. Алпатов, А. Г. Алтунян, В. В. Иванов, А. Н. Лякин ; [под редакцией Г. Е. Алпатова]. - [Москва] : Экономика, [2011]. - (Учебники экономического факультета СПбГУ.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785282031324
Märksõnad: majanduspoliitika; Venemaa; kõrgkooliõpikud

Экономическая география России : учебник / [под общей редакцией В. И. Видяпина, М. В. Степанова]. - Изд. перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2010. - (Высшее образование.).
ISBN 9785160034638
Märksõnad: majandusgeograafia; Venemaa; kõrgkooliõpikud

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Kolm isamaalist kõnet : [Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud kõnevõistluse parimad kõned : 2011] / Harri Puskar, Meelis-Lauri Erikson, Aarand Roos ; [koostaja Ingmar Kurg ; eessõna: Tõnis Lukas ; kujundaja Külvi Kurg], c2011.
ISBN 9789949216697
Märksõnad: Kolm isamaalist kõnet, Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud kõnevõistlus (2011); riik; ühiskond; eestlus; Eesti; kõned

Surveillance : power, problems, and politics / edited by Sean P. Hier and Josh Greenberg. - Vancouver ; Toronto : UBC Press, 2009. - Sisaldab bibliogr. ja reg.
ISBN 9780774816120
Märksõnad: järelevalve; sotsiaalsed aspektid; poliitilised aspektid; sotsiaalne kontroll; privaatsus; meedia; elektrooniline meedia; Internet; mobiiltelefonid; meediakasutus; terrorism; kriminaalpreventsioon; DNA; biomeetria

Кавказ 2011 : русский взгляд / [Игорь Бойков, Максим Брусиловский, Константин Крылов и др.]. - Москва : Фонд РОД, 2011.
ISBN 9785918290125
Märksõnad: mentaliteet; poliitika; korruptsioon; majandus; tööpuudus; dotatsioonid; noored; vägivald; koolivägivald; organiseeritud kuritegevus; terrorism; rahvussuhted; etnilised konfliktid; probleemide lahendamine; tegevuskavad; Tšetšeenia; Inguššia; Dagestan; Põhja-Kaukaasia; Venemaa; 21. saj. algus

Три разговора об отечестве : [Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud kõnevõistluse parimad kõned : 2011] / Валентина Луценко, Ирина Стельмах, протоиерей Игорь Прекуп / [составитель Ингмар Кург ; редактор Ольга Титова ; предисловие: Марко Померантс ; художник Кюльви Кург], c2011.
ISBN 9789949216727
Märksõnad: Kolm isamaalist kõnet, Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud kõnevõistlus (2011); riik; ühiskond; vähemusrahvused; hoiakud; südametunnistus; väärtused (filos.); Eesti; kõned

Челищева, Вера. Заключенный N 1 : Несломленный Ходорковский. - Москва : Эксмо, 2011.
ISBN 9785699493524
Märksõnad: Hodorkovski, Mihhail, 1963-; ettevõtjad; vangid; ettevõtlus; sisepoliitika; energiapoliitika; võim; riiklik poliitika; sisepoliitika; Venemaa; 1990-ndad; 2000-ndad

RAHVUSVAHELINE POLIITIKA

Friedman, George. Järgmised sada aastat : prognoos 21. sajandiks / inglise keelest tõlkinud Jana Linnart ; [toimetanud Annika Kohv ; kaane kujundanud Reet Helm]. - [Tallinn] : Ersen, c2011.
ISBN 9789949250349 (köites)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; rahvusvaheline julgeolek; prognoosid; 21. saj

Dorband, Jana. Politics of space : the changing dynamics of the "Middle-East" as a geo-strategic region in American foreign policy : [with 5 figures and 7 tables). - Heidelberg : Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Heidelberg, 2010. - (Heidelberger geographische Arbeiten ; 129.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783885701293
Märksõnad: välispoliitika; geopoliitika; Ameerika Ühendriigid; Lähis-Ida; 1940-ndad; 20. saj. 2. pool; 2000-ndad

Hard choices : the EU's options in a changing Middle-East / Timo Behr (editor). - Helsinki : Ulkopoliittinen Instituutti, 2011. - (FIIA report 2010, 1458-994X ; 28). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517693028
Märksõnad: Euroopa Liit; välispoliitika; Araabia kevad, 2010-2011; ülestõusud; revolutsioonid; poliitilised muutused; Lähis-Ida; Egiptus; Türgi; Iraan; Euroopa; Ameerika Ühendriigid; Brasiilia; Hiina; 2010-ndad; aruanded

Orford, Anne. International authority and the responsibility to protect. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521186384
Märksõnad: rahvusvaheline õigus; rahuvalveoperatsioonid; rahukaitseväed; interventsioonid; julgeolekupoliitika

Карякин, В. В. Современная геополитическая динамика Ближнего и Среднего Востока - Москва : [Граница], 2010. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785946914277
Märksõnad: geopoliitika; poliitilised teooriad; rahvusvahelised suhted; sõjad; Afganistani sõda, 2001-; Iraagi sõda, 2003-; Väike-Aasia; Lähis-Ida; Ees-Aasia; Iraan; Iraak; Afganistan; Pakistan; Türgi; Venemaa; Ameerika Ühendriigid; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus

Приоритеты национальной безопасности Российской Федерации на Северном Кавказе. - Москва : Логос, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785987045282
Märksõnad: rahvuslik julgeolek; geopoliitika; prioriteedid; islam; Venemaa; Põhja Kaukaasia; Põhja-Osseetia; Dagestan

SOTSIAALPOLIITIKA

Orange report : annual report of the Swedish pension system / Swedish Pensions Agency. - Stockholm : Swedish Pensions Agency, 2007- . - 1 kord aastas.
ISSN 1654-4900
Märksõnad: pensionid; pensionikindlustus; pensionifondid; pensionisüsteemid; Rootsi; aruanded; aastaraamatud

The politics of parental leave policies : children, parenting, gender and the labour market / edited by Sheila B. Kamerman and Peter Moss. - Bristol : Policy Press, 2011. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781847429032
Märksõnad: sotsiaalpoliitika; perepoliitika; lapsed; lapsevanemad; soorollid; tööturg; vanemapuhkus; lapsehoolduspuhkus; artiklikogumikud

Иванова, Г. М. На пороге "Государства всеобщего благосостояния" : социальная политика в СССР (середина 1950-х - начало 1970-х годов) / ; Российская академия наук, Институт российской истории. - Москва : Институт российской истории, 2011. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9785805502287
Märksõnad: sotsiaalpoliitika; sotsiaalkaitse; riiklik poliitika; heaolu; õiguslikud aspektid; NSV Liit; 1950-ndad; 1960-ndad; 1970-ndad; statistilised andmed

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

2011 3rd international conference on cyber conflict : proceedings : 7-10 June, 2011, Tallinn, Estonia / [Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Institute of Electrical and Electronics Engineers ; Christian Czosseck, Enn Tyugu, Thomas Wingfield (eds.) ; foreword: Christian Czosseck and Enn Tyugu ; cover design: Jaakko Matsalu]. - Tallinn : Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949904020 (köites)
Märksõnad: kübersõda; küberturve; rahvuslik julgeolek; rahvusvaheline julgeolek; konverentsikogumikud

POLIITILINE JA SÕJAAJALUGU

Narõmi kroonika 1930-1945 : küüditatute tragöödia : dokumendid ja mälestused / koostanud ja kommenteerinud Vadim Makšejev ; vene keelest tõlkinud Jüri Ojamaa ; [toimetanud Aigi Rahi-Tamm ja Eha Kõrge ; eessõna: Aigi Rahi-Tamm ; kaane kujundanud Mari Kaljuste]. - Tallinn : Varrak, 2011.
ISBN 9789985322840 (köites)
Märksõnad: Makšejev, Nikolai, 1896-1941; Makšejev, Vadim, 1925-; NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat. Riikliku Julgeoleku Peavalitsus; NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeerium; nõukogude võim; küüditamine; repressioonid; ümberasustatud; perekonnad; Eesti; Narõm; Lääne-Siber; NSV Liit; 1930-ndad; 1940-ndad; 1950-ndad; arhiividokumendid; mälestused; kommentaarid

20 aastat uut Eestit 1. osa. - Tallinn : Tammerraamat, 2011.
ISBN 9789949482122 (köites)
Märksõnad: Savisaar, Edgar, 1950-; Vähi, Tiit, 1947-; Laar, Mart, 1960-; Tarand, Andres, 1940-; Siimann, Mart, 1946-; Kallas, Siim, 1948-; Parts, Juhan, 1966-; Ansip, Andrus, 1956-; Meri, Lennart, 1929-2006; Rüütel, Arnold, 1928-; Ilves, Toomas Hendrik, 1953-; Eesti. Valitsus; Eesti. Riigikogu; Eesti. Põhiseaduslik Assamblee; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 12 (1990-1992). Erakorraline istungjärk (19.-20. aug. 1991); lähiajalugu; Augustiputš, 1991; iseseisvumine; iseseisvus (pol.); valimised; valitsused; peaministrid; presidendid; poliitiline ajalugu; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad

Essau, Valdeko. Sinimägedest Uklei ja Zedelghemi vangilaagrisse ning Ameerika vahikompaniisse. - Tallinn : Grenader, 2011.
ISBN 9789949448609
Märksõnad: Essau, Valdeko; Eesti Leegion; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjavägi; lahingud; sõjavangid; sõjavangilaagrid; Eesti; Sinimäed; Saksamaa; Belgia; 1940-1945; 1940-ndad; päevikud

Made, Tiit, 1940-. Kremlis iseseisvust toomas : Eesti iseseisvuse taastamise 20. aastapäevaks / [toimetanud Andres Adamson ; kaas: Tiina Sildre]. - [Tallinn] : Argo, c2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949466306 (köites)
Märksõnad: NSV Liit. Rahvasaadikute Kongress; NSV Liit. Ülemnõukogu; parlamendid; istungjärgud; eestlased; parlamendiliikmed; valimised; rahvarinded; vabadusliikumine; demokratiseerimine; iseseisvus (pol.); taastamine; poliitiline ajalugu; Eesti; NSV Liit; 1980-ndad; 1990-ndad

Mitcham, Samuel W. Hitleri komandörid : Wehrmacht’i, lennuväe, sõjalaevastiku ja Relva-SSi ohvitserid / Gene Mueller ; [inglise keelest tõlkinud Markus Lippus]. - [Tallinn] : Grenader, c2011. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949448555 (köites)
Märksõnad: Teine maailmasõda, 1939-1945; väejuhid; kindralid; ohvitserid; Saksamaa; biograafiad

Nagel, Heino, 1926-. Sõjatee 20. Eesti Diviisis. - Tallinn : Grenader, 2011.
ISBN 9789949448593
Märksõnad: Nagel, Heino, 1926-; Omakaitse (1941-1944); 20. eesti diviis; Teine maailmasõda, 1939-1945; Nõukogude okupatsioon; metsavennad; sõjavägi; kütiväeosad; sõjavangid; sõjavangilaagrid; põgenemine; Eesti; Tartu; Vara vald; Saksamaa; Siber; 1940-1945; 1945-1960; 20. saj. 2. pool; mälestused

Roberts, Andrew, 1963-. Sõjatorm : uus II maailmasõja ajalugu / inglise keelest tõlkinud Olavi Teppan ; [erialatoimetaja Toomas Hiio ; kaane kujundanud Mari Kaljuste]. - Tallinn : Varrak, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985322833 (köites)
Märksõnad: Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjaajalugu; sõjalised operatsioonid; sõjategevus

Tõnisson, Jaan, 1868 - u.1942. Riigivanem / koostaja Simo Runnel ; [sarja peatoimetaja Hando Runnel, toimetanud Siiri Ombler ; sarja kujundus: Kaljo Põllu]. - Tartu : Ilmamaa, 2011. - (Eesti mõttelugu, 100.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985773949 (köites)
Märksõnad: ühiskond; poliitika; iseseisvus (pol.); majandus; Eesti; 1920-ndad; 1930-ndad; artiklikogumikud; kõned; loengud

Vahter, Tarmo, 1970-. Vaba riigi tulek : 1991. Kuus otsustavat kuud / [toimetaja Tiit Hennoste ; kujundaja Tarmo Rajamets]. - Tallinn : Eesti Ekspress, 2011.
ISBN 9789949478729 (köites)
Märksõnad: vabadusliikumine; sündmused; poliitikud; poliitilised liikumised; läbirääkimised; diplomaatia; rahvusvahelised läbirääkimised; poliitilised muutused; Augustiputš, 1991; iseseisvumine; arhiividokumendid; ajalugu; poliitiline ajalugu; Eesti; 1990-ndad

Regaining independence : non-violent resistance in Latvia 1945-1991 / Valdis Blūzma... [et al.]. - Riga : Latvian Academy of Sciences, 2009. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789984954288
Märksõnad: Nõukogude okupatsioon; vastupanuliikumised; vabadusliikumine; vägivallatus; iseseisvus (pol.); taastamine; poliitiline ajalugu; Läti; Baltimaad; 1945-1960; 20. saj. 2. pool


 digitaalarhiiv digar