Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2013-01

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |


 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

 

Gartman, David, 1950-. Culture, class and critical theory : between Bourdieu and the Frankfurt school. - New York ; London : Routledge, 2013. - (Routledge studies in social and political thought ; 78.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415524209
Märksõnad: Adorno, Theodor W., 1903-1969; Bourdieu, Pierre, 1930-2002; aineline kultuur; arhitektuur; autod; disain; tarbimine; sotsiaalsed klassid; sotsiaalsed konfliktid; Frankfurdi koolkond; kriitiline teooria; esseekogumikud

Maailman paras maa / toimittanut Anu Koivunen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1362.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789522223470
Märksõnad: kultuur; ühiskond; kuvand; rahvuslik identiteet; multikultuurilisus; mitmekeelsus; keelepoliitika; soome keel; Soome; Karjala; artiklikogumikud

Opening the door? : immigration and integration in the European Union / Vít Novotny (editor). - Brussels : Centre for European Studies, c2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9782930632117
Märksõnad: Euroopa Liit; sisseränne; rändepoliitika; sisserändajad; integratsioon; Euroopa Liidu maad; artiklikogumikud

Repo, Nora. An islamic mosaic - women's identities in transition : Albanian muslim women in the former Yugoslav Republic of Macedonia. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 2012. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517656764
Märksõnad: albaanlased; naised; islamiusulised; identiteet; sooline identiteet; religioossus; Makedoonia Vabariik; dissertatsioonid

Wallerstein, Immanuel Maurice, 1930-. Uncertain worlds : world-systems analysis in changing times / Carlos Antonio Aguirre Rojas, Charles Lemert ; with translations by George Ciccariello and José A. Mota Lopes. - Boulder ; London : Paradigm, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781594519789
Märksõnad: Wallerstein, Immanuel Maurice, 1930-; Lemert, Charles, 1937-; sotsiaalsed süsteemid; sotsiaalsed muutused; sotsiaalne areng; kapitalism; kriitika; sotsioloogia; maailmasüsteemide teooria; intervjuud; diskussioonid

Сорокин, Питирим Александрович, 1889-1968. Человек и общество в условиях бедствий : влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь / перевод с английского В. В. Сапова ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Социологический факультет. - Санкт-Петербург : Мiръ, 2012. – (Собрание сочинений / Питирим Сорокин). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9785988460930 (köites)
Märksõnad: ühiskond; indiviidid (filos.); sõda; revolutsioonid; näljahädad; katk; epideemiad; sotsiaalprobleemid; mõjud; psüühilised protsessid; käitumine; ränne (demogr.); sotsiaalajalugu; sotsioloogia

SOTSIAALUURINGUD

Eamets, Raul, 1964-. Eesti kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuring : [lõpparuanne / Raul Eamets, Kerly Krillo, Aivi Themas ; keeletoimetaja Inga Kukk] ; Tartu Ülikool. - Tartu : Sihtasutus Archimedes, 2011. - ([Programm Primus haridusuuringud, 2]).
ISBN 9789949481088
Märksõnad: kõrgharidus; kõrgkoolid; üliõpilased; vilistlased; valikud; tööhõive; karjäär (teenistuskäik); Eesti; projektiaruanded

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine : 2009/2010. õppeaasta Eesti HBSC uuringu raport / Tervise Arengu Instituut ; Katrin Aasvee, Leila Oja ... [jt.]. - Tallinn : Tervise Arengu Instituut, 2012. - 1 kord nelja aasta jooksul.
Märksõnad: noored; teismelised; õpilased; sotsiaalne keskkond; tervis; tervisekäitumine; riskikäitumine; terviseuuringud; Eesti; 21. saj. 1. pool; tabelid; aruanded; jätkväljaanded

Mägi, Eve. Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud : keskharidusastme lõpetajate valikute uuringu lõpparuanne / [Eve Mägi, Mihkel Nestor]. - Tartu : Archimedes, 2012 . - ([Programm Primus haridusuuringud, 4]). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949481248
Märksõnad: keskkoolid; gümnaasiumid; abituurium; edasiõppimine; kutsevalik; karjääriplaneerimine; töötamisvõimalused; haridusuuringud; Eesti; aruanded

Teesalu, Rein, 1939-. Tervis - ühiskond, inimene, elukeskkond / Mihkel Zilmer ; [kujundaja Marek Allvee]. - [Tallinn] : Avita, c2012.
ISBN 9789985219133
Märksõnad: tervis; tervisekäitumine; tervisemõjurid; haigused; riskitegurid; ennetav meditsiin; vananemine (biol.); tervishoid

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Follestad, Anna. Kommunikatsiooni ja eetika käsiraamat : sinu igapäevane töövahend /  [tõlkinud Piret Purdelo-Tomingas ; toimetanud Silvi-Aire Villo ; illustratsioonid ja fotod: Anna Follestad, Ahti Tomingas]. - [Tallinn : TEA Kirjastus], c2012. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949241750 (köites)
Märksõnad: kommunikatsioon; isikutevaheline kommunikatsioon; vestlus; vestluskunst; suhtlemisoskused; kuulamine; konfliktid; isikutevahelised konfliktid; konfliktijuhtimine; suhtlemispsühholoogia; grupid; grupikommunikatsioon; eetika; kutse-eetika; sotsiaaltöö; sotsiaalhoolekanne; sotsiaaltöötajad; tervishoiutöötajad; käsiraamatud

Meediapoliitika : kontekst, uuringud, soovitused / Tartu Ülikool, ajakirjanduse õppetool ; [toimetanud Urmas Loit]. - Tartu : Tartu Ülikool 2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985407271
Märksõnad: meediapoliitika; ajakirjandus; ajakirjanikud; ajakirjanduseetika; ajakirjandusvabadus; ajakirjandusuuringud; meediauuringud; Eesti; bakalaureusetööd; magistritööd; kokkuvõtted; artiklikogumikud

Фоллеста, Анна. Коммуникация и этика : ваша настольная книга и руководство в ежедневной работе / [переводчик Александр Крутик ; редактор Надежда Крутик ; иллюстрации и фотографии: Анна Фоллеста, Ахти Томингас]. - [Таллинн : TEA Kirjastus], c2012. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949241743 (köites)
Märksõnad: kommunikatsioon; isikutevaheline kommunikatsioon; vestlus; vestluskunst; suhtlemisoskused; kuulamine; konfliktid; isikutevahelised konfliktid; konfliktijuhtimine; suhtlemispsühholoogia; grupid; grupikommunikatsioon; eetika; kutse-eetika; sotsiaaltöö; sotsiaalhoolekanne; sotsiaaltöötajad; tervishoiutöötajad; käsiraamatud

MAJANDUS

MAJANDUSPOLIITIKA JA -TEOORIA

Netšunajev, Aleksei. Reaction to technology shocks in Markov-switching structural VARs: identification via heteroskedasticity. - Tallinn : Eesti Pank, 2012. - (Working paper series / Bank of Estonia, 6). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493098
Märksõnad: Markovi ahelad; VAR-mudel; ökonomeetria; tehnoloogilised uuendused; majandusvõnked; makroökonoomika

Power and sustainability of the Chinese state / edited by Keun Lee, Joon-Han Kim and Wing Thye Woo. - London ; New York : Routledge, 2009, 2012. - (China policy series ; 6.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415541985 (pbk.)
Märksõnad: võim; majandustingimused; majanduspoliitika; majanduslik prognostika; rahvusvahelised majandussuhted; Hiina

TÖÖ

Vaikijate hääled. 3 : raamat vanuselisest tõrjumisest : räägivad tööotsijad 50+. Nõustavad eksperdid. Analüüsivad teadlased / ESF INNOVE projekt "Vanemaealiste tööturule toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu", Eesti Avatud Ühiskonna Instituut ; koostanud Helve Kase, Iris Pettai ; [tõlgid Kristjan Tedre, Anneli Sihvert [p.o. Sihvart] ; toimetajad Helve Kase, Ester Šank ; eessõnad: Kati Loo, Ene Ergma, Helve Kase ; kunstnik Kadi Pajupuu]. - Tallinn : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949939909
Märksõnad: keskealised; vanemaealised; riskirühmad; vanuseline diskrimineerimine; tööturg; tööhõive; rahvastiku vananemine; küsitlusuuringud; Eesti; intervjuud

Espenberg, Kerly. Effect of economic crisis on Estonian system of industrial relations / [Kerly Espenberg, Sille Vahaste] ; University of Tartu, Centre for Applied Social Sciences (CASS). - Tartu : [Tartu Ülikooli Kirjastus], 2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949321803
Märksõnad: töösuhted; kollektiivlepingud; majanduskriisid; mõjud; Eesti

LINNAMAJANDUS

Nerman, Robert, 1946-. Tallinna kommunaalmajandus 1940-2011 / Küllike Kaplinski ; [resümee tõlkinud Mart Aru ; eessõnad: Edgar Savisaar, Ain Valdmann ; kujundaja Eneken Moorlat]. - Tallinn : Tallinna Kommunaalamet, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949302536 (köites)
Märksõnad: Tallinna Kommunaalamet; majandusajalugu; kommunaalmajandus; kohalikud omavalitsused; kommunaalteenused; elamumajandus; linnatransport; veevarustus; kanalisatsioon; haljastus; linnamajandus; linnaajalugu; Tallinn; Eesti; 20. saj; 21. saj. algus; kronoloogiad

RAHANDUS

Parring, Teet. Kuidas kodustada raha / [toimetaja Mari-Epp Tirkkonen ; kujundus: Pille-Riin Port, kaas: Rein Soonsein]. - [Tallinn] : Äripäev, 2012.- Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949464760
Märksõnad: eraisiku rahandus; isiklik eelarve; isiklikud kulud; pere-eelarve; ökonoomsus; majandusõpetus; nõuanded

Gabrisch, Hubert. The Euro Plus Pact: competitiveness and external capital flows in the EU countries / Karsten Staehr. - Tallinn : Eesti Pank, 2012. - (Working papers of Eesti Pank, 2012, No. 5). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493081
Märksõnad: Euro Pluss Pakt (2011); majandusintegratsioon; jooksevkonto; maksebilanss; tööjõukulud; välisinvesteeringud; konkurentsivõime; majanduspoliitika; Euroopa Liidu maad

Tiihonen, Seppo. The Ministry of Finance : two hundred years of state-building, nation-building and crisis management in Finland. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1382.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789522223784
Märksõnad: Soome. Rahandusministeerium; rahandus; ministeeriumid; haldusajalugu; finantsjuhtimine; rahanduspoliitika; majanduspoliitika; reformid; rahandusajalugu; Soome; 19. saj; 20. saj; 21. saj. algus

RAHVUSVAHELISED MAJANDUSSUHTED

China's new role in the world economy / edited by Yiping Huang and Miaojie Yu. - London ; New York : Routledge, 2013. - (Pacific trade and development conference series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415691161
Märksõnad: rahvusvahelised majandussuhted; majanduspoliitika; majandustingimused; kaubanduspoliitika; rahandus; Hiina; artiklikogumikud

ENERGIAMAJANDUS

Elektrituru käsiraamat / Elering. - Tallinn : Elering, 2012. - (Eleringi toimetised ; nr. 2/2012 (4)).
Märksõnad: elektriturg; energiamajandus; energiapoliitika; elektroenergeetika; Eesti; käsiraamatud

JUHTIMINE

Gladwell, Malcolm, 1963-. Väljavalitud : lugu edust ja edukusest / [tõlkija Kalle Hein ; toimetaja Esta Hainsalu ; kujundaja Einike Soosaar]. - 2., autori täiend. vlj. - [Tallinn] : Menu Kirjastus, c2012. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949495290 (köites)
Märksõnad: karjäär (teenistuskäik); eneseteostus; töökorraldus; efektiivsus; edukus

Kategooria juhtimine kaubanduses / [koostajad Liina Maasik ... jt. ; kujundus: Katrin Kaev ; fotod: Liina Maasik ... jt.]. - Mõdriku (Lääne-Virumaa) : Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, c2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949307050
TÄISTEKST.
Märksõnad: jaekaubandus; kaubandusökonoomika; kategooriajuhtimine; ostujuhtimine; tarneketi juhtimine; kõrgkooliõpikud; õppematerjalid

Kaubanduse võtmeisikud 2012 / [toimetaja Jane Suu ; andmete kogujad Õilme Muru, Jane Suu ; kujundus, kaas: Kairi Kalmann]. - Tallinn : Äripäev, 2012. - (Eesti majanduse leksikon). - Sisaldab reg.
ISBN 9789949464647
Märksõnad: kaubandus; kaubandustöötajad; juhid; Eesti; biograafialeksikonid

ETTEVÕTLUS

EENA [20] : ettevõtlikud Eesti naised läbi kahe aastakümne / [ajalootekst: Reet Made ; isikulugude tekst: Hille Karm ; toimetaja Eve Tammaru ; kokkuvõte: Riina Kitt ; Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon]. - [Tallinn] : Hunt, c2012.
ISBN 9789985837054 (köites)
Märksõnad: Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon; naisorganisatsioonid; naised; ettevõtlus; liikmeskond; Eesti; mälestused; juubeliväljaanded

Ohvril, Tiiu, 1941-. Väikeettevõtja turundusest : kuidas suurte tegijate vahelt välja paista? / [toimetajad Kaire Mets ja Tiiu Marran ; illustraator Toomas Pääsuke ; kujundaja Kaido Känd ; fotod: Lauri Kulpsoo, Kaido Känd]. - Põlva : Põlvamaa Arenduskeskus, 2012 . - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949935604 (köites)
Märksõnad: väikeettevõtted; turundus; käsiraamatud

Ruussaar, Anne, 1973-. Lorup : Johannes Lorupi klaasivabrik : masstoodangust disainipärliteni = Lorup : Johannes Lorup's glass factory : from mass production to treasures in design / [tõlkija Marcus Turovski ; toimetaja Pekka Erelt ; kujundaja Madis Kivi ; fotograaf Erik Riikoja]. - [Tallinn] : Eesti Ajaloomuuseum, c2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985988992 (köites)
Märksõnad: Lorup, Johannes, 1901-1943; Lorupi Klaasivabrik; klaasitööstus; tehased; klaasikunst; klaastooted; tarbeklaas; klaasnõud; kristall (klaas); disain; kunstiajalugu; tööstusajalugu; Eesti; 1920-ndad; 1930-ndad; fotoalbumid

Robb, Colleen. Social ventures : the theory of sustainable contributive advantage and initial empirical tests. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 2012. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517656689
Märksõnad: sotsiaalsed ettevõtted; mittetulundusühingud; väärtusorientatsioon; väärtusjuhtimine; sotsiaalsed mõjud; jätkusuutlikkus; dissertatsioonid

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Gessen, Masha, 1967-. Näota mees : Vladimir Putini uskumatu võimuletõus / inglise keelest tõlkinud Virgo Siil ; [toimetanud Maie Mägi ; kujundanud Siiri Timmerman, kaane kujundanud Villu Koskaru]. - [Tallinn] : Tänapäev, c2012.
ISBN 9789949272600 (köites)
Märksõnad: Putin, Vladimir, 1952-; presidendid; poliitikud; poliitiline võim; sisepoliitika; Venemaa; biograafiad

Jones, Douglas W. Rikutud sedelid : kas Sinu hääl loeb? / Barbara Simons ; [tõlkija Helin Kliimann ; eessõna: Siret Kotka]. - Tallinn : Tallinna Linnakantselei : Absoluutne, 2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949902033
Märksõnad: valimised; hääletamine; tehnoloogilised uuendused; e-hääletamine; valijaskond; Ameerika Ühendriigid; kommentaarid

Kändler, Tiit, 1948-. Endel Lippmaa : mees parima ninaga : dokumentaalne teadusromaan / [toimetaja Anu Jõesaar ; kujundaja Eerik Kändler]. - [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949502424 (köites)
Märksõnad: Lippmaa, Endel, 1930-; Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut; füüsikud; keemikud; tehnikateadlased; akadeemikud; audoktor; poliitikud; ühiskonnategelased; Eesti; biograafiad; mälestused; intervjuud; dokumentaalkirjandus

Marschall, Stefan, 1968-. Parlamentarism : sissejuhatus / [tõlkinud Katrin Kaugver ; toimetanud Mihkel Solvak ; kujundanud Margit Plink]. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu : Riigikogu Kantselei, 2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949413416
Märksõnad: parlamendid; parlamentarism; poliitilised teooriad; politoloogia; kõrgkooliõpikud

Poliitika, riigiteadus, rahvusvahelised suhted / Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete instituut ; koostaja ja toimetaja Toomas Varrak. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2012. - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliogr.
ISSN 1736-2598
Märksõnad: poliitika; riik; rahvusvahelised suhted; politoloogia; aastaraamatud

Roxburgh, Angus. Raudne rusikas : Vladimir Putin ja võitlus Venemaa eest / inglise keelest tõlkinud Mari Ollino ; [toimetanud Anu Rooseniit ; kaane kujundanud Reet Helm]. - [Tallinn] : Ersen, c2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949252800
Märksõnad: Putin, Vladimir, 1952-; Medvedev, Dmitri, 1965-; presidendid; poliitikud; sisepoliitika; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; sõjad; Vene-Gruusia sõda, 2008; revolutsioonid; Oranž revolutsioon, 2004; Rooside revolutsioon, 2003; Venemaa; Gruusia; Ukraina; Tšetšeenia; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus

Savisaar, Edgar, 1950-. Tõde Eestist. Esimene köide / [toimetajad Raimond Kaljulaid, Jaan Õmblus ; šaržid: Hugo Hiibus]. - [Tallinn : P. Pettai], c2012.
ISBN 9789949306343 (kogu teos)
Märksõnad: poliitika; sisepoliitika; majandus; venelased; rahvusküsimus; rahvussuhted; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised majandussuhted; maailmamajandus; tuleviku-uuringud; Eesti

Turay, Abdul, 1967-. Väike valge riik / [inglise keelest tõlkinud Jana Linnart ; toimetanud Külli-Riin Tigasson ; kaanekujundus: Marko Russiver ; kaane foto: Oliver Moosus]. - [Tallinn] : Hea Lugu, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949489442
Märksõnad: Turay, Abdul, 1967-; eestlased; rahvuslik identiteet; etnilised vähemused; rassism; ajalugu; poliitika; majandus; sotsiaalne õiglus; meedia; Krugman, Paul R., 1953-; majandusteadlased; ühiskonnakriitika; Eesti; publitsistika

VPK : Vabariigi Presidendi Kantselei : inimesed. Ajalugu. Institutsioon. Maja. Muutused. Tulemiste ja lahkumiste lood / [koostaja Kaidi Aher ; toimetus: Erki Holmberg ... jt. ; kujundaja Karel Korp]. - [Tallinn] : Vabariigi Presidendi Kantselei, 2012.
ISBN 9789949307562 (köites)
Märksõnad: Eesti. President. Kantselei; presidendid; riigiasutused; ajalugu; Eesti; mälestused

Comparisons, regimes, elections : Festschrift for Lauri Karvonen / editors : Carsten Anckar, Dag Anckar. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 2012. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517656603
Märksõnad: Karvonen, Lauri, 1952-; soome; politoloogid; võrdlev poliitika; poliitilised süsteemid; valimised; politoloogia; artiklikogumikud; pühendusteosed

Pettai, Vello, 1968-. Elections in Estonia, 1990-1992: transitional and founding : analyses, documents and data. - Berlin : Edition Sigma, 2012. - (Founding elections in Eastern Europe.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783894042561
Märksõnad: valimised; parlamendivalimised; parteid; kampaaniad; valimisvõitlus; avalik arvamus; valimisõigus; parlamendid; koalitsioonid; valitsused; poliitiline ajalugu; Eesti; 1990-ndad; seadused; allikapublikatsioonid

Карабешкин, Леонид Александрович. Сравнительная политология постсоветского пространства : учебное пособие = Endiste Nõukogude Liidu vabariikide võrdlev politoloogia : õpperaamat / Евроакадемия, факультет международных отношений. - Tallinn : Euroakadeemia, 2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985933688
Märksõnad: poliitiline geograafia; revolutsioonid; demokratiseerimine; separatism; integratsioon; energiavarud; poliitika; võrdlev poliitika; postsotsialistlikud riigid; politoloogia; SRÜ maad; Kesk-Aasia; kõrgkooliõpikud

Косово : прошлое, настоящее, будущее : [сборник] / Российская академия наук, Институт экономики ; [ответственные редакторы: С. А. Романенко, Б. А. Шмелев]. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9785914196230
Märksõnad: rahvussuhted; etnilised konfliktid; sõjalised konfliktid; iseseisvumine; iseseisvus( pol.); rahvusvahelised suhted; poliitiline ajalugu; Kosovo; Serbia; Saksamaa; Prantsusmaa; Venemaa; 20. saj. lõpp; artiklikogumikud

Котляров, Игорь Васильевич. Социология политических партий / Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. - Минск : Беларуская навука, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789850812827
Märksõnad: parteid; poliitiline sotsioloogia; Valgevene

KAITSEPOLIITIKA JA SÕJANDUS

Leonhard, Robert R. Manööversõja kunst : manööversõja teooria ja maa-õhk lahingud /  [tõlkinud Toomas Väli ; toimetanud Enno Mõts ; eessõna: Riho Terras ; sarja kujundaja Anneliis Aunapuu]. - [Tallinn] : Eesti Ajalehed, c2012. - (Riigikaitse raamatukogu ; 3.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949489466 (köites)
Märksõnad: manöövrid; sõjakunst; sõjalised operatsioonid; sõjaajalugu; sõjalised doktriinid; sõjapoliitika; Ameerika Ühendriigid

Managing diversity in the military : the value of inclusion in a culture of uniformity / edited by Daniel P. McDonald and Kizzy M. Parks. - London ; New York : Routledge, 2012. - (Cass military studies.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415586368 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: kaitsevägi; sõjavägi; personalijuhtimine; rahvuslik identiteet; pluralism; kultuurierinevused; Ameerika Ühendriigid; artiklikogumikud

On cyber warfare / Paul Cornish ... [et al.]. - London : Chatham House (Royal Institute of International Affairs), 2010. - (A Chatham House report ; 2010, Nov.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781862032439
Märksõnad: kübersõda

POLIITILINE JA SÕJAAJALUGU

Dunstan, Simon. Hall Hunt : Adolf Hitleri põgenemine / Gerrard Williams ; [tõlge: Imagoline ; toimetaja Lea Arme]. - [Peetri (Harjumaa)] : Helios Kirjastus, c2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949934720 (köites)
Märksõnad: Hitler, Adolf, 1889-1945; riigipead; poliitikud; natsionaalsotsialism; Teine maailmasõda, 1939-1945; põgenemine; pagulus; surm; hüpoteesid; Saksamaa; Argentina

Kivi, Priit, 1980-. Kuressaare linnavõim ja selle kandjad 1918 - 1940 / [toimetaja Olavi Pesti; kaane kujundanud Ain Vares]. - Kuressaare : Saaremaa Muuseum, 2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985998427
Märksõnad: linnaajalugu; linnajuhtimine; linnavolikogud; linnavalitsused; haldusajalugu; asutused; ettevõtted; Kuressaare; 1918-1940; biograafiad

Kopõtin, Igor. Vene ohvitserid Eesti sõjaväes 1918-1940 = Русские офицеры эстонской армии 1918-1940 / Kaitseministeerium. - Tallinn : Tribune, 2012.
ISBN 9789949308064  
Märksõnad: ajalugu; biograafiad; sõjandus; õpikud

Roberts, Geoffrey, 1952-. Stalini väejuht : Georgi Žukovi elu / inglise keelest tõlkinud Matti Piirimaa ; [toimetanud Ingrid Eylandt-Kuure ; kujundanud Villu Koskaru]. - [Tallinn] : Tänapäev, c2012. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949272754 (köites)
Märksõnad: Žukov, Georgi, 1896-1974; väejuhid; marssalid; NSV Liit; Venemaa; 20. saj; biograafiad

Ruge, Wolfgang, 1917-2006. Tõotatud maa : stalinistlikus Nõukogude Liidus elatud aastad / saksa keelest tõlkinud Toomas Huik ; [toimetanud Kristiina Ainelo ; järelsõna kirjutanud Eugen Ruge ; kujundanud Piret Niinepuu-Kiik]. - [Tallinn] : Tänapäev, c2013 . - Sisaldab reg.
ISBN 9789949272792 (köites)
Märksõnad: Ruge, Wolfgang, 1917-2006; sakslased; väljarändajad; pagulased; üliõpilased; joonestajad; totalitarism; repressioonid; küüditamine; vangilaagrid; sunnitöö; ajalugu; NSV Liit; Moskva; Kasahstan; 1930-ndad; 1940-ndad; 1950-ndad; mälestused

Walter, Hannes, 1952-2004. Sõdadest lähemal ja kaugemal : artiklite kogumik /  [koostanud Küllo Arjakas ; toimetanud Toomas Tamla]. - Tallinn : [Menu Kirjastus], 2012 . - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949495313 (köites)
Märksõnad: sõjaajalugu; maailmasõjad; lähiajalugu; Euroopa; Eesti; 20. saj; artiklikogumikud

Whiting, Charles, 1926-2007. Salasõda Ardennides / [tõlkinud Heikki Talving ; toimetanud Toivo Kamenik]. - Tallinn : Grenader, 2012. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949512065 (köites)
Märksõnad: Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjaajalugu; sõjalised operatsioonid; Ardennide operatsioon, 1944-1945; sõjaline luure; sõjategevus; Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; 1944

 


 digitaalarhiiv digar