Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2013-06

| SotsioloogiaMajandus | Poliitika |


 

DEMOGRAAFIA

Applied demography and public health / Nazrul Hoque, Mary A. McGehee, Benjamin S. Bradshaw, editors. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2013. - (Applied demography series ; 3.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789400761391
Märksõnad: rahvatervis; vananemine (biol.); tervis; suremus; demograafiline analüüs

The encyclopedia of migration and minorities in Europe : from the 17th century to the present / edited by Klaus J. Bade ... [et al.] ; editorial assistance Corrie van Eijl ... [et al.]. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521895866
Märksõnad: ränne (demogr.); vähemused; etnilised vähemused; ajalugu; ajalooline demograafia; Euroopa; entsüklopeediad

Migrant politics and mobilisation : exclusion, engagements, incorporation / edited by Davide Però and John Solomos. - London ; New York : Routledge, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415849579
Märksõnad: sisseränne; sotsiaalne integratsioon; etnilised vähemused; rändepoliitika; Ameerika Ühendriigid; Lääne-Euroopa; Suurbritannia; Prantsusmaa; artiklikogumikud

The Oxford handbook of the politics of international migration / edited by Marc R. Rosenblum and Daniel J. Tichenor. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780195337228 (alk. paper)
Märksõnad: välisränne; väljaränne; sisseränne; rändepoliitika; käsiraamatud

SOTSIOLOOGIA

Noored ja sotsiaalne kaasatus / [SA Poliitikauuringute Keskus Praxis]. - Tallinn : Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2013. - (Noorteseire aastaraamat, 2012.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949507108
Märksõnad: noored; sotsiaalne tõrjutus; sotsiaalne kaasatus; heaolu; rahulolu; noorsootöö; noorsoosotsioloogia; Eesti

Bakas, Adjiedj, 1963-. The state of tomorrow : 13 megatrends that will change the world / with a preface by ... Frits Bolkestein ; [editors: Liesbeth Timmermans ... [et al.]]. - [Amsterdam] : Dexter, 2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789082076608
Märksõnad: maailm; arengusuunad; rahvastikuareng; julgeolek; raha; tehnoloogia areng; keskkonnamuutused; energiamajandus; religioon; tervis; eluolu; tuleviku-uuringud; prognoosid; ajalugu

Borch, Christian. The politics of crowds : an alternative history of sociology. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781107009738 (hardback)
Märksõnad: Canetti, Elias, 1905-1994; Durkheim, Emile, 1858-1917; Le Bon, Gustave, 1841-1931; Ortega y Gasset, José, 1883-1955; Tarde, Gabriel de, 1843-1904; massid (sotsiol.); ühiskonnateooriad; sotsioloogia; teadusajalugu; Prantsusmaa; Saksamaa; Ameerika Ühendriigid

Cultural analysis and Bourdieu's legacy : setting accounts and developing alternatives / edited by Elisabeth Silva and Alan Warde. - London ; New York : Routledge, 2012. - (Culture, economy and the social ; 6.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415534147 (pbk.)
Märksõnad: Bourdieu, Pierre, 1930-2002; prantsuse; sotsioloogid; sotsioloogia; poliitiline sotsioloogia; kultuurianalüüs; väljateooria (sotsiol.); artiklikogumikud

Handbook of family theories : a content-based approach / edited by Mark A. Fine, Frank D. Fincham. - New York ; London : Routledge, 2013. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415657228 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: perekond; abielu; lapsevanema-lapse suhe; perevägivald; lapsevanemad; isikutevahelised konfliktid; perekonnapsühholoogia; perekonnasotsioloogia; kõrgkooliõpikud

Jensen, Ole B. Staging mobilities. - London ; New York : Routledge, 2013. - (International library of sociology.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415693738 (hardback)
Märksõnad: linnad; sotsiaalne mobiilsus; kommunikatsioon; transport; linnasotsioloogia

Killen, Melanie. Children and social exclusion : morality, prejudice, and group identity / Melanie Killen and Adam Rutland. - Chichester, UK. : Wiley-Blackwell, 2011, 2013. - (Understanding children's worlds ; 18.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781118571859 (pbk.)
Märksõnad: lapsed; moraal; moraalihinnangud; inimsuhted; sotsiaalne kaasatus; sotsiaalne tõrjutus; stereotüübid; eelarvamused; grupid; grupiidentiteet; grupisuhted

Luhmann, Niklas, 1927-1998. Theory of society. Vol.1 / translated by Rhodes Barrett. - Stanford, California : Stanford University Press, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780804739498 (cloth : alk. paper : volume 1)
Märksõnad: ühiskond; ühiskonnateooriad; sotsiaalsed süsteemid; kommunikatsioon; meedia; evolutsioon; sotsioloogia; kommunikatsioonisotsioloogia

Matthys, Mick. Cultural capital, identity, and social mobility : the life course of working-class university graduates. - New York ; London : Routledge, 2012. - (Routledge advances in sociology ; 79.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780415510271 (hardback)
Märksõnad: töölisklass; sotsiaalsed klassid; sotsiaalne identiteet; sotsiaalne mobiilsus; põlvkonnad; elukäik; kõrgharidus; karjäär (teenistuskäik); Holland; Flandria; 20. saj. 2. pool

The new gilded age : the critical inequality debates of our time / edited by David B. Grusky and Tamar Kricheli-Katz. - Stanford, California : Stanford University Press, 2012. - (Studies in social inequality.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780804759366 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: sotsiaalne võrdsus; ebavõrdsus; vaesus; diskrimineerimine; demokraatia; Ameerika Ühendriigid; artiklikogumikud

The Oxford handbook of cultural sociology / edited by Jeffrey C. Alexander ... [et al.]. - New York : Oxford University Press, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780195377767 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: ühiskond; kultuurisotsioloogia; käsiraamatud

Reay, Diane. White middle-class identities and urban schooling / Gill Crozier, and David James. - Basingstoke, UK ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. - (Identity studies in the social sciences.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230224018 (acid-free paper)
Märksõnad: keskklass; europiidid; sotsiaalne identiteet; grupiidentiteet; perekond; valikud; keskkoolid; linnakoolid; lapsevanemad; hinnangud; Suurbritannia

Rethinking class in Russia / edited by Suvi Salmenniemi. - Farnham, U.K. ; Burlington, VT : Ashgate, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781409421375 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: sotsiaalsed klassid; sotsiaalne kihistumine; Venemaa; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus; artiklikogumikud

Scheuerman, William E. Frankfurt school perspectives on globalization, democracy and the law. - New York ; London : Routledge, 2012. - (Routledge studies in social and political thought ; 55.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415541299 (pbk.)
Märksõnad: Neumann, Franz Leopold, 1900-1954; Habermas, Jürgen, 1929-; Frankfurdi koolkond; koolkonnad; sotsioloogia; globaliseerumine; deliberatiivne demokraatia; demokraatia; kosmopolitism; õigus

The social meaning of children and fertility change in Europe / edited by Anne Lise Ellingsæter, An-Magritt Jensen and Merete Lie. - London ; New York : Routledge, 2013. - (Routledge/European Sociological Association studies in European societies ; 17.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415810913 (hardback)
Märksõnad: lapsed; sündimus; reproduktiivne käitumine; perepoliitika; Euroopa; artiklikogumikud

Squazzoni, Flaminio. Agent-based computational sociology. - Chichester : Wiley, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780470711743 (cloth)
Märksõnad: sotsioloogia; kompuutersimulatsioon; interaktsioon (sotsiol.); teadusmetodoloogia

Vieten, Ulrike M. Gender and cosmopolitanism in Europe : a feminist perspective. - Farnham ; Burlington, VT : Ashgate, c2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781409433835 (hbk. : alk. paper)
Märksõnad: Habermas, Jürgen, 1929-; Beck, Ulrich, 1944-; Held, David, 1951-; Bhabha, Homi K., 1949-; kosmopolitism; sotsiaalne võrdsus; võrdõiguslikkus; feminism; Euroopa

HARIDUSSOTSIOLOOGIA

Archer, Margaret Scotford, 1943-. Social origins of educational systems . - London ; New York : Routledge, 2013, 1979. - (Classical texts in critical realism.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415639033 (hbk : alk. paper)
Märksõnad: haridussotsioloogia; koolijuhtimine; koolikorraldus; haridusajalugu; haridussüsteemid; võrdlev pedagoogika; Suurbritannia; Prantsusmaa; Taani; NSV Liit; faksiimiletrükised

DiPrete, Thomas A. The rise of women : the growing gender gap in education and what it means for American schools / Claudia Buchmann. - New York : Russell Sage Foundation, c2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780871540515 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: soorollid; naisharidus; kõrgharidus; haridusvõimalused; võrdsed võimalused; sotsiaalne keskkond; haridussotsioloogia; Ameerika Ühendriigid

Oxenham, Marvin. Higher education in liquid modernity. - New York ; London : Routledge, 2013. - (Routledge international studies in the philosophy of education ; 30.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780415813976 (hardback)
Märksõnad: kõrgharidus; haridusfilosoofia; postmodernism; haridussotsioloogia

MEDITSIINISOTSIOLOOGIA

Cockerham, William C. Social causes of health and disease.  - 2nd ed. - Cambridge ; Malden, MA : Polity Press, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745661209 (pbk)
Märksõnad: sotsiaalmeditsiin; tervis; tervisemõjurid; haigused; sotsiaalsed aspektid; meditsiinisotsioloogia

Lemke, Thomas. Perspectives on genetic discrimination. - New York ; London : Routledge, 2013. - (Routledge advances in sociology ; 100.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415878586 (hbk)
Märksõnad: geeniuuringud; geneetiline informatsioon; sotsiaalsed aspektid; eetilised aspektid; geneetiline diskrimineerimine; pärilikud haigused; meditsiinigeneetika

Nettleton, Sarah. The sociology of health and illness. - 3rd ed. - Cambridge ; Malden : Polity Press, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745646008
Märksõnad: meditsiinisotsioloogia; sotsiaalmeditsiin; tervis; haigused; sotsiaalsed aspektid; kõrgkooliõpikud

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Maras, Steven. Objectivity in journalism. - Cambridge, U.K. ; Malden, MA : Polity, 2013. - (Key concepts in journalism.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745647357 (pbk.)
Märksõnad: ajakirjandus; objektiivsus; ajakirjanduseetika

Murthy, Dhiraj. Twitter : social communication in the Twitter age. - Cambridge ; Malden, MA : Polity, 2013. - (Digital media and society.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745652399 (pbk.)
Märksõnad: Twitter (veebisait); sotsiaalmeedia; võrgusuhtlus; elektrooniline meedia

New directions in media and politics / edited by Travis N. Ridout. - New York ; London : Routledge, 2013. - (New directions in American politics.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415537322 (hbk)
Märksõnad: meedia; uudised; poliitiline kommunikatsioon; kampaaniad; poliitiline käitumine; Ameerika Ühendriigid; artiklikogumikud

Orgad, Shani, 1972-. Media representation and the global imagination . - Cambridge ; Malden, MA : Polity, c2012. - (Global media and communication.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745643809 (pbk.)
Märksõnad: meedia; representatsioon; loodusõnnetused; Teise kuvand; Meie kuvand; enesemääratlus; rahvus; ränne (demogr.); uusaasta

Share this : the social media handbook for PR professionals / Chartered Institute of Public Relations (CIPR) ; edited by Stephen Waddington. - Chichester : John Wiley, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781118404843 (cloth)
Märksõnad: sotsiaalmeedia; suhtekorraldus; käsiraamatud

Tieteen yleistajuistaminen / toimittaneet Urpu Strellmann, Johanna Vattovaara. - Helsinki : Gaudeamus, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789524952637
Märksõnad: teadus; teaduse populariseerimine; kommunikatsioon; kirjalik kommunikatsioon; suuline kommunikatsioon

MAJANDUS

EESTI MAJANDUS

Dreving, Ville. Meleski klaasivabriku kolm sajandit. - Tartu : Eesti Ajalookirjastus, 2013. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949943012
Märksõnad:
Meleski klaasivabrik; klaasitööstus; manufaktuurid; tööstusajalugu; Jõgevamaa; Võisiku; Eesti

Moodne merendus ja ajalugu / [Eesti Meremeeste Liit] ; toimetanud [ja eessõna:] Enn Kreem ; [tõlked: Mart Aru ; kaane kujundanud Anu Maarand]. - [Tallinn] : Sekstant, [2013]. - (Eesti laevanduse aastaraamat, 2013, 19.).
ISBN 9789985918746 (köites)

EESTI MAJANDUS: TÖÖ

Espenberg, Kerly, 1982-. Inequalities on the labour market in Estonia during the Great Recession. - Tartu : University of Tartu Press, c2013. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 47). - Sisaldab bibliogr., autori publikatsioonide loendit.
ISBN 9789949322428
VÕRGUVÄLJAANNE.
Märksõnad:
tööturg; tööhõive; ebavõrdsus; majanduslangus; Eesti; dissertatsioonid

Malk, Liina. Relaxation of employment protection and its effects on labour reallocation. - Tallinn : Eesti Pank, 2013. - (Working Paper Series / Bank of Estonia, 1406-7161; 2013, No. 4). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493180
Märksõnad: töötagatus; tööhõivepoliitika; töölepingud; tööõigus; Eesti; Leedu

EESTI MAJANDUS: ISIKUD

Kõuhkna, Tiit, 1942-. Rännud ajas ja ilmsi / Tiit Kõuhkna mälestused on kirja pannud Mati Laos ; [kaanekujundus: Katrin Põdra]. - Tallinn : T. Kõuhkna, 2012. - Sisaldab reg.
Märksõnad:
Kõuhkna, Tiit, 1942-; töösturid; ettevõtjad; majandustegelased; Eesti; mälestused; DVD-d

Maamajanduse võtmeisikud 2013 / [toimetaja Jane Suu ; andmete kogujad ja töötlejad Õilme Muru, Raigo Mitt, Jane Suu ; eessõna: Helir-Valdor Seeder ; kujundus ja kaas: Kairi Kalmann]. - Tallinn : Äripäev, 2013. - (Eesti majanduse leksikon.). - Sisaldab reg.
ISBN 9789949464951
Märksõnad:
põllumajandus; maamajandus; maaettevõtlus; Eesti; biograafialeksikonid

VÄLISRIIKIDE MAJANDUS

VÄLISRIIKIDE MAJANDUS: EUROOPA

Cross-border entrepreneurship and economic development in Europe's border regions / edited by David Smallbone ... [et al.]. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781848447684
Märksõnad:
piirialad; ettevõtlus; hargmaised ettevõtted; majanduslik areng; Euroopa; artiklikogumikud

Trappmann, Vera. Fallen heroes in global capitalism : workers and the restructuring of the Polish steel industry. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - (Studies in economic transition.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137303646
Märksõnad:
metallitööstus; terasetehased; struktuurimuutused; sotsiaalsed muutused; üleminekumajandus; Nowa Huta; Poola

VÄLISRIIKIDE MAJANDUS: AMEERIKA ÜHENDRIIGID

Stiglitz, Joseph Eugene, 1943-. The price of inequality : [how today's divided society endangers our future]. - New York ; London : W.W. Norton, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780393088694 (hbk.)
Märksõnad:
majandustingimused; sotsiaalne areng; tulujaotus; sotsiaalsed aspektid; ebavõrdsus; Ameerika Ühendriigid

VÄLISRIIKIDE MAJANDUS: HIINA

Beardson, Timothy. Stumbling giant : the threats to China's future. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780300165425 (cl : alk. paper)
Märksõnad:
majandustingimused; majanduslik areng; sotsiaalpoliitika; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised majandussuhted; Hiina

RAHANDUS

Reinert, Erik S., 1949-. Globaalne majandus : kuidas rikkad rikkaks said ja miks vaesed üha vaesemaks jäävad / norra keelest tõlkinud Maarja Siiner, [lk. 7-13 inglise keelest tõlkinud Maarja Kaaristo ; toimetanud Ede Kõrgvee ; kaane kujundanud Toomas Niklus]. - Tallinn : Varrak, c2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985327074
Märksõnad:
majandusteooriad; majandusteadus; majandusajalugu; majanduslik areng; globaliseerumine

Branten, Maret. The impact of profit measurement on the financial reporting and analysis : thesis for the degree of Doctor of Philosophy ; Estonian Business School. - Tallinn : EBS Print, 2013. - (Doctoral thesis in management ; 2012, No. 16.). - Sisaldab bibliogr., autori publikatsioonide loendit.
ISBN 9789949944712
TÄISTEKST.
Märksõnad:
kasum; mõõtmine; finantsarvestus; finantsanalüüs; dissertatsioonid

The euro exchange rate during the European sovereign debt crisis – dancing to its own tune? / Michael Ehrmann, Chiara Osbat, Jan Strasky, Lenno Uusküla. - Tallinn : Eesti Pank, 2013. - (Working papers series / Bank of Estonia, 1406-7161; 2013, No. 3). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493173
Märksõnad:
euro; valuutakursid; valuutavahetus; riigivõlg; finantskriisid; Euroopa Liidu maad

The financial systems of industrial countries : evidence from financial accounts / Riccardo De Bonis, Alberto Franco Pozzolo, editors. - Heidelberg ; Berlin : Springer, 2012. - Bibliogr. peatükkide lõpus.
ISBN 9783642231100
Märksõnad: majandusnäitajad; makroökonoomika; majanduspoliitika; rahanduspoliitika; rahapoliitika; tööstusriigid

Mullard, Maurice, 1946-. The politics of recession. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, c2011. - Sisaldab reg.
ISBN 9781781001950
Märksõnad:
finantskriisid; majanduslangus; rahandus; finantsturg; majandustingimused

Taxation in an international framework : working group report / Prime Minister's Office. - Helsinki : Prime Minister's Office, 2003. - (Prime Minister's Office publications, 0783-1609 ; 13/2003). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9525354407
Märksõnad: maksustamine; maksupoliitika; võrdlevuuringud; Soome; aruanded

Why firms avoid cutting wages : survey evidence from European firms / Philip Du Caju, Theodora Kosma, Martina Lawless ... [et al.]. - Tallinn : Eesti Pank, 2013. - (Working paper series / Bank of Estonia, 1406-7161 ; 2013, No. 2). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493166
Märksõnad:
ettevõtted; tööjõukulud; palgapoliitika; palgamäärad; Euroopa Liidu maad

Äimä, Kristiina. Kasvuyrityksen kansainvälinen tuloverotus / Kristiina Äimä, Emmiliina Kujanpää. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789522461087
Märksõnad:
ettevõtted; rahvusvahelistumine; hargmaised ettevõtted; investeeringud; ettevõtte tulumaks; maksustamine; rahvusvaheline maksustamine; rahvusvaheline maksuõigus; Soome

HINNAKUJUNDUS

The Oxford handbook of pricing management / edited by Özalp Özer and Robert Phillips. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - (Oxford handbooks in finance.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199543175 (hbk.)
Märksõnad:
hinnakujundus; juhtimine; käsiraamatud

Visionary pricing : reflections and advances in honor of Dan Nimer / edited by Gerald E. Smith. - Bingley, UK : Emerald, 2012. - (Advances in business marketing & purchasing ; 19.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781780529967
Märksõnad: Nimer, Dan; hinnakujundus; otsustamine; hinnapoliitika

PÕLLUMAJANDUSE ÖKONOOMIKA

Carolan, Michael S. Reclaiming food security. - London ; New York : Routledge, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415816953 (hbk : alk. paper)
Märksõnad:
toiduvarud; toidujulgeolek; sotsiaalsed aspektid; isiklik turvalisus; põllumajandus; keskkonnaaspektid

The politics of land and food scarcity / edited by Paolo De Castro... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2012. - (Earthscan food and agriculture.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415638234 (hardback)
Märksõnad:
toiduvarud; toidujulgeolek; toiduainetemajandus; maapoliitika

ENERGIAMAJANDUS

Pahl, Greg. Power from the people : how to organize, finance, and launch local energy projects / foreword by Van Jones. - White River Junction, Vt. : Chelsea Green Publishing, c2012. - (A community resilience guide.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781603584098 (pbk.)
Märksõnad:
elektrijaamad; väikeettevõtted; alternatiivenergia; projektid (tegevused); kogukonnad; regionaalne areng; säästev areng

TARBIJAKÄITUMINE

Mademlis, Kimon-Georgios. The case of Estonia : the perception of consumers towards local and interlocal brands in an emerging economy and the importance of rebranding and marketing communications. - Bradford : Bradford University School of Management, 2012. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad:
tarbijakäitumine; kaubamärgid; brändimine; turundus; Eesti; dissertatsioonid

ETTEVÕTLUS

Gutsche, Jeremy. Kuidas kasutada kaost : 150 meetodit, kuidas muutuste ajal sütitada innovatsiooni ; [tõlge: Triin Tobber ; toimetaja Aivar Haller ; kaane ja sisu kujundus: Mark Melnick. - [Peetri] : Helios, 2013. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949934775
Märksõnad:
ettevõtlus; edukus; juhtimine; innovatsioonid; loovus

University-business cooperation Tallinn 2011 / Gunnar Prause, Urve Venesaar (eds.). - Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011. - (Regional business and socio-economic development ; Bd. 5.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783830530114
Märksõnad:
ülikoolid; ettevõtlus; koostöö; regionaalne areng; ettevõtlusõpe; Läänemere maad; konverentsikogumikud

LOGISTIKA

Sheffi, Yosef, 1948-. Logistics clusters : delivering value and driving growth. - Cambridge, Mass. ; London, U.K. : MIT Press, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780262018456 (hardcover : alk. paper)
Märksõnad:
logistika; juhtimine; tarnekett; tööstusklastrid

JUHTIMINE

De Rond, Mark. Meeskond ja mina : mida juhid tippsaavutuste kohta parimatelt sportlastelt ja treeneritelt õppida võivad / [tõlkija Anu Põldsam ; toimetaja Mari-Epp Tirkkonen ; kujundaja Rein Soonsein]. - [Tallinn] : Äripäev, c2013. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949464944 (köites)
Märksõnad:
juhtimine; sport; grupisuhted; inimsuhted; töösuhted; meeskonnatöö; tulemuslikkus

Rumelt, Richard P. Hea strateegia / halb strateegia : nende erinevusest ja sellest, miks see tähtis on / [tõlkija Anu Põldsam ; toimetaja Ivika Arumäe ; kujundaja Rein Soonsein ; kaanefoto: Meeli Küttim]. - [Tallinn] : Äripäev, 2013. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949464975 (köites)
Märksõnad:
juhtimine; strateegiline juhtimine; strateegiline planeerimine; ettevõttestrateegia

PERSONALIJUHTIMINE

Hyppänen, Riitta. Tiukka tilanne : käytännön neuvoja työvoiman sopeuttamiseen ja uudistustyöhön. - Helsinki : Bonnier Business Forum, 2013. - (Johtamisen käsikirjat.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789529317080
Märksõnad: personalijuhtimine; tööjõud; vallandamine; puhkus (töökorraldus); töötingimused; töösuhted

Kamin, Maxine. Soft skills revolution : a guide to connecting with compassion for trainers, teams, and leaders. - San Francisco, CA : Pfeiffer (impr. of Wiley), c2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781118100370 (pbk.)
Märksõnad:
organisatsioonikommunikatsioon; sisekommunikatsioon; kommunikatsioonijuhtimine; juhtimine; sotsiaalsed aspektid; kommunikatsioon; isikutevaheline kommunikatsioon; inimsuhted; personalikoolitus

Randmann, Liina, 1961-. Differences in psychological contracts in Estonia : the role of individual and contextual factors : thesis for the degree of Doctor of Philosophy; Estonian Business School. - Tallinn : EBS Print, 2013. - (Doctoral thesis in management ; 2012, No. 15.). – Sisaldab bibliogr., autori publikatsioonide loendit.
ISBN 9789949929290
TÄISTEKST.
Märksõnad: töösuhted; töölepingud; psühholoogilised lepped; töökeskkond; psühholoogilised aspektid; organisatsioonimuutused; personalijuhtimine; dissertatsioonid

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Ethnicity : towards the politics of recognition in Latvia : 1991-2012 / edited by Vladislavs Volkovs ... [et al.]. - Riga : Zinātne, 2013. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789984879390
Märksõnad: rahvuslik identiteet; rahvuspoliitika; Teise kuvand; vähemusrahvused; venelased; historiograafia; juhtumiuuringud; Läti; Baltimaad; artiklikogumikud

Kittilson, Miki Caul. The gendered effects of electoral institutions : political engagement and participation / Leslie A. Schwindt-Bayer. - (Comparative politics.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199608607
Märksõnad: naised; esindatus; poliitika; institutsioonid; parteid; sookvoodid; valimissüsteemid; poliitilised reformid; juhtumiuuringud; Uus-Meremaa; Venemaa; Prantsusmaa; Uruguay

Leiken, Robert S., 1939-. Europe's angry Muslims : the revolt of the second generation. - Oxford, U.K. ; New York, NY : Oxford University Press, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780195328974 (hbk.)
Märksõnad: islamiusulised; sisserändajad; usulised konfliktid; etnilised konfliktid; kultuurikonfliktid; mässud; rändepoliitika; Lääne-Euroopa; Prantsusmaa; Suurbritannia; Türgi

MacQueen, Benjamin. An introduction to Middle East politics . - Los Angeles [etc.] : Sage, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781446249482 (hardback)
Märksõnad: poliitika; poliitiline ajalugu; riikluse ehitamine; demokratiseerimine; poliitilised kriisid; konfliktid; ülestõusud; araabia kevad, 2010-2011; Lähis-Ida; artiklikogumikud

Mau, Steffen, 1968-. Social transnationalism : lifeworlds beyond the nation-state. - London ; New York : Routledge, c 2012. - (International library of sociology.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415534246 (pbk)
Märksõnad: rahvusriik; multikultuurilisus; rahvusülesus; sotsiaalsed aspektid; sotsiaalsed võrgustikud; kosmopolitism; ränne (demogr.)

Norris, Pippa, 1953-. Sacred and secular : religion and politics worldwide / Ronald Inglehart. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. - (Cambridge studies in social theory, religion and politics.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781107648371 (paperback)
Märksõnad: sekularisatsioon; religioon; poliitika; riigi-kiriku suhe; juhtumiuuringud; islamimaad; postsotsialistlikud riigid; Euroopa; Lääne-Euroopa; Ameerika-Ühendriigid

The Oxford companion to comparative politics / Joel Krieger, editor in chief. - New York : Oxford University Press, c2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199738595 (acid-free paper)
Märksõnad: poliitika; võrdlev poliitika; politoloogia; leksikonid; käsiraamatud

Oxford handbook of governance / edited by David Levi-Faur. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, c2012. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199560530
Märksõnad: valitsemine; valitsused; politoloogia; käsiraamatud

Political leadership, parties and citizens : the personalisation of leadership / Jean Blondel ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2010, 2013. - (Routledge research in comparative politics ; 30.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415547369 (hbk.)
Märksõnad: parteid; juhid; liidrid; isiksus; poliitika; eestvedamine; poliitiline juhtimine; psühholoogilised aspektid; võrdlev poliitika; juhtumiuuringud; Suurbritannia; Prantsusmaa; Itaalia; Poola; Jaapan; Tai; artiklikogumikud

Political trust : why context matters / edited by Sonja Zmerli and Marc Hooghe. - Colchester : ECPR Press, 2013. - (ECPR - studies in European political science.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781907301582
Märksõnad: usaldus; poliitika; institutsioonid; poliitilised hoiakud; heaoluriik; postsotsialistlikud riigid; Euroopa; Ida-Euroopa; Saksamaa; konverentsikogumikud

Roberts, Robert North. Presidential campaigns, slogans, issues, and platforms : the complete encyclopedia / Scott John Hammond, and Valerie A. Sulfaro. - Santa Barbara, Calif. [etc.] : Greenwood, c2012. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780313380921 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: presidendivalimised; valimised; kampaaniad; valimisvõitlus; poliitilised platvormid; presidendid; kandidaadid; parteid; poliitiline ajalugu; Ameerika Ühendriigid; entsüklopeediad

Russia's regions and comparative subnational politics / edited by William M. Reisinger. - London ; New York : Routledge, 2013. - (Routledge research in comparative politics ; 53.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415629966 (hardback)
Märksõnad: regioonid; kubernerid; kohalikud valimised; rahvuslik identiteet; ksenofoobia; parteid; autoritarism; autoritaarsed režiimid; valitsemine; regionaalpoliitika; võrdlev poliitika; Venemaa; konverentsikogumikud

Salmén, Leif, 1952-. Maanalainen moskeija / suomennos Arto Häilä. - Helsinki : Teos, 2013.
ISBN 9789518514056
Märksõnad: poliitilised kriisid; ajalugu; terrorism; kapitalism; ühiskonnakriitika; esseed

Speaking of Europe : approaches to complexity in European political discourse / edited by Kjersti Fløttum. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 2013. - (Discourse approaches to politics, society and culture, 49.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789027206404 (hb : alk. paper)
Märksõnad: Euroopa Liit; Euroopa Parlament; poliitika; rahvus; rahvuslik identiteet; rahvuslus; poliitiline kommunikatsioon; kõned; diskursusanalüüs; tekstilingvistika; Euroopa; artiklikogumikud

PARTEID. LIIKUMISED

Eger, William Edmond. Analyzing the divisions in the Tea Party movement : the varieties of American political passion / with a foreword by Theda Skocpol. - Lewiston, N.Y. : Edwin Mellen Press, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780773430655
Märksõnad: Tea Party liikumine; poliitilised liikumised; protestiliikumised; konservatism; liberalism; populism; Ameerika Ühendriigid

Haughton, Tim. Party politics in Central and Eastern Europe : does EU membership matter? - London ; New York : Routledge, 2013. – Sisaldab bibliogr.,  reg.
ISBN 9780415849821
Märksõnad: Euroopa Liit; mõjud; parteid; euroopastumine; juhtumiuuringud; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa; Ungari; Poola; Eesti; Sloveenia; Tšehhi; Slovakkia; artiklikogumikud

Party patronage and party government in European democracies / edited by Peter Kopecky, Peter Mair, and Maria Spirova. - Oxford : Oxford University Press ; [Colchester] : European Consortium for Political Research (ECPR), 2012. - (Comparative politics.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199599370
Märksõnad: parteid; poliitiline soosing; võrdlev poliitika; juhtumiuuringud; Euroopa; artiklikogumikud

Strangio, Paul. Understanding prime-ministerial performance : comparative perspectives. - Oxford : Oxford University Press, 2013. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199666423
Märksõnad: peaministrid; parteid; juhtumiuuringud; võrdlev poliitika; Suurbritannia; Kanada; Austraalia; Uus-Meremaa

The structure of political competition in Western Europe / edited by Zsolt Enyedi and Kevin Deegan-Krause. - London ; New York : Routledge, 2013. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415853071
Märksõnad: parteid; võimuvõitlus; valimised; hääletamine; valijakäitumine; Lääne-Euroopa; artiklikogumikud; kõrgkooliõpikud

HALDUSPOLIITIKA. AVALIK HALDUS

Bürokratie im Irrgarten der Politik : Gedächtnisband für Hans-Ulrich Derlien / Dieter Schimanke ... [et al.] (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos, 2012. - (Schriften der Deutschen Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften ; Bd. 36.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783832971427 (pbk.)
Märksõnad: Derlien, Hans-Ulrich, 1945-2010; bürokraatia; avalik teenistus; avalik haldus; halduspoliitika; poliitika; võrdlev analüüs; Saksamaa; Euroopa; konverentsikogumikud

Dismantling public policy : preferences, strategies, and effects / edited by Michael W. Bauer ... [et al.]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199656646 (hbk.)
Märksõnad: halduspoliitika; poliitilised muutused; avalik haldus; otsustamine; prioriteedid; strateegiad; riiklik poliitika; juhtumiuuringud; Ameerika Ühendriigid; Kanada; Brasiilia; Austraalia; Euroopa; artiklikogumikud

Performance information in the public sector : how it is used / edited by Wouter Van Dooren and Steven Van de Walle. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. - (Governance and public management series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230309128 (pbk)
Märksõnad: avalik haldus; avalik sektor; otsustamine; tulemuslikkus; efektiivsus; hindamine; haldusjuhtimine; tulemusjuhtimine; artiklikogumikud

Staniforth, Andrew. Blackstone's handbook of ports and border security / contributors: Marnie Ratcliffe ... [et al.] ; consultant editors: Clive Walker and Stuart Osborne ; Police National Legal Database. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199662074
Märksõnad: piiripunktid; piirikontroll; riiklik julgeolek; Suurbritannia; käsiraamatud

Sööt, Mari-Liis, 1979-. Explaining corruption : opportunities for corruption and institutional trust. - Tartu : University of Tartu Press, 2013. - (Dissertationes rerum politicarum Universitatis Tartuensis, 8.). - Sisaldab bibliogr., autori publikatsioonide loendit.
ISBN 9789949322442
VÕRGUVÄLJAANNE.
Märksõnad: korruptsioon; organisatsioonikultuur; hoiakud; hinnangud; regressioonanalüüs; Eesti; dissertatsioonid

SOTSIAALPOLIITIKA

Cameron, Claire. Care work in Europe : current understandings and future directions / Peter Moss. - London ; New York : Routledge 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415541015 (pbk.)
Märksõnad: sotsiaaltöö; sotsiaalteenused; sotsiaaltöötajad; hooldajad; kultuuridevahelised uuringud; Euroopa

Contested welfare states : welfare attitudes in Europe and beyond / edited by Stefan Svallfors. - Stanford : Stanford University Press, 2012. - (Studies in social inequality.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780804782524 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: sotsiaalkaitse; sotsiaalhoolekanne; heaoluriik; sotsiaalpoliitika; hoiakud; avalik arvamus; Euroopa; Ameerika Ühendriigid; artiklikogumikud

The future of the welfare state : social policy attitudes and social capital in Europe / edited by Heikki Ervasti ... [et al.]. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2012.
ISBN 9781781001264 (hbk.)
Märksõnad: sotsiaalpoliitika; lastehoid; sotsiaalne kapital; tööhõive; sotsiaalne sidusus; heaoluriik; avalik arvamus; Euroopa; artiklikogumikud

KESKKONNAPOLIITIKA

International environmental agreements : an introduction / edited by Steinar Andresen ... [et al.]. - New York ; London : Routledge, 2012. - (Routledge research in environmental politics ; 19.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415598255 (hardback)
Märksõnad: keskkonnakaitse; õhu saastamine; kliimamuutused; merereostus; kalanduspoliitika; looduskaitse; bioloogiline mitmekesisus; keskkonnakorraldus; keskkonnapoliitika; rahvusvaheline koostöö; keskkonnaõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud

RAHVUSVAHELISED SUHTED. VÄLISPOLIITIKA. GEOPOLIITIKA

Ederma, Vello, 1934-. Ameerika eestlaste tegevusest Eesti eest : NATO 1995-2006 : koostatud arhiivimaterjalide taustal eesti ja inglise keeles. - [USA : V. Ederma], 2012.
Märksõnad: Ederma, Vello, 1934-; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; väliseestlased; poliitiline tegevus; liitumine; laienemine; välispoliitika; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; Eesti; Baltimaad; Ameerika Ühendriigid; ettekanded; artiklid (meedia); kirjad; kommentaarid

Badie, Bertrand, 1950-. Diplomacy of connivance / translated by Cynthia Schoch and William Snow. - New York : Palgrave Macmillan, 2012. - (Sciences Po series in international relations and political economy.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137006424 (alk. paper)
Märksõnad: diplomaatia; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; multilateralism; oligarhia

Cooley, Alexander, 1972-. Great games, local rules : the new great power contest in Central Asia . - Oxford ; New York : Oxford University Press, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199929825 (hbk.)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised majandussuhted; geopoliitika; rahvuslikud huvid; Kesk-Aasia; Venemaa; Ameerika Ühendriigid; Hiina; 21. saj. algus

International relations since the end of the Cold War : new and old dimensions / edited by Geir Lundestad. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2013. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199666430
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; külm sõda; poliitiline ajalugu; lähiajalugu; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus; artiklikogumikud

Klaus, Václav. Europe : the shattering of illusions / translated by Ondřej Hejma. - London [etc.] : Bloomsbury, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781408187647
Märksõnad: Euroopa Liit; eurointegratsioon; Euroopa Liidu õigus; Euroopa Liidu maad

The Oxford handbook of modern diplomacy / edited by Andrew F. Cooper, Jorge Heine, Ramesh Thakur. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - (Oxford handbooks in politics & international relations.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199588862 (köites)
Märksõnad: diplomaatia; rahvusvahelised suhted; diplomaatilised suhted; käsiraamatud

Rabinovich, Itamar, 1942-. The view from Damascus : state, political community and foreign relations in modern and contemporary Syria. - Updated enlarged ed. - London ; Portland, Or. : Vallentine Mitchell, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780853038016 (pbk.)
Märksõnad: poliitika; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; vähemusrahvused; rahvuspoliitika; poliitiline ajalugu; Süüria; Iisrael; 20. saj

Rethinking foreign policy / edited by Fredrik Bynander, Stefano Guzzini. - London ; New York : Routledge, 2013. - (Routledge advances in international relations and global politics.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415633437
Märksõnad: Carlsnaes, Walter, 1943-; Euroopa Liit; ühine välis- ja julgeolekupoliitika; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; Euroopa Liidu maad; artiklikogumikud

Stevenson, Charles A. America's foreign policy toolkit : key institutions and processes. - Thousand Oaks, Calif. [etc.] : SAGE : CQ Press, c2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781608719853 (pbk.)
Märksõnad: välispoliitika; Ameerika Ühendriigid; kõrgkooliõpikud

U.S. and the Asia-Pacific countries : deepening relations / Ferian A. Bell and Odam L. Richards, editors. - New York : Nova, c2012. - (Asian political, economic and security issues.).
ISBN 9781620818947
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised majandussuhted; Ameerika Ühendriigid; Aasia; Vaikse ookeani maad; Austraalia; Uus-Meremaa; Jaapan; Indoneesia; Lõuna-Korea; Filipiinid; Vietnam; Guam; Singapur; Taiwan

JULGEOLEKUPOLIITIKA

Bar-Zohar, Michael. Mossad : Iisraeli luureteenistuse tähtsaimad operatsioonid / Nissim Mishal ; [tõlkija Helen Muru ; toimetaja Rahel Oja ; kaas: Timo Tamm]. - Tallinn : Futu Print, 2013.
ISBN 9789949515257 (köites)
Märksõnad: Mossad (Iisraeli luureteenistus); luureteenistused; spionaaž; erioperatsioonid; lähiajalugu; Iisrael

Arctic security in an age of climate change / edited by James Kraska. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781107673670
Märksõnad: regioonid; rahvusvaheline julgeolek; geopoliitika; kaitsepoliitika; merendus; kliimamuutused; Arktika; Norra; Venemaa; Taani; Gröönimaa; Kanada; Ameerika Ühendriigid; Island; Soome; Rootsi; artiklikogumikud

Contemporary security studies / edited by Alan Collins. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199694778
Märksõnad: julgeolek; rahvusvaheline julgeolek; julgeolekupoliitika; rahvusvaheline poliitika; kõrgkooliõpikud

Huband, Mark. Trading secrets : spies and intelligence in an age of terror. - London ; New York : I.B. Tauris, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781848858435
Märksõnad: luureagendid; spionaaž; poliitiline ajalugu; 20. saj; 21. saj. algus

Regional organizations in African security / edited by Fredrik Söderbaum and Rodrigo Tavares. - London ; New York : Routledge, 2011, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415850285 (pbk.)
Märksõnad: Aafrika Liit; regionaalsed organisatsioonid; riiklik julgeolek; konfliktijuhtimine; rahuprotsess; rahuvalveoperatsioonid; Aafrika; artiklikogumikud

Rolington, Alfred. Strategic intelligence for the 21st century : the mosaic method. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199654321 (pbk.)
Märksõnad: luureteenistused; luure; sõjaline luure; vastuluure; ärianalüüs; meedia; Internet

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Bracken, Paul J. The second nuclear age : strategy, danger, and the new power politics. - New York : Henry Holt, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780805094305
Märksõnad: tuumarelvad; relvastuse levik; võidurelvastumine; tuumavõidurelvastumine; jõudude tasakaal; heidutus; külm sõda; rahvusvahelised suhted; võimupoliitika; rahvusvaheline poliitika; tuumariigid; Lähis-Ida; Ida-Aasia; Lõuna-Aasia

Cottey, Andrew. Security in 21st century Europe. - 2nd ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - (21st century Europe.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137006462 (hbk.)
Märksõnad: Euroopa Liit; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; riiklik julgeolek; julgeolekupoliitika; ühine välis- ja julgeolekupoliitika; kaitsepoliitika; sõjapoliitika; terrorismivastane võitlus; Euroopa; 21. saj

Nationalism and war / edited by John A. Hall and Siniša Maleševic. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781107610088 (pbk.)
Märksõnad: rahvuslus; rahvuslik identiteet; sõda; imperialism; esseekogumikud

The Oxford handbook of war / edited by Julian Lindley-French and Yves Boyer. - Oxford ; New York : Oxford University Press, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199562930 (acid-free paper)
Märksõnad: sõda; sõjakunst; sõjateadus; käsiraamatud

Paparone, Chris. The sociology of military science : prospects for postinstitutional military design. - New York [etc.] : Bloomsbury, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781441154804
Märksõnad: sõjandussotsioloogia; sõjateadus; sõjakunst; sõjaväelased; sõjaline planeerimine

Rid, Thomas, 1975-. Cyber war will not take place . - London : Hurst, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781849042802
Märksõnad: infosõda; kübersõda; küberturve; poliitilised aspektid; spionaaž; sabotaaž; õõnestus (sõj.)

POLIITILINE JA SÕJAAJALUGU

Roth, Hans. Põrgu idarindel : Saksa tankitõrjeväelase [Hans Roth'i] päevikud idarindelt, 1941-1943 / toimetanud Christine Alexander ja Mason Kunze, [eestikeelse väljaande toimetanud Annika Kohv] ; saksa keelest tõlkinud Age Kullerkupp ; eessõnad: Mason Kunze, Jeffrey W. Rodgers ; kaane kujundanud Reet Helm]. - [Tallinn] : Ersen, c2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949253753
Märksõnad: Roth, Hans; Saksamaa. Wehrmacht. Jalaväedivisjon, 299; Teine maailmasõda, 1939-1945; Idarinne (Teine maailmasõda, 1939-1945); sõjaajalugu; sõjalised operatsioonid; sõjategevus; jalavägi; tankiväeosad; tankitõrje; sõjaväelased; Saksamaa; NSV Liit; päevikud

Saueauk, Meelis, 1971-. Nõukogude julgeolekuorganite ja Eestimaa Kommunistliku Partei koostöö Eesti sovetiseerimisel aastatel 1944-1953. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. - (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis, 29). - Sisaldab bibliogr., reg., autori publikatsioonide loendit.
ISBN 9789949322886
TÄISTEKST.
Märksõnad: Eestimaa Kommunistlik Partei; Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat; Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium; NSV Liit; julgeolekuteenistused; kommunistlikud parteid; koostöö; anneksioonid; nõukogude võim; repressioonid; poliitiline vägivald; propaganda; poliitiline ajalugu; Eesti; 1945-1960; dissertatsioonid

Varblas, Janek. Jõgeva muutuste tuules : poliitilised, majanduslikud ja kultuurilised muutused ja arengud Jõgeva linnas ning selle lähiümbruses : 1938-1949/ [toimetaja Daila Aas; kaanekujundus ja pildiplokk: Tiina Sildre, kujundus: Erje Hakman]. - [Tallinn] : Argo, c2013. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949466917 (köites)
Märksõnad: linnaajalugu; kodulugu; ettevõtlus; linnavalitsused; linnavolikogud; vapid; lipud; koolid; haridus; kultuur; Teine maailmasõda, 1939-1945; Nõukogude okupatsioon; nõukogude võim; Jõgeva

Moore, Charles, 1956-. Margaret Thatcher : the authorized biography. Vol. 1, Not for turning. - London : Allen Lane, 2013. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780713992823
Märksõnad: Thatcher, Margaret, 1925-2013; peaministrid; poliitikud; elukäik; konservatiivsed parteid; poliitika; poliitiline ajalugu; Suurbritannia; 20. saj; biograafiad


 digitaalarhiiv digar