Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2013-4

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral- und Osteuropa / hrsg. von Rudolf Welser. - Wien : Manz, 2012. - VIII, 273 lk. - (Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien ; 5).
ISBN 978-3-214-06694-9
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; vastutus ; võlakohustus ; eraõigus ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-13-01656

Taloyhtiön lakipokkari [2013] / toim. Keijo Kaivanto. - Helsinki : Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2013. - 388 lk.
ISBN 978-951-685-317-1
Märksõnad: elamuõigus ; elamuühistud ; korteriühistud ; haldamine ; üürimine (eluruumid) ; Soome ; seadused ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-13-01508

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Williams, Alan P. ; Calow, Duncan ; Lee, Andrew. Digital media contracts. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - VIII, 381 lk.
ISBN 978-0-19-956220-6
Märksõnad: autoriõigus ; elektrooniline meedia ; võrguteenused ; lepingud ; litsentsilepingud ; lepinguõigus ; õiguskaitse ; Suurbritannia
Kohaviit: 3-13-00538
Sisukord

Ühenduse disainilahenduse kaitsmine : metoodilised juhised / koost. Liina Puu, Annika Kaabel. - Tallinn : Patendiamet, 2012. - 60 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-9389-3-3
ISBN 978-9949-9389-4-0 (pdf)
Märksõnad: Euroopa Liit ; tööstusomand ; disain ; õiguskaitse ; registreerimine ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu maad ; juhendid
Kohaviit: 1-13-01111
Täistekst

Ühenduse kaubamärgi kaitsmine : juhised / koost. Liina Puu, Kai Klanberg. - Tallinn : Patendiamet, 2012. - 68 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-9389-2-6
ISBN 978-9949-9389-5-7 (pdf)
Märksõnad: Euroopa Liit ; kaubamärgid ; õiguskaitse ; registreerimine ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu maad ; juhendid
Kohaviit: 1-13-01114
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Trade governance in the digital age : World Trade Forum / ed. by Mira Burri, Thomas Cottier. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - XXVI, 475 lk.
ISBN 978-1-107-02243-0
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe ; rahvusvaheline kaubandus ; väliskaubandus ; digitaaltehnoloogiad ; e-kaubandus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-13-0100
Sisukord

ANDMEKAITSE
DATA PROTECTION

Bussche, Axel von dem ; Stamm, Markus. Data protection in Germany. - München : Beck, 2013. - XII, 161 lk. - (German Law Accessible).
ISBN 978-3-406-63585-4
Märksõnad: isikuandmed ; privaatsus ; õiguskaitse ; Saksamaa ; seadused ; rööptekstid ; saksa keel ; inglise keel
Kohaviit: 2-13-01663

Isikuandmed töösuhetes ja reeglid töökorraldusele : Tööinspektsiooni teabepäevad 2012. - Tallinn : Tööinspektsioon, [2012]. - 15 lk. koos kaantega.
Märksõnad: isikuandmed ; õiguskaitse ; töösuhted ; töökorraldus ; Eesti
Kohaviit: 1-13-01273
Täistekst

Neuvonen, Riku. Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 2013. - 333 lk.
ISBN 978-952-246-211-4
Märksõnad: massikommunikatsioon ; infoõigus ; sõnavabadus ; põhiõigused ; õigusrikkumised ; Euroopa Liidu õigus ; autoriõigus ; õigusloome ; Soome
Kohaviit: 2-13-01069

Персональные данные в трудовых отношениях и правила трудового распорядка : информационные дни 2012 Инспекции труда. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2012. - 15 lk. koos kaanega.
Märksõnad: isikuandmed ; õiguskaitse ; töösuhted ; töökorraldus ; Eesti
Kohaviit: 1-13-01275
Täistekst

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Stein, Jotham S. Executive employment law : protecting executives, entrepreneurs and employees. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - XV, 274 lk.
ISBN 978-0-19-973785-7
Märksõnad: täidesaatev võim ; tööhõive ; töösuhted ; töölepingud ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-13-01022

Työnantajan lakipokkari [2013] / toim. Keijo Kaivanto. - Helsinki : Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2013. - 566 lk.
ISBN 978-951-685-318-8
Märksõnad: tööandjad ; töösuhted ; Soome ; seadused ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-13-01507

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Online behaviour related to child sexual abuse : creating a private space in which to offend : interviews with online child sex offenders / Ethel Quayle, Silvia Allegro, Linda Hutton ... [et al.] ; [Council of the Baltic Sea States, ROBERT (projekt)]. - Stockholm : Council of the Baltic Sea States, 2012. - 80 lk.
ISBN 978-91-980572-2-5
Märksõnad: ROBERT (projekt) ; Läänemeremaade Nõukogu ; lapsed ; seksuaalne väärkohtlemine ; võrgusuhtlus ; käitumine ; riskitegurid ; kurjategijad ; küsitlusuuringud ; Läänemere maad ; intervjuud ; projektiaruanded
Kohaviit: 2-13-01070
Täistekst

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Aastaraamat 2012 / Eesti Advokatuur. - Tallinn : Vaba Maa, 2013. - 111 lk.
ISSN 1406-7315
Märksõnad: Eesti Advokatuur ; advokatuur ; advokaadid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1584 ; 2012

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Окулич, Иван ; Волтунов, Дмитрий ; Сероус, Антон. Регламент в системе нормативного регулирования деятельности парламента в Российской Федерации. - Челябинск: [б.и.], 2012. - 272 lk.
ISBN 978-5-905380-39-6
Märksõnad: parlamendid ; kodukorrad ; õigusnormid ; parlamentaarne kontroll ; põhiseadused ; konstitutsioonikohtud ; õigusloome ; parlamentarism ; Venemaa
Kohaviit: 1-13-01403

Richter, Philipp. Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 378 lk. - (Der elektronische Rechtsverkehr ; 26).
ISBN 978-3-8329-7868-6
Märksõnad: e-hääletamine ; Internet ; valimised ; valimisõigus ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-13-01665

Saarniit, Leno ; Espenberg, Kerly ; Espenberg, Siim ; Humal, Katrin ; Prii, Maris. Korruptsioonivastase võimekuse uuring / toim. Asso Prii, Käärt Kaljuvee. - Tallinn : Korruptsioonivaba Eesti, 2012. - 260 lk. - Bibl. lk. 241-254.
ISBN 978-9949-30-511-7
ISBN 978-9949-30-512-4 (pdf)
Märksõnad: korruptsioon ; ennetamine ; meetmed ; tulemuslikkus ; valitsused ; valitsusasutused ; avalik sektor ; erasektor ; uuringud ; Eesti
Kohaviit: 1-13-01107
Täistekst

Зорькин, Валерий. Конституционно-правовое развитие России. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 719 lk.
ISBN 978-5-91768-221-1
Märksõnad: põhiseadused ; õigusriik ; sotsiaalne õiglus ; konstitutsioonikohtud ; kohtusüsteemid ; õigusreformid ; Venemaa
Kohaviit: 2-13-00933
Sisukord

MEDITSIINIÕIGUS
MEDICAL LAW

Herring, Jonathan. Medical law. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - XXV, 307 lk. - (Core Text Series).
ISBN 978-0-19-959253-1
Märksõnad: meditsiinieetika ; informeeritud nõusolek ; uuringud ; konfidentsiaalne info ; tervishoid ; abort ; doonorlus ; eutanaasia ; vaimne tervis ; Suurbritannia ; Inglismaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-01023
Sisukord

Taylor, Mark. Genetic data and the law : a critical perspective on privacy protection : [võrguteavik]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - XIII, 232 lk. - (Cambridge Bioethics and Law. Dawsonera ebooks).
ISBN 978-1-139-34160-8
Märksõnad: biomeditsiin ; inimese geneetika ; geneetiline informatsioon ; juurdepääs infole ; diskrimineerimine ; isikuandmed ; privaatsus ; õiguskaitse ; andmekaitse ; inimõigused ; rahvusvahelised lepingud ; e-raamatud
Täistekst RR arvutivõrgus (registreeritud kasutajale)

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Conscientious objection to military service / United Nations, Human Rights, Office of the High Commission. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - IV, 84 lk.
ISBN 978-92-1-154196-0
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; sõjaväekohustus ; relvakandmisest keeldumine ; asendusteenistus ; tsiviilteenistus ; inimõigused ; siseriiklik õigus
Kohaviit: 1-13-01363
Täistekst

National cyber security framework manual / ed. by Alexander Klimburg ; foreword: Artur Suzik. - Tallinn : NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2012. - XVII, 235 lk. - Bibl. lk. 203-224.
ISBN 978-9949-9211-1-9 (köites)
ISBN 978-9949-9211-2-6 (pdf)
Märksõnad: küberkaitse ; küberturve ; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ; riiklik julgeolek ; strateegiline planeerimine ; julgeolekupoliitika ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-01434
Täistekst

Koostas Maia Ruttu
30. 04. 2013.  a. 


 digitaalarhiiv digar