Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2013-9

ÕIGUSE ÜLDKÜIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Normitehnika käsiraamat : hea õigusloome ja normitehnika eeskiri : [võrguteavik] / Justiitsministeerium. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2013. - 139 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
Märksõnad: normitehnika ; õigusaktid ; õigusnormid ; õigusloome ; riigiõigus ; Eesti ; käsiraamatud
Täistekst

Normitehnika käsiraamat : Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri : [võrguteavik] / Justiitsministeerium. - 136 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
Märksõnad: normitehnika ; õigusaktid ; õigusnormid ; õigusloome ; riigiõigus ; Eesti ; käsiraamatud
Täistekst

Oikeustiede = Jurisprudentia : Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XLVI (2013). - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2013. - 312 lk.
ISBN 978-951-855-330-7
ISSN 0355-8215
Märkõnad: õigusteadus ; õigusaktid ; Soome ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/3902 ; 46

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Hindpere, Evi. Kinnisvaraõiguse ABC : põhjalik ülevaade kinnisvaravaldkonda reguleerivatest õigusaktidest. - Tallinn : Kinnisvarakool, 2013. - 263 lk.
ISBN 978-9949-33-242-7
Märksõnad: asjaõigus ; kinnisvara ; kinnisvaratehingud ; õiguslikud aspektid ; õigussüsteemid ; hoonestusõigus ; notariaaltoimingud ; maksukorraldus ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-04634

Woronowicz, Wioleta. Rechtsprobleme der nichtehelichen Lebensgemeinschaft in Deutschland sowie in Polen : ein Rechtsvergleich. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2013. - 228 lk. - (Europäische Hochschulschriften. Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 5449).
ISBN 978-3-631-64084-5
ISSN 0531-7312
Märksõnad: perekonnaõigus ; pärimisõigus ; elukaaslased ; paarisuhted ; kooselu ; vabaabielu ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa ; Poola ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/611 ; 5449
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY

Euroopa Kohtu lahendid : ühenduse disainilahenduse vaidlused / koost. Liina Puu. - Tallinn : Patendiamet, 2013. - 137 lk. - Märkused ja viited lk. 137.
ISBN 978-9949-9389-8-8
Märksõnad: tööstusomand ; disain ; õiguskaitse ; Euroopa Kohus ; rahvusvahelised kohtud ; vaidluste lahendamine ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad ; kohtulahendid
Kohaviit: 1-13-03622
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Krüger Andersen, Paul ; Sørensen, Evelyne J. B. The Danish Companies Act : a modern and competitive European law. - Copenhagen : DJØF Publishing, 2012. - 381 lk.
ISBN 978-87-574-2489-8
Märksõnad: äriühingud ; aktsiaseltsid ; eraettevõtted ; äriühinguõigus ; õigusloome ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Taani ; seadused
Kohaviit: 2-13-03714
Sisukord

The legal protection of foreign investment : a comparative study / ed. by Wenhua Shan ; with a foreword by Meg Kinnear. - Oxford ; Portland, Oreg. : Hart, 2012. - XXIII, 730 lk.
ISBN 978-1-84113-884-8
Märksõnad: välisinvesteeringud ; õiguskaitse ; vaidluste lahendamine ; võrdlevuuringud ; aruanded ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 3-13-01489
Sisukord

Schaub, Roland. Der Privatdetektiv im schweizerischen Recht. - Zürich ; St. Gallen : DIKE, 2011. - XXIX, 208 lk.
ISBN 978-3-03751-411-5
Märksõnad: eradetektiivid ; õiguslik seisund ; ettevõtlus ; majandusõigus ; Šveits ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-13-04224
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Korrektsed töösuhted 2013 : personalitöötaja käsiraamat. - Tallinn : Ten-Team, 2013. - 408 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-468-51-5
Märksõnad: töösuhted ; personali palkamine ; töölepingud ; töökorraldus ; tööaeg ; puhkus (töökorraldus) ; palk ; Eesti ; näidised ; dokumendid ; plangid ; käsiraamatud ; CD-ROMid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2455 ; 2013

Paanetoja, Jaana. Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? : tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2013. - XXXII, 264 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 316).
ISBN 978-951-855-331-4
ISSN 0356-7206
Märksõnad: puuetega inimesed ; puuetega töötajad ; töösuhted ; tööhõive ; osalise koormusega töö ; sotsiaalõigus ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 316

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Frände, Joakim. Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2013. - LV, 683 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 315).
ISBN 978-951-855-329-1
ISSN 0356-7206
Märksõnad: elukoht ; residendistaatus ; tulumaks ; topeltmaksustamine ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Soome ; Põhjamaad ; Saksamaa ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 315

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Grundlagen und Dogmatik des gesamten Strafrechtssystems : Festschrift für Wolfgang Frisch zum 70. Geburtstag / hrsg. von Georg Freund, Uwe Murmann, René Bloy, Walter Perron. - Berlin : Duncker & Humblot, 2013. - 1505 lk. - (Schriften zum Strafrecht ; 244).
ISBN 978-3-428-13948-4
Märksõnad: kriminaalõigus ; õigussüsteemid ; jurisprudents ; kriminaalpoliitika ; võrdlev õigusteadus ; artiklikogumikud ; juubeliväljaanded
Kohaviit: 2-13-04284
Sisukord

Kriminalistikaekspertiisid / Eesti Kohtuekspertiisi Instituut ; autorid: Üllar Lanno, Merike Rump, Kaja Rodi, Aime Riikoja, Erik Mei, Maarja Sadam, Inna Ivask, Kairi Kriiska-Maiväli, Galina Rosin, Oliver Olt, Kai Tõns, Helen Rebane, Helle Randmäe, Liina Eskor, Eve Kristjankroon, Sven Laanet, Allan Juhe, Peep Rausberg, Meelis Toomet, Vardo Saarik, Lembit Rodes, Hendrik Kaing, Herbert Lindmäe ; toim. ja eess.: Marika Väli. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2013. - 448 lk. - Bibl. lk. 448.
ISBN 978-9985-67-218-1
Märksõnad: kriminalistika ; kohtuekspertiis ; ekspertiis ; eksperdid
Täistekst

Kuritegevus Eestis 2012 / Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakond ; koost. Andri Ahven, Urvo Klopets, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Pilleriin Lindsalu, Jako Salla, Laidi Surva, Mari-Liis Sööt. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2013. - 160 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 17). - Bibl. lk. 126-128 ja joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-9109-5-3
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kuritegevus ; kriminaalpoliitika ; kuriteod ; süüteod ; kurjategijad ; karistused ; kriminaalmenetlus ; kriminaalhooldus ; Eesti ; statistilised andmed
Kohaviit: PE A/2201 ; 17
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Anttila, Outi. Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? : sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2013. - XXVIII, 385 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 314).
ISBN 978-951-855-328-4
ISSN 0356-7206
Märksõnad: sooline diskrimineerimine ; sooline võrdõiguslikkus ; õiglus ; feminism ; pluralism ; põhiõigused ; inimõigused ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; Soome ; Euroopa Liidu maad ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 314

Eesti NSV / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseis : 29.03.1990-29.09.1992 : statistikat ja ülevaateid / peatoim.: Aaro Mõttus ; koost. Gerli Eero, Rita Hillermaa, Arne Koitmäe, Margit Muul, Aaro Mõttus, Mihkel Pilving, Lii Suurpalu, Piret Viljamaa ; konsultant: Rein Järlik ; keeletoim.: Inna Saaret. - Tallinn : Riigikogu Kantselei : Eesti Rahvusraamatukogu, 2013. - 288 lk. - Bibl. lk. 284-285. - Nimeloend lk. 286-288.
ISBN 978-9949-413-44-7
Märksõnad: Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 12 (1990-1992) ; parlamendivalimised ; parlamendid ; parlamendiliikmed ; parlamendikomisjonid ; töökorraldus ; õigusloome ; õigusaktid ; poliitiline ajalugu ; Eesti ; 1990-ndad ; statistilised andmed ; teatmikud
Kohaviit: 3-13-01626
Täistekst
 

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Aliyev, Etibar Ali. International transport law : textbook / transl.: Nargiz Asafgizi Aliyeva ; ed.: A. I. Aliyev. Baku : Baku State University, 2013. - 652 lk.
ISBN 978-9952-440-39-8
Märksõnad: rahvusvaheline transport ; transpordiõigus ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-04307

Datenschutzrecht in Bund und Ländern : Grundlagen, Bereichsspezifischer Datenschutz, BDSG : Kommentar / hrsg. von Heinrich Amadeus Wolff, Stefan Brink ; bearb. von Marion Albers...[et al.]. - München : Beck, 2013. - XX, 1336 lk.
ISBN 978-3-406-64797-0
Märksõnad: andmekaitse ; õiguskaitse ; privaatsus ; konfidentsiaalsuskohustus ; andmetöötlus ; informatsioonivabadus ; seadused ; Saksamaa ; Euroopa ; kommentaarid
Kohaviit: 2-13-04282
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Kruger, Thalia. International child abduction : the inadequacies of the law. - Oxford ; Portland, OR. : Hart, 2011. - XVIII, 272 lk. - (Studies in Private International Law ; 6).
ISBN 978-1-84946-156-6
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; lapsed ; lapsevanema-lapse suhe ; lapsevanemad ; lapserööv ; rahvusvaheline lapserööv ; ennetamine ; hooldusõigus ; suhtlusõigus ; siseriiklik õigus ; Belgia
Kohaviit: 2-13-03301
Sisukord

Promoting and protecting minority rights : a guide for advocates / United Nations, Human Rights, Office of the High Commission. - Geneva ; New York : United Nations, 2012. - 184 lk.
ISBN 978-92-1-154197-7
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; vähemused ; vähemuste õigused ; inimõigused ; rahvusvahelised lepingud ; teatmikud
Kohaviit: 3-13-01068
Täistekst

San Giorgi, Maite. The human right to equal access to health care. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2012. - XVI, 254 lk. - (School of Human Rights Research Series ; 53).
ISBN 978-1-78068-081-1
Märksõnad: inimõigused ; põhiõigused ; tervishoid ; tervisekaitse ; tervishoiuteenuste kättesaadavus ; võrdsed võimalused ; rahvusvahelised kohtud ; kohtualluvus
Kohaviit: 2-13-04242
Sisukord

The UNHCR and the supervision of international refugee law / ed. by James C. Simeon. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - XXVI, 359 lk.
ISBN 978-1-107-02285-0
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Pagulaste Ülemkomissar ; Pagulasseisundi konventsioon (1951) ; pagulased ; õiguslik seisund ; õiguskaitse ; põgenikekonventsioonid ; inimõigused ; järelevalve ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-13-04205
Täistekst

Yearbook of private international law. Vol. XIV(2012/2013) / published in association with Swiss Institute of Comparative Law. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2013. - XII, 564 lk.
ISBN 978-3-86653-238-0
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/1255 ; 2012/2013
Sisukord

Koostas Maia Ruttu
27. november 2013


 digitaalarhiiv digar