Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2011-11

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |


 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Analytical sociology and social mechanisms / edited by Pierre Demeulenaere. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521154352 (pbk.)
Märksõnad: sotsioloogia; põhjuslikkus; individualism; teadusmetodoloogia; artiklikogumikud

Basic human values in Estonia and Baltic Sea countries / edited by Indrek Tart. - Tartu : Tartu University Press, c2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949198535
Märksõnad: väärtused (filos.); teooriad; väärtusorientatsioon; inimõigused; sotsiaaluuringud; Eesti; Soome; Rootsi; Euroopa; artiklikogumikud; statistilised andmed

Cultural transformations after communism : Central and Eastern Europe in focus / edited by Barbara Törnquist-Plewa & Krzysztof Stala. - Lund : Nordic Academic Press, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789185509591
Märksõnad: sotsiaalkultuuriline areng; poliitilised muutused; sotsiaalsed muutused; rahvuslik identiteet; postsotsialistlikud riigid; juhtumiuuringud; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa; 20. saj. lõpp; 2000-ndad; artiklikogumikud

Institutional work : actors and agency in institutional studies of organizations / edited by Thomas B. Lawrence, Roy Suddaby and Bernard Leca. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009, 2010. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521178525 (pbk.)
Märksõnad: organisatsioonid; organisatsioonisotsioloogia; institutsionalism

Sociological routes and political roots / edited by Michaela Benson and Rolland Munro. - Malden, MA [etc.] : Wiley-Blackwell/Sociological Review, 2011. - (Sociological review monographs ; 6.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781444338133 (pbk.)
Märksõnad: poliitiline sotsioloogia; identiteet; sotsiaalsed liikumised; populism; Euroopa; Ameerika Ühendriigid; konverentsikogumikud

The world we want to live in : 14th annual forum 2000 conference, Prague, October 10-12, 2010 : conference report / [published by Forum 2000 Foundation ; edited by Oldřich Černy... [et al.]]. - Prague : Forum 2000 Foundation, 2010.
ISBN 9788090472419
Märksõnad: maailm; tuleviku-uuringud; sotsiaalne areng; majanduslik areng; demokraatia; vabadus; vaesus; sotsiaalne tõrjutus; urbanisatsioon; keskkonnapoliitika; roheline liikumine; korruptsioon; religioon; usuline tagakiusamine; sekularisatsioon; globaliseerumine; konverentsikogumikud; ettekanded

MAJANDUS

MAJANDUSTEADUS

30 riigi makromajanduse andmevara / koostajad Lilian Pungas, Kristjan Pungas, Lennart Pungas, Mati Pungas ; [toimetaja Mati Pungas]. - [Tallinn] : M. Pungas, 2011.
Märksõnad: makroökonoomika; majanduslik areng; majandusnäitajad; majandusstatistika; statistilised andmed

Ariely, Dan. Irratsionaalne inimene : kuidas me teeme oma igapäevaseid otsuseid; [tõlkinud Kristjan Teder ja Tõnis Arro ; toimetanud Külli Trummal ; kaanekujundus: Margus Tammik]. - [Tartu] : Hermes, c2011. – (Juhtimiskonverentsi raamatukogu / Pärnu Konverentsid). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949918706 (köites)
Märksõnad: otsustamine; valikud; arutlemine; mõtlemisprotsessid; majandus; psühholoogilised aspektid; tarbijakäitumine

Bryson, Phillip J. The economics of centralism and local autonomy : fiscal decentralization in the Czech and Slovak Republics / Phillip J. Bryson with the assistance of Gary C. Cornia. - New York : Palgrave Macmillan, 2010. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230104297

Sokol, Martin. Economic geographies of globalisation : a short introduction. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781849801539 (pbk.)
Märksõnad: majandusgeograafia; globaliseerumine

Векторы внешнеэкономической деятельности / [В. М. Руденков, С. И. Пупликов, А. А. Пилютик и др. ; под общей редакцией В. М. Руденкова] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. - Минск : Право и экономика 2010. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789854428321
Märksõnad: välismajanduspoliitika; rahvusvahelised majandussuhted; kaubanduspoliitika; rahandussuhted; investeeringud; majanduspoliitika; Valgevene

Модернизация экономики и инновационный процесс : сборник научных трудов / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам ; [редактор и составитель выпуска Б. Г. Ивановский]. - Москва : ИНИОН РАН, 2011. - (Экономические и социальные проблемы России ; 2011-1.). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: majandustingimused; majanduspoliitika; moderniseerimine; innovatsioonipoliitika; Venemaa; artiklikogumikud

Преодоление финансово-экономического кризиса : опыт Германии и Беларуси : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 19 октября 2010 года / Фонд имени Фридриха Эберта [и др.]. - Минск : И. П. Логвинов, 2010. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789856991076
Märksõnad: majanduskriisid; finantskriisid; majanduspoliitika; majandusjuhtimine; Valgevene; Saksamaa; konverentsikogumikud

Экономические и социальные проблемы России : проблемно-тематический сборник / Российская Академия Наук, Институт научной информации по общественным наукам, Центр социальных научно-информационных исследований, Отдел экономики. - Москва : РАН ИНИОН, [19--?]- .
ISSN 1998-1791
Märksõnad: majanduslik areng; sotsiaalprobleemid; rahandus; pangandus; korruptsioon; tööturg; Venemaa; jätkväljaanded

TÖÖ-ÖKONOOMIKA

Praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat / [Eiki Nestor, Peep Peterson, Harri Taliga ... jt. ; kujundus ja illustratsioonid: Argo Ruusmaa]. - [Tallinn] : Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit, 2011. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: kollektiivlepingud; kollektiivsed läbirääkimised; käsiraamatud

Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat ... : seadusandlus, kommentaarid ja näited / väljaandja Ten-Team OÜ. - Tallinn : Ten-Team, 2006- . - 1 kord aastas.
ISSN 1736-7905
Märksõnad: töökeskkond; tööohutus; töötervishoid; töökaitse; Eesti; käsiraamatud; õigusaktid; kommentaarid; CD-ROMid; aastaraamatud

Практическое руководство по коллективным переговорам / [Эйки Нестор, Пеэп Петерсон, Харри Талига ... и др. ; перевод с эстонского языка: Александр Мартыненко ; оформление и иллюстрации: Арго Руусмаа]. - Таллинн : [Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit], 2011. – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: kollektiivlepingud; kollektiivsed läbirääkimised; käsiraamatud

Чубарова, Татьяна Владимировна. Социальная ответственность в рыночной экономике : работник, бизнес, государство / Российская академия наук, Институт экономики. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785981876837
Märksõnad: turumajandus; sotsiaalne areng; majanduslikud aspektid; ettevõtted; sotsiaalne vastutus; töötajad; heaolu; töötingimused; Venemaa

RAHANDUS

Finantsstabiilsuse ülevaade / Eesti Pank = Bank of Estonia ; toimetaja Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2003- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-1184
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: riigirahandus; pangandus; finantsanalüüs; stabiilsus; rahaturg; väärtpaberiturg; maksed; Eesti; jätkväljaanded

Financial stability review / Eesti Pank ; executive editor Kadri Põdra. - Tallinn : Eesti Pank, 2003- . - 2 korda aastas.
ISSN 1736-1281
Märksõnad: riigirahandus; pangandus; finantsanalüüs; stabiilsus; rahaturg; väärtpaberiturg; maksed; Eesti; jätkväljaanded

Tax by design : the Mirrlees review / Chair: James Mirrlees ; authors: Stuart Adam ... [et al.] for the Institute for Fiscal Studies. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199553747
Märksõnad: maksustamine; maksupoliitika; riigirahandus; eelarvepoliitika; Suurbritannia

Банковские системы Польши и России : на пути взаимодействия и сотрудничества / Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Кафедра денег и ценных бумаг, Варминско-Мазурский университет в Ольштыне. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785731026642
Märksõnad: pangad (maj.); pangandus; rahandusasutused; Poola; Venemaa; artiklikogumikud

EESTI MAJANDUS

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis : aastaraamat ... = Alcohol market, consumption and harms in Estonia : yearbook ... / Eesti Konjunktuuriinstituut ; koostajad: Elmar Orro, Kiira Martens ... [jt.]. - Tallinn : Eesti Konjunktuuriinstituut : Tervise Arengu Instituut [tellija], 2008- . - Ebaregulaarne.
ISSN 2228-0057
Märksõnad: alkohoolsed joogid; alkoholitööstus; alkoholipoliitika; tarbimine; müümine; alkoholism; Eesti; statistilised andmed; jätkväljaanded

Edasi! : raport Riigikogule ... / Eesti Arengufond. - Tallinn : Eesti Arengufond, 2008- . - 1 kord aastas.
ISSN 1736-7573
Märksõnad: Eesti Arengufond; majandustingimused; majanduslik areng; maailmamajandus; majanduspoliitika; seire; arengustrateegiad; investeeringud; Eesti; aruanded; aastaraamatud

Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne. - Tallinn : Elering, 2011. - (Eleringi toimetised ; nr. 1/2011.). – Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: elektroenergeetika; energiasüsteemid; töökindlus; Eesti; aruanded

Kohtla kaevandus : lühiajalugu. Meenutused. Arengud / [Kohtla ajalooring, SA Kohtla Kaevandusparkmuuseum ; koostaja Rein Kiristaja ; toimetaja Jaak Rooden]. - Kohtla-Nõmme : Kohtla Kaevanduspark-muuseum, 2010. - (Kohtla-Nõmme lood ; 3.).
Märksõnad: Kohtla Kaevanduspark-muuseum; põlevkivikaevandused; põlevkivitööstus; mäetööstus; tööstusajalugu; muuseumid; Eesti; Kohtla

Majanduspoliitika aktuaalsed küsimused = Aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik = Topical issues of economic policy / Tartu Ülikool ... [jne. ; peatoimetaja Matti Raudjärv, toimetajad Sulev Mäeltsemees, Janno Reiljan ; eessõna: Manfred O. E. Hennies, Matti Raudjärv]. - Tallinn : Mattimar ; Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011. - ( Eesti majanduspoliitilised väitlused : artiklid (CD-ROM) ; Kokkuvõtted ; Kroonika = Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik : Beiträge (CD-ROM) ; Zusammenfassungen ; Chronik = Discussions on Estonian economic policy : articles (CD-ROM) ; Summaries ; Chronicle, 1736-5597 ; 19 (2)/2011). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985844298
Märksõnad: majanduspoliitika; Eesti; artiklikogumikud; CD-ROMid

Port, Kristjan, 1960-. IT+tervishoid: EST_IT@2018 raport infotehnoloogia kasutamisest tervishoius / [eessõna: Kristjan Rebane]. - Tallinn : Eesti Arengufond, 2011. - (Eesti fookuses, 7.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949910021
Märksõnad: tervishoid; infotehnoloogia; meditsiiniinfosüsteemid; tervishoiupoliitika; tervishoiukorraldus; arengustrateegiad; arengusuunad; visioonid; Eesti; aruanded

SÄÄSTEV ARENG

Keppart, Vello, 1952-. Keskkonnakaitse : jäätmekäitlus / [kujundus: Epp Marguste]. - [Tallinn] : Argo, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949466405
Märksõnad: jäätmed; jäätmekäitlus; keskkonnakaitse; kutsekooliõpikud

PÕLLUMAJANDUS

Põllumajandus ja maaelu / Maamajanduse Infokeskus ; koostanud: Livi Rooma, Marju Aamisepp, Ants Laansalu, Eduard Matveev. - Jäneda : Maamajanduse Infokeskus, 1997- . - 1 kord aastas.
ISSN 1736-437X
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: põllumajandus; põllumajanduslik areng; maaelu; maamajandus; põllumajanduspoliitika; Eesti; aastaraamatud

Agriculture and rural life ... / Rural Economy Research Centre ; produced by Livi Rooma, Marju Aamisepp, Ants Laansalu, Eduard Matveev. - Jäneda : Rural Economy Research Centre, 1998- . - 1 kord aastas.
ISSN 1736-4582
Märksõnad: põllumajandus; põllumajanduslik areng; põllumajanduspoliitika; maamajandus; maaelu; Eesti; aastaraamatud

JUHTIMINE

Müristaja, Heli. Sündmus- ja koosolekukorraldus / Heli Müristaja - Kai Tarmula ; [kujundaja Marge Pent ; fotod: Andres Adamson, Kai Tarmula]. - [Tallinn] : Argo, c2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949466429
Märksõnad: üritused; sündmused; koosolekud; korraldamine; planeerimine; üritusturundus; õpikud

Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid / Kulno Türk, Toomas Haldma, Hasso Kukemelk ... [jt. ; kaanekujundus: Tiia Vissak]. - Tartu : Tartu Ülikool : Haridus- ja Teadusministeerium, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985406717
Märksõnad: üldhariduskoolid; kutsekoolid; tulemuslikkus; hindamine; tulemusjuhtimine; kvaliteedijuhtimine; õpetajad; töö hindamine; haridusuuringud; küsitlusuuringud; Eesti; projektiaruanded

ETTEVÕTLUS

Kare-Silver, Michael de. e-shock 2020 : how the digital technology revolution is changing business and all our lives. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. - Sisaldab reg.
ISBN 9780230301306
Märksõnad: e-äri; e-turundus; e-kaubandus; jaekaubandus; interaktiivne meedia; turundus; tehnoloogilised uuendused

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Hodorkovski, Mihhail, 1963-. Kirjad vanglast : artiklid, dialoogid, intervjuud / vene keelest tõlkinud Ilmar Rattus ; [toimetanud Siiri Rebane ; kujundanud Villu Koskaru]. - [Tallinn] : Tänapäev, 2011.
ISBN 9789949270927 (köites)
Märksõnad: Hodorkovski, Mihhail, 1963-; ettevõtjad; vangid; ettevõtlus; sisepoliitika; energiapoliitika; võim; riiklik poliitika; Venemaa; 1990-ndad; 2000-ndad; mälestused; artiklid (meedia); intervjuud; kirjad

Veidemann, Rein, 1946-. Must valgel : valik sõnavõtte, kommentaare, arutlusi Eesti elust 2002-2011 / [toimetaja Inna Lusti ; kujundaja Andres Rõhu]. - [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2011. - Sisaldab reg.
ISBN 9789985794593 (köites)
Märksõnad: Postimees (ajaleht); poliitika; kultuur; ühiskonnakriitika; kultuurikriitika; Eesti; 21. saj. algus; publitsistika; artiklid (meedia)

Defunct federalisms : critical perspectives on federal failure / edited by Emilian Kavalski and Magdalena Zolkos. - Aldershot, UK ; Burlington, VT : Ashgate, 2008. - (Federalism studies.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780754649847 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: föderalism; valitsemine; võrdlev poliitika; poliitiline ajalugu; juhtumiuuringud; Lääne-India; Etioopia; Indoneesia; Zimbabwe; Malawi; Kamerun; Pakistan; Hiina; Jugoslaavia; Tšehhoslovakkia; NSV Liit; 20. saj; artiklikogumikud

Foreign relations of the United States, 1969-1976. Volume 9, Vietnam, October 1972-January 1973 / John M. Carland, editor ; Edward C. Keefer, general editor. - Washington, D.C. : U.S. G.P.O., 2010. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780160829994
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid. Riigidepartemang; rahvusvahelised suhted; diplomaatilised suhted; kirjavahetus; välispoliitika; sõjad; Vietnami sõda, 1946-1975; rahvusvahelised läbirääkimised; Ameerika Ühendriigid; Vietnam; 1970-ndad; läkitused; memorandumid; dokumendid; allikapublikatsioonid

Foreign relations of the United States, 1969-1976. Volume XXV, Arab-Israeli crisis and war, 1973 / editors: Nina Howland, Craig Daigle ; general editor: Edward C. Keefer ; [Department of State, Office of the Historian, Bureau of Public Affairs]. - Washington : United States Government Printing Office, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780160820038
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid. Riigidepartemang; Araabia-Iisraeli sõda, 1973; sõjad; rahvusvahelised suhted; diplomaatilised suhted; rahuprotsess; Iisrael; Palestiina; Ameerika Ühendriigid; NSV Liit; Lähis-Ida; 1970-ndad; telefonikõned; läkitused; memorandumid; dokumendid; allikapublikatsioonid

Foreign relations of the United States, 1969-1976. Volume XXVIII, Southern Africa / editor: Myra F. Burton ; general editor: Edward C. Keefer ; [Department of State, Office of the Historian, Bureau of Public Affairs]. - Washington : United States Government Printing Office, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780160830006
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid. Riigidepartemang; rahvusvahelised suhted; diplomaatilised suhted; iseseisvumine; rahvusvahelised läbirääkimised; Ameerika Ühendriigid; Lõuna-Aafrika; Angola; 1960-ndad; 1970-ndad; telefonikõned; läkitused; memorandumid; dokumendid; allikapublikatsioonid

Islamic political thought and governance : critical concepts in political science / edited by Abdullah Saeed. - London ; New York : Routledge, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415498685 (set)
Märksõnad: islam; islamimaad; sunniidid; šiiidid; poliitilised teooriad; poliitika; ühiskond; poliitiline ajalugu; politoloogia

A political chronology of the world / [edited by Europa Publications]. - London ; New York : Routledge, 2011. - (Europa political chronologies of the world.).
ISBN 9781857435771 (hbk. : alk. paper)
Märksõnad: riigid; poliitika; rahvusvaheline poliitika; poliitiline ajalugu; ajalugu; kronoloogiad

Ваал, Томас де. Выбор Грузии : какой курс избрать в период неопределенности? / [перевод с английского Максима Коробочкина] ; Московский центр Карнеги. - Москва : [Московский центр Карнеги] 2011. - (Фонд Карнеги за международный мир.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785905046124
Märksõnad: Saakašvili, Mihheil, 1967-; poliitika; riikluse ehitamine; üheparteisüsteem; majandus; majanduslik areng; välisinvesteeringud; vabakaubandus; Gruusia; 21. saj algus

Государственная политика нациестроительства в современной России : [доклад С. Г. Кара-Мурзы] / Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования ; [научный руководитель семинара: В. И. Якунин]. - Москва : Научный эксперт, 2011. - (Материалы постоянно действующего научного семинара ; вып. 2(40)).
ISBN 9785912901188
Märksõnad: rahvuspoliitika; riiklik poliitika; rahvussuhted; rahvuslus; Venemaa; konverentsikogumikud

Добров, В. Н. Как Сталин похоронит Путина. - [Б.м. : б.и.], 2011.
Märksõnad: Stalin, Jossif, pseud., 1878-1953; Putin, Vladimir, 1952-; riigipead; presidendid; poliitika; poliitiline võim; poliitiline juhtimine; kompetentsus; poliitiline ajalugu; Venemaa; 20. saj; 21. saj. algus; publitsistika

Затулин, Константин Федорович, 1958-. Россия и Абхазия : две страны - один народ. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2011.
ISBN 9785914195301
Märksõnad: Venemaa. Riigiduuma; Zatulin, Konstantin, 1958-; poliitikud; poliitika; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised konfliktid; etnilised konfliktid; grusiinid; abhaasid; sõjalised konfliktid; iseseisvumine; iseseisvus (pol.); tunnustamine (pol., jur.); Venemaa; Abhaasia; Gruusia; Lõuna-Osseetia; Põhja-Kaukaasia; 1990-ndad; 2000-ndad; 2010-ndad; intervjuud; ettekanded; artiklid (meedia); dokumendid; allikapublikatsioonid

Зубков, Николай Петрович, 1958-. Русская рулетка : теория заговора. Кн. 1 : серия из 24 книг / Фонд содействия ФСБ и МВД "Альфа". - 2-е изд., доп. - Минск : Альфа, 2011.
Märksõnad: Putin, Vladimir, 1952-; Kvatškov, Vladimir; Tšubais, Anatoli, 1955-; Šutov, Juri, 1946-; Strojev, Jegor, 1937-; Trofimov, Anatoli, 1940-2005; Jamadajev, Ruslan, 1961-2008; Magomedtagirov, Adilgerei, 1956-2009; Ivanov, Juri, 1957-2010; Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus; GLONASS (Vene navigatsiooni satelliidisüsteem); GPS (USA satelliit-positsioneerimissüsteem); julgeolekuteenistused; poliitika; manipuleerimine; korruptsioon; oligarhia; vandenõud; salamõrvad; poliitiline sõda; Venemaa; 1990-ndad; 2000-ndad

Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2010 году : сборник ежегодных докладов Информационно-аналитического центра "СОВА" / Информационно-аналитический центр "СОВА". - Москва : Центр "СОВА", 2011.
ISBN 9785984180214
Märksõnad: ksenofoobia; rahvuslus; radikalism; ekstremism; usuvabadus; õigusloome; Venemaa; 2010

Пионтковский, Андрей Андреевич. Третий путь ... к рабству. - [Москва : б.и.], 2011.
Märksõnad: Putin, Vladimir, 1952-; poliitika; ühiskonnakriitika; Venemaa; publitsistika

Самородний, Олег, 1961-. Двуликий "Импрессум" : анатомия маленькой информационной войны / [дизайн обложки: Калли Самородни]. - Таллинн : O. Samorodni, 2011.
ISBN 9789949219834
Märksõnad: Impressum, meediaklubi; Teterin, Igor; Sapožnikova, Galina; Komsomolskaja Pravda Põhja Euroopas (nädalaleht); Pärnu Ekspress (ajaleht); klubid; meedia; ajakirjandus; propaganda; infosõda; infopoliitika; Venemaa; Eesti; 2000-ndad; publitsistika

Ситнянский, Георгий Юрьевич. Россия и Центральная Азия : вместе или врозь? : межэтнические отношения в Средней Азии и Казахстане и Россия / ответственный редактор И. Д. Звягельская ; Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : [ИЭА РАН], 2011. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785421100478
Märksõnad: rahvussuhted; etnilised konfliktid; rahvusvahelised suhted; liidrid; poliitikud; Kesk-Aasia; Kasahstan; Kõrgõzstan; Usbekistan; Türkmenistan; Tadžikistan; Afganistan; Venemaa; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus

Чудодеев, Юрий Владимирович, 1931-. Россия-Китай : стратегическое партнерство на современном этапе (проблемы и перспективы) : сборник статей / Учреждение Российской академии наук, Институт востоковедения. - Москва : ИВ РАН : Крафт+, 2011.
ISBN 9785892824743
Märksõnad: Kaljužnaja, Niina, 1924-; Titarenko, Mihhail, 1934-; Vjatkin, Rudolf, 1910-1995; rahvusvahelised suhted; regioonid; Venemaa; Hiina; Ida-Aasia; Vaikse ookeani maad; ettekanded; artiklikogumikud

HALDUSPOLIITIKA. AVALIK HALDUS

Transformations of policing / edited by Alistair Henry and David J. Smith. - Aldershot, UK ; Burlington, VT : Ashgate, 2007. - (The Edinburgh Centre of Law and Society series.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780754625346 (alk. paper)
Märksõnad: Smith, David John, 1941-. Police and people in London; politsei; avalik kord; juhtimine; sotsiaalsed suhted; Suurbritannia; esseekogumikud

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Kuutma, Raul, 1924-. Kaksikymmentä vuotta Viron-Suomen sillalla / suomentanut Eero Riuttala. - [Helsinki] : Suomen Sotaveteraaniliitto, 2011. - Sisaldab reg.
ISBN 9789519755762
Märksõnad: Kuutma, Raul, 1924-; Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus; soomepoisid; eestlased; sõjaveteranid; ühendused; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad; kroonikad

Military psychology / edited by Michael D. Matthews and Janice H. Laurence. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2012. - (Sage library of military and strategic studies.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780857025203 (set)
Märksõnad: sõjanduspsühholoogia; sõjaväelased; sõjaline väljaõpe; psühholoogiline ettevalmistus; sõjatraumad; stress; sõjaeetika; Ameerika Ühendriigid; artiklikogumikud

HARIDUSPOLIITIKA

Saks, Jakob. Uus kool : visioon hariduse jätkusuutlikust strateegiast / [luuletuste autor Ninell Koit ; kaanekujundus ja illustratsioonid: Jakob Saks]. - [Keila] : Integraloogia Instituut, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949300853 (köites)
Märksõnad: haridus; hariduskorraldus; hariduspoliitika; kõrghariduspoliitika; haridusuuendus; kooliuuendus; arengustrateegiad; visioonid; Eesti

Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid / Toomas Haldma, Hasso Kukemelk ... [jt. ; kaanekujundus: Tiia Vissak]. - Tartu : Tartu Ülikool : Haridus- ja Teadusministeerium, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985406717
Märksõnad: üldhariduskoolid; kutsekoolid; tulemuslikkus; hindamine; tulemusjuhtimine; kvaliteedijuhtimine; õpetajad; töö hindamine; haridusuuringud; küsitlusuuringud; Eesti; projektiaruanded

TERVISHOIUPOLIITIKA

Port, Kristjan, 1960-. IT+tervishoid: EST_IT@2018 raport infotehnoloogia kasutamisest tervishoius / [eessõna: Kristjan Rebane]. - Tallinn : Eesti Arengufond, 2011. - (Eesti fookuses, 7.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949910021
Märksõnad: tervishoid; infotehnoloogia; meditsiiniinfosüsteemid; tervishoiupoliitika; tervishoiukorraldus; arengustrateegiad; arengusuunad; visioonid; Eesti; aruanded

KEELEPOLIITIKA

Development plan of the Estonian language 2011-2017 / [translated from Estonian by Enn Veldi]. - Tallinn : Estonian Language Foundation, 2011.
ISBN 9789985794579
Märksõnad: eesti keel; keelepoliitika; Eesti; 2010-ndad; arengukavad

POLIITILINE AJALUGU

Ignats, Ülo, 1951-2011. Vaba mehe vaba sõna : artiklite kogumik aastatest 1985-1995 / koostajad Peeter Luksep ... [jt. ; kujundaja Helje Eelma]. - [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985794517 (köites)
Märksõnad: Ignats, Ülo, 1951-2011; väliseesti; ajakirjanikud; publitsistid; poliitika; vabadusliikumine; poliitvangid; iseseisvumine; eestlus; keskkonnakaitse; fosforiidimaardlad; Eesti; Baltimaad; NSV Liit; Rootsi; 1980-ndad; 1990-ndad; artiklid (meedia)

Jenkins, Roy, 1920-2003. Churchill / tõlkinud Rein Turu ; [toimetanud Leino Pahtma ; kujundanud Dan Mikkin]. - Tallinn : Varrak, 2011. - (Inimene ja ajalugu.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985323717 (köites)
Märksõnad: Churchill, Winston, 1874-1965; riigitegelased; poliitikud; peaministrid; publitsistid; ajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; Suurbritannia; 20. saj; biograafiad

Tamman, Tiina. August Torma - sõdur, saadik, salaagent / [toimetanud Jaana Hirv ; kujundanud Julius Sommer]. - [Tallinn] : Argo, c2011. – Sisaldab bibliogr.,  reg.
ISBN 9789949466412 (köites)
Märksõnad: Torma, August, 1895-1971; diplomaadid; saadikud (diplomaadid); suursaadikud; poliitiline ajalugu; ajalugu; Eesti; 20. saj; biograafiad

Uuet, Liivi, 1947-. Sotsialistliku revolutsiooni käsiraamat : dokumentide kogumik Eesti okupeerimisest 1940. aastal / Erich Kaup ; [eessõna: Heino Arumäe ; kujundanud Villu Tammer]. - [Tallinn] : Tammerraamat, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949482184
Märksõnad: Nõukogude okupatsioon; sõjaline planeerimine; poliitiline vägivald; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; diplomaatia; poliitiline ajalugu; Eesti; NSV Liit; 1930-ndad; 1940-ndad; dokumendid; allikapublikatsioonid

Osman, Tarek. Egypt on the brink : from the rise of Nasser to the fall of Mubarak. - Rev. ed. - New Haven ; London : Yale University Press, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780300177268
Märksõnad: Nasser, Gamal Abdel, 1918-1970; Mubarak, Hosni, 1928-; ajalugu; lähiajalugu; sotsiaalne keskkond; Egiptus; 20. saj. 2. pool; 21. saj. algus

Unrespectable radicals? : popular politics in the age of reform / edited by Michael T. Davis, Paul A. Pickering. - Aldershot, UK ; Burlington, VT : Ashgate, 2008. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780754656197 (alk. paper)
Märksõnad: poliitika; radikalism; poliitiline ajalugu; Suurbritannia; 18. saj. lõpp; 19. saj. algus; artiklikogumikud

Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР : сборник документов / Объединенная редакция МВД России, Центральный архив внутренних войск МВД России, Государственный архив Российской Федерации ; составители: Н. И. Владимирцев, В. М. Комиссаров, В. Д. Кривец ... [и др.]. - Москва : Объединенная редакция МВД России, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785812901011 (köites)
Märksõnad: NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeerium; NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat. Riikliku Julgeoleku Peavalitsus; julgeolekuteenistused; nõukogude võim; repressioonid; vastupanuliikumised; sissisõda; metsavennad; Baltimaad; Eesti; Läti; Leedu; Valgevene; NSV Liit; 1939; 1940-ndad; 1950-ndad; dokumendid; allikapublikatsioonid

SÕJAAJALUGU

Sander, Gordon F. Lahing Soome pärast 1939-1940 / [tõlge eesti keelde: Olavi Teppan ; toimetanud Leino Pahtma ; kaane kujundanud Jüri Kass]. - Tallinn : Varrak, 2011. – Sisaldab tsitaatide allikaid.
ISBN 9789985323847 (köites)
Märksõnad: Talvesõda, 1939-1940; ajalugu; poliitiline ajalugu; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; sõjaajalugu; Soome; NSV Liit; 1930-ndad

Risto Rytin puolustus / [toimittanut Kyösti Lallukka]. - 2. painos. - Helsinki : Tietokalervo, 1989. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9519616403
Märksõnad: Ryti, Risto, 1889-1956; presidendid; poliitiline ajalugu; Jätkusõda, 1941-1944; sõjakuriteod; Soome; 1940-ndad; kõned

Гродненский, Николай Николаевич. Первая чеченская : история вооруженного конфликта. [Кн. 1 : в двух томах]. - Минск : ФУАинфо, 2007. - (Военно-историческая библиотека.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9856721105
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; sõjalised konfliktid; etnilised konfliktid; sõjad; sõjaajalugu; lähiajalugu; ajalugu; dokumendid; Tšetšeenia; Venemaa; 1990-ndad


 digitaalarhiiv digar