Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uurimistööd

Angelopoulos, Christina, Dr. (2017). On Online Platforms and the Commission’s New Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market /Centre for Intellectual Property and Information Law (CIPIL) at the University of Cambridge

WIPO kolmas uuring autoriõiguste eranditest ja piirangutest  WIPO liikmesriikide raamatukogudes (2015)

Tõnismaa, Liis (2015). Autoriõiguste kaitse avaliku sektori teabe kasutamisel : magistritöö / juhendaja: Mario Rosentau ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond Tallinnas, avaliku õiguse instituut

Bogdanov, Rünga (2015). Riik digitaalsete andmekogude autoriõiguste omajana : magistritöö /juhendaja: Mario Rosentau ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond, eraõiguse instituut

Reinmaa, Triin (2015). Fotod autoriõiguses : magistritöö / juhendaja: Heiki Pisuke ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond, eraõiguse instituut

Copyright and the value of the public domain : an empirical assessment. (2015). Intellectual Property Office (UK). Samal teemal slaidiesitlus WIPO seminaril juunis 2015.

Karolina Andersdotter (2015). Cross-border Copyfight. European libraries re-thinking the InfoSoc Directive. Uppsala Universitet

Varik, Johann-Kristjan (2014). Teoste digiteerimine ja selle aktuaalsed autoriõiguslikud probleemid : magistritöö / juhendaja Mario Rosentau ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond, võrdleva õigusteaduse õppetool

Krenštrauch, Hainer (2013) Õiguspärase allika nõue teose vabaks kasutamiseks võrgukeskkonnas / juhendaja Krt Nemvalts ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond, eraõiguse instituut

Kala, Priit (2013). Laiendatud kollektiivne litsents autoriõiguslikes ja autoriõigusega kaasnevates suhtetes : magistritöö / juhendaja Aleksei Kelli

Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society (16.12.2013). Euroopa Komisjoni tellitud uuring direktiivi 2001/29 rakendamise kohta. Uuringu keskmes on autori ainuõigused (nt kättesaadavaks tegemise õigus) ning autoriõiguste piirangud ja erandid (nt raamatukogu ja arhiivid; hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid).

Unt, Ly. Digitaalvormis teostega seonduvad autoriõigusalased probleemid : [magistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond Tartu : Tartu Ülikool, 2012. - 73 l.

Stratton, Barbara. Seeking New Landscapes. A rights clearance study in the
context of mass digitisation of 140 books published between 1870 and 2010.
The British Library Board. 2011. 75. lk. Uuring õiguste omajate väljaselgitamise kohta Briti Raamatukogu kogudes. (15.09.2011)

Vuopala, Anna. Assessment of the Orphan works issue and Costs for Rights Clearance. European Commission. 2010. 47. lk. Euroopa Komisjoni uuring orbteoste problemaatika ja õiguste omajate tuvastamise maksumuse kohta

Study on Copyright Limitations and Exeptions for Libraries and Archives. WIPO autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste alalise komitee (SCCR) uuring liikmesriikides kohaldatavate raamatukogude ja arhiivide erandite ja piirangute kohta

 


 digitaalarhiiv digar