Eesti Rahvusraamatukogu Uudiskiri

Parlamendiraamatukogu uudiskiri: ühiskonna, õiguse ja Euroopa liidu alane kvaliteetinfo ühest kohast kätte

 
                                                                   
 
Loe täismahus artiklit Karmen Linaskiga Parlamendiraamatukogu blogis
Mis on parlamendiraamatukogu?
Parlamendiraamatukogu rolli mõtestab Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhataja Karmen Linask

Miks Rahvusraamatukogu on parlamendiraamatukogu?

Eesti on üks väheseid riike, kus rahvusraamatukogu ja parlamendiraamatukogu on ühendatud. Sarnased raamatukogud maailmas on USA Kongressi Raamatukogu ja Jaapani Rahvusraamatukogu. 1918. a asutatud raamatukogu loodi just Riigikogu jaoks ning tänaseks oleme kasvanud rahvusraamatukoguks, kogudes, hoides ja tehes kättesaadavaks kogu rahvusliku kirjavara. Kindlasti on meie väikese riigi puhul säästlikum ja efektiivsem üks korralik raamatukogu, mida saab kasutada nii Riigikogu liige kui ka riigi kodanik.

/.../

Kellele on parlamendiraamatukogu suunatud?

Lisaks Riigikogu ja teiste põhiseaduslike institutsioonide infoteenindusele saavad meie kogusid ja väljaandeid kasutada kõik õigus- ja ühiskonnateaduste huvilised. Suure osa kasutajaskonnast moodustavad ministeeriumite ja ettevõtete spetsialistid, juristid ja tudengid.

/.../

Millal saab parlamendiraamatukokku tulla?

Olete väga oodatud 5. korrusel ühiskonnateaduste saalis (valdkonnad: majandus, poliitika, sotsioloogia, statistika, infoteadused, psühholoogia, ettevõtlus, juhtimine) ja Euroopa Liidu infokeskuses ning 6. korrusel õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis.

/.../
 
Parlamendiraamatukogu väljaanded
Parlamendiraamatukogu väljaanded
Koostame väljaandeid Ühiskonnauuringud, Summaria Iuridica, DIXI, Euroopa Liidu Fookuslehed, 101 lühielulugu, Riigikogu aastaraamat ja Riigikogu statistika.
 
Tutvu väljaandega siin
Ühiskonnauuringud. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi prognoos tööturust

Kui soovid olla kursis infoga, mis on aluseks erinevate poliitikate kujundamisel, siis loe ühiskonnauuringuid. Väljaanne koondab kuu kaupa Eesti avaliku sektori ja mõttekodade uuringud.

Värskes numbris analüüs tervishoiusüsteemi rahastamise kestlikkusest, elanikkonna kaasalöömisest turvalise elukeskkonna tagamisel ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööturu prognoosist 2024. aastani.
 
Tutvu väljaandega siin
Summaria Iuridica. Parim õigusalane väliskirjandus Sinu taskus
Väljaandes Summaria Iuridica on valik välisajakirjades ilmunud õigusalastest artiklitest. Iga kord toome lisaks õigusalaste kirjutiste üldtutvustustele eraldi fookusteema.

Viimane Summaria Iuridica keskendub põhiõiguste kaitsele riigi julgeoleku tagamisel.
 
Euroopa Liidu fookuses
Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskus hoiab kätt pulsil tähtsaimatel Euroopa Liidu teemadel ja kogub neutraalse pilguga kokku dokumendid, raamatud, teadusartiklid, Eesti meediakajastused ja internetiallikad. Ideaalne abivahend tudengile ja spetsialistile!

Praegu on fookuses digitaalne ühisturg. Lisaks sellele on võimalik tutvuda ülevaatega Brexitist, pagulaskriisist ning Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepinguga.

 
Raamatututvustus
Poliitiline osalus digitaalajastul
Uus ja põnev raamat „Information politics, protests, and human rights in the digital age“ on huvipakkuv nii poliitikahuvilisele kui ka digitaalajastu ja sotsiaalmeedia uurijale. Raamatus tuuakse näiteid, kuidas eri riikides kasutatakse digitaalseid lahendusi poliitikas osalemiseks ja protsesside mõjutamiseks. Raamat asub 5. korrusel ühiskonnateaduste saalis.
Raamatututvustus
EL ja rahvus
parlamendid

Uus raamat „The Palgrave handbook of national parliaments and the European Union“ tutvustab rahvusparlamentide rolli ja olulisust Euroopa Liidus. Raamat sisaldab Piret Ehin´i artiklit „The Estonian Parliament and EU Affairs: A Watchdog That Does Not Bark“.Raamatut saab lugeda ja koju laenata 5. korrusel asuvas Euroopa Liidu infokeskuses.
Kes on pagulane?
Kogumikus „Human rights and the refugee definition: comparative legal practice and theory“ analüüsitakse pagulaste õigusliku seisundiga seonduvat ning tuuakse välja inimõiguste kaitse olulisus pagulasprobleemide lahendamisel. Raamat asub 6. korrusel õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis.
 
Nüüd kolmeks päevaks Sinu
Nüüd kolmeks päevaks Sinu
Kui soovid lugeda valdkonna kirjandust sõltumata ajast ja kohast, siis nüüd saad laenata uut erialakirjandust 3 päevaks koju. Need ja paljud teised tippteosed ootavad Eesti Rahvusraamatukogus.
 
Eesti Rahvusraamatukogu
Tõnismägi 2 15189 Tallinn Tel. 630 7611 Faks 631 1410 info at nlib dot ee
Parlamendiraamatukogu Facebookis
Rahvusraamatukogu Twitteris
 

Eesti Rahvusraamatukogu Uudiskiri