Kontakt ja info: kunstide teabekeskus
juhataja: Katre Riisalu, tel. 630 7143, e-post katre@nlib.ee

Tõnismägi 2, 15189 Tallinn, infotelefon (0) 630 7611, e-post nlib@nlib.ee