HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 3/2009

Raamatukogu koristuspäeval ja lihavõttepühadel
Laieneb kojulaenamisvõimalus
Tähistatakse Eesti viit aastat Euroopa Liidus
Andmebaasis Parlamentarism nüüd ka aastad 1918-1940
Kirjanduse ja keele ajaveeb avatud
Koostöös Kirjandusmuuseumiga digiteeritakse uunikume
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Raamatukogu koristuspäeval ja lihavõttepühadel

6. aprillil avatakse raamatukogu koristuspäeva tõttu lugejatele kell 16.00.
10.-11. aprillil on raamatukogu lihavõttepühade tõttu suletud.
Raamatukogu tavapärased lahtiolekuajad on: E-R 11-20, L 12-19.

Laieneb kojulaenamisvõimalus

Kui varem sai raamatukogust koju laenata noote, infoteaduste saali ja välisriikide lugemissaalide teavikuid, siis 1. aprillist laenutatakse koju ka põhikogu hoidlates asuvaid raamatuid ja jätkväljaandeid, v.a. enne 1946. aastat ilmunud trükised, sundeksemplarid (e-kataloogis tähisega S), teatmeteosed ja sõnaraamatud ning halvas seisukorras teavikud. Lugemissaalides olevaid väljaandeid saab jätkuvalt vaid kohapeal lugeda ning need on e-kataloogis ESTER märkusega Kohalkasutus. Vt. lähemalt: teavikute laenutamine, kasutamiseeskiri.

Tähistatakse Eesti viit aastat Euroopa Liidus

30. aprillil kell 10.00 korraldavad Riigikantselei ja Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskus raamatukogus ümarlaua, tähistamaks 1. mail täituvat viit aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga. Räägitakse laienemise mõjust Eestile ja teistele liikmesriikidele, Eesti eesmärkidest Euroopa Liidus, liitumiseelsetest hirmudest ja ootustest tegelikkuse taustal ning sellest, milliseks võib kujuneda Euroopa Liidu tulevik.
Esinema on kutsutud Euroopa Komisjoni kabinetiülem Henrik Hololei, Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi juhataja Juhan Lepassaar, Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor Erik Terk, Tartu Ülikooli professor Urmas Varblane ning Akadeemia Nord professor Ivar Raig.
Ümarlauda on oodatud kõik huvilised! Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine: elik@nlib.ee või tasuta euroinfo telefonil 800 3330.

Andmebaasis Parlamentarism nüüd ka aastad 1918-1940

Andmebaasi Parlamentarism on nüüd sisestatud ka aastatel 1918-1940 ilmunud artiklite ja raamatute kirjed. Andmebaasi põhiosa moodustavad kirjutised alates 1991. aastast. Täistekstide leidumuse korral digitaalses arhiivis DIGAR või veebis on kirjesse lisatud vastav link.
Andmebaas sisaldab parlamentaarse riigikorra kohta Eestis ilmunud monograafiaid, teadustöid ja artikleid kogumikest, jätkväljaannetest ning ajakirjadest, lisaks Eesti autorite või Eesti parlamenti ja parlamentarismi käsitlevad välismaal ilmunud kirjutised. Vt. ka referaatväljaannet Summaria Socialia.

Kirjanduse ja keele ajaveeb avatud

Ajaveebiga pakuvad Rahvusraamatukogu kirjanduse ja keele asjatundjad laiemale avalikkusele võimalust kaasa mõelda ja rääkida eesti kirjanduse ja keele teemadel.
Eesti kirjanduse referent Maire Liivamets avaldab raamatuarvustusi ja arvamusi eesti kirjandusest, terminoloogiaspetsialist ja Eesti Terminoloogia Ühingu juhatuse esimees Siiri Lauk vaeb terminoloogiaküsimusi ning toimetaja Inna Saaret annab keelenõu. Olete oodatud lugema ja arvamust avaldama!
Vt. ka kirjandusteaduse ja keeleteaduse teave Rahvusraamatukogus.

Koostöös Kirjandusmuuseumiga digiteeritakse uunikume

Rahvusraamatukogu ja Eesti Kirjandusmuuseum alustasid koostööd nimekirja „Eesti trükise punane raamat. I” kuuluvate Kirjandusmuuseumis säilitatavate trükiste digiteerimiseks ja mikrofilmimiseks. Märtsis toimetati Rahvusraamatukokku 58 kalendrit, millest enamik on ainueksemplarid, kõige vanem 1732. aastast „Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1733”. Tugevasti kahjustunud trükised läbivad enne mikrofilmimist ja digiteerimist säilitamisega seotud protseduurid nagu konserveerimine, seisundi ja välisilme dokumenteerimine jm.
”Eesti trükise punane raamat. I” käsitleb rahvustrükist algusaegadest 1850. aastani, moodustades esimese etapi eesti kultuurimälu jaoks oluliste trükiste loetelust. Nimekirja kuuluvast 413 trükisest leidub Rahvusraamatukogus 107, millest aastatel 2007-2009 mikrofilmiti ja digiteeriti 65 eksemplari.

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti Raamatud sisaldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal blogides Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutised nende ajaveebides.
Summaria Europensia uus number on pühendatud Euroopa Liidu audiovisuaal- ja meediapoliitikale.
Summaria Iuridica sisaldab eestikeelsed kokkuvõtted ja valiknimestiku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest.
Uudiskirjanduse nimestikud:
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus
Uut kunstikirjandust
Uut Rahvusraamatukogu muusikakogudes
Uut teatri- ja filmikirjandust

Näitused

6. aprillini 6. korruse galeriis Eesti saar Gulagi arhipelaagis. 90 aastat Aleksandr Solþenitsõni sünnist
6. aprillini fuajees ja peanäitusesaalis Tiiu Laur. 100 postrit. Rahvusraamatukogu näitused läbi aegade
8. aprillini 6. korruse näitusesaalis Meistri rännuteed mööda. Nikolai Roerichi Kesk-Aasia ekspeditsiooni jälgedes. Ljudmila Ðapoðnikova fotonäitus
25. aprillini Saksa saalis Fotoszene Deutschland
30. aprillini humanitaarteaduste saalis Uurimusi eesti regilaulu keelest. Raamatud ja artiklid Rahvusraamatukogu kogudest 19. sajandist kuni tänapäevani
1.-6. aprillini fuajees, 7.-9. aprillini peanäitusesaalis Läti ajalugu karikatuurides. Näituse avab Läti president Valdis Zatlers 8. aprillil kell 12.00
13. aprillist 13. maini 6. korruse galeriis Aet Kuuskemaa veimevaka jälgedes
14. aprillist 9. maini Tiina Gilli fotonäitus Pintsli asemel fotograafia
15. aprillist 7. maini fuajees ja peanäitusesaalis Illustratsiooni võlu. Raamatuillustratsioonid Rahvusraamatukogu kunstikogust
22. aprillist 29. augustini harulduste kogu näitusesaalis Eesti rahvarõivad. Valik trükiseid Rahvusraamatukogu kogudest