HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 4/2009

Laieneb raamatute digiteerimisteenus
Valmis Hugo Raudsepa bibliograafia
Koostöös Riigikogu Kantseleiga ilmus politoloogiaõpik
Raamatukogu eksponeerib oma kogusid
Osale Euroopa Liidu teemalises veebiviktoriinis
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused, üritused

Laieneb raamatute digiteerimisteenus

Euroopa Komisjon on otsustanud toetada EOD (eBooks on Demand) jätkuprojekti, mille eesmärk on teha autoriõiguse alt vabad raamatud digitaalseina kättesaadavaks. Projekti esimeses järgus (2006-2008) loodi 13 Euroopa raamatukogu hõlmav infosüsteem teenuse haldamiseks ja e-raamatute tegemiseks. Jätkuprojektiga (2009-2014) on kavas digiteerimisteenust arendada ja osalejate võrku laiendada (muuseumid, raamatukogud, arhiivid jt.). Väljaanded, millest on võimalik e-raamatut tellida, on Eesti lugeja jaoks märgistatud e-kataloogis ESTER nupuga Telli digitaalkoopia. E-kataloogi kaudu on tasuta kättesaadavad ka varem digiteeritud väljaanded. Vt. lähemalt: http://www.rahvusraamatukogu.ee/eod

Valmis Hugo Raudsepa bibliograafia

12. mail kell 15.00 esitletakse kuppelsaalis Rahvusraamatukogu väljaannet „Hugo Raudsepp. Bibliograafia”. Prof. Lehte Tavel märgib saatesõnas, et tegemist on teejuhiga H. Raudsepalt ilmunud ja tema kohta kirjutatud tekstide juurde. Bibliograafia kajastab kirjandusklassikut näitekirjaniku, prosaisti, ajakirjaniku ning kirjandus- ja teatrikriitikuna nii kirjutiste, fotode kui ka karikatuuride põhjal. Väljaande on koostanud Rahvusraamatukogu infospetsialist Tiina Ritson.

Koostöös Riigikogu Kantseleiga ilmus politoloogiaõpik

Riigikogu Kantselei ja Rahvusraamatukogu koostöös ilmus tõlkeraamatuna tunnustatud politoloogiaõpik, Arend Lijpharti „Demokraatia mustrid: valitsemisvormid ja nende toimimine 36 riigis”. Kuulsa teose Democracies (Demokraatiad) uuendatud ja laiendatud väljaandes esitab California Ülikooli politoloogiaprofessor A. Lijphart kogu maailma demokraatlike institutsioonide senisest avarama ja sügavama analüüsi. Vaadeldes 36 riiki poole sajandi vältel (1945–1996), teeb Lijphart tähtsaid ja isegi ootamatuid järeldusi selle kohta, mis liiki demokraatia toimib kõige paremini.

Raamatukogu eksponeerib oma kogusid

Rahvusraamatukogu varamust on mais korraga välja toodud kolme näituse jagu haruldusi. Peanäitusesaalis saab 7. maini näha 150 raamatuillustratsiooni, mis on läbilõige väärtusliku kunstikogu kollektsioonist. 28. maini on muusikasaalis avatud näitus unikaalsetest käsikirjadest, trükistest ja helisalvestistest, mis on 50 aasta jooksul raamatukokku kogutud. Harulduste kogu näitusesaalis saab 28. augustini vaadata näitust eesti rahvarõivaste igapäevasest kasutusest ja taaselustumisest peorõivana, mida kajastavad teosed 1656. aastast tänapäevani.
Rahvusliku kultuurimälu säilitamine on Rahvusraamatukogu üks peamisi ülesandeid. Selleks kogutakse Eestis ilmunud või Eestit puudutavat kirjandust, mis on avalikkusele raamatukogus kättesaadav ning mida täiendavalt eksponeeritakse kogusid tutvustavatel näitustel.

Osale Euroopa Liidu teemalises veebiviktoriinis

4.-11. maini saab oma teadmised Euroopa Liidust proovile panna veebiviktoriinis. Viktoriini teemaks on suvel toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Parimaid vastajaid ootavad raamatukaupluste kinkekaardid ning Rahvusraamatukogu ja Euroopa teemalised meened. Viktoriini korraldab Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskus, tähistamaks Euroopa päeva 9. mail.
Hea huviline, pane oma teadmised proovile!

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal blogides hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutisi nende ajaveebides.
Summaria Socialia sisaldab valikuliselt ülevaateid välisajakirjanduses ilmunud artiklitest ja raamatututvustusi eelkõige majandusest, poliitikast ja rahvusvahelistest organisatsioonidest, mis on Eesti lugeja jaoks olulised.
Uudiskirjanduse nimestikud
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik
Infoteaduste uudiskirjanduse nimestik
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus
Uued raamatud: rahvusvahelised organisatsioonid
Uut geograafia- ja kartograafiakirjandust
Uut kunstikirjandust
Uut teatri- ja filmikirjandust

Näitused, üritused

7. maini fuajees ja peanäitusesaalis Illustratsiooni võlu. Raamatuillustratsioonid Rahvusraamatukogu kunstikogust
9. maini 6. korruse näitusesaalis Pintsli asemel fotokaamera. Tiina Gilli fotod
13. maini 6. korruse galeriis Veimevaka jälgedes. Näitus esemelisest rahvakultuurist. Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakond koostöös Aet ja Jüri Kuuskemaaga
28. maini muusikasaalis Muusikalisi aardeid Rahvusraamatukogust. 50 aastat muusikakogu
29. augustini harulduste kogu näitusesaalis Eesti rahvarõivas sõnas ja pildis Rahvusraamatukogu varamust
20. maist 8. juunini 6. korruse näitusesaalis ja galeriis, fuajees, peanäitusesaalis rahvusvaheline joonistustriennaal Manu propria, Tallinn 2009

12.-14. maini toimub raamatukogu fuajees Eesti Kirjastuste Liidu kevadine raamatumüük. Ligi 30 kirjastust pakuvad oma väljaandeid kella 10-20.

15. mail kell 16.30 leiab suures konverentsisaalis aset Friedrich von Schilleri 250. sünniaastapäevale pühendatud kontsert „Ood rõõmule”. Kantakse ette Schilleri ballaade, loetakse tema kohta kirjutatut, esitatakse L. van Beethoveni, F. Schuberti ja W. A. Mozarti helitöid. Üritus on saksa keeles, sissepääs tasuta. Info ja registreerimine Saksa saalis: tel. 630 7360, e-post: deutsch@rahvusraamatukogu.ee.

28. mail kell 17 toimub suures konverentsisaalis teadus- ja kultuuriõhtu „Haydnist inspireeritud”, kus arutlevad muusikateadlased Maia Lilje ja Eero Raun, musitseerivad G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õpilased ning vaatajate silme all loovad kunstiteose Eesti Kunstiakadeemia tudengid. Sissepääs tasuta. Info ja registreerimine Saksa saalis: tel. 630 7360, e-post: deutsch@rahvusraamatukogu.ee.