HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 6/2009

Suvised lahtiolekuajad
Ilmus Eesti õigusbibliograafia 2008
Teadusraamatukogud arutlevad digitaalse säilitamise üle
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Suvised lahtiolekuajad

Augustis on raamatukogu avatud suvistel lahtiolekuaegadel E-R 12-18.
20.-21. augustini on raamatukogu seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga suletud.

Ilmus Eesti õigusbibliograafia 2008

Võrguväljaanne „Bibliographia Iuridica Estonica 2008” on Eestis ilmunud õigusteadusliku kirjanduse aastanimestik, mis sisaldab raamatuid, ajakirjade ja kogumike olulisemaid artikleid ning Tartu Ülikooli ja Akadeemia Nord õigusteaduskonnas kaitstud teadustöid. Registreerida on püütud ka välismaal ilmunud Eesti õigussüsteemi käsitlevat kirjandust ja Eesti juristide mujal avaldatud kirjutisi. Nimestikust leiab linke täistekstidele, kasutajasõbralikkust lisavad siselingid 75 alajaotusele temaatiliselt ja tähestikuliselt ning nimeregister.
Varem trükisena ilmunud nimestik avaldatakse käesolevast aastast vaid elektrooniliselt.
Tagasiside on oodatud e-postile: bie@nlib.ee.

Teadusraamatukogud arutlevad digitaalse säilitamise üle

18.-19. augustini peavad Eesti teadusraamatukogud suveseminari „ Kultuuripärandi digitaalse säilitamise korraldamine ”. Seminaril käsitletakse mäluasutuste ja ülikoolide koostöö edendamise võimalusi kultuuripärandi digitaalsel säilitamisel ning vaagitakse seadusandluse ja avaliku huvi seoseid.
Seminari korraldab Eesti Rahvusraamatukogu, toetavad EV Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal blogides hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutisi nende ajaveebides.
Summaria Iuridica sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest.
Summaria Europensia uus number on pühendatud Euroopa Parlamendi tegevusele.
Summaria Socialia sisaldab valikuliselt ülevaateid välisajakirjanduses ilmunud artiklitest ja raamatututvustusi eelkõige majandusest, poliitikast ja rahvusvahelistest organisatsioonidest, mis on Eesti lugeja jaoks olulised.
Uudiskirjanduse nimestikud
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uut kunstikirjandust
Uut Rahvusraamatukogu muusikakogudes
Uut teatri- ja filmikirjandust

Näitused

22. augustini 6. korruse galeriis Balti kogukonnad Washingtoni osariigis
28. augustini harulduste kogu näitusesaalis Eesti rahvarõivas sõnas ja pildis Rahvusraamatukogu varamust
31. augustini õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis Õigusteadlane Friedrich Fromhold von Martens 1845-1909. Raamatud ja artiklid RRi kogudest
11. augustist 31. oktoobrini humanitaarteaduste saalis Uku Masing 100. Luuleraamatud, teadustööd, esseistika, tõlked