HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 9/2009

Strateegiline sihtrühm on e-lugeja
Avati Otsinguportaal
Tule GIS ja geograafia teabepäevale
Digitaalse mälu seminaril räägitakse autoriõigustest
Illustratsioonitriennaali peapreemia sai Varvara Alyai
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Strateegiline sihtrühm on e-lugeja

Vastvalminud strateegia sõnum: Eesti Rahvusraamatukogu järgmise viie aasta peaeesmärk on tulenevalt sihtrühma ootustest ja vajadustest panna e-raamatukogu sama hästi toimima kui tavaraamatukogu. „Eesti Rahvusraamatukogu strateegiline arengukava aastateks 2009-2013” on kättesaadav kodulehelt. Peadirektor Janne Andresoo ja kogude direktor Ülle Talihärm räägivad teadusraamatukoguks olemisest ning raamatukogu teadus- ja arendustegevusest 22. novembril kella 15-16 Kuku raadio saates Kukkuv Õun.

Avati Otsinguportaal

Nüüd saab juurdepääsu ligi 160 andmekogule ja 40 000 e-ajakirjale Otsinguportaalist http://portaal.nlib.ee, mis on täielikult avatud Rahvusraamatukogu lugejaarvutites ja kohapealses WiFi võrgus. Portaali kaudu on võimalik otsida ühest või korraga mitmest andmekogust. Otsitulemuste juurest saab asuda lugema täistekste, kontrollida raamatut või ajakirja e-kataloogist ESTER, tellida artikli täisteksti teisest raamatukogust ning saata küsimusi ja ettepanekuid raamatukogu spetsialistidele.
Väljastpoolt raamatukogu on portaali kaudu kättesaadavad ainult vaba juurdepääsuga andmekogud.

Tule GIS ja geograafia teabepäevale

18. novembril on kõik huvilised oodatud Eesti Rahvusraamatukokku tasuta teabepäevale Geograafia paneb paika, millega tähistatakse rahvusvahelist geoinfosüsteemide (GIS) ja geograafiapäeva. Kavas on ettekanded GIS teema käsitlemisest koolides ning GIS rakendustest avalikus ja erasektoris, tarkvaralahenduste esitlused, arvutitunnid jm. põnevat.
Registreerumine 16. novembrini. Lisainfo: Rita Enna, tel. 630 7368, Rita.Enna@rahvusraamatukogu.ee, www.rahvusraamatukogu.ee/gispaev.

Digitaalse mälu seminaril räägitakse autoriõigustest

27. novembril toimub Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis 3. rahvusvaheline digitaalse mälu seminar, sel korral teemal „Autoriõigus ja digitaalse sisu kättesaadavaks tegemine”. Teemat avavad Kultuuriministeeriumi nõunik Toomas Seppel, advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid jurist Hele Karja („Mäluasutused, Google ja autoriõigus – kellega, kes ja kuidas?”), Hamburgis asuva infoõiguse ekspertiisibüroo i. e. advokaat ja partner Dr. iur. Till Kreutzer („Saksamaal ja Euroopa Liidus kehtiva autoriõiguse analüüs ettepanekutega uusi meediakanaleid arvesse võtva põhjaliku reformi kohta”).
Tasuta seminari korraldavad Eesti Rahvusraamatukogu ja Riia Goethe Instituut. Ürituse töökeelteks on eesti ja saksa keel, tehakse sünkroontõlget. Lisainfo: Mihkel Volt, tel. 630 7324. Mihkel.Volt@rahvusraamatukogu.ee

Illustratsioonitriennaali peapreemia sai Varvara Alyai

Tallinna 3. illustratsioonitriennaali rahvusvaheline þürii valis 10 Läänemere äärse riigi 65 tunnustatud kunstnikust parimaks Varvara Alyai Venemaalt, rõhutades tema rikkalikku fantaasiat ja kunstikeelt. Eesti autoritest tõsteti esile Viive Noor, Enno Ootsing ja Regina Lukk-Toompere. Novembri lõpuni on Eesti Rahvusraamatukogus avatud näitus, kus saab vaadata üle 300 originaalillustratsiooni ja raamatu. Olete oodatud!

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal blogides hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutisi nende ajaveebides.
Summaria Iuridica sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest.
Summaria Socialia sisaldab valikuliselt ülevaateid välisajakirjanduses ilmunud artiklitest ja raamatututvustusi eelkõige majandusest, poliitikast ja rahvusvahelistest organisatsioonidest, mis on Eesti lugeja jaoks olulised.
Uudiskirjanduse nimestikud
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik
Infoteaduste uudiskirjanduse nimestik
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uued raamatud: rahvusvahelised organisatsioonid
Uut kunstikirjandust
Uut Rahvusraamatukogu muusikakogudes
Uut teatri- ja filmikirjandust

Näitused

30. novembrini peanäitusesaalis, fuajeegaleriis, 6. korruse näitusesaalis ja galeriis T allinna 3. illustratsioonitriennaal Pildi jõud
30. detsembrini harulduste kogu näitusesaalis Eesti rahvarõivas sõnas ja pildis Rahvusraamatukogu varamust
Püsinäitused
3. korrusel Eesti Rahvusraamatukogu ajaloo näitus, Eduard Wiiralti galerii
5. korrusel Eesti riiklike teenetemärkide galerii