HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 1/2010

Tähtsaimast 2009. aastal
Valitakse Eesti kauneimaid raamatuid
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Tähtsaimast 2009. aastal

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresoo sõnul oli 2009. aasta Rahvusraamatukogule tulemuste- ning teguderohke. Ehkki rahakott oli senisest kõhnem, on saavutatud seatud sihte, millest tähtsaimad märgiti aasta lõpus ära tiitlitega.
Aasta inimese, parlamendiinfo keskuse juhtiva spetsialisti Külli Solo eestvedamisel hakkas tööle Eesti artiklite andmebaas ISE, mida koostavad 12 Eesti raamatukogu.
Aastate inimeseks valiti kogude arenduse osakonna raamatukoguhoidja Maie Valm, kes on aastaid seisnud hea selle eest, et sundeksemplar ehk Rahvusraamatukogu üks alustalasid raamatukogusse jõuaks.
2009. aasta tegu oli kojulaenutuse käivitamine, mis avardas hoidlates asuva kirjandusega töötamise võimalusi. Mitme struktuuriüksuse pingutusi selle teenuse pakkumiseks suunas laenuosakonna juhataja Sirje Roogna.
Rahvusraamatukogu uue aasta soov on pakkuda lugejatele võimalusterohkemat e-raamatukogu.

Valitakse Eesti kauneimaid raamatuid

Raamatukujunduse võistlusel “25 kauneimat Eesti raamatut ja 5 kauneimat Eesti lasteraamatut” saavad osaleda 2009. aastal raamatuid välja andnud kirjastajad, asutused ja autorid. Otsuse teeb üheksaliikmeline žürii, kuhu sel aastal kuulub ka šveitsi tunnustatud disainer ja kirjastaja Urs Lehni, kes peab EKAs avatud loengu ning annab raamatukujundamise ja -kirjastamise uusi suundumusi käsitleva koolituse kirjastajatele ja raamatudisaineritele.
Võidutööd tehakse teatavaks 3. veebruaril Rahvusraamatukogus näituse avamisel. Vt. ka varem esile tõstetud raamatuid. Konkursi korraldavad Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia.

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal blogides hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutisi nende ajaveebides.
Summaria Europensia numbris antakse ülevaade Euroopa Liidu ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast enne ja pärast Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009. aastal.
Summaria Iuridica sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest.
Uudiskirjanduse nimestikud
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik
Infoteaduste uudiskirjanduse nimestik
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus
Uut kunstikirjandust
Uut Rahvusraamatukogu muusikakogudes

Näitused

25. veebruarini humanitaarteaduste saalis 2008. aasta Soome kauneimad raamatud
9. jaanuarini 6. korruse galeriis Läti Rahvusraamatukogu ja Läti Sorose Sihtasutuse näitus Isaiah Berlin ja Riia tema ajastul
9. jaanuarini fuajeegaleriis Eesti Rahvusraamatukogu töötajate fotonäitus Lumesadu, kingisadu, pildisadu …
6.-30. jaanuarini 6. korruse näitusesaalis Amsterdami Anne Franki muuseumi koostatud stendinäitus Anne Franki lugu
14. jaanuarist 4. veebruarini peanäitusesaalis ja fuajeegaleriis Vladimir Svartsevitši fotonäitus Venemaast ja venelastest Kulminatsioon
25. jaanuarist 25. veebruarini 6. korruse galeriis Eesti Kirjastuste Liidu näitus Menuraamat 2009
Püsinäitused
3. korrusel Eesti Rahvusraamatukogu ajaloo näitus, Eduard Wiiralti galerii
5. korrusel Eesti riiklike teenetemärkide galerii
Lisainfo: http://www.rahvusraamatukogu.ee/naitused