HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 6/2010

Suvised lahtiolekuajad
Muudatused raamatukogu kasutuseeskirjas
E-kataloogist leiab raamatute kaanepilte
Riigi Teataja ilmub nüüd vaid elektrooniliselt
Rahvusvaheline konverents ja näitusmüük kaardihuvilistele
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Suvised lahtiolekuajad

Rahvusraamatukogu on 22. juunil avatud kella 17ni, 23.-26. juunini suletud.
5. juulist 1. augustini on raamatukogu suletud kollektiivpuhkuseks.
1.-2. juulini ja augustis on raamatukogu avatud suvistel lahtiolekuaegadel E-R 12-18.
Järgmine uudiskiri ilmub augusti alguses.

Muudatused raamatukogu kasutuseeskirjas

1. juunist kehtivad Rahvusraamatukogus lugejaõigusi tõendava dokumendina ID-kaart ja raamatukogukaart ning on täpsustatud arvutikasutuse ja teavikulaenutuse korda.
Raamatukokku pääseb nii raamatukogukaardi kui ka ID-kaardiga. Kui kaasas ei ole kumbagi kaarti, tuleb osta 5-kroonine ühe päeva kaart, millega saab registreerunud lugeja siiski kasutada kõiki raamatukoguteenuseid.
ID-kaardiga lugejaks registreerumine on tasuta (plastist raamatukogukaart maksab jätkuvalt 50 krooni, pensionäridele 25 krooni, puudega inimestele on see tasuta).
Lugemissaali arvutite ja interneti kasutamine on määratletud kasutuseeskirja punktis 5. Rahvusraamatukogu töötajatel on õigus kontrollida arvutite kasutamist vahetult ja arvutivõrgu kaudu.
Koju laenatud teaviku tähtajaks tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud maksma leppetrahvi 5 (viis) krooni iga viivitatud päeva eest teaviku kohta. Selle maksmata jätmisel on raamatukogul õigus anda võlgnevuse sissenõudmine üle inkassoteenuse osutajale.
Vt. kasutuseeskirja: http://www.nlib.ee/714

E-kataloogist leiab raamatute kaanepilte

Nüüd leiab e-kataloogist ESTER ka raamatute kaanepilte. Pildid on lisatud nendele raamatutele, mis on esindatud ka Google Booksis. Kaanepildil klõpsates jõuab Google Booksi, kust saab lugeda ka nt. sisukorda, ees- või järelsõna ja/või katkendeid raamatust.

Riigi Teataja ilmub nüüd vaid elektrooniliselt

Seoses uue Riigi Teataja seaduse jõustumisega 1. juunist 2010 muutus Riigi Teataja elektrooniliseks võrguväljaandeks ning trükiväljaandena enam ei ilmu. Oluliselt on muutunud väljaande struktuur. Alates 1. jaanuarist 2011 tehakse Riigi Teatajas kättesaadavaks ka õigusaktide senised tõlked. Uus Riigi Teataja seadus on kättesaadav RT I, 12.05.2010, 19, 101 ning lisainfot saab Rahvusraamatukogu õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalist 6. korrusel, tel. 630 7386, iuridica@nlib.ee.

Rahvusvaheline konverents ja näitusmüük kaardihuvilistele

15.-18. juunini toimub Euroopa Teadusraamatukogude Liidu (LIBER) kaardikoguhoidjate ühenduse 17. konverents ”Kaardiraamatukogu kui kartograafilise info keskus”, mida korraldavad Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu.
Konverentsi raames toimub 16. juunil kella 11-16 Rahvusraamatukogu fuajees näitusmüük, kus Eesti ja Läti kaarditootjad tutvustavad ja müüvad oma tooteid.
Konverentsi koduleht: http://www.nlib.ee/gdc.

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal blogides hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutisi nende ajaveebides.
Summaria Europensia uus number on pühendatud Euroopa Komisjoni tegevusele eri valdkondades.
Uudiskirjanduse nimestikud
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus
Uut kunstikirjandust
Uut Rahvusraamatukogu muusikakogudes

Näitused

5. juunini 6. korruse näitusesaalis fotonäitus Kaunis maa Gruusia
26. juunini peanäitusesaalis ja fuajees Giuseppe Melani maalid
22. juunini 6. korruse galeriis Siima Škop 90
30. juunini 7. korruse humanitaarteaduste saalis Villem Raam 100
10. juunist 19. juunini 6. korruse näitusesaalis Margarita Kerimova-Sokolova akvarellid
Püsinäitused
3. korrusel Eesti Rahvusraamatukogu ajaloo näitus
5. korrusel Eesti riiklike teenetemärkide galerii
Wiiralti galerii on remonditöödeks suletud.
Lisainfo: http://www.rahvusraamatukogu.ee/naitused

2.-4. juunini kella 11-20 toimub Rahvusraamatukogu fuajees Eesti Kirjastuste Liidu liikmete jaanikuu raamatumüük.