HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 7/2010

Suvised lahtiolekuajad
Uus andmebaas reprodest
DEAs juba miljon vana ajalehe lehekülge
Loe tasuta Maailmapanga 2000 e-raamatut
Euro-küsimustele vastab tasuta infotelefon
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Suvised lahtiolekuajad

Augustis on Rahvusraamatukogu avatud E-R 12-18.
20. augustil, Eesti taasiseseisvumispäeval on raamatukogu suletud.
1. septembrist on raamatukogu lahti taas tavapärastel aegadel: E-R 11-20, L 12-19.

Uus andmebaas reprodest

Info eesti kunstnike, arhitektide ja fotograafide tööde reproduktsioonide kohta ajakirjades ja raamatutes alates 2009. aastast: http://www.nlib.ee/reprod. Reprod on Rahvusraamatukogus koostatav bibliograafiline andmebaas.

DEAs juba miljon vana ajalehe lehekülge

Nüüdsest on andmebaasi DEA (http://dea.nlib.ee) kaudu leitav ja loetav juba rohkem kui 1 miljon lehekülge vanemat eestikeelset perioodikat. Koos lisade ja kaasannetega on kättesaadavad  232 eri nimetust aastatest 1821-1944, sealhulgas valik väliseesti ajalehti alates 1944. aastast. Nii on maailma eri paigus eestlaste elu ja tegevuse kajastustele võimaldatud tasuta avalik juurdepääs, seejuures originaaltrükist kahjustamata.
DEA andmebaasi koostavad Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.

Loe tasuta Maailmapanga 2000 e-raamatut

Maailmapanga e-raamatuid on nüüd võimalik otsida e-kataloogist ESTER ning Rahvusraamatukogu arvutivõrgus tasuta lugeda. Maailmapanga e-kogu sisaldab ligi 2000 raamatut ning see täieneb. Rahvusraamatukogu kogudes leidub Maailmapanga väljaandeid juba aastast 1992, mil raamatukogu nimetati Maailmapanga hoiu- ehk depooraamatukoguks Eestis. Maailmapanga kogutava statistikaga saavad huvilised alates käesoleva aasta juulist tasuta tutvuda portaalis Data.
Tänaseks on Eesti Rahvusraamatukogu 17 rahvusvahelise organisatsiooni hoiuraamatukogu . Suurimad ja täielikemad on ÜRO, ELi, OECD, Maailmapanga, IMFi, ILO, IMO, ICAO, WHO, OSCE ja WTO kollektsioonid. Lisaks NATO teadusseeria NATO ASI Series ja ÜRO Ülikooli (UNU) trükised. Kõik väljaanded on leitavad e-kataloogist ESTER . Abi dokumentide leidmisel, faktide täpsustamisel või kirjanduse otsingul saab õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalist.

Euro-küsimustele vastab tasuta infotelefon

Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse tasuta euroinfo telefon 800 3330 on Eesti euroteavituskampaania keskne infotelefon. Kõnetasuta numbrile on oodatud küsimused nii ühisraha euro kui ka laiemalt Euroopa Liidu kohta. Telefon töötab augustis E-R 12-18, alates septembrist E-R 11-19. Rohkelt lisainfot pakub ka keskuse kodulehekülg: http://elik.nlib.ee/.

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal blogides hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutisi nende ajaveebides.
Summaria Iuridica sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest.
Summaria Socialia sisaldab valikuliselt ülevaateid välisajakirjanduses ilmunud artiklitest majanduse, poliitika ja rahvusvaheliste organisatsioonide kohta.
Summaria Europensia uus number on pühendatud Euroopa Liidu kliimamuutuste poliitikale
Uudiskirjanduse nimestikud
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik
Infoteaduste uudiskirjanduse nimestik
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uut kunstikirjandust
Uut Rahvusraamatukogu muusikakogudes
Uut teatri- ja filmikirjandust

Näitused

9. augustist 27. augustini peanäitusesaalis stendinäitus Kaart & kaart - ajareis Tallinnas. 1856-2010 trükitud Tallinna linnaplaanidest ja postkaartidest Eesti Rahvusraamatukogu kogust, valminud koostöös SA Tallinn 2011
12. augustist 26. augustini fuajees näitus Küberneetika Instituut 50
26. augustist 9. oktoobrini 7. korruse humanitaarteaduste saalis raamatunäitus Nullindate eesti luule, aastatel 2000-2010 ilmunud hinnatumatest ja põnevamatest luulekogudest
Püsinäitused
3. korrusel Eesti Rahvusraamatukogu ajaloo näitus
5. korrusel Eesti riiklike teenetemärkide galerii
Wiiralti galerii on remonditöödeks suletud.
Lisainfo: http://www.rahvusraamatukogu.ee/naitused