HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 10/2010

Taas toimub tasuta teabepäev geograafiahuvilistele
Tule ühiskonnateaduste päevale
Jätkuvad tasuta kasutajakoolitused
Uus infoallikas statistikahuvilistele
Rahvusraamatukogu andmebaasid ISEs
Kirjandusõhtu šveitsi krimiautori Linus Reichliniga
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Taas toimub tasuta teabepäev geograafiahuvilistele

17. novembril kella 10-17 saab Eesti Rahvusraamatukogus toimuval geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeval Geograafia paneb paika ülevaate uutest arengutest kartograafia vallas, kuuleb geograafiaõpetusest gümnaasiumi- ja kutsehariduses, õpilaste tegemistest ning GIS-tehnoloogiale rajatud teenustest.
Lisaks ettekannete kuulamisele:
- saab osaleda tarkvaralahenduste, andmekogude, kaartide jm. tutvustustel fuajees
- õpilased saavad lahendada veebiviktoriini ja GIS-ülesandeid
- õpetajatele toimuvad GISi kasutamise ja geograafiateabe otsingu koolitused
- võib tutvuda näitusega „Eesti oma kaarditeod“
Registreerimine 16. novembrini. Lisainfo: Rita Enna, Rita.Enna@nlib.ee, tel. 630 7368 ja 630 7524.
Teabepäeva korraldavad: Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, Tallinna Ülikooli Loodusteaduste osakond, Eesti Rahvusraamatukogu, Keskkonnateabe Keskus, Statistikaamet, Maa-amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsioon, AlphaGIS, Regio, Eesti Geoinformaatika Selts. Toetab ESRI.

Tule ühiskonnateaduste päevale

22. novembril kella 10-17 leiab Eesti Rahvusraamatukogus esmakordselt aset ühiskonnateaduste teabepäev Riigiteadused: kellele, miks ja kuidas?
Tasuta teabepäeval otsitakse ühiskonnateadlaste, õpetajate, poliitikute, spetsialistide ja õppurite abiga vastuseid küsimustele: Mis on ühiskond? Kuidas ühiskond toimib ja kuidas seda mõista? Miks ja kuidas olla aktiivne kodanik? Kuidas saada otsustajaks? Mis on ühiskonnateadused? Kas ühiskonnateadused suudavad mõjutada ühiskonnas toimuvat? Mis on riigiteadused? Kus õppida riigiteadusi?
Toimuvad: vestlusring, esitlused, töötoad, simulatsioonid ja osaluskohvik.
Registreerimine 19. novembrini. Lisainfo: Jane Makke, tel. 630 7135, ytp2010@nlib.ee.
Teabepäeva korraldavad: Ajalooõpetajate Selts, Eesti Noorteühenduste Liit, Euroopa Noored, Euroopa Parlamendi Infobüroo, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Riigikantselei, Riigikogu Kantselei, Tallinna Tehnikaülikooli Avaliku Halduse Instituut, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut, Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituut, Välisministeerium ja Eesti Rahvusraamatukogu.

Jätkuvad tasuta kasutajakoolitused

Sel aastal saab osaleda infootsingu koolitustel Õigusteabe ABC (11. novembril kella 14-17), Euroopa Liidu õigusalased andmebaasid ja infoallikad (25. novembril kella 14-17), Rahvusvaheliste organisatsioonide infoallikad (2. detsembril kella 14-17) ja Majandusteabe ABC (9. detsembril kella 14-17).
Üldisemaks infootsioskuste parendamiseks ning e-raamatukogu andmebaaside ja teenuste tundmaõppimiseks toimuvad E-raamatukogu ABC koolitused:
9. novembril kella 15-17
16. novembril kella 15-17
23. novembril kella 15-17
7. detsembril kella 15-17
14. detsembril kella 15-17
Registreerimine: koolitus@nlib.ee, tel. 630 7485. Lisainfo: www.rahvusraamatukogu.ee/kasutajakoolitus

Uus infoallikas statistikahuvilistele

Statistikateave Eesti Rahvusraamatukogus tutvustab valikuliselt statistikaandmebaase ja -väljaandeid eri valdkondadest – nii veebis vabalt kättesaadavaid kui ka tasulisi andmebaase ning Rahvusraamatukogus leiduvaid trükiseid või CD-l ilmunud väljaandeid. Statistikateabe lehte plaanitakse uue infoga täiendada ka edaspidi.
Küsimused ja tagasiside on oodatud infoallika koostajatele: Kristiina Kaju, tel. 630 7114, Kristiina.Kaju@nlib.ee, Ivi Smitt, tel. 630 7105, Ivi.Smitt@nlib.ee; www.nlib.ee/statistikateave

Rahvusraamatukogu andmebaasid ISEs

Eesti artiklite andmebaasi ISE keskkonnas saab nüüd otsida Rahvusraamatukogu andmebaasidest Eesti õigusbibliograafia ( www.nlib.ee/bie ), Vabariigi Presidendi bibliograafia (www.nlib.ee/vpb) ja Parlamentarism (www.nlib.ee/parl). Andmebaaside kogu varasema sisu ülekandmine võib veel mõni kuu aega võtta, mistõttu tasub vanemate kirjete otsimiseks pöörduda seni kasutuses olnud aadressidele ( bie.nlib.ee , vpb.nlib.ee , parl.nlib.ee ).
ISEst leiab ka Rahvusraamatukogu bibliograafilise andmebaasi Reprod (www.nlib.ee/reprod), mis pakub infot eesti kunstnike, arhitektide ja fotograafide tööde reproduktsioonide kohta ajakirjades ja raamatutes alates 2009. aastast.

Kirjandusõhtu šveitsi krimiautori Linus Reichliniga

Kirjandusõhtu šveitsi krimiautori Linus Reichliniga
18. novembril kell 17 esineb Rahvusraamatukogu kuppelsaalis šveitsi krimiautor Linus Reichlin, kes loeb katkendeid 2011. aaasta kevadel ilmuvast romaanist „Er“. Teda on tunnustatud mitme ajakirjandusauhinnaga ning tema romaan „Die Sehnsucht der Atome” sai Saksamaa kriminaalkirjanduse ühe hinnatuma preemia “Deutscher Krimi Preis 2009”.
Üritusele on välja pandud šveitsi krimiautorite loomingut (Peter Zeindler, Roger Graf, Milena Moser jt.) Rahvusraamatukogu šveitsi saali kogudest.
Sissepääs vaba. Kirjandusõhtut toetab Šveitsi Suursaatkond Helsingis.

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal blogides hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutisi nende ajaveebides.
Summaria Iuridica sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest.
Summaria Europensia uus number on pühendatud patsiendi ja tervishoiuteenuse osutaja liikuvuse teemale Euroopa Liidus.
Summaria Socialia sisaldab valikuliselt ülevaateid välisajakirjanduses ilmunud artiklitest majanduse, poliitika ja rahvusvaheliste organisatsioonide kohta.
Uudiskirjanduse nimestikud
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus
Uued raamatud: rahvusvahelised organisatsioonid
Uut kunstikirjandust
Uut Rahvusraamatukogu muusikakogudes

Näitused

30. detsembrini harulduste kogu näitusesaalis raamatunäitus Eesti luuleilm 19. ja 20. sajandi vahetusel , millega tähistatakse Rahvusraamatukogu arhiivkogu asutamise 75. aastapäeva
4. novembrini fuajees Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisreiside materjale
13. novembrini humanitaarteaduste saalis Idapoolsete soome-ugri rahvaste kirjandus eestikeelses tõlkes
4.-24. novembrini 6. korruse näitusesaalis Eesti oma kaarditeod
8. novembrist 23. detsembrini saksa saalis Baltisaksa Seltsi rändnäitus Baltimaad ja sakslased. Näituse pidulik avamine 8. novembril kell 17. Olete oodatud!
11. novembrist 2. detsembrini fuajees ja peanäitusesaalis Soome ja Eesti kunstnike ühisnäitus Mõte ja meel
12.-24. novembrini 6. korruse galeriis fotonäitus Valgevene Rahvusraamatukogu
17. novembrist 22. jaanuarini humanitaarteaduste saalis Nullindate eesti proosa
Püsinäitused
3. korrusel Eesti Rahvusraamatukogu ajaloo näitus, Eduard Wiiralti galerii
5. korrusel Eesti riiklike teenetemärkide galerii
Lisainfo: http://www.rahvusraamatukogu.ee/uritused

Pille Lille Muusikute Toetusfondi Noorte Meistrite Akadeemia kammermuusika pooltunnid toimuvad Rahvusraamatukogu fuajees 24. novembril ja 15. detsembril kell 15.