HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 1 / 2012

Hea lugeja!
Valime kauneimaid raamatuid
Tallinna inimeste ja majade lood fotodel
Näitus Artur Taska pärandist
Uus ID-kaart ja paljundamine
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Hea lugeja! Soovime teile edu ja kordaminekuid 2012. aastal!

Rahvusraamatukogu tunnustas möödunud aasta lõpul traditsiooniliselt oma tublimaid. Aastate inimese tiitel läks kunstide teabekeskuse tegevtoimetajale Mari Sibulale, kes on töötanud raamatukogunduses üle 40 aasta. Aasta inimese tiitli pälvis kogude arenduse osakonna veebiarhiveerimise juhtiv spetsialist Jaanus Kõuts. Tema õlul oli 2011. aastal veebiarhiivi taaskäivitamine. Parimaks nooreks töötajaks tunnistati arendus- ja koolituskeskuse juhtiv spetsialist Margit Meltsas. Kunstide teabekeskuse juhataja Katre Riisalu võttis vastu aasta teo preemia heli- ja vinüülplaadi näituste korraldamise ning vinüülplaadi kataloogi koostamise eest. Kataloog ilmus nii tava- kui ka e-raamatuna. Väärt kolleegi preemia sai digiteerimisosakonna paljundusoperaator Lija Mätas.

Valime kauneimaid raamatuid

6. jaanuarini saab esitada 2011. aastal välja antud raamatuid võistlustele „25 kauneimat Eesti raamatut” ja „5 kauneimat Eesti lasteraamatut”. Þüriid hindavad raamatute terviklikkust, disaini, küljendust, tüpograafiat, illustratsioone ning teostust. Võidutööd tehakse pidulikult teatavaks 1. veebruaril 2012 kell 16 Rahvusraamatukogus. Kauneimaid raamatuid saab näha peanäitusesaalis, samas eksponeeritakse ka Soome 2010. aasta kauneimaid trükiseid ja Eesti Kirjastuste Liidu menuraamatuid. Kauneimate raamatute konkurssi korraldavad Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjastuste Liit ja Eesti Lastekirjanduse Keskus.
Lisainfo: Marika Kuldkepp, avalike suhete osakond, tel. 630 7271.

Tallinna inimeste ja majade lood fotodel

Sarah Jana Portneri fotonäitus „Tallinn – inimeste ja majade lood” on avatud 7. korrusel Saksa saali ees. Fotonäitus on osa “Tallinna linnakirjutaja 2011” projektist, mis sai teoks tänavu suvel. Saksamaalt Baierist pärit noor ajakirjanik Sarah Jana Portner elas mai algusest septembri lõpuni Tallinnas, pannes ajaveebi kirja muljeid linnast. Näitus jääb avatuks 31. jaanuarini.

Näitus Artur Taska pärandist

Õigusteadlase ja kultuuriloolase Artur Taska 100. sünniaastapäeva puhul esitleme valikut tema artiklitest ja monograafiatest, mis käsitlevad rahvusvahelist õigust ning Eesti riigi sümboolikat. Näitus on avatud 6. korrusel õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis 1. veebruarini.

Uus ID-kaart ja paljundamine

Kui kasutate paljundamiseks ja printimiseks ID-kaardi põhist lugemissaalides pakutavat Overalli väljastusteenust ning paljunduskontol on raha jääk ja ees ID-kaardi vahetus, säilitage vana ID-kaardi number! Uut kaarti süsteem automaatselt ei tuvasta. Operaatorfirma saab kaartide numbrid andmebaasis ära vahetada, kui saadate aadressile eMakse@overall.ee oma vana ja uue ID-kaardi numbrid.

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal blogides hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutisi nende ajaveebides.
Summaria Socialia sisaldab valikuliselt ülevaateid välisajakirjanduses ilmunud artiklitest majanduse, poliitika ja rahvusvaheliste organisatsioonide kohta.
Summaria Iuridica sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest.
Uudiskirjanduse nimestikud
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik
Infoteaduste uudiskirjanduse nimestik
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses
Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus
Uut kunstikirjandust
Uut teatri- ja filmikirjandust

Näitused

31. jaanuarini 7. korrusel Saksa saali ees fotonäitus Tallinn – inimeste ja majade lood
1. veebruarini 6. korrusel õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis Õigusteadlane ja kultuuriloolane Artur Taska 100
12. jaanuarist 2. veebruarini fuajees Andrei Popovi fotonäitus Eesti vana arhitektuur
29. veebruarini humanitaarteaduste saalis Eesti etnograafilise käsitöökunsti mustrid
31. märtsini harulduste kogu näitusesaalis Mis linn see on ... . Tallinn 17.-19. sajandi raamatuillustratsioonidel
Raamatukogu Veetorni t. poolsel küljel KAART & kaart – ajareis Tallinnas

Püsinäitused
3. korrusel Eduard Wiiralti galerii
5. korrusel Eesti riiklike teenetemärkide galerii

Lisainfo: http://www.rahvusraamatukogu.ee/uritused